Strona główna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

3DZoomMenu

 

forbes 8

OPINIE I STANOWISKA ZNP DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

 

imagesCA2REPER

NAUCZYCIELU ! Zapoznaj się ze stanowiskami i opiniami ZNP do proponowanych zmian aktów prawnych dotyczących polskiej edukacji.

 

NAUCZYCIELU !   Nie bądź obojętny - napisz swoje uwagi do proponowanych zmian w aktach prawnych , które dotyczą bezpośrednio Ciebie lub wykonywanej przez Ciebie pracy.

 

 

wakacje zakonczenie

 
INFORMACJA Nr 205 / 2016

znp pom

27 czerwca godz.11.00 Toruń - „odsłonięcie” planu przebudowy systemu edukacji, który jest od dawna postulowany przez środowiska oświatowe „ cyt. ministra edukacji.

Przedstawiciele okręgu pomorskiego ZNP również byli uczestnikami debaty , której towarzyszyła atmosfera napięcia i oczekiwania na to „ co będzie dalej z naszą edukacją „ Śmiałe pomysły ministra edukacji ewaluujące w zależności od miejsca i czasu spotkania spowodowały niepewność , strach przed tym , co czeka nas w szkole od 1 września. Z niepokojem wsłuchiwaliśmy się w prezentowane przez ministra edukacji pomysły resortu na „ dobre zmiany w edukacji „ o przebiegu konsultacji społecznych , które przypominały okres wprowadzania gimnazjów , które po 15 latach doczekały się ostrej krytyki obecnego rządu „ solidarnościowych korzeni „. W trakcie trwania konferencji uczestnicy na bieżąco żywo reagowali na „ pomysły uzdrowienia systemu edukacji „ , które w przypadku przekazania większych kompetencji kuratorom oświaty spotkały się z pozytywną reakcją uczestników debaty / nauczycieli / , a z drugiej strony dezaprobatą zmian / art. . 42 KN, zmianą struktury systemu szkolnego itp./ oraz kolejnego roku zamrożenia płac nauczycieli. Pod wielkim znakiem zapytania jest , czy materiał , jaki został zebrany w trakcie trwających debat zostanie uwzględniony w propozycjach MEN 27 czerwca br. w Toruniu , tym bardziej , że tego typu debaty były już organizowane w latach ubiegłych / były zespoły ekspertów , doradców itd. i porozumienia … /. Czy może powtórzy się scenariusz „ projektów poselskich „ , które wprowadziły szybkie zmiany bez dogłębnej analizy i bez konsultacji społecznych / np. podwyższenie wieku szkolnego/; Czy niepoprawny optymizm obecnej p. minister ,chaos organizacyjny wokół proponowanych „ dobrych zmian „, szum medialny nie zakłóci zdroworozsądkowe myślenie parlamentarzystów , którzy w głosowaniu nad „ dobrymi zmianami „ dokonają demontażu polskiej edukacji ?; Może w Toruniu będziemy świadkami „ Początku końca debaty oświatowej ? „ Zobaczymy.

Prezes ZNP : dlaczego jedziemy do Torunia

 
INFORMACJA Nr 204 / 2016

znp pom

List Prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego

 
INFORMACJA Nr 203/ 2016

znp 

20 czerwca 2016 r. w siedzibie ZNP strona społeczna podsumowała debaty o oświacie „Uczeń-Rodzic-Nauczyciel. Dobra zmiana” odbywające się w gronie Ekspertów Dobrej Zmiany. Polecam zapoznanie się z materiałami , które dowodzą, że mimo trwających wakacji warto od czasu do czasu śledzić informacje medialne „ bo zmiana gonić będzie zmianę „

www.raportobywatelski .pl
Podsumowanie debat o edukacji
Mazowiecka Debata Oświatowa (video)
https://www.youtube.com/embed/_gD0Ca0_T_4?enablejsapi=1&html5=1&autoplay=1&rel=0

 
INFORMACJA Nr 202/2016

znp pom

30 maja br. ZOP ZNP zakończył zbieranie podpisów pod obywatelską inicjatywą, gwarantującą wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa. Członkowie okręgu pomorskiego ZNP zebrali ponad 7,6 tys. podpisów. W imieniu ZOP ZNP serdecznie dziękujemy wszystkim tym , którzy swoim podpisem zadeklarowali poparcie tej inicjatywy. Związek złożył w Sejmie 20 czerwca 2016 roku 340 776 podpisów. 

340 776 podpisów pod inicjatywą

 
INFORMACJA Nr 201 / 2016

znp pom 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Pomorski oraz Oddziały ZNP okręgu pomorskiego : Bytów, Dębnica Kaszubska, Hel, Kartuzy, Koczała, Kwidzyn, Lębork, Lipnica, Łeba, Nowy Dwór Gdański , Nowy Staw, Ryjewo, Słupsk m, Somonino, Sopot, Stara Kiszewa , Starogard Gd. M, Sztutowo, Tczew m, Wejherowo m Gdańskich wsparli finansowo młodzież gimnazjalną i nauczycieli Ośrodka Twórczej Psychoedukacji DAMB, którzy reprezentowali Polskę w finałach Światowych (USA).
Są Mistrzami Świata w Odysei Umysłu ! Najwięcej nagród z tego prestiżowego finału konkursu w Stanach Zjednoczonych przywiozła drużyna z Ośrodka Twórczej Psychoedukacji DAMB z Gdańska! , którą tak mocno wspieraliśmy !!!!!
„ Dziękujemy Prezesom Oddziałów ZNP okręgu pomorskiego za wielkie wsparcie „

dump

Fot. Materiały prasowe

 
INFORMACJA - ODSZEDŁ OD NAS kol. Jan Narloch Prezes Oddziału ZNP w Karsinie

narloch znp 

Jan  Narloch  ur.26 04.1946r. w Osowie gm. Karsin – zm.16.06.2016r. Osowo /

W imieniu członków ZNP okręgu pomorskiego żegnamy wspaniałego człowieka , przyjaciela ZNP , którego działalność na rzecz naszej organizacji i dobra wspólnoty karsińskiej zapisała kolejne piękne karty historii ZNP i ziemi kościerskiej dla kolejnych pokoleń .
Prezes Oddziału ZNP w gminie Karsin / powiat kościerski / Jan Narloch rozpoczął działalność w ZNP od 1968r. Zawsze stał na straży godności , praw uczniów i nauczycieli. Za wybitne osiągnięcia w działalności: dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej , na rzecz oświaty gminnej , gminy i jej mieszkańców oraz członków ZNP,na wniosek Prezesa ZNP został odznaczony : Złotym Krzyżem Zasługi /1992/ , Medalem Komisji Edukacji Narodowej /1997 /, Złotą Odznaką ZNP / 2004 / , Złotym Medalem za Długoletnią Służbę /2014/ oraz licznymi medalami i odznakami okolicznościowymi ZNP.

FOTO

OSTATNIE POŻEGNANIE - okręg pomorski ZNP

WSPOMNIENIA - życiorys

FOTO

 
INFORMACJA NR 200/2016

znp kmnpomorskie 

Mamy przedstawicieli ZNP okręgu pomorskiego w AKADEMII MŁODEGO  ZWIĄZKOWCA:  Izabella Tusk – Gdańsk, Magda Macholla -  Szymon Lepper - Gdynia . Pierwsze spotkanie MŁODYCH ZWIĄZKOWCÓW  odbędzie się w Gdańsku – pierwsza dekada lipca. Będzie się działo , oj będzie!!!!!  A do tego czasu 23 maja Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP powoła Pomorski Klub Młodego Nauczyciela ZNP. Odbyły się trzy spotkania – kolejne  we wrześniu. Temat przewodni „Kompetencje Rady Pedagogicznej„.

 
INFORMACJA NR 199 / 2016

znp pom

DEBATY MEN dobiegły końca. Z początkiem lutego zainaugurowano ogólnopolską debatę dotyczącą zmian w systemie edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Od marca przez trzy miesiące spotykaliśmy się z przedstawicielami MEN w regionach. Debaty wojewódzkie miały swoje cztery tematy przewodnie: szkolnictwo specjalne, kształcenie zawodowe, finansowanie oraz bezpieczeństwo.

Więcej…
 
INFORMACJA NR 198/2016

znp 

Batalia o pensje nauczycieli oraz Kartę Nauczyciela trwa. ZNP zbiera podpisy pod Inicjatywą Obywatelską – pensje nauczycieli z budżetu państwa. Po drodze kolejne informacje na temat wynagrodzeń nauczycieli , „ złej komunistycznej” Karcie Nauczyciela , chroniącej słabych nauczycieli skrupulatnie przekazywanych przez dziennikarzy ……… i kolejne prostowania ZNP. Wydawać by się mogło, że uodporniliśmy się na „ medialne nowinki „, ale , gdy czytamy „wieści „ o nauczycielskich pensjach i archaicznej ustawie KN , to krew uderza nam do głowy …

Pensje nauczycieli . Dziwna Gra
Sprostowanie 2
Sprostowanie 1
Pensje nauczycieli z budżetu państwa.

 
INFORMACJA NR 197/2016

znp logo minsterstwo pracy

Rozmowy ZNP w Ministerstwie Pracy trwają . Od dłuższego czasu ZNP walczy o przywrócenie statusu zawodowego „nauczyciela” pracownikom samorządowych zatrudnionych w placówkach pieczy zastępczej. Co przyniosą nam końcowe rozmowy z Ministerstwem Pracy ? Przeczytaj !

Komunikat z rozmów. 

Spotkanie w Ministerstwie Pracy w sprawie pracowników samorządowych

 
INFORMACJA NR 196/2016

znp Sejm logo 

Sześciolatki . Obecny rząd cofnął wiek obowiązkowego rozpoczęcia edukacji wczesno-szkolnej, któremu towarzyszy niepokój nauczycieli o swoje miejsca pracy i rodziców dzieci 3-4 letnich dla których zabraknie miejsc w przedszkolach. Z wyliczeń – raportu ZNP wynika , że ponad 7 tys. nauczycieli może stracić swoje miejsca pracy. UWAGA ! Biuro Analiz Sejmowych potwierdza obawy ZNP: ustawa podwyższająca wiek szkolny z 6 na 7 lat jest dotknięta poważną wadą polegająca na niewprowadzeniu stosownego przepisu przejściowego, na mocy którego dzieci w wieku lat 6 przyjmowane są do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach . ZNP apeluje do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań zmierzających do przyjęcie przez Sejm RP stosownej nowelizacji ustawy podwyższającej wiek szkolny. 

Biuro Analiz i Ekspertyz Sejmowych

 
INFORMACJA NR 195/2016

znp pom 

Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawił propozycje w zakresie „ Realizacji zajęć edukacyjnych i wychowawczych przypadających poza pensum nauczyciela – po zniesieniu „ godzin karcianych” / materiał dostępny w ogniwach ZNP / . Ponieważ może dojść do sporych nadużyć w zakresie przydzielania zajęć dodatkowych niewliczanych do pensum, tym bardziej, że wszelkie zajęcia realizowane w ramach statutowych szkoły nie będą podlegały rejestracji. Istnieje więc obawa, że dojdzie do przekraczania normy 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy nauczycieli. Kilka zdań komentarza

Więcej…
 
INFORMACJA NR 194/2016

znp 

Nowelizacja KN przewiduje następujące zmiany w zakresie postępowania dyscyplinarnego:
1. Doprecyzowanie i przeniesienie do Karty Nauczyciela regulacji dot. zasad powoływania członków, składów i właściwości komisji dyscyplinarnych oraz wymagania dla członków komisji dyscyplinarnych.
2. Uregulowanie możliwości odwołania od decyzji o zawieszeniu nauczyciela, w tym pełniącemu funkcję dyrektora. Odwołanie ma być składane pośrednictwem organu, który wydał taką decyzję, do komisji pierwszej instancji w ciągu 14 dni. Z kolei od orzeczenia tej komisji będzie można wnieść zażalenie w ciągu 7 dni do komisji odwoławczej.
3. Stworzenie możliwości zaskarżenia postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Zażalenie będzie mógł złożyć nauczyciel, którego postępowanie dotyczy, dyrektor szkoły, a w przypadku nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora - także organ prowadzący. Zażalenie może być złożone do komisji pierwszej instancji w terminie 7 dni. Orzeczenie komisji będzie ostateczne.

Więcej…
 
INFORMACJA NR 193/2016

znp 

Problem doskonalenia zawodowego przewija się od kilku lat . Jest przedmiotem dyskusji ZNP na wszystkich szczeblach władzy ustawodawczej i wykonawczej. Problem ten również mocno wybrzmiewa w koncepcjach nowo wybranych kuratorów oświaty , dyskusjach nadzoru pedagogicznego z organami prowadzącym. Mamy nadzieję, że działania parlamentu i Ministra Edukacji Narodowej sprawią , że podjęte rzeczywiste decyzje umożliwią rozdysponowanie środków na dokształcanie doskonalenie nauczycieli zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli / jakość doskonalenia i kształcenia /.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 23
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

ewydanie.glos.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Imieniny

Dziś: Luizy Ludwika Jutro : Marii Zefiryny

Ile osób jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości