ZDECYDOWANIE
NAJLEPSZA
PRZYNALEŻNOŚĆ

JAKOŚĆ JEST NIE TYLKO NASZYM STANDARDEM,
TO JEST RÓWNIEŻ KIERUNEK NASZEGO DZIAŁANIA

NASZE INNOWACJE STARTUJĄ Z MARZENIAMI I PLANEM

PROPONUJEMY ROZWIĄZANIA DLA ODWAŻNYCH

ZNP - NAJLEPSZA DROGA DO STARTU

DLATEGO WARTO BYĆ W ZNP

MASZ POMYSŁ - ZREALIZUJ GO DZISIAJ!!!

WAŻNE TERMINY:
24 stycznia 2022 r. godz. 13.00 - posiedzenie PREZYDIUM ZOP ZNP (online)
24 stycznia 2022 r. godz. 18.00 - posiedzenie ZARZĄDU okręgu pomorskiego ZNP (online)
POLECANE ARTYKUŁY:

 

5

ZDECYDOWANIE NAJLEPSZA PRZYNALEŻNOŚĆ
 • 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

  JESTEŚMY
  Nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku.
  Jest nas ponad 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach.
  Swoim doświadczeniem wspierają nas seniorzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a entuzjazmem zarażają młodzi (Kluby Młodego Nauczyciela).
  Cenimy współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi.
  Jesteśmy członkami 30-milionowej światowej społeczności zrzeszonej w Międzynarodówce Edukacyjnej, z której dorobku korzystamy i której dorobek wzbogacamy.

  CHCEMY
  Dobrej publicznej edukacji dla wszystkich
  Bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji
  Godnych wynagrodzeń

  PROPONUJEMY
  Wzrost nakładów na edukację
  Odchudzenie podstaw programowych
  Kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej
  Zmniejszenie biurokracji w szkołach
  Zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli

  BRONIMY
  Godności zawodu nauczyciela
  Odpowiednich warunków pracy i płacy

  INICJUJEMY
  Obywatelskie projekty ustawodawcze
  Edukacyjne strategie i debaty
  Kampanie i akcje społeczne na rzecz edukacji
  Akcje protestacyjne
  Negocjacje płacowe
  Projekty edukacyjne z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowe projekty

  OFERUJEMY
  Pomoc prawną
  Bezpłatne poradnictwo prawne
  Reprezentowanie przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji
  Wniesienie skargi kasacyjnej
  Reprezentowanie przed Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu: prawa pracy, prawa oświatowego i związkowego, ubezpieczeń społecznych
  Wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych
  Opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy
  Rzetelną informację
  Wsparcie zawodowe
  Bogatą ofertę szkoleń, wymianę doświadczeń
  Wydawnictwa

  WIERZYMY w :
  Sprawiedliwość społeczną, gwarantującą każdemu prawo do edukacji, wszechstronnego rozwoju jego talentów i umiejętności dla osiągnięcia szczęścia i niezależności
  Równość szans, zapewniającą wszystkim, bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania, dobrą edukację, szacunek dla ich godności i odmienności
  Demokrację, której filarem jest edukacja obywatelska kształcąca zaangażowanych, świadomych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa

  Profesjonalizm nauczycielek i nauczycieli oraz pracownic i pracowników edukacji
  Partnerstwo z rodzicami, lokalnymi społecznościami, środowiskiem naukowym służące osiągnięciu przez uczennice i uczniów coraz lepszych wyników
  Współdziałanie członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz naszych sympatyków, zapewniające bardziej skuteczne działanie na rzecz edukacji jako dobra wspólnego

  Dołącz do nas!

 • 481482483 • YOUTUBE ZNP przedstawia

  482


 • Kondolencje

  zyczenia Wielkanocne 2022

 • INFORMACJA NR 52 z dnia 9 maja 2022 r.

  image003

   

  Szkolenie dla członków ZNP.

  Forma: online Teams

   

                                             ŚWIADCZENIA EMERYTALNE PRACOWNIKÓW OŚWIATY

   

  - regulacje prawne dotyczące uprawnień emerytalnych i świadczeń kompensacyjnych.

  Termin: 23.05.2022 r. godz. 16.00 -18.00

  Zgłoszenia: do dnia 20.05.2022 r. za pośrednictwem Oddziałów ZNP drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Link do szkolenia zostanie wysłany na adres email uczestników szkolenia.

  Czas trwania: 3 h

  Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  Prowadzący: Mariola Nowicka - Naczelnik Wydziału Koordynacji Usług Świedczeń Emerytalno – Rentowych ZUS w Gdańsku

  Odpłatność: współfinansowanie z Oddziałów ZNP - 150,00 zł niezależnie od liczby uczestników z danego oddziału.

 • INFORMACJA NR 51 z dnia 9 maja 2022 r.

  image001

   

  Szkolenie dla członków ZNP.

   

  Forma: online TEAMS

   

                                                                           RUCH KADROWY W OŚWIACIE.

   

  Termin: 18-19.05.2022 r. godz. 17.00-19.00

  Zgłoszenia: do dnia 16.05.2022 r. za pośrednictwem Oddziałów ZNP drogą elektroniczną:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Link do szkolenia zostanie wysłany na adres email uczestników szkolenia.

  Czas trwania: 3 h

  Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  Prowadzący:  Marcin Szyling – adwokat specjalista ds. prawa oświatowego

  Odpłatność: współfinansowanie z Oddziałów ZNP - 150,00 zł niezależnie od liczby uczestników z danego oddziału.

 • INFORMACJA NR 50 z dnia 4 kwietnia 2022r.

  image001

   

  image002

  W dniu 6 kwietnia o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Zespołów ds. społecznych i gospodarczych przy RWDS  w Gdańsku. 

  • Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa pomorskiego na tle Polski.
  • Problemy Dialogu Społecznego w okresie pandemii.
  • Zarządzanie rozwojem umiejętności jako nowy format myślenia o rynku pracy i edukacji na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez Samorząd WP.

  Polecam zapoznanie się z prezentacjami :

  Zarządzanie rozwojem umiejętności jako format myślenia na rynku pracy i edukacji  na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego

  Analiza SWOT województwa pomorskiego w ujęciu statystycznym

  Porównanie danych statystycznych dotyczących zatrudnienia  i wynagrodzeń nauczycieli w latach  2019, 2020, 2021

 • INFORMACJA NR 49 z dnia 1 kwietnia 2022r.

   

  image003

  Komisja Pedagogiczna ZG ZNP opracowała  kwestionariusz ankiety w sprawie odbiurokratyzowania pracy szkoły/placówki.  

  Ankietę wypełniają Prezesi Ognisk ZNP, w przypadku ognisk gminnych lub międzyszkolnych - prezes tego Ogniska wypełnia ankietę odrębnie dla każdej ze szkół (w pkt 6 wpisuje nazwę ogniska i szkoły której ankieta dotyczy, np. Ognisko Gminy …….. – SP nr 12 w ………….).

  Link do kwestionariusza ankiety:

  https://www.survio.com/survey/d/BIUROKRACJA-ZNP

 • INFORMACJA NR 48 z dnia 1 kwietnia 2022r.

  Sekretarz generalny Education International i przewodnicząca American federation of Techers

  image004

  W marcu 2022 r. do Polski przyjechał David Edwards, sekretarz generalny Międzynarodówki Edukacyjnej (Education International), by odbyć spotkania  w sprawie uchodźców z Ukrainy  i zrozumieć sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży z Ukrainy. Jego wizytę organizował Związek Nauczycielstwa Polskiego. David Edwards rozmawiał z nauczycielami i związkowcami z ZNP,  z władzami Warszawy, był w warszawskim I LO, na Dworcu Centralnym w Warszawie oraz na Bielanach, gdzie oglądał, jak wyglądają działania pomocowe dla uchodźców – szczególnie tych najmłodszych.

  3 kwietnia z wizytą do ZNP uda się Randi Weingarten, przewodnicząca amerykańskiego związku nauczycieli – American Federation of Teachers.

  Wizyty w ZNP: sekretarz generalny Education International i przewodnicząca American Federation of Teachers - ZNP : ZNP

 • INFORMACJA NR 47 z dnia 31 marca 2022r.

  image005

  ZNP do MEiN: Domagamy się procedury uzgodnieniowej - ZNP : ZNP

  31 marca 2022 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki  o podjęcie procedury uzgodnieniowej, polegającej na rozpoczęciu negocjacji ze związkami zawodowymi nad treścią rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  Projekt tego rozporządzenia został przesłany do ZNP jedynie do zaopiniowania. Tymczasem uzgodnienie wymaga rozpoczęcia negocjacji przez stronę ministerialną i związkową. W przeciwieństwie do procesu „opiniowania” w procedurze „uzgadniania” istotne miejsce ma element dotyczący negocjacji. Etap ten powinien być zakończony sporządzeniem protokołu uzgodnień, ewentualnie rozbieżności, jeżeli nie udało się uzyskać konsensu co do zajmowanych stanowisk. 

  Projekt rozporządzenia

   Uzasadnienie do projektu rozporządzenia

 • INFORMACJA NR 46 z dnia 30 marca 2022r.

  image006image007

  Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się: 

  • zwiększenia nakładów na oświatę i wychowanie,
  • 20% wzrostu wynagrodzenia nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia br., wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych,
  • oraz powiązania nauczycielskich wynagrodzeń ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. 

  https://www.facebook.com/znpedupl/videos/1675298696176537

  ZNP: Domagamy się 20% wzrostu płac od stycznia br. - ZNP : ZNP

  OECD: Polskie państwo płaci nauczycielom skandalicznie mało

  Prezes ZNP przypomniał, że OECD w najnowszej edycji raportu „Education at a Glance” nie pozostawia złudzeń – polskie państwo płaci nauczycielom skandalicznie mało.  Specjaliści z OECD porównali zarobki nauczycieli szkół podstawowych m.in. po przepracowaniu 10 lat. W tym zestawieniu polscy nauczyciele znaleźli się na czwartym miejscu od końca (!) wśród krajów OECD. Gorzej zarabiają jedynie nauczyciele na Węgrzech, Słowacji  i w Grecji. W raporcie porównano także maksymalne zarobki nauczycieli szkół podstawowych w szczytowym momencie kariery. Wynagrodzenie polskiego nauczyciela w szczytowym punkcie kariery stanowi zaledwie 55,2 proc. średnich zarobków nauczycielskich w OECD i 54,8 proc. średniej w UE. 

  Od stycznia 2022 r. duża część nauczycieli w Polsce otrzymuje dodatek wyrównawczy, bo ich pensja jest niższa od wynagrodzenia minimalnego! Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło o 210 zł – do 3010 zł. Młody nauczyciel z tytułem magistra   i przygotowaniem pedagogicznym zarabia obecnie 2949 zł brutto, czyli o 61 zł mniej niż wynosi nowa stawka dla osób bez wykształcenia pracujących na najniższej krajowej!  

  GUS: Płace nauczycieli

  W listopadzie ub.r. Główny Urząd Statystyczny przygotował raport na temat zarobków   w gospodarce. Wymieniono w nim przeciętne zarobki różnych grup pracowników. Wśród nich także pracowników, których określono mianem “wykonujących prace proste”. Pensja pracownika wykonującego “proste prace” to 3576 zł brutto. Płaca zasadnicze aż w 11 z 12 grup zaszeregowania nauczycieli jest niższe od pensji osoby wykonującej „proste prace”?  

  Nauczyciel stażysta z licencjatem, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2800 zł. To o prawie 800 zł mniej! Jego kolega z tytułem magistra, a więc po dwóch dodatkowych latach studiowania, może liczyć 2818 zł brutto! Trzysta tysięcy polskich nauczycieli otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze mniejsze niż osoby, którym pracodawcy zlecają wykonywanie „prac prostych”. 

  Wspólne działania ZNP i FZZ

  W lutym br. dwa związki – Związek Nauczycielstwa Polskiego i WZZ „Forum – Oświata” – poinformowały, że aktualne są wspólne ustalenia zawarte w porozumieniu związków zawodowych z 13 października 2021 r., zgodnie z którymi domagamy się wzrostu wynagrodzeń oraz:

  • powiązania wysokości minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej,
  • przywrócenia nauczycielom uprawnień do emerytur na zasadach określonych w art. 88 Karty Nauczyciela.

  ZNP i FZZ wystąpiły do Rady Dialogu Społecznego o dokonanie zmian w ustawie   o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w celu umożliwienia prowadzenia sporu zbiorowego  w oświacie ze stroną rządową oraz samorządową (a nie jak dziś z dyrektorem placówki).

  ZNP i FZZ deklarują podjęcie wspólnych działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń w oświacie.

  Rada Dialogu Społecznego

  W środę, 30 marca Rada Dialogu Społecznego m.in. z udziałem ministra edukacji zajmie się aktualnymi problemami w oświacie. Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego rozpocznie się   o godz. 11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog przy ul. Bolesława Limanowskiego 23 w Warszawie. 

 • INFORMACJA NR 45 z dnia 25 marca 2022r.

   

  image008image009.jpg
  Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela w zakresie podwyższenia nauczycielskich pensji. Nowelizacja ta jest projektem poselskim, dlatego nie była konsultowana z partnerami społecznymi. W ciągu dwóch dni odbyło się pierwsze, drugie i trzecie czytanie projektu ustawy.

  Przedstawiciel ZNP – podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – krytycznie odniósł się do ww. projektu ustawy w zakresie trybu pracy, nieprawdziwego uzasadnienia, a przede wszystkim do proponowanego wzrostu wynagrodzenia nauczycieli,  tj. o 4,4 proc. od 1 maja 2022 r.

  W czasie prac sejmowych zgłaszane były poprawki do projektu ustawy przez Koalicję Obywatelską, a także Lewicę. Propozycja ZNP, którą przekazaliśmy premierowi  Morawieckiemu w styczniu br., dotycząca wzrostu wynagrodzenia nauczycieli  o 20 proc. została zgłoszona jako poprawka przez posłankę Agnieszkę Dziemianowicz -Bąk.

  W trzecim czytaniu poprawka ta została odrzucona przez posłów Zjednoczonej Prawicy stosunkiem głosów 228 do 223. Inne poprawki zwiększające wynagrodzenie nauczycieli ponad 4,4 proc. również zostały odrzucone.

  Dalsze procedowanie ustawy odbędzie się w Senacie – ZNP będzie zgłaszał poprawkę zwiększającą wynagrodzenie nauczycieli o 20 proc. z wyrównaniem od stycznia br.

  Pierwsze czytanie nowelizacji karty nauczyciela (podwyżki 4,4% )

  iTV Sejm – transmisje – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

  Nowelizacja Karty z propozycją wzrostu wynagrodzeń o 4,4% od 1 maja - ZNP : ZNP

 • INFORMACJA NR 44 z dnia 24 marca 2022r.
 • INFORMACJA NR 43 z dnia 22 marca 2022r.

  image012

  Nowelizacja Karty Nauczyciel z propozycją wzrostu wynagrodzeń o 4,4% od 1 maja do 31 grudnia 2022r.

  22 marca 2022 r. został opublikowany w Sejmie projekt nowelizacji Karty Nauczyciela (TUTAJ).

  “W okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 zwiększa się o 4,4 proc. Zgodnie  z dokumentem, nauczyciele powinni otrzymać podwyżkę najpóźniej do 30 czerwca br. z wyrównaniem od 1 maja br.

  Na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja br. przeznaczono 1 mld 671 mln zł.

  “W związku z powyższym, celem niniejszej ustawy jest zapewnienie nauczycielom podwyżki od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. poprzez zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta umożliwi jednocześnie podwyższenie od dnia 1 maja 2022 r. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia” – czytamy w uzasadnieniu do projektu poselskiego.

  Zdaniem ZNP, zawarta w projekcie ustawy podwyżka nie jest satysfakcjonująca dla środowiska.

  – To częściowa realizacja postulatów ZNP. Oferowana podwyżka nie uratuje sytuacji  w szkołach i nie rozwiąże kryzysu, z jakim się zmagamy. ZNP będzie zabiegał o zdecydowanie większe pieniądze na wzrost wynagrodzeń w oświacie – skomentował Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

 • INFORMACJA NR 42 z dnia 17 marca 2022r.

  VIDEO: Wzrost wynagrodzeń nauczycieli
  image013image014    

   

   

   

   

   

   

  Postulaty ZNP to:

  – zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2022,

  – wzrost wynagrodzeń nauczycieli (aby zachęcić nowe osoby do pracy w oświacie i zapobiec odejściom nauczycieli ze szkół i przedszkoli),

  – pilne uporządkowanie prawne edukacji dzieci z Ukrainy. Proponujemy m.in.:

  • zmianę zasad oceniania i klasyfikowania osób niebędących obywatelami polskimi poprzez wyłączenie uczniów z Ukrainy z obowiązujących ogólnie zasad oceniania i klasyfikowania w polskich szkołach (przynajmniej do końca czerwca);
  • umożliwienie nauczycielom z Ukrainy podejmowanie pracy na stanowisku nauczyciela i pomocy nauczyciela;
  • przygotowanie odpowiedniej liczby nauczycieli języka polskiego, jako obcego,
  • zapewnienie odpowiedniej liczby podręczników do nauki języka polskiego jako obcego,
  • umożliwienie powszechnego zatrudniania asystentów w szkołach i przedszkolach,
  • wyposażenie dzieci uchodźczych w wyprawki szkolne / przedszkolne oraz potrzebne podręczniki za darmo,
  • zapewnienie uczniom odpowiednio zorganizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  16 marca 2022 r. ZNP złożył wniosek do MEiN o pilne spotkanie z przedstawicielami ZNP w celu omówienie bieżących problemów systemu oświaty, wynikających z nagłego wzrostu liczby dzieci i młodzieży uczęszczających do polskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

  – W polskiej szkole nie brakuje solidarności! Brakuje pieniędzy, nauczycieli i dobrych rozwiązań prawnych. Dlatego potrzebne jest pilne zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2022! Wnioskujemy także o wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Jako nauczyciele i nauczycielki jesteśmy całym sercem z naszymi uczniami i uczennicami, ale system oświaty jest dramatycznie niedofinansowany, co negatywnie odbija się na warunkach nauki i pracy – mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

  Pracownicy szkół i placówek oświatowych aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom i otoczyli opieką dziesiątki tysięcy dzieci i uczniów. Nagłe zwiększenie liczby beneficjentów systemu oświaty nałożyło się na dotychczasowe poważne problemy polskiej szkoły i jej pracowników. Zwiększenie zadań  i obowiązków powinno następować równolegle  ze zwiększeniem uposażenia pracowników.

  Pomoc setkom tysięcy ukraińskich uchodźców uciekających przed skutkami toczącej się  w Ukrainie wojny, to dziś najważniejsze zadanie dla rządu i samorządów, a także polskiego społeczeństwa. Pracownicy szkół i placówek oświatowych aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom i otoczyli opieką dziesiątki tysięcy dzieci i uczniów.

  Niestety, nagłe zwiększenie liczby beneficjentów polskiego systemu oświaty nałożyło się na dotychczasowe poważne problemy polskiej szkoły i jej pracowników. Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego od wielu już miesięcy zwraca uwagę Pana Ministra na te problemy, zwłaszcza w kontekście niedostatecznych nakładów na oświatę, a także zamrożenia wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

  – Nauczyciele i pracownicy oświaty od pierwszych godzin ataku na Ukrainę włączyli się w organizowanie pomocy dla uchodźców: organizują zbiórki, noclegi, udzielają wsparcia a teraz od kilku dni także uczą uchodźcze dzieci, które trafiły do polskich szkół i przedszkoli. Nauczyciele otoczyli opieką dziesiątki tysięcy dzieci i uczniów. Stanęli na wysokości zadania – mówił na konferencji prasowej 16 marca prezes ZNP Sławomir Broniarz.

  Jako nauczyciele i nauczycielki jesteśmy całym sercem z naszymi uczniami i uczennicami, ale system oświaty jest dramatycznie niedofinansowany, co negatywnie odbija się na warunkach nauki i pracy. Dlatego potrzebne jest pilne zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2022! Uważamy, że zwiększenie zadań  i obowiązków powinno przebiegać równolegle ze wzrostem wynagrodzeń i zwiększeniem subwencji oświatowej. Mamy więcej uczniów, więcej zadań,  a tyle samo pieniędzy na zorganizowanie edukacji i taką samą liczbę nauczycieli (z kryzysem kadrowym polska oświata boryka się już od dwóch lat

 • INFORMACJA NR 41 z dnia 3.03.2022r.

  image015

   

  ZNP interweniuje w sprawie nowego systemu podatkowego oraz jego negatywnego wpływu na pensje nauczycieli, oczekując pilnej korekty funkcjonujących rozwiązań.

  3 marca 2022 r. Związek wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym zwraca się z wnioskiem o niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań prawnych zapobiegających negatywnym skutkom zmian podatkowych ogłoszonych w ramach Polskiego Ładu, polegających na zaniżaniu wynagrodzeń wypłacanych w ciągu roku podatkowego pracownikom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

  Interwencja ZNP: Nowy system podatkowy a niższe pensje - ZNP : ZNP

 • INFORMACJA Nr 40 z dnia 2 marca 2022r.

  Prezydent zawetował lex Czarnek!

  image016

  — Nie mówię, że nie miałem żadnych zastrzeżeń do tej ustawy, bo miałem. Choć uważam, że jest tam szereg rozwiązań, które powinny zostać rozpatrzone. Ale odłóżmy to na później. Na razie do tej ustawy jest weto. Proszę uznać temat za zakończony. Niech on nam nie przeszkadza w kwestii najważniejszej, obrony Polski — powiedział w środę, 2 marca prezydent Andrzej Duda na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

  Prezydent zawetował lex Czarnek! - ZNP : ZNP

   

 • INFORMACJA NR 39 z dnia 2 marca 2022r.

  Nowy system podatkowy ciągle uderza w nauczycieli

  image017

  Nowy system podatkowy ciągle uderza w pensje nauczycieli - ZNP : ZNP

  1 stycznia 2022 r. weszły zmiany w tzw. Polskim Ładzie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Połączenie ograniczenia możliwości zmniejszania zaliczki na podatek tylko                     i wyłącznie do jednego stosunku pracy z pozbawieniem pracowników przez tzw. Polski Ład prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku zaskutkowało tym, iż wynagrodzenia wypłacone przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe na początku stycznia 2022 r. były niższe od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie w odniesieniu do wynagrodzeń z grudnia 2021 r. Niższe wynagrodzenie otrzymali również ci pracownicy systemu oświaty, którzy w ogóle nie złożyli oświadczenia PIT-2.

  W reakcji na zaistniałą sytuację w dniu 5 stycznia br. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o pilne wprowadzenie rozwiązań, które zniwelują ww. negatywne skutki Polskiego Ładu. Jeszcze tego samego dnia wniosek ten został przekazany Ministrowi Finansów.

  7 stycznia 2022 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. poz. 28), które ma zagwarantować nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym wyrównanie zaniżonych wynagrodzeń oraz umożliwić wypłatę tych wynagrodzeń w kolejnych miesiącach bez konieczności odprowadzania zawyżonych względem 2021 r. zaliczek na podatek dochodowy.

  – W obecnej sytuacji ZNP ponownie zwróci się do premiera oraz do ministrów – edukacji i finansów – z interwencją ws. nowego systemu podatkowego oraz jego negatywnego wpływu na pensje nauczycieli – informuje wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński.

  – W wyniku działań Polskiego Ładu tysiące nauczycieli w kraju otrzymało w lutym kuriozalnie niskie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – alarmuje Piotr Gościniak, prezes Oddziału ZNP Leszno. – Problem dotyczy wszystkich stopni awansu zawodowego niezależnie od stażu pracy.

  Związek Nauczycielstwa Polskiego w lutym br. przeprowadził badanie ankietowe dotyczące wpływu zmian podatkowych ogłoszonych w ramach Polskiego Ładu na wynagrodzenie nauczycieli.

  W badaniu wzięło udział ponad 12 tys. respondentów. 47,2 proc. wskazało, że ich wynagrodzenie za styczeń (bez godzin ponadwymiarowych) uległo zmniejszeniu w stosunku do wynagrodzenia pobieranego przed wprowadzeniem Polskiego Ładu. W większości nie otrzymali oni zwrotu utraconego wynagrodzenia (33,2 proc.). W styczniu uległo również zmniejszeniu wynagrodzenie nauczycieli za jedną godzinę ponadwymiarową – tak wskazało 40,1 proc. respondentów. W przypadku wynagrodzenia za luty (bez godzin ponadwymiarowych) odsetek badanych, których wynagrodzenie uległo zmniejszeniu wyniósł 38,1 proc.

  Zdecydowanie najgorzej kształtowała się sytuacja nauczycieli zatrudnionych w więcej niż jednej szkole/placówce. 77,1 proc. nauczycieli uczestniczących w badaniu – w styczniu otrzymało niższe wynagrodzenie, natomiast w lutym – 58,2 proc. W przypadku wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową 47 proc. otrzymało niższą stawkę. Nauczyciele otrzymali także zmniejszone dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”).

 • INFORMACJA NR 38 z dnia 24 lutego 2022r.

  Niech żyje wolna Ukraina!

  Solidarni z Ukrainą!

  Polskie nauczycielki i nauczyciele sercem z Ukrainą!

  image002

  LIST ETUCE: https://znp.edu.pl/assets/uploads/2022/02/2022_02_ETUCE_Statement_on_the_situation_at_Ukraine_borders.pdf

  LIST ZNP do ukraińskiego związku nauczycieli i pracowników oświaty:

  https://znp.edu.pl/assets/uploads/2022/02/ZNP-Letter-to-Colleagues-from-Ukraine.pdf

  W ślad za  LIST-em Prezesa ZNP skierowanego do Koleżanek i Kolegów pracowników oświaty na Ukrainie  zwracam się do Was z prośbą o zainicjowanie akcji wsparcia  uczniów i uczennic , pracowników oświaty i ich rodzin na Ukrainie.  ZG ZNP zaprasza do budowania wspólnego portalu SOLIDARNI Z UKRAINĄ na którym możecie dokumentować pomysły i zdjęcia pokazujące formy Wasze wsparcia / działania .

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 37 z dnia 24 lutego 2022r.

  image003

   

  22 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie kierownictw Związku Nauczycielstwa Polskiego, WZZ „Forum – Oświata” WZZ oraz ZZ „Rada Poradnictwa”, na które zaproszono również kierownictwo Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Przedstawiciele Solidarności nie pojawili się na spotkaniu.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 36 z dnia 22 lutego 2022r.

  image005image008

   

   

   

   

   

   

   

   

  https://znp.edu.pl/zlozenie-petycji-do-prezydenta-o-niepodpisywanie-ustawy-lex-czarnek/

  https://znp.edu.pl/glos-relacjonuje-pikiete/

  Uchwała Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej z 22 lutego 2022 roku w sprawie ustawy z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (tzw. lex Czarnek)

  Więcej...

GOTOWI DO WSPÓŁPRACY ???
TUTAJ JEST NAJLEPSZA DROGA DO STARTU !!!

DZWOŃ DO NAS :

telefon: +48 693 639 293        
tel. stacjonarny: +48 58 739 51 63     
telefon/fax: +48 58 301 97 18     
e-mail: pomorskie@znp.edu.pl
www.pomorskie.znp.edu.pl

Mapa  dojazdu 


ODWIEDŹ NAS :

kontakt: ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
OKRĘG POMORSKI
UL. WAŁY  JAGIELLOŃSKIE  24
80-853  GDAŃSK

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 85 gości.

Licznik odwiedzin

218447
Dzisiaj123
Wczoraj171
W tym tygodniu1212
W tym miesiącu3540
©2022 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin