WAŻNE TERMINY:
12 lutego godz.10.00 siedziba ZOP ZNP - posiedzenie OKR;
12 lutego godz. 13.00 siedziba ZOP ZNP – posiedzenie ZOP ZNP; godz.15.00 siedziba ZOP ZNP posiedzenie SR OUPIS
17 lutego godz.11.00 siedziba ZG ZNP Warszawa – posiedzenie Prezydium ZG ZNP
19 lutego godz. 9.00 OPZZ Warszawa „Co dalej z prawem pracy 21-23 lutego rejs morski ZNP
9 marca godz.10.00 siedziba ZOP ZNP „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej – szkolenie OUPIS”
16 marca godz.11.00 Warszawa – posiedzenie Prezydium ZOP ZNP
23 marca godz.10.00 siedziba ZOP ZNP – posiedzenie Prezydium ZOP ZNP
 • ­

  12 2

   

   

   

   

  List prezesa ZNP z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

   

  Kończymy rok szkolny, jakiego polska szkoła dotąd nie znała, z trzymiesięcznym kształceniem na odległość spowodowanym epidemią koronawirusa. Szkoły i przedszkola zostały zamknięte, ale dzięki nauczycielom i wspierającym swoje dzieci rodzicom kształcenie nie zostało przerwane. Warto tutaj podkreślić, że edukację na odległość wprowadzili z dnia na dzień sami nauczyciele, bez żadnego systemowego wsparcia ze strony rządu! Zdalne kształcenie było dla nas wszystkich nowym doświadczeniem pełnym wyzwań i zmagań ze sprzętem, nowymi technologiami, z organizacją nauki w domowych warunkach. Po tych miesiącach lepiej poruszamy się w wirtualnym świecie, ale też wiemy, że nawet najlepszy sprzęt i najlepsza kamera internetowa nie zastąpią bezpośredniego kontaktu uczniów i nauczycieli!  Za ten wielki wysiłek, którzy wszyscy włożyli w zdalną edukację chcę bardzo podziękować Nauczycielom i Dyrektorom, a także Uczniom i Rodzicom, którzy w czasie społecznej izolacji musieli godzić naukę i pracę w domu. Podziękowania kieruję także do pracowników szkolnej,    i przedszkolnej administracji i obsługi za pracę w tym niełatwym czasie. Teraz przyszedł czas na odpoczynek. Życzę Wam dobrych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji, słonecznej pogody i radości z odpoczynku! Mam nadzieję, że wszyscy wrócimy do szkół i przedszkoli we wrześniu a epidemia nie zabierze nam po raz drugi tego cennego bezpośredniego kontaktu!

  Nauczyciele tęsknią za swoimi uczniami. Tęsknią za szkołą! 
  Do zobaczenia we wrześniu w szkolnej klasie lub przedszkolnej sali!
  Sławomir Broniarz /-/
  Prezes ZNP

 • Razem możemy więcej!
 • ­

  mamymoc

  Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

  Read more...
 • ­
  imagesCA2REPER
  NAUCZYCIELU ! zapoznaj się ze stanowiskami i opiniami ZNP do proponowanych zmian aktów prawnych dotyczących polskiej edukacji. Nie bądź obojętny ! Napisz swoje uwagi do proponowanych zmian w aktach prawnych , które dotyczą bezpośrednio Ciebie lub wykonywanej przez Ciebie pracy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
   
   
 • Działania biura ZG ZNP w okresie epidemii COVID-19 (6.04.2020)
  covid4 znplogo

   

  Działania biura ZG ZNP w okresie epidemii COVID-19 podjęte w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, przedszkolach i placówkach i nałożeniem obowiązku realizacji podstawy programowej online

  Read more...
 •  

  Od 6 maja br Zarząd Okręgu Pomorskiego  ZNP rusza z poradami prawnymi online skierowanymi do prezesów oddziałów ZNP. Porady będą udzielane w aplikacji TEAMS w zespole „ PRAWNICY  POMORSKIE  ZNP w każdą środę miesiąca  w godzinach: 15.00 – 16.00.

  Aby zadać pytanie prawnikom i ekspertom należy w tych godzinach zalogować się do Teams do w/w zespołu  i dołączyć do spotkania widocznego na kanale głównym.

  Wszyscy Prezesi Oddziałów ZNP, którzy posiadają adres email na domenie znp.edu.pl mają do dyspozycji pakiet Office 365, a w nim aplikację Teams.

 • Wynagrodzenie nauczycieli
 • Ankiety

  badanieznp

  62procent

   

  Read more...
 • INFORMACJA NR 539 z dnia 13 sierpnia 2020r.

  men

  Rozmowy płacowe w MEN 13.08.2020
  Rekomendacje JST dla MEN
  Protest ZNP w sprawie trybu konsultacji projektu rozporządzenia płacowego nauczycieli

  W dniu 13 sierpnia br. w MEN odbyło się spotkanie on-line członków Zespołu płacowego w sprawie projektu wzrostu nauczycielskich wynagrodzeń od 1 września 2020r.
  ZNP wyraził swoje niezadowolenie w sprawie trybu procedowania prac uzgodnieniowych nie tylko dot. rozporządzenia płacowego, ale również ostatnich 5. projektów rozporządzeń związanych z nauczaniem w czasie pandemii. Związek poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o związkach zawodowych opinie dot. projektu rozporządzenia płacowego przedstawi po 25 sierpnia oraz po dyskusji uczestników dzisiejszego spotkania. Jednocześnie ZNP oczekuje spotkania uzgodnieniowego po przeanalizowaniu przez MEN i stron dialogu, otrzymanych opinii od strony społecznej. ZNP domaga się doprecyzowania zapisów dot.: wynagrodzenia nauczycieli za wykonywaną pracę edukacyjną - zdalną i mieszaną / , wypłaty dodatku za trudne warunki pracy również podczas edukacji zdalnej i mieszanej z uwzględnieniem nauczycieli wspomagających / w chwili obecnej dodatek ma charakter dyskryminacyjny/; dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli na wzór szkół resortowych oraz określenia jego wysokości /z uwzględnieniem nauczycieli wychowania przedszkolnego /; wypłaty za godziny ponadwymiarowe / m.in. w czasie edukacji zdalnej i mieszanej , w dni wolne od zajęć dydaktycznych, tzw." godzin dyrektorskich". ZNP domaga się: zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu / przesunięcia niektórych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego/. W efekcie, zbyt niski wymiar wynagrodzenia zasadniczego skutkuje koniecznością wypłaty dodatków uzupełniających.
  ZNP wnosi o określenie kwoty minimalnego dodatku motywacyjnego.
  Ponadto związki zawodowe zwróciły uwagę na konieczność wpisania nowych funkcji uprawniających do dodatku funkcyjnego. Ponadto ZNP domaga się wyższego wzrostu wynagrodzenia zgodnie z postulatami związkowymi.
  Związki zawodowe wskazały, że wysokość przyznawanych dodatków dla nauczyciela nie zależy od jego pracy, ale od puli środków, którymi dysponuje samorząd. Zwrócono uwagę na brak zapisu dot. wypłaty ekwiwalentu za korzystanie ze sprzętu elektronicznego nauczyciela.
  ZNP apeluje do MEN o wykorzystanie wiedzy i doświadczeń nauczycieli ostatnich miesięcy, domagając się wynagrodzenia za wykonywaną pracę nauczyciela niezależnie od tego, czy jest wykonywana w sposób tradycyjny, czy hybrydowy.
  Zdaniem ZNP bezwzględnie uregulowania w tym rozporządzeniu wymaga kwestia pracy zdalnej.
  ZNP z dezaprobatą odniósł się do propozycji jst - likwidacji bądź zawieszenia art.30a KN dot. dodatków uzupełniających nazywanych przez JST i MEN "14 pensją". Kolejne spotkanie uzgodnieniowe ??? po 25 sierpnia br.

 • INFORMACJA NR 538 z dnia 5 sierpnia 2020r.

  image001.jpg

  www.men.gov.pl

  5 sierpnia br Minister edukacji  przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020
  PREZENTACJA – Bezpieczny powrót do szkół – konferencja MEN

  Read more...
 • INFORMACJA NR 537 z dnia 4 sierpnia 2020r.

  537 1537 2

   

   

   

   

   

   

  WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH

  OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R.1) – PROJEKT

  tabela

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1)    Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

  Read more...
 • INFORMACJA NR 536 z dnia 4 sierpnia 2020r.

  536 1536 2

   

   

   

   

   

   

   

   

  https://www.opzz.org.pl/informacje/21-postulatow-opzz

  Trzydzieści lat po przemianach ustrojowych, polskim pracownicom i pracownikom nadal żyje się ciężko. Wciąż istnieje problem biednych pracujących. Realizacja oczekiwań społecznych jest odsuwana z kadencji na kadencję kolejnych ekip rządowych. Co więcej nie doczekaliśmy się spełnienia wielu postulatów, formułowanych już podczas sierpniowego przełomu w 1980 roku.  Jeśli zgadzasz się z powyższymi postulatami możesz się pod nimi podpisać TUTAJ 

  Listę postulatów pracowniczych przekażemy rządzącym i organizacjom pracodawców.

 • INFORMACJA NR 535 z dnia 28 lipca 2020r.

  535

   

   

   

  Co z nauką od września? ZNP ponawia apel do MEN o systemowe rozwiązania

  Decyzja w sprawie powrotu do stacjonarnej nauki w szkołach będzie podjęta na tydzień, dwa przed rozpoczęciem roku szkolnego. Podobnie będzie w październiku w przypadku wyższych uczelni.

  Natomiast w ubiegłym tygodniu minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował na Twitterze: “Chcemy, aby uczniowie od września wrócili do tradycyjnej nauki w szkołach. Pracujemy nad przepisami, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów po powrocie do szkół”.

  “Gdyby pojawiło się ognisko epidemii czy realne zagrożenie dla zdrowia uczniów i nauczycieli, chcemy, aby dyrektor, po zasięgnięciu opinii GIS, mógł szybko zareagować. Ważna będzie również rola kuratora” – napisał szef MEN.

  Przypominamy, że już w czerwcu zaapelowaliśmy do MEN o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zdalne nauczanie od września w razie drugiej fali epidemii.

  Propozycje ZNP:

  Read more...
 • INFORMACJA NR 534 z dnia 20 lipca 2020r.

  534

   

   

   

   

  20 lipca br. Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej z opinią do treści projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i o zmianie innych ustaw. Oto najważniejsze nasze propozycje. ZNP proponuje:

  • Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje dookreślić pojęcie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

  Pojęcie to jest zwrotem niedookreślonym, co może prowadzić do problemów interpretacyjnych i nieprawidłowego zastosowania. Dyrektorzy szkół nie są prawnikami, a dodatkowo pojęcia niedookreślone podlegają czasami rozbieżnej wykładni, tak na gruncie nauki prawa, jak i orzecznictwa. W konsekwencji może to prowadzić do pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, którzy nie popełnili czynu spełniającego przesłanki ustawowej, a więc działania przeciwko dobru lub prawom dziecka. Z tego powodu poprzez skonkretyzowanie zakresu działania ww. pojęcia użyte w treści projektu ustawy – Karta Nauczyciela pojęcie należy zastąpić pojęciem czynu naruszającego prawa, godność, nietykalność osobistą ucznia i wychowanka, a także czynu narażającego jego zdrowie i życie.

  • Wprowadzenie warunkowego umorzenia postępowania dyscyplinarnego – nie tylko na etapie postępowania przed komisją dyscyplinarną, ale również w postępowaniu wyjaśniającym – w przypadku popełnienia czynów o nieznacznej szkodliwości.
  • Zapis dotyczący zwrotu kosztów utraconego zarobku i kosztów podróży świadka, należy rozszerzyć także na kwestie związane z udziałem świadka w czynnościach dokonywanych w postępowaniu wyjaśniającym. Obecnie świadek wezwany przez rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej nie ma prawa do zwrotu kosztów utraconego zarobku i kosztów podróży.
  • Powinna zostać uregulowana kwestia składania odwołań od postanowień cząstkowych przewodniczącego składu orzekającego i składu orzekającego, niekończących postępowania w sprawie np. postanowienia o odrzuceniu wniosku obwinionego o dopuszczenie dowodu.
  • Należy przywrócić instytucję obrońcy z urzędu w każdej sytuacji. Brak instytucji obrońcy z urzędu może prowadzić do naruszenia prawa nauczyciela do obrony w sytuacji, gdy np. z przyczyn finansowych nauczyciel nie będzie mógł ustanowić obrońcy z wyboru.
  Read more...
 • INFORMACJA NR 533 z dnia 16 lipca 2020r.

  533

   

   

   

  16 lipca br. na wniosek ZNP zostało odwołane posiedzenie  sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na którym miało odbyć się  pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta Andrzeja Dudę projektu nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe (druk sejmowy nr 458) ograniczającego dostęp organizacji pozarządowych do szkół.

  Projekt Związek otrzymał 14 lipca i zgodnie z prawem ma 30 dni na zaopiniowanie / art. 19 ust.1. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych /. Taki sposób procedowania odbiera związkom zawodowym  prawo do opiniowania projektów prawnych dotyczących edukacji.

  Wskazać  należy, że w obowiązującej ustawie – Prawo oświatowe znajdują się przepisy wymagające zgody rodziców na obecność w szkole organizacji pozarządowych. Chodzi o art. 86 ust. 2, zgodnie z którym: “Podjęcie działalności  w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców”.

 • INFORMACJA NR 532 z dnia 10 lipca 2020r.

  2

   

   

   

   

   

  ZNP - Chcemy, aby przyszły Prezydent RP doceniał rolę edukacji i szanował nauczycieli

  W niedzielę 12 lipca 2020 roku wybierzemy Prezydenta RP na kolejne pięć lat.

  Jesteśmy przekonani, że edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego. Jako nauczyciele chcemy kształcić i wychowywać kolejne pokolenia opierając się na zasadach solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Chcemy także wykonywać swój zawód w dobrych warunkach, które powinno zapewnić państwo i przy zachowaniu naszej zawodowej autonomii.

  W ubiegłym roku podpisaliśmy razem z organizacjami pozarządowymi deklarację obywatelską „Szkoła, jakiej chcemy”. Zgodziliśmy się, że szkoła, jaką chcemy wspólnie tworzyć, to szkoła:

  * kompetencji kluczowych

  * współpracy, a nie rywalizacji

  * projektów, badań i debat

  * obywatelska

  * szkoła, która decyduje o sobie

  * równych szans

  * szkoła, która wspiera uczniów i dba o dobre relacje

  * dobrze finansowana

  * nauczycieli profesjonalistów

  * bez polityki.

  Wyrażamy nadzieję, że o takiej szkole będziemy mogli rozmawiać z przyszłym Prezydentem RP, który będzie:

  doceniał rolę edukacji,

  szanował nauczycieli i pracowników oświaty

  oraz prowadził dialog, wznosząc się ponad interesy swojego środowiska politycznego.

  Związek Nauczycielstwa Polskiego

 • INFORMACJA NR 531 z dnia 2 lipca 2020r.

  4

   

   

   

   

   

  Stanowisko PRO – zdalne kształcenie

  Prezentacja 1

  Prezentacja 2

  Prezentacja 3

  Prezentacja 4

  Stanowisko ZNP

  Raport MEN na temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w okresie COVID-19

  W dniu 29 czerwca br. odbyło się posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej / on-line .  W imieniu ZNP okręgu pomorskiego dołączyłam do PROTOKOŁU PRO – materiał ZNP wraz ze stanowiskiem ZG ZNP w sprawie zdalnego kształcenia.  Polecam materiały merytoryczne opracowane na jej posiedzenie – szczególnie prezentacje z badania ogólnopolskiego oraz Stanowisko PRO w sprawie zdalnego kształcenia. Podlinkowany materiał - Raport MEN pokazuje drugi świat zdalnego nauczania w czasie trwającej pandemii COVID-19.

  Szkoły zostały zamknięte, ale kształcenie nie zostało przerwane dzięki nauczycielom, uczniom i wspierającym rodzicom. Jak rozwinie się sytuacja we wrześniu ? Na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi.

  Read more...
 • INFORMACJA NR 532 z dnia 2 lipca 2020r.

  3

   

   

   

   

   

  II tura wyborów na Prezydenta RP. ZNP zaprosił do rozmów wszystkich kandydatów   z zamiarem poznania ich stanowisk ws. polskiej edukacji.

  2 lipca 2020 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował do kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6 pytań dotyczących edukacji i statusu nauczycieli z prośbą   o odniesienie się do tych kwestii. Pytamy o:

  – status zawodowy i prestiż nauczycieli
  – jak zachęcić młodych do pracy w zawodzie nauczyciela
  – system finansowania zadań oświatowych, w tym wynagradzania nauczycieli
  – prywatyzację oświaty
  – jak likwidacja gimnazjów wpłynęła na warunki nauki i pracy w szkołach
  – kształcenie na odległość.

  Read more...
 • INFORMACJA NR 530 z dnia 1 lipca 2020r.

  5

   

   

   

   

  Projekt ustawy karta nauczyciela

  Uzasadnienie

  Ocena Skutków Regulacji

  Dyrektor nie będzie musiał wysyłać do rzecznika dyscyplinarnego skargi na nauczyciela, jeżeli “okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia (…) czynu” naruszającego prawa i dobro dziecka – tak zakłada przedstawiony przez MEN projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Dziś dyrektor ma obowiązek przesyłać rzecznikowi wszystkie skargi, nawet najbardziej absurdalne

  Po roku od uchwalenia przez Sejm – na wniosek MEN – nowych przepisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych nauczycieli, ministerstwo postanowiło poprawić własne błędy, które uderzyły w tysiące nauczycieli w całym kraju.

  Przypomnijmy – problem pojawił się po ostatniej, przeprowadzonej w czerwcu 2019 r. nowelizacji KN. Sejm wprowadził do Karty rozwiązania pozwalające karać nauczycieli dyscyplinarnie za uchybienia przeciwko porządkowi pracy określonymi w art. 108 Kodeksu pracy. Chodzi o drobne uchybienia przeciwko organizacji pracy, przepisom bezpieczeństwa          i higieny, przepisom przeciwpożarowym itp. Od 1 września ub.r. nauczyciel może otrzymać za nie dyscyplinarkę, jeśli przy tej okazji zostało naruszone „dobro dziecko”. Przy czym pojęcie „dobra dziecka” nie zostało nigdzie zdefiniowane, w efekcie czego dyrektorzy zaczęli kierować do rzeczników dyscyplinarnych sprawy, które normalnie rozstrzygano na poziomie zakładu pracy.

  Read more...
 • INFORMACJA NR 529 z dnia 25 czerwca 2020r.

  6

   

   

   

   

   

  Stanowisko Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku wobec przejawów nietolerancji i nienawiści w sferze publicznej.

  Kiedy brakuje jakiegokolwiek systemowego wspierania edukacji antydyskryminacyjnej czy seksualnej w szkołach, to wszystko zależy od konkretnego nauczyciela. A także od sposobu przedstawienia zagadnienia, które proponuje podstawa programowa. W stosunku do pracowników - zgodnie z zasadami zawartymi w kodeksie pracy, nie można dyskryminować         w zatrudnieniu żadnego pracownika, nie tylko ze względu na płeć, ale również na wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną . Wszelkie ataki na nauczycieli, sprowadzające się do tego, jakoby uczyli ideologii, ZNP uważa za oburzające i znieważające nauczycielską grupę zawodową. Nauczyciele są profesjonalistami, a w swojej pracy kierują się dobrem uczniów. ZNP podkreśla i przypomina , że nauczyciele ucza  w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności oraz że szkoły są apolityczne, a program nauczania wynika z obowiązującej podstawy programowej.

Krótka wideorelacja z 41 Krajowego Zjazdu Delegatów Zwązku Nauczycielstwa Polskiego (20-22.11.2014)

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 69 gości.

Licznik odwiedzin

148865
Dzisiaj45
Wczoraj154
W tym tygodniu494
W tym miesiącu3776
©2020 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin