WAŻNE TERMINY:
12 lutego godz.10.00 siedziba ZOP ZNP - posiedzenie OKR;
12 lutego godz. 13.00 siedziba ZOP ZNP – posiedzenie ZOP ZNP; godz.15.00 siedziba ZOP ZNP posiedzenie SR OUPIS
17 lutego godz.11.00 siedziba ZG ZNP Warszawa – posiedzenie Prezydium ZG ZNP
19 lutego godz. 9.00 OPZZ Warszawa „Co dalej z prawem pracy 21-23 lutego rejs morski ZNP
9 marca godz.10.00 siedziba ZOP ZNP „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej – szkolenie OUPIS”
16 marca godz.11.00 Warszawa – posiedzenie Prezydium ZOP ZNP
23 marca godz.10.00 siedziba ZOP ZNP – posiedzenie Prezydium ZOP ZNP
 • Razem możemy więcej!
 •  

  mamymoc

  Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

   

  • JESTEŚMY 
   Nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku.
   Jest nas ponad 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach. Cieszymy się, że swoim doświadczeniem wspierają nas seniorzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a swoim entuzjazmem zarażają młodzi (Kluby Młodego Nauczyciela). Cenimy sobie współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi.
   Jesteśmy członkami 30-milionowej światowej społeczności zrzeszonej w Międzynarodówce Edukacyjnej, z której dorobku korzystamy i której dorobek wzbogacamy.
  • CHCEMY
   Dobrej publicznej edukacji dla wszystkich
   Bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji
   Godnych zarobków
  Read more...
 • ­
  imagesCA2REPER
  NAUCZYCIELU ! zapoznaj się ze stanowiskami i opiniami ZNP do proponowanych zmian aktów prawnych dotyczących polskiej edukacji. Nie bądź obojętny ! Napisz swoje uwagi do proponowanych zmian w aktach prawnych , które dotyczą bezpośrednio Ciebie lub wykonywanej przez Ciebie pracy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
   
   
 •  

  Statut ZNP

  Statut ZNP

  Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z 31 stycznia 2020 roku dokonano rejestracji zmian w Statucie ZNP,

  Read more...
 •  

  Od 6 maja br Zarząd Okręgu Pomorskiego  ZNP rusza z poradami prawnymi online skierowanymi do prezesów oddziałów ZNP. Porady będą udzielane w aplikacji TEAMS w zespole „ PRAWNICY  POMORSKIE  ZNP w każdą środę miesiąca  w godzinach: 15.00 – 16.00.

  Aby zadać pytanie prawnikom i ekspertom należy w tych godzinach zalogować się do Teams do w/w zespołu  i dołączyć do spotkania widocznego na kanale głównym.

  Wszyscy Prezesi Oddziałów ZNP, którzy posiadają adres email na domenie znp.edu.pl mają do dyspozycji pakiet Office 365, a w nim aplikację Teams.

 • Aktualności
 • Egzaminy 2020

  egzaminy2020plakat

   

  Terminy egzaminów 

  Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Egzaminy pisemne maturalne – w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpoczną się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwają do 29 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych.  Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. 

 • Wynagrodzenie nauczycieli
 • Nowelizacja rozporządzenia ws. szczególnych rozwiązań w związku z epidemią koronawirusa
  covid1 covid2 covid3

   

  15  maja br minister edukacji narodowej dokonał kolejnej nowelizacji rozporządzeń : 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19
  / Dz. U. z 2020 r. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780 i nowelizacja 15.05.2020/ 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19 / Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657 , 781 i nowelizacja z 15.05.2020 /

   

  29 kwietnia MEN  dokonało kolejnej zmiany rozporzadzeń : 

  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19 

  Rozporządzenie MEN ograniczenie pracy placówek

  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19.

  Rozporządzenie MEN ws. szczególnych rozwiązań

   

  10 kwietnia  b.r. minister edukacji  dokonał kolejnej nowelizacji rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowelizacja rozporządzenia  dotyczy  min.:  przesunięć egzaminów zewnętrznych; powierzaniu stanowiska dyrektora bez konkursu; pomocy stypendialnej dla uczniów do warunków epidemii; dostosowania procesu rekrutacyjnego do warunków epidemii.

   
  Treść rozporządzenia wraz naniesionymi zmianami TUTAJ

   

  25 marca zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 20 marca ws. szczególnych rozwiązań podczas trwania epidemii koronawirusa. Do podstawowych zmian należą:
  • możliwość użyczania nauczycielom/pracownikom oraz uczniom sprzętu szkolnego celem pracy/nauki zdalnej;

  Read more...
 • Działania biura ZG ZNP w okresie epidemii COVID-19 (6.04.2020)
  covid4 znplogo

   

  Działania biura ZG ZNP w okresie epidemii COVID-19 podjęte w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, przedszkolach i placówkach i nałożeniem obowiązku realizacji podstawy programowej online

  Read more...
 • Ankiety

  badanieznp

  62procent

   

  Ankieta dla pracowników administracji i obsługi szkół/placówek – wynagrodzenie za czas ograniczenia pracy placówek

  https://www.survio.com/survey/d/ankietaprac-administracji

   Ankieta dla nauczycieli – wynagrodzenie za czas pracy w formie zdalnej

  https://www.survio.com/survey/d/ankietanauczyciele

  Część samorządów próbuje obcinać wynagrodzenia w czasie epidemii  koronawirusa. ZNP przeprowadza badanie ankietowe  dotyczące wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ankieta jest realizowana w formie elektronicznej. Jedna jest skierowana do nauczycieli. Druga do pracowników administracji i obsługi.

  Read more...
 • INFORMACJA NR 524 z dnia 5 maja 2020r.
  men znplogo

   

  W związku z kolejną  nowelizacją  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid‑19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid‑19.

  ZNP wystąpił do MEN o dokonanie ponownej nowelizacji obowiązujących przepisów w zakresie kompleksowego dookreślenia zasad organizacji pracy zdalnej w przedszkolach, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkoli działających częściowo w związku z realizacją zasad wynikających z reżimu sanitarnego. ZNP zgłasza ministrowi edukacji problem z organizacją zdalnego nauczania w przypadku przedszkoli, w których zajęcia nie zostały zawieszone, ale w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym ofertą edukacyjną zostało objętych jedynie część wychowanków przedszkoli. wówczas grupa wychowanków przedszkoli, która nie zostanie objęta ofertą edukacyjną  w siedzibie przedszkola, nie będzie mogła korzystać z nauczania zdalnego ze względu na brak podstawy normatywnej. W obowiązującym stanie prawnym zajęcia w formie zdalnej mogą być bowiem realizowane jedynie w odniesieniu do przedszkoli zamkniętych, w których zawieszono zajęcia w związku z epidemią, ale nie w odniesieniu do przedszkoli otwartych, których działanie jest zawężone jedynie w odniesieniu do części wychowanków.

 • INFORMACJA NR 523 z dnia 5 maja 2020r.
  konsekwencje premier znplogo

   

  List do Premiera: W czasie epidemii cięcia dotykają najsłabszych

  List do Premiera Marszałka województwa pomorskiego Pana Mieczysława Struka

  Negatywne konsekwencje epidemii w edukacji uderzają w najsłabszych w listach do Premiera zwracają uwagę Prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

  Read more...
 • INFORMACJA NR 522 z dnia 4 maja 2020r.
  30kwietnia sejm znplogo

   

  30 kwietnia wieczorem Sejm przyjął poprawkę ZNP zgłoszoną przez posłankę Lewicy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk wykreślającą szerokie uprawnienia ministra edukacji w zakresie urlopów i awansu nauczycieli w ramach tzw. tarczy 3.0.

  – Minister edukacji NIE będzie mógł dowolnie zmieniać ustawowych przepisów o urlopach i awansie zawodowym nauczycieli – poinformowała nas posłanka.

  ZNP zaproponował całkowite skreślenie art. 50 rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344), który trafił do Sejmu.

  Read more...
 • INFORMACJA NR 521 z dnia 28 kwietnia 2020r.
  znpdopremiera premierszumowski znplogo

   

   

  Pytamy premiera o bezpieczeństwo w przedszkolach

  ZNP zwrócił się do Premiera z Apelem o zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielom i uczniom w związku z zapowiedzią uruchomienia opieki świetlicowej.

  W związku z zapowiedzią przedstawicieli rządu o uruchomieniu zajęć opiekuńczych w żłobkach, przedszkolach i klasach I – III, zwracamy się do pana premiera z pytaniem, w jaki sposób rząd zamierza zapewnić bezpieczeństwo pracownikom tych placówek, ich rodzinom oraz rodzinom i najbliższym dzieci i najmłodszych uczniów, którzy wrócą do szkoły w samym środku trwania epidemii koronawirusa? Co rząd zamierza zrobić, aby nie doszło masowej liczby zakażeń, jak ma to obecnie miejsce w Domach Pomocy Społecznej?

  Read more...
 • INFORMACJA NR 520 z dnia 28 kwietnia 2020r.
  pioroznp znplogo

   

  List ZNP do Ministra sportu ws. klas sportowych

  Samorządy terytorialne – organy prowadzące szkoły i przedszkola publiczne narzekają na brak środków finansowych na finansowanie ofert edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

  Kolejnymi decyzjami rządu w samorządach nastąpiły ograniczenia  wpływów do dochodów własnych i nieplanowanymi wydatkami  z ich budżetów,   samorządy  zmuszone zostały do szukania oszczędności w edukacji wykorzystując sytuacje COVID-19: ograniczają liczbę godzin w tygodniowych planach nauczania, nie wypłacają nauczycielom przepracowanych godzin ponadwymiarowych…. W roku szkolnym  2020/2021  rezygnują z kształcenia dzieci i młodzieży  w oddziałach sportowych  przez niewyrażania zgody na na tworzenie oddziałów sportowych w szkołach podstawowych, pomimo deklaracji rodziców na podstawie, których możliwe jest utworzenie klas pierwszych sportowych, braku możliwości utworzenia oddziału sportowego na poziomie klas czwartych ze względu na brak przeprowadzenia egzaminu sprawnościowego w związku z zawieszeniem działalności szkół w wyniku pandemii COVID-19. , brak zgody  zgody na kontynuację poszerzonego programu szkolenia w już funkcjonujących w szkołach oddziałach sportowych. Takie działania samorządów prowadzą do zaburzenia cyklu kształcenia i nie sprzyjają progresji rozwoju uczniów uzdolnionych sportowo. W opinii ZNP powyższe działania odbywają się kosztem dobra dziecka i prowadzą do pozornych oszczędności. Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pani Ministra sportu o zainteresowanie się problemami klas sportowych

 • INFORMACJA NR 519 z dnia 27.04.2020 r.
  kogdansk znplogo

   

  Prezes Okręgu Pomorskiego ZNP zwróciła się z  pismem do Kurator Pomorskiej w sprawie tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, w którym informuje o niewypełnianiu przez niektóre szkoły postanowień § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 493, ze zm.) tj. zmniejszania tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów w aktualnie realizowanych planach lekcji poszczególnych oddziałów klasowych.

  ZNP zwraca uwagę, że  stosowanie takich praktyk przez niektórych dyrektorów szkół jest potencjalnym zagrożeniem realizacji podstawy programowej. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

  Read more...
 • INFORMACJA NR 518 z dnia 17 kwietnia 2020r.

  znpinfo2

   

  „Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online? Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów”  

  POBIERZ PORADNIK

  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich razem z ekspertami i ekspertkami (także ZNP) przygotowało praktyczny poradnik dla nauczycieli i dyrektorów „Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online?”. Powstał on, by pomóc nauczycielom i wskazać im praktyczne narzędzia pomocne w przeprowadzeniu lekcji z uczniami.

  Dyrektorzy, nauczyciele mają często obawy przed nową formą pracy z uczniami, niektórzy czują się niepewnie, a nawet bezradnie. Wiedza się nie zmieniła, ale kompetencje, jakich dziś potrzeba, by ją przekazać są zupełnie nowe.

  Read more...
 • INFORMACJA NR 517 z dnia 16 kwietnia 2020r.

  znpinfo

   

  Do Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP docierają niepokojące sygnały  dotyczące wprowadzania w szkołach i placówkach oświatowych regulaminów pracy zdalnej -  bez uzgodnienia z organizacją związkową. Kwestia ta jest przedmiotem zapytania, jakie zostało wysłane do Głównego Inspektora Pracy / https://znp.edu.pl/znp-wystepuje-do-gip/ /- „  Czy dyrektorzy szkół i placówek oświatowych są uprawnieni do wprowadzania regulaminów pracy zdalnej bez uprzedniego przedłożenia tych regulaminów zakładowym organizacjom związkowym w celu uzgodnienia ich treści.

  Read more...
 • INFORMACJA NR 516 z dnia 14 kwietnia 2020r.

  pensjebudzet

  15 kwietnia br. odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ZNP z 2016 roku gwarantującego wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń wprost z budżetu państwa.

  To projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 33). Uzasadnienie wygłosi przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Sławomir Broniarz.

  Sejm odmroził obywatelski projekt ustawy gwarantującej nauczycielom pensje z budżetu państwa. 22 listopada 2019 r. marszałek Sejmu Elżbieta Witek postanowiła o skierowaniu projektu do (ponownego) I czytania na posiedzeniu Sejmu.

  Jak informowało Centrum Informacyjne Sejmu, to efekt przepisów ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Projekty ustaw, które Sejm nie zdążył rozpatrzyć do końca kadencji, przepadają, a parlament nowej kadencji zaczyna z legislacyjną „czystą kartą”. Zasada ta nie dotyczy jednak obywatelskich projektów ustaw, których nie wolno Sejmowi wyrzucić do kosza, ale w nowej kadencji rozpatrzyć od nowa. Marszałek Sejmu musiała nadać projektowi ZNP nowy numer i skierować do I czytania.

  Read more...

Krótka wideorelacja z 41 Krajowego Zjazdu Delegatów Zwązku Nauczycielstwa Polskiego (20-22.11.2014)

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 18 gości.

Licznik odwiedzin

131113
Dzisiaj21
Wczoraj123
W tym tygodniu21
W tym miesiącu3188
©2020 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin