ZDECYDOWANIE
NAJLEPSZA
PRZYNALEŻNOŚĆ

JAKOŚĆ JEST NIE TYLKO NASZYM STANDARDEM,
TO JEST RÓWNIEŻ KIERUNEK NASZEGO DZIAŁANIA

NASZE INNOWACJE STARTUJĄ Z MARZENIAMI I PLANEM

PROPONUJEMY ROZWIĄZANIA DLA ODWAŻNYCH

ZNP - NAJLEPSZA DROGA DO STARTU

DLATEGO WARTO BYĆ W ZNP

MASZ POMYSŁ - ZREALIZUJ GO DZISIAJ!!!

WAŻNE TERMINY:
19 lipca 2021r. godz. 19.00 - posiedzenie zdalne SEKRETARIAT ZOP ZNP.
24-26 sierpnia 2021r. godz. 10.00 Hotel LOGOS Gdańsk - szkolenie prezesów oddziałów ZNP okręgu pomorskiego
POLECANE ARTYKUŁY:

 

5

1

2

ZOBACZ RAPORT

RAPORT „Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021”, którego autorem jest Fundacja Orange.

Mamy nadzieję, że nasz raport przyczyni się do szerokiej debaty i spojrzenia na nauczycieli z troską i zainteresowaniem, a finalnie – do systemowych zmian na lepsze. Jeśli mamy ambicję pracy nad społeczeństwem przyszłości – wrażliwym na słabszych, niegodzącym się na rosnącą skalę nierówności, odpornym na kryzysy, innowacyjnym i wykorzystującym szanse rozwojowe – to nie możemy przechodzić do porządku dziennego nad problemami, takimi jak te ujawnione w prezentowanym badaniu. Jego wyniki skłaniają do głębokiego namysłu, a ten powinien pociągnąć za sobą zdecydowane działania – deklaruje Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

ZDECYDOWANIE NAJLEPSZA PRZYNALEŻNOŚĆ
 • 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

  JESTEŚMY
  Nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku.
  Jest nas ponad 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach.
  Swoim doświadczeniem wspierają nas seniorzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a entuzjazmem zarażają młodzi (Kluby Młodego Nauczyciela).
  Cenimy współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi.
  Jesteśmy członkami 30-milionowej światowej społeczności zrzeszonej w Międzynarodówce Edukacyjnej, z której dorobku korzystamy i której dorobek wzbogacamy.

  CHCEMY
  Dobrej publicznej edukacji dla wszystkich
  Bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji
  Godnych wynagrodzeń

  PROPONUJEMY
  Wzrost nakładów na edukację
  Odchudzenie podstaw programowych
  Kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej
  Zmniejszenie biurokracji w szkołach
  Zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli

  BRONIMY
  Godności zawodu nauczyciela
  Odpowiednich warunków pracy i płacy

  INICJUJEMY
  Obywatelskie projekty ustawodawcze
  Edukacyjne strategie i debaty
  Kampanie i akcje społeczne na rzecz edukacji
  Akcje protestacyjne
  Negocjacje płacowe
  Projekty edukacyjne z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowe projekty

  OFERUJEMY
  Pomoc prawną
  Bezpłatne poradnictwo prawne
  Reprezentowanie przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji
  Wniesienie skargi kasacyjnej
  Reprezentowanie przed Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu: prawa pracy, prawa oświatowego i związkowego, ubezpieczeń społecznych
  Wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych
  Opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy
  Rzetelną informację
  Wsparcie zawodowe
  Bogatą ofertę szkoleń, wymianę doświadczeń
  Wydawnictwa

  WIERZYMY w :
  Sprawiedliwość społeczną, gwarantującą każdemu prawo do edukacji, wszechstronnego rozwoju jego talentów i umiejętności dla osiągnięcia szczęścia i niezależności
  Równość szans, zapewniającą wszystkim, bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania, dobrą edukację, szacunek dla ich godności i odmienności
  Demokrację, której filarem jest edukacja obywatelska kształcąca zaangażowanych, świadomych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa

  Profesjonalizm nauczycielek i nauczycieli oraz pracownic i pracowników edukacji
  Partnerstwo z rodzicami, lokalnymi społecznościami, środowiskiem naukowym służące osiągnięciu przez uczennice i uczniów coraz lepszych wyników
  Współdziałanie członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz naszych sympatyków, zapewniające bardziej skuteczne działanie na rzecz edukacji jako dobra wspólnego

  Dołącz do nas!

 • Życzenia na nowy rok szkolny 2021/2022

  zyczenia

  ZNP okręg pomorski
  przyłącza się do życzeń Prezesa ZNP Kol. Sławomira Broniarza. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich pracowników oświaty, wychowankom, uczniom i nauczycielom życzymy powodzenia i samych sukcesów w roku szkolnym 2021/2022.

  https://znp.edu.pl/list-prezesa-znp-z-okazji-rozpoczecia-roku-szkolnego-2021-2022/

 • INFORMACJA NR 102 z dnia 24 sierpnia 2021r.

  102

   

   

   

   

   

   

   

  Rusza akcja społeczna Wolna Szkoła! Czerwona ekierka symbolem obywatelskiego sprzeciwu wobec rządowych zmian w oświacie!

  Spoty promocyjne kampanii: 31 sierpnia o 16.00 na wspólnej konferencji organizacji, samorządów i związków zawodowych podczas wydarzenia w Gdańsku będzie premiera spotów promujących kampanię.

  Szanowni Państwo!

  24 sierpnia 2021r. o godz. 9:00 rozpoczęła się w sieci akcja społeczna Wolna szkoła.

  W mediach społecznościowych Wolną Szkołę znajdziecie na Facebooku i Instagramie, zaobserwujcie ją ze swoich profili oraz fanpage’y:

  Na Facebooku https://facebook.com/wolnaszkola.org
  Na Instagramie https://www.instagram.com/wolna.szkola/

  Wszystkie posty dotyczącej tej akcji w mediach społecznościowych oznaczamy #wolnaszkola

  Celem kampanii jest pokazanie, jak zmieni się polska szkoła, jeśli rząd przeforsuje zmiany w polskiej oświacie, którym sprzeciwiają się środowiska szkolne, samorząd i opinia społeczna.

  Kampania prowadzona jest pod hasłem #Wolnaszkoła, #WolnaSzkoła#NIEPartyjna, #UwolnijSzkołę przede wszystkim w mediach społecznościowych oraz na stronie https://www.wolnaszkola.org/.

  Symbolem kampanii jest czerwona szkolna ekierka.

  Organizatorzy zachęcają wszystkich, a szczególnie rodziców, do włączenia się do protestu przeciwko planowanym zmianom.

  Kampanię przygotowała grupa organizacji działających w Sieci Organizacji Społecznych dla edukacji (SOS dla edukacji).

  Wszystkie pliki i materiały graficzne możecie pobrać z tego linku:
  https://drive.google.com/drive/folders/1iKAmnb8YE6-h3_wNQ_5Ty5gZ72gqkP99?usp=sharing

  Są one również dostępne na stronie internetowej: https://www.wolnaszkola.org/

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 101 z dnia 24 sierpnia 2021r.

  101

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  23 sierpnia 2021 roku Marszałek Sejmu RP wydała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.

  To oznacza, że możemy zbierać podpisy pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”!

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 100 z dnia 18 sierpnia 2021r.

  100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

  Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie opiniuje zmiany.

  Warszawa, 18 sierpnia 2021 r.

  Szanowny Pan Przemysław Czarnek

  Minister Edukacji i Nauki

  Związek Nauczycielstwa Polskiego przesyła opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (projekt z 20 lipca 2021 r.).

  I. Głównym założeniem nowelizacji jest zdecydowane zwiększenie kompetencji kuratora oświaty na gruncie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – dalej u.p.o.

  Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego większość zaproponowanych zmian narusza zakres ustrojowego podziału kompetencji organów prowadzących szkoły i wykracza zdecydowanie poza kompetencje kuratora oświaty jako organu nadzoru pedagogicznego.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 99 z dnia 3 sierpnia 2021r.

  99

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Od dłuższego czasu w mediach mówi się o obowiązkowych szczepieniach . Polecam artykuł z fb  na blogu wkolszkoly.edu.pl   O szczepieniach w szkole - głos sceptyczny.Od siebie dodam: „ są zawody, w których szczepienia przeciw COVID-19 winne być obowiązkowe „. Dlatego też dziwią mnie niektóre wypowiedzi związkowców ???? w mediach społecznościowych, którzy  grożą wystąpieniem ze Związku  w związku z wypowiedzią Prezesa ZNP : „Niezaszczepione osoby powinny być odsunięte  od bezpośredniego funkcjonowania w szkole”. Również  na nauczycielach spoczywa obowiązek przekonywania nieprzekonanych do szczepień, które chronią zdrowie innych, a w przypadku rodziców  - ich dzieci, bliskich , koleżanek i kolegów w szkole oraz pracowników oświaty w tym szczególnie nauczycieli. Zdecydowanie sprzeciwiam się atakom antyszczepionkowców na punkty szczepień !

  „ Rząd zamierza wysłać dyrektorów szkół i nauczycieli na pierwszą linię walki z pandemią! Poważnie!

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 98 z dnia 3 sierpnia 2021r.

  98

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  „Jeżeli kondycja budżetu państwa rzeczywiście jest tak dobra, to powinno to skutkować wyższymi płacami także dla ponad 560 tys. pracowników sektora publicznego, bez których polskie państwo nie byłoby w stanie funkcjonować” – pisze przewodniczący OPZZ do prezydenta Andrzeja Dudy. Kilka dni temu prezydent podpisał rozporządzenie o podwyżkach dla polityków.

  Biuro Prasowe OPZZ

  Rozporządzenie o podwyżkach prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek 30 lipca. Ustawa weszła w życie już dwa dni później, 1 sierpnia. Zgodnie z przepisami Parlamentarzyści zarobią teraz ponad 12 tys. zł miesięcznie, a wiceministrowie ok. 16 tys. zł. Wzrosła także pensja premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu - do 20,5 tys. zł.

  Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" podwyżki zostały fatalnie przyjęte przez opinię publiczną – aż 84 proc. badanych sprzeciwia się zwiększeniu uposażeń posłów.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 97 z dnia 31 lipca 2021r.

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kolejne opiniowanie planów nowego roku szkolnego 2021/2022 przez kuratorów rozpoczęte. Do ogniw ZNP docierają kolejne niepokojące sygnały o zwiększaniu liczebności klas i braku podziału na grupy / lekcje informatyki i j. obcego w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów/. Według obowiązujących przepisów prawa w klasach I–III SP (maksymalnie 25 uczniów a w uzasadnionych przypadkach 27). Dzięki takim działaniom można zaoszczędzić na etatach i uporać się z brakiem nauczycieli o określonych specjalnościach. Ta sytuacja nie wypływa pozytywnie na jakość kształcenia. ZNP uprzedzał, że po wygaszeniu gimnazjów będą problemy z przepełnionymi oddziałami w szkołach ponadpodstawowych.
  Już w miesiącu kwietniu oddziały ZNP opiniujące arkusze organizacyjne, zwracały uwagę, że samorządy zmuszały dyrektorów do zmniejszania liczby etatów pedagogicznych, psychologicznych, bibliotekarzy oraz nauczycieli zatrudnionych w świetlicy / świetlica w podstawówce jest zapewniona dla uczniów z klas I–IV, a w starszych taka możliwość jest tylko w wyjątkowych sytuacjach/ .

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 96 z dnia 30 lipca 2021r.

  96

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Opinia i rekomendacje ZNP w sprawie nowego roku szkolnego w czasie IV fali pandemii

  Rada Medyczna przy premierze Mateuszu Morawieckim zaleciła wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników ochrony zdrowia, zwłaszcza tych, którzy mają bezpośredni kontakt z chorymi oraz dla nauczycieli.

  Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że nauczyciele masowo przystąpili do dobrowolnych szczepień uruchomionych dla tej grupy zawodowej w lutym br. w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 95 z dnia 28 lipca 2021r.

  94 95

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  List otwarty do Prezydenta, Pemiera i Parlamentarzystów z apelem o wstrzymanie prac nad nad pakietem zmian w edukacji pod hasłem „lex Czarnek”, który powstał podczas Obywatelskiego Kongresu Edukacyjnego został 28 lipca przesłany do adresatów.

  Każdy, kto identyfikuje się treścią apelu może podpisać się pod Listem otwartym ws. wstrzymania prac nad „lex Czarnek” (prosimy o przesłanie informacji drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Lista sygnatariuszy będzie aktualizowana.

  LIST OTWARTY do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Pań i Panów Parlamentarzystów

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 94 z dnia 28 lipca 2021r.

  94 95

   

   

   

   

   

   

   

  Opiniujemy pakiet zmian „lex Czarnek”


  21 lipca ZNP otrzymał do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw autorstwa MEiN. Okręg pomorski przesłał materiał do prezesów oddziałów, którzy decyzją ZOP ZNP sporządzają uwagi na potrzeby sporządzenia ostatecznej opinii ZG ZNP.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 93 z dnia 28 lipca 2021r.

   93

   

   

   

   

   

   

  RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW,
  FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

  OPZZ analizuje Polski Ład. 'Jeśli coś dostajesz, to coś stracisz?'

  We wtorek 27 lipca OPZZ otrzymało od rządu do konsultacji projekty ustaw, które przewidują istotne z punktu widzenie pracowników zmiany w systemie podatkowym: zwiększenie kwoty wolnej oraz podwyższenie progu dochodowego. „Dokonamy rzetelnego bilansu zysków i strat” – zapowiada szef OPZZ Andrzej Radzikowski.
  Biuro prasowe OPZZ

  Podniesienie kwoty wolnej od podatku to jeden ze sztandarowych postulatów Polskiego Ładu. Kwota wolna ma zostać podniesiona aż do 30 tys. zł. Obecnie wynosi ona 8 tys. zł, ale tylko dla osób o najniższych dochodach. Dla większości podatników dzisiejsza kwota wolna to 3091 zł, zaś najlepiej zarabiający w ogóle nie mogą z niej skorzystać.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 92 z dnia 28 lipca 2021r.

   92

   

   

   

   

   

   

  Stanowisko Kierownictwa OPZZ ws. Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wyraża zaniepokojenie podważaniem przez rządzących wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zobowiązującego Polskę do zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

  Polska weszła do Unii Europejskiej w wyniku ogólnonarodowego referendum. Ponad trzy czwarte głosujących Polaków i Polek opowiedziało się za przystąpieniem do Unii, w tym za przestrzeganiem zasad europejskiego prawa. Zdecydował o tym naród, a nie politycy.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 91 z dnia 23 lipca 2021r.

  1

   

   

   

   

   

   

  OPZZ, FZZ i ''Solidarność'' punktują plany rządu na 2022 r.
  ''Wzrośnie inflacja i nierówności''

  OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych przyjęły wspólne stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na 2022 r. Centrale twierdzą, że prognozy makroekonomiczne rządu są chybione, pomysł zamrożenia płac w budżetówce zabójczy dla obywateli i przedsiębiorców, a podwyżka płacy minimalnej jest zbyt niska. I alarmują o pogłębiających się nierównościach.
  Biuro prasowe OPZZ

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 90 z dnia 21 lipca 2021r.

  90

   

   

   

   

   

   

   

  21 lipca późnym wieczorem Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

  Za wnioskiem zagłosowało 205, przeciw było 236, wstrzymało się siedmiu posłów.


  20 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka.

  Zgodnie z decyzją przewodniczącej Komisji na posiedzenie nie zostali zaproszeni partnerzy społeczni, w tym przedstawiciele oświatowych związków zawodowych. Mimo braku zaproszenia w posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Krzysztof Baszczyński, któremu odmówiono prawa do zabrania głosu. W tej ZNP interweniował u pani Marszałek Sejmu.

  Związek Nauczycielstwa Polskiego jest oburzony przyjętym przez przewodniczącą Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży trybem rozpatrzenia kluczowej dla funkcjonowania systemu oświaty kwestii, jaką jest rozpatrzenie wotum nieufności wobec Ministra Edukacji i Nauki.

  Z dezaprobatą ZNP odbiera fakt nieuczestniczenia w Komisji Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, który nie miał odwagi odnieść się do stawianych mu zarzutów. W jego imieniu wypowiadał się wiceminister.

 • INFORMACJA NR 89 z dnia 21 lipca 2021r.

  89

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1 lipca 2021 r. podczas Obywatelskiego Kongresu Edukacyjnego został opublikowany List otwarty do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera Mateusza Morawieckiego oraz do Parlamentarzystów z apelem o wstrzymanie niekorzystnych zmian w systemie edukacji planowanych przez Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

  „ (…) Jako przedstawicielki i przedstawiciele wspólnot lokalnych, samorządów miejskich oraz wiejskich, oświatowych związków zawodowych, kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i nauczycielek, organizacji społecznych, a także społeczności szkół publicznych i niepublicznych oraz jako rodzice i uczniowie stanowczo sprzeciwiamy się tym zmianom i apelujemy o zaniechanie prac nad całym pakietem zmian w edukacji pod hasłem „lex Czarnek”!

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 88 z dnia 12 lipca 2021r.

  88

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ZNP zaprasza na Obywatelski Kongres Edukacyjny! To forum dyskusji różnych środowisk na temat zmian planowanych w edukacji autorstwa Ministra Edukacji i Nauki.

  Rejestracja online  

   

  Osoby, które chcą zabrać głos podczas kongresu: https://forms.office.com/r/cFgrtbssEN

  Uczestnicy/uczestniczki kongresu: https://forms.office.com/r/rsiE1BLY5Z

   

   Transmisja  

  Kongres będzie transmitowany na żywo na facebookowym profilu ZNP:
  @znpedupl

  https://www.facebook.com/znpedupl

  Wydarzenie na Facebooku:
  https://fb.me/e/8LwgrSnEU

  PROGRAM :

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 87 z dnia 12 lipca 2021r.

  87

   

   

   

   

   

  Nie ma porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego ws. płac w budżetówce.

  W poniedziałek 12 lipca odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, poświęcone wynagrodzeniom w sferze budżetowej. Przedstawiciele rządu nie złagodzili swojego stanowiska i cały czas forsują zamrożenie płac w nadchodzącym roku.

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych kategorycznie odrzuca te propozycje, które przy wysokiej inflacji oznaczają de facto realny spadek wynagrodzeń. Oczekujemy, że Rada Ministrów zmieni swoją decyzję i podniesie płace w sferze budżetowej o 12 proc., zgodnie ze stanowiskiem central związkowych z 19 maja 2021 r.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 86 z dnia 8 lipca 2021r.

  86

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Opinia ZNP ws projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe.

  PROJEKT ZMIAN

  MATERIAŁ PRASOWY (tvn24.pl)

  Wg ZNP, niniejszy projekt ma na celu wprowadzenie instytucji pozaprawnego i pozamerytorycznego wywierania nacisku na działania podejmowane w ramach czynności zarządczych przez dyrektora szkoły.
  W uzasadnieniu podnosi się, że „należy bowiem podjąć niezwłoczne działania legislacyjne zmierzające do zlikwidowania luki prawnej powodującej bezkarność ww. osób, które kierując placówką i odpowiadając za opiekę nad dziećmi, nie realizują prawidłowo swoich obowiązków, działając na szkodę małoletnich”.

  Takie uzasadnienie nosi wszelkie znamiona potwarzy, zniesławienia i naruszenia godności zawodu nauczyciela.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 85 z dnia 1 lipca 2021r.

  85

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  List do Premiera - wniosek o odwołanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

  1 lipca br. ZNP razem z Forum Związków Zawodowych wystosowały list do Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o uruchomienie dwustronnych rozmów pomiędzy rządem a oświatowymi związkami zawodowymi ws. znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2022 roku. Wniosek ten związany jest z impasem prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty powołanego przez MEiN i zawieszeniu udziału w pracach tego zespołu przedstawicieli związków zawodowych.

  Związki zawodowe liczą na szybkie podjęcie przez Pana Premiera działań w celu osiągnięcia konsensusu w tak ważnej kwestii społecznej oraz uniknięcia eskalacji niezadowolenia w środowisku oświatowym.

  Więcej...

GOTOWI DO WSPÓŁPRACY ???
TUTAJ JEST NAJLEPSZA DROGA DO STARTU !!!

DZWOŃ DO NAS :

telefon: +48 693 639 293        
tel. stacjonarny: +48 58 739 51 63     
telefon/fax: +48 58 301 97 18     
e-mail: pomorskie@znp.edu.pl
www.pomorskie.znp.edu.pl

Mapa  dojazdu 


ODWIEDŹ NAS :

kontakt: ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
OKRĘG POMORSKI
UL. WAŁY  JAGIELLOŃSKIE  24
80-853  GDAŃSK

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 28 gości.

Licznik odwiedzin

184682
Dzisiaj134
Wczoraj158
W tym tygodniu134
W tym miesiącu2553
©2021 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin