•  OPINIE I STANOWISKA ZNP DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH
  imagesCA2REPER

  NAUCZYCIELU !   Nie bądź obojętny - napisz swoje uwagi do proponowanych zmian w aktach prawnych , które dotyczą bezpośrednio Ciebie lub wykonywanej przez Ciebie pracy.

  NAUCZYCIELU ! Zapoznaj się ze stanowiskami i opiniami ZNP do proponowanych zmian aktów prawnych dotyczących polskiej edukacji.

 • Projekty rozporządzeń
 • INFORMACJA

  prawo thumbhttp://reformaedukacji.men.gov.pl/

  1. Prawo oświatowe

  2. Przepisy wprowadzające – prawo oświatowe

  3. Kalendarium reformy edukacji . Krok po kroku

  Koordynator wprowadzania reformy – województwo pomorskie:
  Jerzy Wiśniewski  - Dyrektor Wydziału  Strategii Nadzoru Pedagogicznego,
  tel: 58 669 34 04, kom: 662 231 456
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Wraz z reformą oświaty i zmianą przepisów ustaw takich jak ustawa o systemie oświaty, Prawo oświatowe, czy Karta Nauczyciela od 1 września weszło w życie wiele przepisów wykonawczych. Poniżej LISTA  najważniejszych rozporządzeń, aktów prawnych , których przepisy obowiązują  w nowym roku szkolnym:

  ROZPORZĄDZENIA  MEN
  USTAWY
  Istotne zmiany w przepisach wykonawczych do ustawy PRAWO  OSWIATOWE

 • INFORMACJA NR 314 z dnia 6 listopada 2017r.

   Sejm logo

  W dniu 9 listopada 2017r. w godz. 13,30 – 14,30 planowane jest w Sejmie pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. W załączeniu projekt skierowany przez Radę Ministrów do Sejmu. Polecam uwadze proponowane zmiany , które mogą stać się rzeczywistością w niedalekiej przyszłości. Zachęcam zarządy oddziałów do dyskusji we wszystkich ogniwach związku „ SZANSE CZY ZAGROŻENIA ZMIAN W USTAWIE O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH DLA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU RUCHU ZWIĄZKOWEGO NA TERENIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OSWIATOWYCH „

  PROJEKT ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

 • INFORMACJA NR 313 z dnia 30 pażdziernika 2017r.

  znp pom  KopiaUczestnicząc w szkoleniach z prezesami ognisk , spotkaniach z radcami prawnymi i adwokatami ZOP ZNP pozyskujemy niepokojące informacje dot. realizacji zapisów art.42 KN. w obszarze  pomocy psychologiczno-pedagogicznej.   Podobne  sygnały otrzymuje również  Zespół Polityki Edukacyjnej ZG ZNP.  Z przekazanych informacji wynika, że  w szkołach zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane w ramach zajęć statutowych (czyli są bezpłatne). Realizacja ww. zajęć w ramach zajęć statutowych jest naruszeniem prawa, bowiem  jak wynika z przepisu nowelizacji art. 42 zajęcia te winne być uwzględnione w arkuszu organizacyjnym , co oznacza , że stają się one zajęciami płatnymi .

  Proszę o  pilne przekazanie Informacji Zespołu Polityki Edukacyjnej ZG ZNP  prezesom ognisk, członkom Zarządów Oddziałów , Zakładowym Społecznym Inspektorom Pracy .

  INFORMACJA zasady wynagradzania dodatkowych zajęć po nowelizacji art.42 KN

 • INFORMACJA 312/2017 z dnia 27 października 2017r.

  znp pom

  Sejm logo

  Ustawa Karata Nauczyciela zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – październik 2017r. na posiedzeniu SEJMU RP 27 października 2017r.

  Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych przyjęta przez Sejm – materiał zebrany ze strony www.men.gov.pl / 27.10.2017r.

  We wrześniu i październiku członkowie Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP systematycznie spotykali się z prezesami oddziałów i ognisk , gdzie szczegółowo omawiano proponowane zmiany zawarte w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Spodziewaliśmy się , że na sejmowych debatach temat statusu zawodowego zostanie dogłębnie przeanalizowane ... Niestety po raz kolejny posłowie ekipy rządzącej „przeszli samych siebie” - sejm przyjął MEN-owską ustawę o finansowaniu zadań oświatowych wraz z pakietem zmian w Karcie Nauczyciela. Ustawę poparło 274 posłów - głównie z PiS, Kukiz'15 i PSL, przeciw było 161 - z PO i Nowoczesnej, a 7 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Sejm przyjął kontrowersyjne i wywołujące opór środowiska rozwiązania uderzające w nauczycielskie wynagrodzenia.
  CO STRACIMY ?

  Więcej...
 • INFORMACJA 311 z dnia 20 października 2017r.

  W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej  w CEN – miasto Gdańsk. Wśród gości zaproszonych byli : przedstawiciele samorządów terytorialnych, dyrektorzy i nauczyciele  szkół oraz  placówek oświatowych. Mając na uwadze fundamentalne znaczenie nauczyciela w rozwoju młodych Pomorzan, Samorząd Województwa Pomorskiego zwrócił  się do środowiska nauczycielskiego z prośbą o wzięcie udziału  w anonimowym i dobrowolnym badaniu poświęconym kondycji zawodowej nauczycieli. Badanie, realizowane we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, objęło nauczycieli ze szkół i placówek z obszaru województwa pomorskiego, a jego głównym celem było poznanie opinii w zakresie wykonywanej pracy na stanowisku nauczyciela. Wszystkie odpowiedzi były zapisywane i kodowane w sposób anonimowy, a wyniki badania posłużyły/posłużą do kreowania lokalnych i regionalnej polityki edukacyjnej/ więcej  INFORMACJA  NR 304 /. W badaniu wzięło udział 1000 nauczycieli . Tematami przewodnimi 5. Pomorskiej Rady Oświatowej pod przewodnictwem p. Mieczysława Struka / przewodniczącego/ były : 

  1. Kondycja pomorskiego nauczyciela – co wynika zbadań ? Co motywuje, a co ogranicza nauczyciela?

  2. Koszty wdrażania zmian w systemie edukacji / podsumowanie ankiet skierowanych do pomorskich samorządowców.

  3. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego  2020 w obszarze edukacji.

  W trakcie dyskusji prezes okręgu pomorskiego ZNP wskazała czynniki mające wpływ na kondycje nauczyciela / jego motywacje i ograniczenia / w aspektach m.in.:

  Więcej...
 • INFORMACJA 310 z dnia 16 października 2017r.

  Na znak PROTESTU W OBRONIE AUTONOMII ZAWODU  NAUCZYCIELA  I  GODNYCH ZAROBKÓW PEDAGOGÓW 16 października 2017r.  Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu wśród pracowników oświaty / nauczycieli publicznych  szkół i placówek  oświatowych prowadzonych przez JST / akcji zbierania podpisów przeciwko proponowanym rozwiązaniom. Listy z podpisami należy przesłać do siedziby zarządu okręgu pomorskiego ZNP  w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br. 

  Pismo wraz z listą do zbierania podpisów.

  Szanowne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

  Rząd konsekwentnie ogranicza uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela i zmienia warunki pracy na niekorzyść nauczycieli:

  - wprowadza się obowiązkowe terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego (ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole),

  - obowiązywać będą szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela (w przypadku nauczyciela dyplomowanego aż 41), 

  - dyrektor będzie ustalał wskaźniki do poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela w szkolnym regulaminie,

  - postawa moralna i etyczna będzie jednym z kryteriów oceny pracy nauczyciela,

  - wydłuża się ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela z 10 do 15 lat,

  - wprowadza się dodatek za wyróżniającą pracę, ale wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych,

  - likwiduje się dodatki socjalne,

  - ogranicza się możliwość korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia,

  - zmienia się termin wypłaty wynagrodzeń - nauczyciele otrzymają swoje pensje „z dołu”, a nie jak dotychczas „z góry”,

  - planuje się, że państwo określi tylko wysokość uposażenia zasadniczego,

  - zniknie pojęcie średnich wynagrodzeń nauczycieli, a w konsekwencji zlikwidowane zostaną dodatki uzupełniające.

  Jesteśmy przeciwko zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli (Karta Nauczyciela) dotyczącym między innymi:

  - zmiany formuły awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;

  - niekorzystnej zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli;

  - likwidacji dodatków socjalnych.

  Domagamy się znaczącego wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r.

Krótka wideorelacja z 41 Krajowego Zjazdu Delegatów Zwązku Nauczycielstwa Polskiego (20-22.11.2014)

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Nasi Partnerzy

©2017 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin