Strona główna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

3DZoomMenu

 

forbes 8

OPINIE I STANOWISKA ZNP DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

 

imagesCA2REPER

NAUCZYCIELU ! Zapoznaj się ze stanowiskami i opiniami ZNP do proponowanych zmian aktów prawnych dotyczących polskiej edukacji.

 

NAUCZYCIELU !   Nie bądź obojętny - napisz swoje uwagi do proponowanych zmian w aktach prawnych , które dotyczą bezpośrednio Ciebie lub wykonywanej przez Ciebie pracy.

 

 
ZMIANY USTROJU SZKOLNEGO ORAZ INNYCH ZAPISÓW USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY :

 

PREZENTACJA MEN
PROJEKT USTAWY "PRAWO OŚWIATOWE"
UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY "PRAWO OŚWIATOWE"
PROJEKT USTAWY "PRZEPISY WPROWADZAJĄCE"
e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

NIEDOBRA ZMIANA W EDUKACJI

 

niedobra zmiana

 

 

 
INFORMACJA NR 239 z dnia 18 października 2016r.

1. Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji.

znp 2


2. Jakie oblicze ma  minister edukacji narodowej – pierwszy nauczyciel ? Nie ma dnia , aby media nie donosiły o nowych odkryciach, które z dnia na dzień nasilają niechęć środowiska pracowników oświaty i rodziców do proponowanej przez rząd „dobrej zmiany„ . Zadziwiające w tym wszystkim jest to , że p. Anna Zalewska podąża śladami reformatorów Handkego , którą krytykowała za pośpiech, nieprzygotowanie, upolitycznienie,  itp.

3. Pani Minister Zalewska  w swoich działaniach wspiera gminy, które wyzbyły się wszystkich szkół, dając jasny sygnał, że sprzyja dalszej prywatyzacji oświaty. Otoczyła parasolem ochronnym gminę Hanna, tolerując sytuację, w której gmina ta nie prowadzi ani jednej szkoły. Pani Minister tak skonstruowała przepisy rozporządzenia dotyczącego podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016, aby zapewnić gminie Hanna wysokie dochody z tej subwencji. Wskazała tym samym reszcie samorządów, że za wyzbycie się wszystkich szkół czeka jej nagroda.  Projekt ustawy Prawo oświatowe ustanawia nową zasadę :  gmina może przekazać prywatnym podmiotom wszystkie szkoły za wyjątkiem jednej ostatniej, która formalnie nie może być przekazana podmiotowi prywatnemu, ale może równie dobrze być  zlikwidowana, po to , by nie stanowiła konkurencji dla szkół prywatnych.


4. Potwierdzeniem, że likwidacja miejsc pracy wiąże się ze zwolnieniami w oświacie, są twarde dane z projektu przyszłorocznego budżetu. Rząd zapisał w projekcie budżetu na rok 2017 wzrost wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego na poziomie przyszłorocznej inflacji, czyli 1,3 proc. / tj. o 35-63 zł. Mimo zapowiedzianej podwyżki wypłacana samorządom subwencja oświatowa praktycznie się nie zmieni i wyniesie 41 miliardów 491 milionów złotych (to o 5 milionów złotych mniej niż w 2016 r.). To  może oznaczać, że rząd w kalkulacjach finansowych uwzględnił spodziewane zwolnienia w szkolnictwie, do których prawdopodobnie dojdzie z powodu m.in. likwidacji gimnazjów i przekształceń w szkolnictwie zawodowym. Gdyby pensje nauczycieli miały wzrosnąć o 1,3 proc., to przy dotychczasowym poziomie zatrudnienia o podobny wskaźnik powinna również pójść w górę subwencja oświatowa / tj o ok. 540 mln zł./.  Średnia zarobków nauczycieli ze wszystkich stopni awansu zawodowego wynosi ok. 3660 zł. Jeśli do zwolnień dojdzie po zakończeniu ruchu kadrowego w szkołach (czyli w końcu sierpnia 2017 r.), to bez pracy może pozostać ok. 36 tys. nauczycieli..

 
INFORMACJA NR 238 z dnia 10 pąździernika 2016r

znp

10 października 2016r.  okręg pomorski ZNP pikietował pod Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku . Wzięło udział  ponad 1300 uczestników : tj. ponad 700 członków ZNP, około 150 rodziców, ponad 200 członków zrzeszonych w Trójmiejskiej Akcji Kobiet, przedstawiciele : OSKKO, samorządów terytorialnych , przedstawiciele Parlamentu RP / PO, NOWOCZESNA, RAZEM / , KOD, inni . Okręg pomorski ZNP składa serdeczne podziękowania za wsparcie akcji NIE DLA  CHAOSU  W  SZKOLE. Przedstawiciele pikietujących złożyli PETYCJE w Sekretariacie Wojewody Pomorskiego w celu jej przekazania  na ręce Prezesa Rady Ministrów -  Premiera Rządu RP -  Beaty Szydło

Media pytają dlaczego , związki zawodowe nie występują razem przeciwko „ dobrej zmianie „….. Nie znam odpowiedzi na to pytanie i przyznaję szczerze , że po tym , jak wypowiadają się o proteście ZNP nie jest mi / nam ? /  z nimi po drodze . No cóż organizacje związkowe , które  nie chcą ujawnić prawdziwych powodów  swojej bierności  , tak jak pani minister odwołują się do polityki , upolityczniając w ten sposób działania ZNP.

Materiały Radia Gdańsk

Komentarze Radia Gdańsk

 
INFORMACJA NR 237 z dnia 12 października 2016r.

znpKolejne pomówienia ZNP  oraz Prezesa ZNP na tle organizowanych akcji protestacyjnych przeciwko wprowadzanym „dobrym zmianom „ Tym razem pomówienie dotyczy podpisania się ZNP pod programem wyborczym Zjednoczonej Lewicy 2015r.

 

Czas na podjęcie radykalnych działań przez ZNP . Jestem przekonana , że środowisko nauczycieli i pracowników oświaty województwa pomorskiego jest do tego przygotowane. Pokazała to pikieta , w której uczestniczyło ponad 1300 osób . 12 października uczestnicy Klubu Młodego Nauczyciela przy ZOP ZNP jednomyślnie opowiedzieli się za strajkiem – taką informacje przekaże na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Głównego w Warszawie. Brak reakcji naszego środowiska na wprowadzanie nieprzygotowanej reformy nie licuje z celami i programem  działania programem działania  Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 
INFORMACJA NR 236/2016 z dnia 10 października 2016

znp

Pomówieniom nie ma końca . Media publikują pozyskane informacje od ministra edukacji …. , po co ? , by dyskredytować działania ZNP i kierownictwa naszego Związku. W ten sposób minister edukacji coraz bardziej traci zaufanie u nauczycieli i związkowców.


 

 
INFORMACJA NR 235/2016 z dnia 10 października 2016

znp pom

INFORMACJA  NR  235 z dnia 10 października 2016r.
Nauczyciel Roku 2016 Joanna Urbańska
Joanna Urbańska, nauczycielka biologii, chemii i fizyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku (woj. mazowieckie).

 

 
INFORMACJA NR 234/2016 z dnia 18 września 2016

znp pom

 

 

 

 

pikieta

Godz.13.30 URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku ; ul. Okopowa 21/27

PIKIETA ZNP „ Niedobra zmiana „

Okręg Pomorski ZNP zaprasza rodziców, nauczycieli , pracowników oświaty oraz wszystkich tych , którym leży na sercu przyszłość polskiej edukacji i wysoka jakość kształcenia Polek i Polaków.

 
INFORMACJA NR 233/2016 z dnia 18 września br.

znpMinister Edukacji przekazała do konsultacji partnerom społecznym Projekty proponowanych zmian w edukacji. Zastanawiający  jest  fakt , że projekty do konsultacji zostały przekazane równolegle  do uzgodnień międzyresortowych . Który  projekt trafi pod obrady  sejmu – poselski?,  rządowy ? , a może jeszcze inny … . Procedowanie tak poważnych zmian w przyspieszonym tempie obarczone zostaje ryzykiem , że kolejnym zmianom nie będzie końca.

 
INFORMACJA NR 232/2016 z dnia 16 września 2016 - projekt ustawy PRAWO OŚWIATOWE z dnia 16 września 2016r.

W dniu 16 września br minister edukacji ogłosiła „dobre zmiany”- Projekt ustawy oświatowej. Zapraszam Koleżanki i Koledzy do odwiedzania strony na FB okręgu pomorskiego ZNP oraz Elżbieta Markowska, gdzie zapoznać możecie się z opiniami wszystkich tych , którzy tak jak my śledzą kolejne odsłony „ dobrej zmiany„ w wydaniu MEN.

Zachęcam do lektury :

 
INFORMACJA NR 231/2016 z dnia 13 września 2016r.

znpSejm logoSławomir Broniarz przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wygłosił 13 września 2016 r. w Sejmie Uzasadnienie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732) - Pierwsze czytanie. Posiedzenie Sejmu zakończyło się skierowaniem projektu inicjatywy obywatelskiej do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia. Za skierowaniem obywatelskiego projektu „Pensje nauczycieli z budżetu” do dalszych prac były wszystkie kluby i koła poselskie. Na uwagę zasługuje również fakt , że wszyscy występujący przedstawiciele klubów parlamentarnych uważali, że należy pochylić się nad problemem wynagrodzeń nauczycielu , warunkom pracy i sposobami finansowania oświaty . W Sejmie obecni byli m.in. prezesi okręgów ZNP , przedstawiciele samorządów terytorialnych .

 
INFORMACJA NR 230 /2016 z dnia 12 września 2016r.

znpW dniach od 8-12 września br. prezes okręgu pomorskiego uczestniczyła w uroczystości podsumowującej współpracę polskich organizacji pozarządowych i JST z polskimi szkołami na Litwie – Solecznikach. ZNP reprezentowali przedstawiciele okręgów : zachodniopomorskiego, podlaskiego i pomorskiego oraz oddziału Elbląskiego – członek i wiceprzewodniczący Centralnego Klubu Młodych Nauczycieli z siedziba w Warszawie. Piękne, ciepłe i wzruszające słowa uznania mer Solecznik kierował pod adresem gości zaproszonych z Polski . Wszyscy od wielu lat jesteśmy pod wrażeniem mera, który swoją ogromną skromnością , wrażliwością i piękną polską mową zjednuje coraz większe kręgi ludzi i instytucji dobrej woli działających na rzecz polskich szkół i Polaków mieszkających na Litwie. W grudniu br. polski zespół artystyczny / wokalno-muzyczny / SOLCZANKA obchodził będzie Jubileusz 30 lecia istnienia. Na tę okoliczność sponsorzy zaangażowali się w odnowienie / szycie/ polskich strojów ludowych . ZNP wychodząc naprzeciw potrzebom Zespołu / w ramach współpracy z zagranicą / poszukuje sponsorów finansujących szycie kolejnych części garderoby - obuwia . Proszę wszystkich chętnych do wsparcia akcji ZNP na rzecz zespołu SOLCZANKA o kontakt z prezesami oddziałów ZNP na terenie gmin i powiatów województwa pomorskiego. W imieniu organizatorów zbiórki – serdecznie DZIĘKUJĘ.

 
INFORMACJA NR 229/2016 z dnia 12 września 2016r.

znpprezydntZ inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego 12 września odbyło się, w ramach Rady Dialogu Społecznego przy Prezydencie RP, posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych. W porządku obrad przewidziano dyskusję na temat sytuacji pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, po wejściu po wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 237). I tutaj nastąpiły kolejne rozbieżności : p.wiceminister edukacji poinformowała , że stan prawny nie pozwala na przywrócenie statusu nauczyciela pracownikom pedagogicznym, zatrudnionym przed 1 stycznia 2004 r., w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, natomiast obecna na posiedzeniu RDS minister edukacji złożyła informację o możliwości powrotu do stanu przed 1 stycznia 2004r. I która z Pań ministrów głosi jedną i jedyną prawdę ?

 
INFORMACJA NR 228/2016 z dnia 8 września 2016r.

znp pom26 sierpnia i 8 września br. odbyły się posiedzenia Komisji Konkursowej NAJLEPSZY NAUCZYCIEL POMORZA 2016r. , na którym wytypowano 10 najlepszych nauczycieli spośród 156 zgłoszonych kandydatur . Komisji towarzyszyły ożywione dyskusje na temat, jakimi cechami powinien charakteryzować się wybitny pedagog Pomorza. Ponadto ZNP zgłosił wniosek, aby 10 nominowanych do Nagrody Nauczyciela Pomorza zostało zgłoszonych do konkursu NAJLEPSZEGO NAUCZYCIELA ROKU organizowanego przez Głos Nauczycielski – termin zgłoszenia 16 września br.

 
INFORMACJA NR 227/2016 z dnia 8 września 2016r.

znpPani redaktor Kamila Grzenkowska napisała artykuł na temat ZNP , który w negatywnym świetle przedstawia naszą organizację, wykorzystując nieprawdziwe informacje o działaniach naszej organizacji podane przez przewodniczącą NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Gdańsku . Artykuł napisany na zamówienie …., kogo ? – Solidarności ? , czy przedstawiciela Urzędu Miasta Gdańska ? Jeśli przez przedstawiciela UM – to ze zwykłej złośliwości ? i głupoty ? , a jeśli przez NSZZ Solidarność – to chyba tylko z zazdrości ? , zawiści ? a z pewnością z powodu znacznej różnicy poglądów w sprawach dotyczących „dobrych zmian„ …. . Informuję, że ZNP skierował pisma do współautorki artykułu, w których z dezaprobatą przedstawiciele tej organizacji odnieśli się do „uprawianej sztuki dziennikarskiej” , która podważa nie tylko wiarygodność dziennikarki ale również portalu GUM. Do dnia dzisiejszego p. redaktor nie odniosła się do przesłanej korespondencji w tej sprawie. Informuję, że w tej sprawie zostanie skierowane pismo ZOP ZNP do redaktora naczelnego portalu w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 
INFORMACJA NR 226/2016 z dnia 8 września 2016r.

Sejm logoznpUWAGA !  pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732) „Pensje nauczycieli z budżetu” zaplanowane jest na 25. posiedzenie Sejmu, wstępnie w pierwszym dniu obrad 13 września 2016 roku o ok. godz. 18.15. – w którym uczestniczyć będzie : kierownictwo ZG ZNP oraz Prezesi Okregów.

 
INFORMACJA NR 225/2016 z dnia 7 września 2016r.

znpZ całej Polski napływają niepokojące informacje o wadliwym interpretowaniu zapisu art.42 KN / po likwidacji „godzin karcianych „/ przez niektórych dyrektorów szkół i placówek oraz JST. Ponownie zwracam się z prośbą do struktur ZNP na trenie działania okręgu pomorskiego o złożenie wniosku do dyrektora szkoły/ placówki o  zmiany zapisów STATUTU szkoły/ placówki w obszarze wykonywanych przez nauczyciela zadań opiekuńczo-wychowawczych w ramach 40h tygodnia pracy . Materiał opracowany przez Zespół Polityki Edukacyjnej ZG ZNP w tej sprawie został przekazany wszystkim Prezesom Oddziałów ZNP okręgu pomorskiego . W sprawie nadinterpretacji przepisów – art.42 KN Zarząd Główny ZNP wystosował Apel do MEN .

Apel ZNP do minister edukacji
Komunikat dla ogniw

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 22
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

ewydanie.glos.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Imieniny

Dziś: Rafala Marcina Jutro : Darii Wilhelminy

Ile osób jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości