Strona główna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

3DZoomMenu

 

forbes 8

OPINIE I STANOWISKA ZNP DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

 

imagesCA2REPER

NAUCZYCIELU ! Zapoznaj się ze stanowiskami i opiniami ZNP do proponowanych zmian aktów prawnych dotyczących polskiej edukacji.

 

NAUCZYCIELU !   Nie bądź obojętny - napisz swoje uwagi do proponowanych zmian w aktach prawnych , które dotyczą bezpośrednio Ciebie lub wykonywanej przez Ciebie pracy.

 

 
ZMIANY USTROJU SZKOLNEGO ORAZ INNYCH ZAPISÓW USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY :

 

PREZENTACJA MEN
PROJEKT USTAWY "PRAWO OŚWIATOWE"
UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY "PRAWO OŚWIATOWE"
PROJEKT USTAWY "PRZEPISY WPROWADZAJĄCE"
e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

NIEDOBRA ZMIANA W EDUKACJI

 

niedobra zmiana

 

 

 
INFORMACJA NR 260/ 2016 z dnia 1 grudnia 2016r.

logo menOto najważniejsze informacje, przedstawione 30 listopada  przez MEN, w sprawie projektów podstawy programowej dla szkół podstawowych i ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół.
1. W najbliższym roku szkolnym (2017/ 2018) nowa podstawa programowa będzie stosowana  w: przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w klasach I, IV szkoły podstawowej, a także w klasie VII szkoły podstawowej. W II, III, V i VI klasie obowiązywać będzie jeszcze  dotychczasowa podstawa programowa.
2. Nauka w szkole podstawowej będzie podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie (klasy I–III) prowadzone będzie kształcenie zintegrowane, w drugim (klasy IV - VIII) realizowana będzie nauka konkretnych przedmiotów.
3. W szkole podstawowej pojawią się nowe przedmioty: geografia, biologia, chemia, fizyka (od V klasy) i doradztwo zawodowe (od VII klasy). W klasach I-VI uczniowie będą się uczyć jednego języka obcego nowożytnego, natomiast w klasach VII i VIII dwóch języków obcych nowożytnych.
4.  Podstawa programowa uwzględnia elementy gier strategicznych oraz programowania.
5. Przedstawiona dziś podstawa programowa oraz ramowe plany nauczania podlegać będą prekonsultacjom. Wszyscy zainteresowani mają czas do 9 grudnia na nadsyłanie opinii. Dopiero później zostaną one skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Resort przewiduje, że projekty rozporządzeń będą podpisane przez Ministra Edukacji w 2 połowie lutego.

https://men.gov.pl/projekty-podstaw-programowych

https://men.gov.pl/projekty-ramowych-planow-nauczania

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/projekty-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkol-podstawowych-oraz-ramowych-planow-nauczania-dla-wszystkich-typow-szkol-zaczynamy-prekonsultacje.html

http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/nowe-podstawy-programowe-w-szkole-podstawowej-przedmioty-jak-bedzie-wygladac-nauczanie,87315.html

 
INFORMACJA NR 259 / 2016 z dnia 30 listopada 2016r.

znpPani Minister Anna Zalewska skonstruowała przepisy rozporządzenia dotyczącego podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016, zapewniając  gminom  „wyzbywającym się „  wszystkich szkół, wysokie dochody z tej subwencji. Minister edukacji  wskazała  tym samym reszcie samorządów, że za wyzbycie się wszystkich szkół samorząd czeka  nagroda.
Dlatego też Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do premier Beaty Szydło z wnioskiem  o: wycofanie się z planowanej prywatyzacji szkół samorządowych oraz  propozycji wprowadzenia nowego standardu w systemie oświaty zwalniającego jednostki samorządu terytorialnego  z obowiązku prowadzenia więcej niż jednej szkoły;  zagwarantowanie rodzicom konstytucyjnego prawa posłania swych dzieci do szkoły prowadzonej przez podmiot publiczny; wycofanie się z finansowego  wspierania gmin, które wyzbyły się wszystkich szkół.

 

ZNP do Pani Premier

 
INFORMACJA NR 258 / 2016 z dnia 29 listopada 2016r.

znp

                             251Sejm logo

 

Kolejny protest rodziców i nauczycieli . Próbujemy zatrzymać  ten EDUKOSZMAR . Widziałam wiele protestów poza granicami naszego kraju ….., w żadnym kraju władze państwa nie ignorowały społeczeństwa  / uczniów , rodziców , nauczycieli, ekspertów, naukowców, nie podważały badań naukowych i edukacyjnych dla forsowania „własnej głupoty „ /.  Decyzje parlamentu polskiego wprowadzające  „dobre zmiany„  w edukacji   oparte będą jedynie  na przesłankach politycznych  i na zasadach NIE  BO  NIE . Sposób zarządzania państwem przez obecny rząd  jest  dowodem na to, że Polska przestała być  państwem demokratycznym . Mam nadzieję, że obywatele naszego kraju, którzy w 2014r. nie poszli do urn wyborczych  uświadomią sobie , że każda karta wyborcza wrzucona do urn wyborczych „waży” losy naszego kraju i jego obywateli. Władza wykonawcza i uchwałodawcza w rękach jednego ugrupowania politycznego sprawiła , że „wszystko zdarzyć  może” , a wybory do władz samorządowych już zapasem.  Zacznijmy wyciągać wnioski.

 Reforma edukacji trafiła do sejmu


 Pikieta przed sejmem


Gdy rodzice są wściekli , nie da się ich zatrzymać .

 
INFORMACJA NR 257 / 2016 z dnia 24 listopada 2016r.

znp

257

„Tonący brzytwy się chwyta”  - tak minister edukacji nie mająca argumentów do wprowadzenia „dobrej zmiany„  posuwa się do kolejnych kłamstw.  W czwartek, 24 listopada powiedziała nieprawdę twierdząc, że w ubiegłym roku Związek podpisał porozumienie w sprawie likwidacji gimnazjów.
W ubiegłym roku – w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu - Związek wystąpił do wszystkich partii i komitetów, czyli: PO, PSL, PiS, Nowoczesnej, ugrupowania Kukiz’15, Zjednoczonej Lewicy  i Razem z propozycją zawarcia porozumienia na rzecz oświaty.  Wiedząc, co partie i komitety mają w swoich programach wyborczych, chcieliśmy już na tym etapie przeciwdziałać likwidacji gimnazjów.
Jestem przekonana, że rodzice przy współpracy z ZNP uczynią wszystko , by powstrzymać EDUKOSZMAR dla  swoich dzieci  i naszych uczniów .
Koleżanki i Koledzy – członkowie ZNP ,przyłączmy się do protestu  z rodzicami – razem możemy więcej i skuteczniej !


 Kłamstwo ministra edukacji


 Gimnazja . Co było ? Co będzie ?

 

Co dalej z protestami

 
INFORMACJA 256 z dnia 22 listopada 2016 r.

znp pom256

Jak to możliwe, że transparent stał się flagą Polski ?

Szanuje wygłaszane poglądy przez komentatorów, ludzi polityki i tych , którzy politykami nie są , ale są obywatelami kraju , w którym mieszkają . Wszyscy mamy prawo wygłaszać swoje opinie i poglądy , ale pod warunkiem , że nie łamiemy zasad i szanujemy tych , którzy wyrażają poglądy inne niż moje.

Pojawiające się wpisy na fb  przepełnione nienawiścią wobec nauczycieli , pracowników polskiej oświaty  oraz wszystkich tych , którzy 19 listopada mieli odwagę wyjść zamanifestować przeciwko wprowadzaniu reformy edukacji i organizatorów manifestacji ZNP są druzgocące …..

Czy codzienne nasze zmagania z rzeczywistością , niezadowolenie własne kłopoty, stresy lub frustracje , niechęć do innych , niepowodzenia osobiste i zawodowe , zapatrywania polityczne  … dają nam i innym prawo do  niszczenia i podważania decyzji  i działań  organizacji społecznych i związkowych   ?

W mediach pojawia się informacja   "Flaga wyrzucona przez nauczycieli na kopiec z kredy".

Czy jest to możliwe , kiedy jako organizatorzy manifestacji daliśmy wyraźne instrukcje dla uczestników manifestacji – członków ZNP : manifestacji towarzyszą gadżety związkowe   tj. flagi ZNP , transparenty o nieobraźliwej treści i kreda – symbol łamania karier nauczycielskich i dorobku szkół oraz ich uczniów  …  Jak to się stało , że na usypanym kopcu z kredy pojawia się flaga państwowa ? ZNP  ma 110 lat …, każdy z nas jest inny, ale my związkowcy doskonale rozumiemy swoją związkową misję ,  szanujemy  nie tylko związkowe, ale i polskie tradycje,  historię, symbole związkowe i narodowe . Ten szacunek wpajamy naszym młodszym koleżankom i kolegom związkowcom . Dlaczego  Ci , którzy  nie zgadzają się z działaniami ZNP uważają, że walka o polską szkołę, polskiego ucznia i polskiego nauczyciela nie licuje z misja zawodu nauczyciela; opluwają prezesa ZNP i deprecjonują działania ciał statutowych naszego Związku , podważając wiarygodność naszej organizacji  i członków ZNP  ?

Jeden z fb pisze  : „ Jak każdy przy zdrowych zmysłach , szukam ujęć , filmów , filmików  i opinii na fb , aby upewnić się ,że mam rację …… I odszukuję zdjęcie , które dowodzi , że to NIE FLAGA, A TRANSPARENT. Niech ta historia uświadomi  Polakom, jak dają się  manipulować kłamstwami . I co gorsza powielają te kłamstwa w "słusznym" przekonaniu  o ich prawdziwości.”
Dodam : „ KAŻDY  MA  SWÓJ  ROZUM „


Oświadczenie firmy sprzątającej

 

 Konferencja prasowa ZNP


Nauczyciele nie rzucili polskiej flagi na kopiec kredy

 

Oświadczenie ZNP

 
INFORMACJA 255 z dnia 20 listopada 2016r.

znp pom255255a

Wsłuchuję się w komentarze po ogólnopolskiej manifestacji ZNP w obronie polskiej edukacji  „NIE dla chaosu w szkole „ w której wzięli udział :   rodzice, organizacje pozarządowe, samorządowcy, nauczyciele , pracownicy oświaty nie będący nauczycielami   i przytaczam  niektóre z nich z moimi osobistymi opiniami :


Komentarz 1. „ System jest zły, bo rośnie bezrobocie ....."


Moja opinia : powodem bezrobocia jest niszczenie przedsiębiorstw i przedsiębiorców przez uprawianą politykę państwa , która tworzy  pseudo konstytucję / zakazy /  dla przedsiębiorców ;  zlikwidowanie szkolnictwa zawodowego za zarządów AWS  oraz  brak konsekwencji w realizacji celów i zadań służących odbudowaniu szkolnictwa zawodowego  / przez b. ministra edukacji K. Łybacką , której głównym celem było „  postawienie na nogi  szkolnictwa zawodowego/; spora część środków unijnych została przekazana na rozwój szkolnictwa zawodowego w tzw programach operacyjnych ujętych w strategiach wojewódzkich . Niestety obecna polityka rządu sprawi , że samorządy zostaną zobowiązane do zwrotu środków finansowych pochodzących z UE  do  unijnego budżetu / niewywiązanie  się samorządów z umów gwarantujących celowe wykorzystanie środków /.


Komentarz 2. „ System 8 klasowej szkoły podstawowej jest już sprawdzony i trzeba do niego powrócić „ .


Moja opinia : powrotu do tego, co było, już nie ma. System 8 klasowej szkoły był adekwatny do potrzeb tamtego okresu . Dzisiaj są inne zapotrzebowania na edukację - rozwój niezbędnych kompetencji kluczowych , nowe wyzwania cywilizacyjne świata , w którym żyjemy tu i teraz oraz te ,  którym będą musiały sprostać kolejne pokolenia w bliskiej   i dalekiej przyszłości . Edukacja pokoleń musi rozwijać się szybciej i bardziej dynamicznie ,    by podążać za wyzwaniami gospodarczymi , ekonomicznymi , społecznymi  kraju i świata. Trójstopniowy system kształcenia, w szczególności GIMNAZJA, są przepustką w dorosłe życie   i gwarantują równe szanse w dostępie do edukacji nie tylko dzieci i młodzieży dużych aglomeracji miejskich , ale przede wszystkich tych małych, tam również drzemią duże potencjały intelektualne dzieci i młodzieży. Gimnazja pozwoliły wyrównać szanse w dostępie do edukacji dzieci z małych środowisk / gmin i miasteczek / , co potwierdzają wyniki badań PISA.


Komentarz 3 : „ Ogólnopolska Manifestacja ZNP  19 listopada miała wymiar  polityczny , która liczyła 15 tys. osób.  „


Moja opinia : manifestacja ZNP była manifestacją wszystkich tych , którzy posiadają merytoryczną wiedzę na temat funkcjonowania polskiej edukacji oraz tych , którzy mają odwagę myślenia w perspektywie lat i potrafią przewidzieć  konsekwencje " dobrej zmiany " w przyszłości . Ubolewać jedynie należy nad tym , ze wśród reformatorów znaczna ich część niewiele wie , co to jest edukacja .....
Zastanawiająca jest podawana różna   liczba uczestników przez środki masowego przekazu   15 tys. , 35  tys,  50 tys .  Dlaczego dane są tak rozbieżne  …. ? Odpowiedź jest bardzo prosta ... . Zdeprecjonować aktywność , wysiłki  wszystkich organizacji społeczno-politycznych  , które nie popierają kierunków działań, zmierzających  do demontażu systemu oświaty  / likwidacji gimnazjów / ,   zaprzepaszczających  wieloletni dorobek szkół i placówek oświatowych , a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy ; zagrożeń utrata pracy przez  wielotysięczną  grupę pracowników oświaty . Ekipa rządząca wszelkie ruchy społeczne sprowadzać będzie do polityki, aby dokonać podziałów i rozwarstwienia społecznego obywateli .


Komentarz 5. „ ZNP było przeciwko wprowadzaniu gimnazjów  , a teraz broni je przed ich likwidacją „


 Mój komentarz : ZNP był przeciw  powstawaniu gimnazjów z takich powodów jak obecnie , bowiem nie zaczyna się wprowadzania reformy edukacji bez przygotowania jej „zaplecza”.  Reforma wprowadzana przez Handke nie miała żadnego zaplecza finansowego . Wprowadzano ją   od ZERA ,  BEZ WSPARCIA FINANSOWEGO DLA SAMORZĄDÓW NA JEJ REALIZACJĘ . Reformę zaczęto wprowadzać  od zmiany struktury szkolnictwa bez odpowiedniego – merytorycznego przygotowania : nauczycieli / zmian w kształceniu nauczycieli - uczelnie i ich programy nie były dostosowane do potrzeb wprowadzanej nowej reformy / , brak infrastruktury , klasopracowni , pomocy naukowych i dydaktycznych , podstaw programowych i podręczników / podręczniki zostały napisane „ na kolanie”  , obarczone lukami  i błędami  merytorycznymi w ich treściach  , konkurencyjność firm wydawniczych i chaos rynku wydawniczego  wpłynęły na jakość merytoryczną podręczników oraz ich cenę / , brak przepisów wykonawczych wprowadzanego nowego prawa oświatowego - rzutem na taśmę spowodowały jej niespójność i różnorodność interpretacyjną, w realizacji  reformy edukacji przez samorząd terytorialny .....  Za te niedoskonałości i niedogodności  zapłacili przede wszystkim nauczyciele , których   w konsekwencji  obarczano za : nieodpowiedni  dobór podręczników, błędy merytoryczne  w podstawach programowych , sprawdzianach i testach gimnazjalnych oraz zadaniach maturalnych , niedostateczne przygotowanie do pracy z dziećmi / o różnych potrzebach edukacyjnych spowodowanymi nieznanymi przez psychologię kliniczną deficytami rozwojowymi, wadami wrodzonymi , genetycznymi , chorobami cywilizacyjnymi , nierozpoznanymi przez wąskie specjalizacje z dziedzin medycyny / , niewystarczające wspomaganie uczniów i ich rodziców  przez specjalistów ; niewielkie  doradztwo edukacyjne i zawodowe spowodowane brakiem wykwalifikowanych kadr nauczycielskich .....   DOPIERO STRUMIEŃ ŚRODKOW UNIJNYCH sprawił, że reforma ruszyła: zaczęły powstawać szkoły i cała ich infrastruktura , możliwości ubiegania się o projekty unijne na programy edukacyjne współrealizowane z partnerami zagranicznymi / wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów krajów europejskich, możliwości wdrażania rozwiązań opartych    o doświadczenia europejskich systemów edukacyjnych /, kształcenie i doskonalenie nauczycieli na potrzeby szkoły i uczniów, itd itd . Nadszedł czas ,  kiedy praca nauczycieli , dodatkowe kwalifikacje , samokształcenie i doskonalenie zawodowe  , olbrzymie wsparcie finansowe z dochodów własnych gmin / dzięki strategiom rozwoju miast i gmin , znacznemu  postępowi gospodarczemu w regionach , polityce międzynarodowej na szczeblu regionalnym i gminnym /..... wpłynęły na  poprawę  jakości świadczonych usług edukacyjnych.   Dzięki nauczycielom , samorządom gimnazja zaczęły uzyskiwać  oczekiwane efekty , które być może  dalekie są jeszcze od ideałów ???? Kiedy gimnazja obroniły się badaniami PISA "dobra zmiana „  - nowa reforma oświaty  zniszczy wieloletni dorobek szkół , uczniów , nauczycieli , samorządów i mieszkańców / przyciskających pasa /  , aby tylko spełnić obietnice wyborcze 36% wyborców PIS !
19 listopada manifestacja ZNP z udziałem samorządów, rodziców i organizacji społecznych otrzymała pełną legitymację do obrony polskiej edukacji przed „edukoszmarem”, jaki proponuje minister edukacji i obecny rząd RP .  Gimnazja w małych aglomeracjach miejskich stały się centrum edukacji i kultury . Polityka oświatowa  uprawiana przez obecny rząd jest zamachem na polską edukację. Pośpiech wprowadzania reformy edukacji – „niedobrej zmiany”  ma aspekt jedynie polityczny /  wymiana podręczników z treściami jedynie słusznymi – nie bez powodów MEN podpisało współprace z IPN  /  , ideologizacja podstaw programowych prowadzi do …..  upolitycznienia zawodu nauczyciela / wymiany kadr nauczycielskich na jedynie słuszny i spolegliwy wobec jedynej orientacji politycznej /  - upolitycznienia polskiej szkoły.


Różne opinie komentatorów mogą powodować zawirowania w naszej świadomości   , ale mam głęboką wiarę  , że każdy też ma swój rozum .

 

 Ziemkiewicz o nauczycielach

 

Sprostowania


 Wniosek o udzielenie nagany Pani Poseł Marzenie Machałek


 Deforma edukacji. Protestujmy, póki czas!

 
INFORMACJA NR 254 z dnia 19 listopada 2016r.

znp pom

254254a254b

19 listopada godz. 2.00 wyjechały pierwsze autokary uczestników Ogólnopolskiej Manifestacji ZNP w obronie polskiej szkoły NIE dla chaosu w szkole.  Podróży do Warszawy  towarzyszy  nam pochmurne niebo i  deszcz . Jesteśmy pełni zapału i oczekiwań …, ile pojawi się  osób na Placu J. Piłsudskiego . Z województwa pomorskie wyjechało 25 autokarów , wielu uczestników dojechało prywatnymi samochodami . Województwo pomorskie reprezentowało około 1500 osób / wśród nich : członkowie ZNP, rodzice, samorządowcy , przedstawiciele partii RAZEM oraz osoby niezrzeszone w związkach zawodowych i partiach politycznych. Pierwsi uczestniczy dotarli do Warszawy o godz.9.30 . Warto być razem i dzięki temu zdziałać więcej .


Składam serdeczne podziękowania za udział w Ogólnopolskiej Manifestacji ZNP w Warszawie, przekazaną moc i siłę  walki o wspólna sprawę. Mam nadzieję , że deszczowa pogoda  nie odbiła  się negatywnie  na waszym cennym zdrowiu. Dziękuję Prezesom Oddziałów za zorganizowanie wyjazdu , koordynatorom  autokarów i koordynatorom współdziałającym  z ZG ZNP . Kłaniam się wszystkim uczestnikom manifestacji – członkom ZNP , rodzicom, uczniom , samorządowcom , członkom partii politycznych , którzy byli razem z okręgiem pomorskim ZNP w Warszawie.


Dziękujemy za zaangażowanie!


Petycja do Prezydenta RP


Ogólnopolska Manifestacja 19.11.2016

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 40
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

ewydanie.glos.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Imieniny

Dziś: Mikolaja Jaremy Jutro : Marcina Ambrozy

Ile osób jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości