POLECANE ARTYKUŁY:
 • ­

  6

  Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości
  ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości
  ani prawa do przyszłości

 • ­

  prawo thumbLISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ROZPORZĄDZEŃ, AKTÓW PRAWNYCH. Istotne zmiany w przepisach wykonawczych do ustawy PRAWO OSWIATOWE od 1 września 2017r - wraz z komentarzem

   

   

   

   http://reformaedukacji.men.gov.pl/

  1. Prawo oświatowe

  2. Przepisy wprowadzające – prawo oświatowe

  3. Kalendarium reformy edukacji . Krok po kroku

  Koordynator wprowadzania reformy – województwo pomorskie:
  Jerzy Wiśniewski  - Dyrektor Wydziału  Strategii Nadzoru Pedagogicznego,
  tel: 58 669 34 04, kom: 662 231 456
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • ­
  imagesCA2REPER
  NAUCZYCIELU ! zapoznaj się ze stanowiskami i opiniami ZNP do proponowanych zmian aktów prawnych dotyczących polskiej edukacji. Nie bądź obojętny ! Napisz swoje uwagi do proponowanych zmian w aktach prawnych , które dotyczą bezpośrednio Ciebie lub wykonywanej przez Ciebie pracy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
   

  1. Projekt rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2018r w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli 

  2. Projekt rozporzadzenia MEN z dnia 19 marca 2018r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

  - termin nadesłania uwag upływa z dniem 5 kwietnia br na adres E mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
   
   
 • WYBORY SAMORZĄDOWE / 2018-2022 / województwa pomorskiego – udział członków ZNP

  ZAPRASZAM  DO  URN  WYBORCZYCH  „NIC  O  NAS  BEZ  NAS „ -  21 października 2018r.

  imagesC3P9C3L8

   

   

   

   

   

   

  Screenshot 2018 10 10 Elzbieta Markowska  ulotka pdf Screenshot 2018 10 10 Elzbieta Markowska  ulotka pdf(1)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MÓJ PROGRAM WYBORCZY - Sejmik Województwa Pomorskiego - kadencja 2018-2022

  Lista kandydatów  - członków ZNP do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa pomorskiego  w kadencji 2018-2022

 • Manifestacja
 • INFORMACJA NR 365 z dnia 10 września 2018r.

  ORGANIZACJA i  PRZEBIEG  MANIFESTACJI :

  godz.10.00  - przyjazd autokarów do Warszawy. Autokary i busy muszą być oznakowane logo ZNP (w kolorze, format A4, za przednią szybą po prawej stronie)

   godz. 10.00 (nie wcześniej) Kolumna ZNP formuje się wzdłuż ulicy Łazienkowskiej od hali Torwar do ul. Rozbrat (rondo Sedlaczka)

  UWAGA 1. Autokary powinny podjeżdżać na parking przy hali Torwar, skąd będą kierowane przez policję na miejsca parkingowe (bezpłatne: Torwar, ul. Czerniakowska, ul. Gagarina, płatne: plac Defilad) .  Prosimy, by autokary nie zatrzymywały się w zatoczkach przystanków komunikacji miejskiej (prośba Urzędu Miasta)

  godz. 11.00 rozpoczęcie przemarszu  w kierunku placu Trzech Krzyży, gdzie kolumna ZNP dołączy się do kolumny OPZZ

  UWAGA 2 : Na wniosek policji trasa przemarszu została zmieniona i przebiegnie ulicami: Łazienkowska – Rozbrat – Książęca – pl. Trzech Krzyży

   

  UWAGA 3 : W czasie postoju i przemarszu przez plac Trzech Krzyży prosimy o niewchodzenie na teren przy kościele św. Aleksandra (plac, schody )

  godz. 12.00 przemarsz z pl. Trzech Krzyży pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Al. Ujazdowskich

    
  godz. 14.00 – przewidywane zakończenie manifestacji

 • INFORMACJA NR 364 z dnia 31 sierpnia 2018r.

  45Wszystkie branże zrzeszone OPZZ zostały zobowiązane do mobilizacji, przygotowania się do cyklu protestów i wspólnej manifestacji. My też się przygotowujemy: chcemy przypomnieć Annie Zalewskiej, co złego zrobiła w oświacie!

  Manifestacja – wszystkich branż zrzeszonych w OPZZ – odbędzie się 22 września godz. 11.00 w Warszawie m.in. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.  

  Naszym wspólnym postulatem jest wzrost płac.

  ZNP domaga się podwyżek na poziomie 1000 zł oraz dymisji Anny Zalewskiej!

  Minimalne wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi aktualnie tylko 1751 zł „na rękę”. Zgodnie z tzw. rozporządzeniem płacowym MEN od 1 kwietnia 2018 r. stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wzrosły o 5,35 proc.  * Podajemy stawki netto w przybliżeniu, po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, zaliczki na podatek dochodowy i składek ZUS.

  • stażysta – 1751 zł / o 86 zł
  • kontraktowy – 1798 zł o 87 zł
  • mianowany – 2033 zł o 99 zł
  • dyplomowany – 2377 zł o 117 zł

  Jeżeli chcemy, by do pracy w szkole przychodzili najlepsi absolwenci, pensje nauczycieli muszą wzrosnąć. Realnie, a nie symbolicznie!

  -> http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1234291,broniarz-o-reformie-edukacji-wywiad.html    WYWIAD  -  Sławomir Broniarz  Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

  Prezesi oddziałów  ZNP okręgu pomorskiego proszeni są o podanie liczby uczestników szkolenia zgodnie z otrzymanymi sms i e-mail.

 • INFORMACJA NR 363 z dnia 31 sierpnia 2018r.

  23

  Z oburzeniem wysłuchaliśmy konferencji prasowej ministra edukacji Anny Zalewskiej, która na konferencji prasowej poinformowała , że w ramach podwyżek dla nauczycieli „w rok i 9 miesięcy (nauczyciele dostaną – red.) podwyżkę w wysokości 15,8 proc. – co średnio będzie stanowiło ok. 1000 zł dla nauczyciela”. Dlaczego kłamie ? No cóż  zbliżają się wybory do EUROPARLAMENTU

  Zgodnie z tzw. rozporządzeniem płacowym MEN od 1 kwietnia 2018 r. stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wzrosły o 5,35 proc.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 362 z dnia 31 sierpnia 2018r.

  1

  Wystarczy : na urządzeniu z Androidem pobrać w  Google Play / sklepie/  https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.znp.znpnews / wpisać ZNP … i wśród ikon odszukać ikonę z logo  ZNP.

  Niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz śledzić edukacyjne wydarzenia.

  Korzystaj z aplikacji ZNP na Twoim telefonie lub tablecie już teraz!

  Pobierz bezpłatną aplikację ZNP w Google Play (wkrótce także w App Store) i bądź na bieżąco ze zmianami w oświacie!

  Dzięki aplikacji ZNP możesz:

  - mieć dostęp do edukacyjnych wiadomości podanych w przejrzysty i atrakcyjny sposób,

  - śledzić edukacyjne i związkowe wydarzenia,

  - monitorować zmiany w prawie oświatowym,

  - udostępniać wybrane wiadomości w serwisach społecznościowych lub e-mailem.

 • INFORMACJA NR 361 z dnia 22 sierpnia 2018r.– ocena pracy dyrektora szkoły

  1234

   

   

   

   

  Projekty Regulaminów wskaźników OCENY  PRACY  DYREKTORA  SZKOŁY przedłożone do zaopiniowania przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku  nie zostały rozpatrzone przez Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP  z uwagi na niespełnienie przez  Pomorskiego Kuratora Oświaty wymogów formalnych i proceduralnych.

  Ustawa KN art.6a ust.16 przesądza, że do ustalenia regulaminu wskaźników oceny pracy dyrektora uprawnione wraz z kuratorem  są organy prowadzące. Jak wynika z powyższego, kurator powinien wypracować projekt regulaminu w porozumieniu z organami prowadzącymi, a następnie przekazać je do zaopiniowania związkom zawodowym w celu poznania ewentualnych uwag i zastrzeżeń. Uwagi te powinny stać się następnie przedmiotem wspólnej analizy organów ustalających regulaminy i wspólnej decyzji dotyczącej sposobu ich wykorzystania. Warto przy tym dodać, że zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, w razie odrzucenia w całości lub w części stanowiska związku, podmioty ustalające regulaminy informują o tym związek na piśmie, podając uzasadnienie swojego stanowiska. Należy również zwrócić uwagę na termin opiniowania tychże regulaminów wskazany w art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 360 z dnia 31 lipca 2018r.– ocena pracy dyrektora cd.

  1Resort edukacji wycofa się z wymogu, by kandydat na dyrektora szkoły uzyskiwał najwyższą ocenę pracy ???? Zmiana ta nie ma jednak szans wejść w życie przed 1 września 2018 r. Podobnie zresztą jak rozporządzenia dla szkół innych niż te podległe MEN. Nowe przepisy dotyczące oceniania nauczycieli jeszcze nie weszły w życie, a resort edukacji już planuje zmiany - te dotyczyć mają oceny pracy dyrektorów szkół. Dyrektor nie musi być najlepszy….  MEN chce obniżyć wymogi dotyczące kandydatów na dyrektorów szkół - teraz przepis wymaga od nich uzyskania noty wyróżniającej. Po  nowelizacji, nad którą pracuje resort, wystarczyć będzie ocena bardzo dobra.

  Projektodawca doszedł do wniosku, że tak restrykcyjny wymóg sprawi, że bardzo niewiele osób będzie mogło zostać dyrektorem szkoły – wskazał w wywiadzie kol. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kolejną przeszkodą jest fakt, że kryteria i regulaminy są tak sformułowane, że wielu dyrektorów nie miałoby szans na ich spełnienie.
  Nowelizacja ustawy nie ma szans na wejście w życie do 1 września 2018 r. Ale to nic wyjątkowego, jeżeli  chodzi o nowe regulacje ws. oceniania nauczycieli. Póki co brakuje m.in. przepisów wykonawczych określających kryteria oceniania pedagogów w szkołach podległych resortom: sprawiedliwości i kultury.

  A to na podstawie tych rozporządzeń dyrektorzy mają tworzyć wewnątrzszkolne regulaminy.

 • INFORMACJA NR 359 z dnia 26 lipca 2018r.– awans zawodowy

  12

   

   

   

  26 lipca zostało podpisane rozporządzenie dotyczące uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego / publikacja 16 sierpnia br. /.

  Zwracamy uwagę na niektóre zmiany:

  - wprowadzenie do dokumentacji załączanej do wniosków sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

  - uszczegółowienie zapisów dotyczących wymagań dla nauczycieli ubiegających się o awans,

  - dodatkowe czynności podczas egzaminu na nauczyciela kontraktowego i mianowanego

  - poza pytaniami członków komisji: zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem: praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy, przepisów prawa

  - wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych

  - dodatkowe czynności podczas egzaminu na nauczyciela dyplomowanego

  - prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

  - wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą,

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

  Zestawienie najważniejszych regulacji dotyczących awansu zawodowego –opracowanie J. Berdzik / Instytut Dobrej Edukacji/.

Krótka wideorelacja z 41 Krajowego Zjazdu Delegatów Zwązku Nauczycielstwa Polskiego (20-22.11.2014)

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas jeden gość.

Licznik odwiedzin

36373
Dzisiaj119
Wczoraj137
W tym tygodniu256
W tym miesiącu2915
©2018 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin