Strona główna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

3DZoomMenu

 

forbes 8

OPINIE I STANOWISKA ZNP DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

 

imagesCA2REPER

NAUCZYCIELU ! Zapoznaj się ze stanowiskami i opiniami ZNP do proponowanych zmian aktów prawnych dotyczących polskiej edukacji.

 

NAUCZYCIELU !   Nie bądź obojętny - napisz swoje uwagi do proponowanych zmian w aktach prawnych , które dotyczą bezpośrednio Ciebie lub wykonywanej przez Ciebie pracy.

 

 
ZMIANY USTROJU SZKOLNEGO ORAZ INNYCH ZAPISÓW USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY :

 

PREZENTACJA MEN
PROJEKT USTAWY "PRAWO OŚWIATOWE"
UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY "PRAWO OŚWIATOWE"
PROJEKT USTAWY "PRZEPISY WPROWADZAJĄCE"
Uwagi do proponowanych zmian – termin upływa z dniem  30 września br.  
e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

NIEDOBRA ZMIANA W EDUKACJI

 

niedobra zmiana

 

 

 
INFORMACJA NR 234/2016 z dnia 18 września 2016

znp pom

 

 

 

 

pikieta

Godz.13.30 URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku ; ul. Okopowa 21/27

PIKIETA ZNP „ Niedobra zmiana „

Okręg Pomorski ZNP zaprasza rodziców, nauczycieli , pracowników oświaty oraz wszystkich tych , którym leży na sercu przyszłość polskiej edukacji i wysoka jakość kształcenia Polek i Polaków.

 
INFORMACJA NR 233/2016 z dnia 18 września br.

znpMinister Edukacji przekazała do konsultacji partnerom społecznym Projekty proponowanych zmian w edukacji. Zastanawiający  jest  fakt , że projekty do konsultacji zostały przekazane równolegle  do uzgodnień międzyresortowych . Który  projekt trafi pod obrady  sejmu – poselski?,  rządowy ? , a może jeszcze inny … . Procedowanie tak poważnych zmian w przyspieszonym tempie obarczone zostaje ryzykiem , że kolejnym zmianom nie będzie końca.

 
INFORMACJA NR 232/2016 z dnia 16 września 2016 - projekt ustawy PRAWO OŚWIATOWE z dnia 16 września 2016r.

W dniu 16 września br minister edukacji ogłosiła „dobre zmiany”- Projekt ustawy oświatowej. Zapraszam Koleżanki i Koledzy do odwiedzania strony na FB okręgu pomorskiego ZNP oraz Elżbieta Markowska, gdzie zapoznać możecie się z opiniami wszystkich tych , którzy tak jak my śledzą kolejne odsłony „ dobrej zmiany„ w wydaniu MEN.

Zachęcam do lektury :

 
INFORMACJA NR 231/2016 z dnia 13 września 2016r.

znpSejm logoSławomir Broniarz przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wygłosił 13 września 2016 r. w Sejmie Uzasadnienie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732) - Pierwsze czytanie. Posiedzenie Sejmu zakończyło się skierowaniem projektu inicjatywy obywatelskiej do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia. Za skierowaniem obywatelskiego projektu „Pensje nauczycieli z budżetu” do dalszych prac były wszystkie kluby i koła poselskie. Na uwagę zasługuje również fakt , że wszyscy występujący przedstawiciele klubów parlamentarnych uważali, że należy pochylić się nad problemem wynagrodzeń nauczycielu , warunkom pracy i sposobami finansowania oświaty . W Sejmie obecni byli m.in. prezesi okręgów ZNP , przedstawiciele samorządów terytorialnych .

 
INFORMACJA NR 230 /2016 z dnia 12 września 2016r.

znpW dniach od 8-12 września br. prezes okręgu pomorskiego uczestniczyła w uroczystości podsumowującej współpracę polskich organizacji pozarządowych i JST z polskimi szkołami na Litwie – Solecznikach. ZNP reprezentowali przedstawiciele okręgów : zachodniopomorskiego, podlaskiego i pomorskiego oraz oddziału Elbląskiego – członek i wiceprzewodniczący Centralnego Klubu Młodych Nauczycieli z siedziba w Warszawie. Piękne, ciepłe i wzruszające słowa uznania mer Solecznik kierował pod adresem gości zaproszonych z Polski . Wszyscy od wielu lat jesteśmy pod wrażeniem mera, który swoją ogromną skromnością , wrażliwością i piękną polską mową zjednuje coraz większe kręgi ludzi i instytucji dobrej woli działających na rzecz polskich szkół i Polaków mieszkających na Litwie. W grudniu br. polski zespół artystyczny / wokalno-muzyczny / SOLCZANKA obchodził będzie Jubileusz 30 lecia istnienia. Na tę okoliczność sponsorzy zaangażowali się w odnowienie / szycie/ polskich strojów ludowych . ZNP wychodząc naprzeciw potrzebom Zespołu / w ramach współpracy z zagranicą / poszukuje sponsorów finansujących szycie kolejnych części garderoby - obuwia . Proszę wszystkich chętnych do wsparcia akcji ZNP na rzecz zespołu SOLCZANKA o kontakt z prezesami oddziałów ZNP na terenie gmin i powiatów województwa pomorskiego. W imieniu organizatorów zbiórki – serdecznie DZIĘKUJĘ.

 
INFORMACJA NR 229/2016 z dnia 12 września 2016r.

znpprezydntZ inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego 12 września odbyło się, w ramach Rady Dialogu Społecznego przy Prezydencie RP, posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych. W porządku obrad przewidziano dyskusję na temat sytuacji pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, po wejściu po wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 237). I tutaj nastąpiły kolejne rozbieżności : p.wiceminister edukacji poinformowała , że stan prawny nie pozwala na przywrócenie statusu nauczyciela pracownikom pedagogicznym, zatrudnionym przed 1 stycznia 2004 r., w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, natomiast obecna na posiedzeniu RDS minister edukacji złożyła informację o możliwości powrotu do stanu przed 1 stycznia 2004r. I która z Pań ministrów głosi jedną i jedyną prawdę ?

 
INFORMACJA NR 228/2016 z dnia 8 września 2016r.

znp pom26 sierpnia i 8 września br. odbyły się posiedzenia Komisji Konkursowej NAJLEPSZY NAUCZYCIEL POMORZA 2016r. , na którym wytypowano 10 najlepszych nauczycieli spośród 156 zgłoszonych kandydatur . Komisji towarzyszyły ożywione dyskusje na temat, jakimi cechami powinien charakteryzować się wybitny pedagog Pomorza. Ponadto ZNP zgłosił wniosek, aby 10 nominowanych do Nagrody Nauczyciela Pomorza zostało zgłoszonych do konkursu NAJLEPSZEGO NAUCZYCIELA ROKU organizowanego przez Głos Nauczycielski – termin zgłoszenia 16 września br.

 
INFORMACJA NR 227/2016 z dnia 8 września 2016r.

znpPani redaktor Kamila Grzenkowska napisała artykuł na temat ZNP , który w negatywnym świetle przedstawia naszą organizację, wykorzystując nieprawdziwe informacje o działaniach naszej organizacji podane przez przewodniczącą NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Gdańsku . Artykuł napisany na zamówienie …., kogo ? – Solidarności ? , czy przedstawiciela Urzędu Miasta Gdańska ? Jeśli przez przedstawiciela UM – to ze zwykłej złośliwości ? i głupoty ? , a jeśli przez NSZZ Solidarność – to chyba tylko z zazdrości ? , zawiści ? a z pewnością z powodu znacznej różnicy poglądów w sprawach dotyczących „dobrych zmian„ …. . Informuję, że ZNP skierował pisma do współautorki artykułu, w których z dezaprobatą przedstawiciele tej organizacji odnieśli się do „uprawianej sztuki dziennikarskiej” , która podważa nie tylko wiarygodność dziennikarki ale również portalu GUM. Do dnia dzisiejszego p. redaktor nie odniosła się do przesłanej korespondencji w tej sprawie. Informuję, że w tej sprawie zostanie skierowane pismo ZOP ZNP do redaktora naczelnego portalu w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 
INFORMACJA NR 226/2016 z dnia 8 września 2016r.

Sejm logoznpUWAGA !  pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732) „Pensje nauczycieli z budżetu” zaplanowane jest na 25. posiedzenie Sejmu, wstępnie w pierwszym dniu obrad 13 września 2016 roku o ok. godz. 18.15. – w którym uczestniczyć będzie : kierownictwo ZG ZNP oraz Prezesi Okregów.

 
INFORMACJA NR 225/2016 z dnia 7 września 2016r.

znpZ całej Polski napływają niepokojące informacje o wadliwym interpretowaniu zapisu art.42 KN / po likwidacji „godzin karcianych „/ przez niektórych dyrektorów szkół i placówek oraz JST. Ponownie zwracam się z prośbą do struktur ZNP na trenie działania okręgu pomorskiego o złożenie wniosku do dyrektora szkoły/ placówki o  zmiany zapisów STATUTU szkoły/ placówki w obszarze wykonywanych przez nauczyciela zadań opiekuńczo-wychowawczych w ramach 40h tygodnia pracy . Materiał opracowany przez Zespół Polityki Edukacyjnej ZG ZNP w tej sprawie został przekazany wszystkim Prezesom Oddziałów ZNP okręgu pomorskiego . W sprawie nadinterpretacji przepisów – art.42 KN Zarząd Główny ZNP wystosował Apel do MEN .

Apel ZNP do minister edukacji
Komunikat dla ogniw

 
INFORMACJA NR 224/2016 z dnia 6 września 2016r.

Sejm logologo menznpJeśli ktokolwiek miał jeszcze wątpliwości co do wprowadzanych „dobrych zmian” przez ministra edukacji  oraz  z uwielbieniem przyglądał się działaniom edukacyjnego ministra po wysłuchaniu nagrania z posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji z pewnością miał ich nie będzie, a prawdomówność i wiara w dobre intencje działań na rzecz jst, nauczycieli, uczniów i rodziców  ministra edukacji narodowej przejdą do historii gmachu MINISTERSTWA  EDUKACJI NARODOWEJ .
iTV Sejm - transmisje, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Polska edukacja na tle innych krajów
O reformie w TVN 24
ZNP w mediach 6.09.2016
ZNP w mediach 2.09.2016

 
INFORMACJA NR 223 / 2016 z dnia 1 września 2016r.

znp

„ (…) Zamysł „dobrych zmian” powstał bardzo bardzo daleko i tylko nieliczni nauczyciele, rodzice zdołali odkryć prawdę, odkryć skąd wzięły się te wszystkie dobre zmiany, którymi w szczodrości swojej chce obdarzyć nauczycieli, uczniów i rodziców Pani Minister Edukacji Narodowej. Ponieważ w dalszym ciągu jednak nie do końca wiadomo, dokąd zmierzamy, to jeszcze parę faktów odsłaniających kurtynę skutków „dobrej zmiany „ w obszarze edukacji „.

Minister edukacji nie mówi prawdy

36 tys. nauczycieli na bruk?

ZNP w mediach

Podstawówki zostają, reforma przesunięta o rok?

Audycja „Przyszłość polskiego szkolnictwa”(Polskie Radio 24 TUTAJ). Debata o nadchodzących zmianach w edukacji. "Likwidując gimnazja nie zlikwiduje się problemu"

 
INFORMACJA NR 222 / 30 sierpnia 2016r. – Harmonogram działań ZNP

znpHarmonogram działań Związku Nauczycielstwa Polskiego przeciwko projektowanej zmianie ustroju szkolnego przyjęty przez Prezydium ZG ZNP 22 sierpnia br.
● Wspólnie z rodzicami, organizacjami pozarządowymi i samorządami wypracujemy ramy działania społecznego ruchu przeciwko projektowanym zmianom w ustroju szkolnym.
24 sierpnia w warszawskiej siedzibie ZNP zawiązała się Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”. Tworzą ją organizacje, instytucje, ruchy społeczne, rodzice i nauczyciele, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży. Wg Koalicji, polska szkoła nie potrzebuje rewolucji, lecz mądrych i przemyślanych zmian. Przystąpiły do niej następujące organizacje: Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji, Stowarzyszenie Rodzice dla Edukacji, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Komitet Obrony Demokracji, Społeczny Monitor Edukacji, Evidence Institute, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Formuła koalicji jest otwarta.
Koalicja przygotowała ulotkę dla rodziców pod hasłem „NIE dla chaosu w szkole”. Można ją wydrukować i rozdawać rodzicom lub rozsyłać mailowo.
● Będziemy prowadzić stałą kampanię informacyjną dot. projektowanych zmian programowych i strukturalnych w szkolnictwie oraz możliwych konsekwencjach tych zmian dla uczniów, rodziców i nauczycieli, wykorzystując różne kanały docierania do opinii publicznej, w tym:
1 września przekażemy listy otwarte do nauczycieli i rodziców (listy zostaną opublikowane w najnowszym „Głosie Nauczycielskim” nr 35 z 31 sierpnia br. – wkładka „Nasza Tablica”;
- będziemy kontynuować akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie polskiej szkoły zamieszczoną na stronie: www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly
- zorganizujemy pikiety i manifestacje w każdym województwie;
- przeprowadzimy szereg spotkań otwartych dla nauczycieli i rodziców;
● 6 września w Sejmie RP prezes ZNP Sławomir Broniarz przedstawi założenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dot. zmiany zasad wypłat wynagrodzeń nauczycieli;
● 26 września: spotkanie z korporacjami samorządowymi.
 Harmonogram działań ZNP
ULOTKA "Czy wiesz, że..."
ULOTKA "NIE dla chaosu..."

 
INFORMACJA NR 221/ 30 sierpnia 2016 - Wywiad z szefem ZNP

znpProtestem są zainteresowani nauczyciele gimnazjów. To oni zadają sobie pytanie, czy będzie dla nich w ogóle miejsce w nowym systemie oświaty - mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".
Wywiad z szefem ZNP

 
INFORMACJA NR 220/ 24 sierpnia 2016r. – Koalicja NIE dla chaosu w szkole

znpW związku z planowaną reformą edukacji - 24 sierpnia 2016 r. zawiązała się Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”. Tworzą ją organizacje, instytucje, ruchy społeczne, rodzice i nauczyciele, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży :  Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji, Stowarzyszenie Rodzice dla Edukacji, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Komitet Obrony Demokracji, Społeczny Monitor Edukacji, Evidence Institute, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wg Koalicji, polska szkoła nie potrzebuje rewolucji, lecz mądrych i przemyślanych zmian.
Formuła koalicji jest otwarta.
ULOTKA
 Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 22
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

ewydanie.glos.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Imieniny

Dziś: Damiana Amadeusza Jutro : Luby Waclawa

Ile osób jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości