ZDECYDOWANIE
NAJLEPSZA
PRZYNALEŻNOŚĆ

JAKOŚĆ JEST NIE TYLKO NASZYM STANDARDEM,
TO JEST RÓWNIEŻ KIERUNEK NASZEGO DZIAŁANIA

NASZE INNOWACJE STARTUJĄ Z MARZENIAMI I PLANEM

PROPONUJEMY ROZWIĄZANIA DLA ODWAŻNYCH

ZNP - NAJLEPSZA DROGA DO STARTU

DLATEGO WARTO BYĆ W ZNP

MASZ POMYSŁ - ZREALIZUJ GO DZISIAJ!!!

WAŻNE TERMINY:
19 lipca 2021r. godz. 19.00 - posiedzenie zdalne SEKRETARIAT ZOP ZNP.
24-26 sierpnia 2021r. godz. 10.00 Hotel LOGOS Gdańsk - szkolenie prezesów oddziałów ZNP okręgu pomorskiego
POLECANE ARTYKUŁY:
Image

 

5

1

2

ZOBACZ RAPORT

RAPORT „Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021”, którego autorem jest Fundacja Orange.

Mamy nadzieję, że nasz raport przyczyni się do szerokiej debaty i spojrzenia na nauczycieli z troską i zainteresowaniem, a finalnie – do systemowych zmian na lepsze. Jeśli mamy ambicję pracy nad społeczeństwem przyszłości – wrażliwym na słabszych, niegodzącym się na rosnącą skalę nierówności, odpornym na kryzysy, innowacyjnym i wykorzystującym szanse rozwojowe – to nie możemy przechodzić do porządku dziennego nad problemami, takimi jak te ujawnione w prezentowanym badaniu. Jego wyniki skłaniają do głębokiego namysłu, a ten powinien pociągnąć za sobą zdecydowane działania – deklaruje Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

ZDECYDOWANIE NAJLEPSZA PRZYNALEŻNOŚĆ
 • 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

  JESTEŚMY
  Nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku.
  Jest nas ponad 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach.
  Swoim doświadczeniem wspierają nas seniorzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a entuzjazmem zarażają młodzi (Kluby Młodego Nauczyciela).
  Cenimy współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi.
  Jesteśmy członkami 30-milionowej światowej społeczności zrzeszonej w Międzynarodówce Edukacyjnej, z której dorobku korzystamy i której dorobek wzbogacamy.

  CHCEMY
  Dobrej publicznej edukacji dla wszystkich
  Bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji
  Godnych wynagrodzeń

  PROPONUJEMY
  Wzrost nakładów na edukację
  Odchudzenie podstaw programowych
  Kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej
  Zmniejszenie biurokracji w szkołach
  Zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli

  BRONIMY
  Godności zawodu nauczyciela
  Odpowiednich warunków pracy i płacy

  INICJUJEMY
  Obywatelskie projekty ustawodawcze
  Edukacyjne strategie i debaty
  Kampanie i akcje społeczne na rzecz edukacji
  Akcje protestacyjne
  Negocjacje płacowe
  Projekty edukacyjne z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowe projekty

  OFERUJEMY
  Pomoc prawną
  Bezpłatne poradnictwo prawne
  Reprezentowanie przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji
  Wniesienie skargi kasacyjnej
  Reprezentowanie przed Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu: prawa pracy, prawa oświatowego i związkowego, ubezpieczeń społecznych
  Wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych
  Opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy
  Rzetelną informację
  Wsparcie zawodowe
  Bogatą ofertę szkoleń, wymianę doświadczeń
  Wydawnictwa

  WIERZYMY w :
  Sprawiedliwość społeczną, gwarantującą każdemu prawo do edukacji, wszechstronnego rozwoju jego talentów i umiejętności dla osiągnięcia szczęścia i niezależności
  Równość szans, zapewniającą wszystkim, bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania, dobrą edukację, szacunek dla ich godności i odmienności
  Demokrację, której filarem jest edukacja obywatelska kształcąca zaangażowanych, świadomych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa

  Profesjonalizm nauczycielek i nauczycieli oraz pracownic i pracowników edukacji
  Partnerstwo z rodzicami, lokalnymi społecznościami, środowiskiem naukowym służące osiągnięciu przez uczennice i uczniów coraz lepszych wyników
  Współdziałanie członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz naszych sympatyków, zapewniające bardziej skuteczne działanie na rzecz edukacji jako dobra wspólnego

  Dołącz do nas!

 • INFORMACJA NR 97 z dnia 31 lipca 2021r.

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kolejne opiniowanie planów nowego roku szkolnego 2021/2022 przez kuratorów rozpoczęte. Do ogniw ZNP docierają kolejne niepokojące sygnały o zwiększaniu liczebności klas i braku podziału na grupy / lekcje informatyki i j. obcego w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów/. Według obowiązujących przepisów prawa w klasach I–III SP (maksymalnie 25 uczniów a w uzasadnionych przypadkach 27). Dzięki takim działaniom można zaoszczędzić na etatach i uporać się z brakiem nauczycieli o określonych specjalnościach. Ta sytuacja nie wypływa pozytywnie na jakość kształcenia. ZNP uprzedzał, że po wygaszeniu gimnazjów będą problemy z przepełnionymi oddziałami w szkołach ponadpodstawowych.
  Już w miesiącu kwietniu oddziały ZNP opiniujące arkusze organizacyjne, zwracały uwagę, że samorządy zmuszały dyrektorów do zmniejszania liczby etatów pedagogicznych, psychologicznych, bibliotekarzy oraz nauczycieli zatrudnionych w świetlicy / świetlica w podstawówce jest zapewniona dla uczniów z klas I–IV, a w starszych taka możliwość jest tylko w wyjątkowych sytuacjach/ .

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 96 z dnia 30 lipca 2021r.

  96

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Opinia i rekomendacje ZNP w sprawie nowego roku szkolnego w czasie IV fali pandemii

  Rada Medyczna przy premierze Mateuszu Morawieckim zaleciła wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników ochrony zdrowia, zwłaszcza tych, którzy mają bezpośredni kontakt z chorymi oraz dla nauczycieli.

  Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że nauczyciele masowo przystąpili do dobrowolnych szczepień uruchomionych dla tej grupy zawodowej w lutym br. w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 95 z dnia 28 lipca 2021r.

  94 95

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  List otwarty do Prezydenta, Pemiera i Parlamentarzystów z apelem o wstrzymanie prac nad nad pakietem zmian w edukacji pod hasłem „lex Czarnek”, który powstał podczas Obywatelskiego Kongresu Edukacyjnego został 28 lipca przesłany do adresatów.

  Każdy, kto identyfikuje się treścią apelu może podpisać się pod Listem otwartym ws. wstrzymania prac nad „lex Czarnek” (prosimy o przesłanie informacji drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Lista sygnatariuszy będzie aktualizowana.

  LIST OTWARTY do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Pań i Panów Parlamentarzystów

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 94 z dnia 28 lipca 2021r.

  94 95

   

   

   

   

   

   

   

  Opiniujemy pakiet zmian „lex Czarnek”


  21 lipca ZNP otrzymał do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw autorstwa MEiN. Okręg pomorski przesłał materiał do prezesów oddziałów, którzy decyzją ZOP ZNP sporządzają uwagi na potrzeby sporządzenia ostatecznej opinii ZG ZNP.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 93 z dnia 28 lipca 2021r.

   93

   

   

   

   

   

   

  RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW,
  FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

  OPZZ analizuje Polski Ład. 'Jeśli coś dostajesz, to coś stracisz?'

  We wtorek 27 lipca OPZZ otrzymało od rządu do konsultacji projekty ustaw, które przewidują istotne z punktu widzenie pracowników zmiany w systemie podatkowym: zwiększenie kwoty wolnej oraz podwyższenie progu dochodowego. „Dokonamy rzetelnego bilansu zysków i strat” – zapowiada szef OPZZ Andrzej Radzikowski.
  Biuro prasowe OPZZ

  Podniesienie kwoty wolnej od podatku to jeden ze sztandarowych postulatów Polskiego Ładu. Kwota wolna ma zostać podniesiona aż do 30 tys. zł. Obecnie wynosi ona 8 tys. zł, ale tylko dla osób o najniższych dochodach. Dla większości podatników dzisiejsza kwota wolna to 3091 zł, zaś najlepiej zarabiający w ogóle nie mogą z niej skorzystać.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 92 z dnia 28 lipca 2021r.

   92

   

   

   

   

   

   

  Stanowisko Kierownictwa OPZZ ws. Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wyraża zaniepokojenie podważaniem przez rządzących wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zobowiązującego Polskę do zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

  Polska weszła do Unii Europejskiej w wyniku ogólnonarodowego referendum. Ponad trzy czwarte głosujących Polaków i Polek opowiedziało się za przystąpieniem do Unii, w tym za przestrzeganiem zasad europejskiego prawa. Zdecydował o tym naród, a nie politycy.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 91 z dnia 23 lipca 2021r.

  1

   

   

   

   

   

   

  OPZZ, FZZ i ''Solidarność'' punktują plany rządu na 2022 r.
  ''Wzrośnie inflacja i nierówności''

  OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych przyjęły wspólne stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na 2022 r. Centrale twierdzą, że prognozy makroekonomiczne rządu są chybione, pomysł zamrożenia płac w budżetówce zabójczy dla obywateli i przedsiębiorców, a podwyżka płacy minimalnej jest zbyt niska. I alarmują o pogłębiających się nierównościach.
  Biuro prasowe OPZZ

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 90 z dnia 21 lipca 2021r.

  90

   

   

   

   

   

   

   

  21 lipca późnym wieczorem Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

  Za wnioskiem zagłosowało 205, przeciw było 236, wstrzymało się siedmiu posłów.


  20 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka.

  Zgodnie z decyzją przewodniczącej Komisji na posiedzenie nie zostali zaproszeni partnerzy społeczni, w tym przedstawiciele oświatowych związków zawodowych. Mimo braku zaproszenia w posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Krzysztof Baszczyński, któremu odmówiono prawa do zabrania głosu. W tej ZNP interweniował u pani Marszałek Sejmu.

  Związek Nauczycielstwa Polskiego jest oburzony przyjętym przez przewodniczącą Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży trybem rozpatrzenia kluczowej dla funkcjonowania systemu oświaty kwestii, jaką jest rozpatrzenie wotum nieufności wobec Ministra Edukacji i Nauki.

  Z dezaprobatą ZNP odbiera fakt nieuczestniczenia w Komisji Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, który nie miał odwagi odnieść się do stawianych mu zarzutów. W jego imieniu wypowiadał się wiceminister.

 • INFORMACJA NR 89 z dnia 21 lipca 2021r.

  89

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1 lipca 2021 r. podczas Obywatelskiego Kongresu Edukacyjnego został opublikowany List otwarty do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera Mateusza Morawieckiego oraz do Parlamentarzystów z apelem o wstrzymanie niekorzystnych zmian w systemie edukacji planowanych przez Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

  „ (…) Jako przedstawicielki i przedstawiciele wspólnot lokalnych, samorządów miejskich oraz wiejskich, oświatowych związków zawodowych, kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i nauczycielek, organizacji społecznych, a także społeczności szkół publicznych i niepublicznych oraz jako rodzice i uczniowie stanowczo sprzeciwiamy się tym zmianom i apelujemy o zaniechanie prac nad całym pakietem zmian w edukacji pod hasłem „lex Czarnek”!

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 88 z dnia 12 lipca 2021r.

  88

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ZNP zaprasza na Obywatelski Kongres Edukacyjny! To forum dyskusji różnych środowisk na temat zmian planowanych w edukacji autorstwa Ministra Edukacji i Nauki.

  Rejestracja online  

   

  Osoby, które chcą zabrać głos podczas kongresu: https://forms.office.com/r/cFgrtbssEN

  Uczestnicy/uczestniczki kongresu: https://forms.office.com/r/rsiE1BLY5Z

   

   Transmisja  

  Kongres będzie transmitowany na żywo na facebookowym profilu ZNP:
  @znpedupl

  https://www.facebook.com/znpedupl

  Wydarzenie na Facebooku:
  https://fb.me/e/8LwgrSnEU

  PROGRAM :

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 87 z dnia 12 lipca 2021r.

  87

   

   

   

   

   

  Nie ma porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego ws. płac w budżetówce.

  W poniedziałek 12 lipca odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, poświęcone wynagrodzeniom w sferze budżetowej. Przedstawiciele rządu nie złagodzili swojego stanowiska i cały czas forsują zamrożenie płac w nadchodzącym roku.

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych kategorycznie odrzuca te propozycje, które przy wysokiej inflacji oznaczają de facto realny spadek wynagrodzeń. Oczekujemy, że Rada Ministrów zmieni swoją decyzję i podniesie płace w sferze budżetowej o 12 proc., zgodnie ze stanowiskiem central związkowych z 19 maja 2021 r.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 86 z dnia 8 lipca 2021r.

  86

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Opinia ZNP ws projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe.

  PROJEKT ZMIAN

  MATERIAŁ PRASOWY (tvn24.pl)

  Wg ZNP, niniejszy projekt ma na celu wprowadzenie instytucji pozaprawnego i pozamerytorycznego wywierania nacisku na działania podejmowane w ramach czynności zarządczych przez dyrektora szkoły.
  W uzasadnieniu podnosi się, że „należy bowiem podjąć niezwłoczne działania legislacyjne zmierzające do zlikwidowania luki prawnej powodującej bezkarność ww. osób, które kierując placówką i odpowiadając za opiekę nad dziećmi, nie realizują prawidłowo swoich obowiązków, działając na szkodę małoletnich”.

  Takie uzasadnienie nosi wszelkie znamiona potwarzy, zniesławienia i naruszenia godności zawodu nauczyciela.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 85 z dnia 1 lipca 2021r.

  85

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  List do Premiera - wniosek o odwołanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

  1 lipca br. ZNP razem z Forum Związków Zawodowych wystosowały list do Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o uruchomienie dwustronnych rozmów pomiędzy rządem a oświatowymi związkami zawodowymi ws. znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2022 roku. Wniosek ten związany jest z impasem prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty powołanego przez MEiN i zawieszeniu udziału w pracach tego zespołu przedstawicieli związków zawodowych.

  Związki zawodowe liczą na szybkie podjęcie przez Pana Premiera działań w celu osiągnięcia konsensusu w tak ważnej kwestii społecznej oraz uniknięcia eskalacji niezadowolenia w środowisku oświatowym.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 84 z dnia 21 czerwca 2021r.

  Status zawodowy: Decyzja Prezydium ZG ZNP o wycofaniu przedstawicieli ZNP z prac Zespołu ds. statusu

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lekceważenie partnerów społecznych,pozorowanie konsultacji, zbyt ogólnikowe propozycje zmian, upoważniają Prezydium ZG ZNP do wycofania przedstawicieli ZNP z prac Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli.

  ZNP w dalszym ciągu widzi potrzebę rozmów w sprawie pragmatyki zawodowej nauczycieli i wypracowania koniecznych rozwiązań. Nie akceptuje jednak zmian w zakresie awansu zawodowego czy oceny pracy przygotowanych w tak szybkim tempie i bez poważnych konsultacji.

  Pismo ZG ZNP do MEIN :

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 83 z dnia 18 czerwca 2021r.

  Status zawodowy: Oświadczenie ZNP o nieuczestniczeniu w rozmowach z MEiN 18.06.2021 r.

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ZNP nie będzie uczestniczył w kolejnej turze rozmów z MEiN 18 czerwca w sprawie oceny pracy i odbiurokratyzowania szkoły.


  Domagamy się poważnego traktowania partnerów społecznych i odstąpienia od pozorowanych konsultacji.


  Ostateczna decyzja o dalszym udziale przedstawicieli ZNP w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty zostanie podjęta 21 czerwca br. podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZNP.


  Komunikat ZNP po rozmowach ws. oceny pracy i odbiurokratyzowania szkoły 18.06.2021


  18 czerwca w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. oceny pracy i odbiurokratyzowania szkoły powołanej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.


  Przedstawicielki Związku – prezes Okręgu Pomorskiego ZNP Elżbieta Markowska i członek Zarządu Głównego ZNP Edyta Książek – na początku dzisiejszych rozmów odczytały i przekazały pisemne “Oświadczenie Związku Nauczycielstwa Polskiego” upoważniające nasz Związek do decyzji o nieuczestniczeniu w spotkaniu.

  Oświadczenie Związku Nauczycielstwa Polskiego 18.06.2021

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 82 z dnia 16 czerwca 2021r.

  Kolejna tura rozmów w MEiN o wynagrodzeniach – 16 czerwca 2021r.

  1

   

   

   

   

   

   

   

  16 czerwca zaplanowano kolejną turę rozmów przedstawicieli MEiN, samorządów i nauczycielskich związków zawodowych. Spotkanie ma dotyczyć systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli.


  Rozmowy o kluczowych dla całego środowiska sprawach toczą się w ramach ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Na jutro na godz. 11.00 zapowiedziano spotkanie podzespołu (grupy roboczej) ds. wynagrodzeń i czasu pracy nauczycieli.


  W delegacji ZNP znajdą się: wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński i przewodnicząca Komisji Ochrony Pracy ZG Urszula Woźniak.


  Rozmowy toczą się wokół przedstawionego przez MEiN 11 maja związkom zawodowym i korporacjom samorządowym dokumentu pt. “Propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli”.


  Co zaproponował resort Przemysława Czarnka?

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 81 z dnia 12 czerwca 2021r.

  Proponowane zmiany w nadzorze pedagogicznym przez MEiN.

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

  W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 8 czerwca opublikowana została zapowiedź projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Dariusz Piontkowski, były minister edukacji, obecnie sekretarz stanu w MEiN.
  Przepisy projektowanej ustawy mają na celu, jak czytamy we wstępie, "wzmocnienie roli organu nadzoru pedagogicznego, w tym w szczególności kuratora oświaty, tak aby jak najpełniej mógł wykonywać powierzone mu ustawowo zadania".
  "Na potrzebę zwiększenia skuteczności oddziaływań organu sprawującego nadzór pedagogiczny na funkcjonowanie jednostek objętych jego nadzorem wskazują liczne sygnały od kuratorów oświaty, rodziców, nauczycieli oraz związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Najczęściej sygnały te zawierają informacje o działaniach niezgodnych z przepisami prawa, niekorzystnie wpływających na jakość edukacji i warunki rozwoju uczniów oraz wychowanków objętych kształceniem, wychowaniem i opieką" - dodano.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 80 z dnia 11 czerwca 2021r.

  Dyrektor szkoły pod butem kuratora? MEiN chce zmian w nadzorze pedagogicznym

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Według ministerstwa edukacji, kurator powinien mieć większy wpływ na powołanie dyrektorów szkół i placówek. A także na odwoływanie i zawieszanie dyrektorów w przypadku, gdy nie wypełniają poleceń nadzoru. Resort Przemysława Czarnka pracuje nad zmianami w ustawie – Prawo oświatowe
  W “Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów” pojawiła się zapowiedź przedstawienia przez MEiN projektu nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe. Celem tej inicjatywy jest – jak poinformowali autorzy – “wzmocnienie roli organu nadzoru pedagogicznego, w tym w szczególności kuratora oświaty, tak aby jak najpełniej mógł wykonywać powierzone mu ustawowo zadania”. W rzeczywistości, planowane przepisy mają podporządkować proces powoływania dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych kuratorom. Dyrektorzy mają też być skuteczniej kontrolowani przez nadzór pedagogiczni, a w razie zastrzeżeń do ich pracy – zawieszani lub odwoływani.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 79 z dnia 10 czerwca 2021r.

  Przedstawiciele ZNP uczestniczący w spotkaniu podzespołu roboczego ds. statusu zawodowego nie składali ŻADNYCH DEKLARACJI o gotowości do ustępstw w kwestiach uregulowanych Karta Nauczyciela jak pisze redaktor Bogdan Budgalski w artykule „ Związki nauczycielskie: najpierw wynagrodzenia, potem awans „.

   „ Warto zauważyć, że związkowcy upierają się wprawdzie, by powiązać wynagrodzenia nauczycieli ze średnią krajową, ale na jakim poziomie, to już kwestia uzgodnień. Są tez gotowi do ustępstw w wielu kwestiach uregulowanych Kartą nauczyciela. „

  1c

   

   

  Spotkanie podzespołu ds. awansu zawodowego nauczycieli, jednej z trzech grup roboczych powołanych 18 maja na zespole ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, nie przyniosło rezultatów. – Dopiero wiążące ustalenia w sprawie zarobków nauczycieli umożliwią konstruktywną dyskusję nad szczeblami rozwoju zawodowego nauczycieli – stwierdzili zgodnie związkowcy. Zatem wszystko zależy od wyników rozmów grupy roboczej ds. wynagrodzeń nauczycieli, która zbierze się 16 czerwca.


  • Kilkugodzinne negocjacje podzespołu ds. awansu zawodowego nauczycieli nie przyniosły rezultatów – kolejna runda 22 czerwca.
  • Związkowcy nie chcieli rozmawiać o systemie awansu zawodowego nauczycieli bez wiedzy na temat zmian w ich wynagrodzeniach.
  • Negocjacje w sprawie wynagrodzeń, które odbędą się 16 czerwca, będą kluczowe dla dalszych rozmów.

  Więcej...

GOTOWI DO WSPÓŁPRACY ???
TUTAJ JEST NAJLEPSZA DROGA DO STARTU !!!

DZWOŃ DO NAS :

telefon: +48 693 639 293        
tel. stacjonarny: +48 58 739 51 63     
telefon/fax: +48 58 301 97 18     
e-mail: pomorskie@znp.edu.pl
www.pomorskie.znp.edu.pl

Mapa  dojazdu 


ODWIEDŹ NAS :

kontakt: ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
OKRĘG POMORSKI
UL. WAŁY  JAGIELLOŃSKIE  24
80-853  GDAŃSK

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 37 gości.

Licznik odwiedzin

178881
Dzisiaj13
Wczoraj134
W tym tygodniu267
W tym miesiącu371
©2021 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin