Strona główna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

3DZoomMenu

 

forbes 8

OPINIE I STANOWISKA ZNP DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

 

imagesCA2REPER

NAUCZYCIELU ! Zapoznaj się ze stanowiskami i opiniami ZNP do proponowanych zmian aktów prawnych dotyczących polskiej edukacji.

 

NAUCZYCIELU !   Nie bądź obojętny - napisz swoje uwagi do proponowanych zmian w aktach prawnych , które dotyczą bezpośrednio Ciebie lub wykonywanej przez Ciebie pracy.

 

 
ZMIANY USTROJU SZKOLNEGO ORAZ INNYCH ZAPISÓW USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY :

 

PREZENTACJA MEN
PROJEKT USTAWY "PRAWO OŚWIATOWE"
UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY "PRAWO OŚWIATOWE"
PROJEKT USTAWY "PRZEPISY WPROWADZAJĄCE"
e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

NIEDOBRA ZMIANA W EDUKACJI

 

niedobra zmiana

 

 

 
INFORMACJA 273 z dnia 18 stycznia 2017r.

znp pomKoleżanki i Koledzy,

W dniu wczorajszym w godzinach wieczornych Prezes Okręgu Pomorskiego ZNP otrzymała e-mail z informacją o działaniach Pomorskiego Kuratora Oświaty, dotyczącego wszczęcia przez ZNP sporu zbiorowego. Kurator Pomorski rozesłał do samorządów oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych woj. pomorskiego pismo - zał. nr 1. Pismo Pomorskiego Kuratora zostało przesłane do ZG ZNP, które, jak się okazało, rozesłali również kuratorzy szesnastu województw.

Proszę wszystkich Prezesów oddziałów gm. o zapoznanie się z:

  1. Pismem Pomorskiego Kuratora oświaty
  2. Pismem ZG ZNP – Interwencja ZNP ws. listu kuratorów i sporu zbiorowego
 
INFORMACJA 272 z dnia 11 stycznia 2017r.

prawo thumbhttp://reformaedukacji.men.gov.pl/
1. Prawo oświatowe
2. Przepisy wprowadzające – prawo oświatowe
Koordynator wprowadzania reformy – województwo pomorskie :
Jerzy Wiśniewski  - Dyrektor Wydziału  Strategii Nadzoru Pedagogicznego,
tel: 58 669 34 04, kom: 662 231 456
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Musiecie to mieć – Kalendarium reformy edukacji . Krok po kroku

 
INFORMACJA NR 271/2017 z dnia 10 stycznia 2017r.

znp wytrw zadamy

 

 

 

 

 

Prezydent RP podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji PIS " dobrą zmianę". ZNP nie spodziewał się innego biegu wydarzeń, ale osobiście miałam nadzieję....., ponieważ 19 grudnia Prezydent RP przyjmując delegację pikietujących rodziców i nauczycieli poinformował o swoich wątpliwościach, co do procedowania ustaw oraz merytoryczności ich podjęcia.... Złożył również deklaracje , że pochyli się nad uwagami ZNP oraz rodziców ..... Czy wątpliwości ZNP oraz rodziców były niewystarczające, a może mało istotne .....? ZNP nie spodziewał się innej reakcji.... .
W wyniku podpisania projektów wprowadzających reformę edukacji  nic  się nie zmieniło w stanowisku ZNP . W dalszym ciągu , mimo zapewnień ministra edukacji premiera i prezydenta RP uważamy, że reforma jest nieprzygotowana, niepoliczona, nieprzemyślana ..... .
ZNP  kontynuuje procedury sporu zbiorowego w szkołach i placówkach oświatowych  z pracodawcami, które zakończą się referendum i ewentualnym strajkiem , jeśli za taką formą protestu opowiedzą się pracownicy w referendum strajkowym.
 Równolegle ZNP , koalicja NIE DLA CHAOSU W SZKOLE , rodzice , organizacje pozarządowe przymierzają się do uruchomienia procedur ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji. Zostanie utworzony Ogólnopolski Komitet Referendalny , w ślad  za nim komitety w każdym województwie i powiecie w cały kraju. W składzie  komitetów referendalnych będą  przedstawiciele tych środowisk o których pisałam wyżej. Musimy zebrać 500 tys. podpisów obywateli , aby taki wniosek mógł być złożony do Sejmu RP i dalej procedowany.... Jestem przekonana , że w chwili ogłoszenia referendum tych podpisów zbierzemy o wiele więcej...... 9 stycznia 2017r to czarna data dla oświaty. Podpis Prezydenta otwiera drogę do likwidacji 2 tys. samodzielnych gimnazjów i demontażu pozostałych. Zmiany dotkną też inne szkoły. " PIERWSZE KONSEKWENCJE ZMIAN W EDUKACJI POJAWIA SIĘ WKRÓTCE: nowa sieć szkół i nowe obwody szkolne . Reforma  w pełnej krasie wystartuje już we wrześniu - to będzie początek kataklizmu "- mówi prezes ZNP w jednym z wywiadów. Polecam GŁOS  NAUCZYCIELSKI Nr !i 2 z 2017r , w którym znajdziecie Kalendarium reformy Anny Zalewskiej cz1 i 2.

 

Prezes Fundacji Rodzice Szkole atakuje ZNP

Spotkanie grupy roboczej w sprawie pytania referendalnego

Referendum w sprawie  reformy edukacji

 

Dla zainteresowanych kilka informacji o referendum ogólnokrajowym
Referendum ogólnokrajowe...

Więcej…
 
/ INFORMACJA NR 270/04.01.2017 r. projekt - podstawa programowa grudzień 2016.

znp logo menZespół Polityki Edukacyjnej ZG ZNP przesłał do zaopiniowania przez ekspertów projekt rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.


A. Plan konsultacji – okręg pomorski / nauka języka kaszubskiego /
B. Rozporządzenie MEN w spr. podstawy programowej …….. z dnia 20.12.2016
C. Uzasadnienie
D. Ocena Skutków Realizacji /OSR/
          1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
          2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
          3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością
          4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej 1 stopnia
          5. Podstawa programowa dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy
          6. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej


Będziemy wdzięczni za przekazanie przez prezesów oddziałów ZNP uwag również do innych przedmiotów (rodzajów zajęć) niż wskazane w załączonym planie konsultacji.


Bardzo proszę o przesłanie uwag w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia br.

 
/ INFORMACJA 268 / 2017 z dnia 4 stycznia 2017r.

znpniedlachaosuW przypadku podpisania ustaw wprowadzających reformę edukacji przez Prezydenta RP  Związek zainicjuje obywatelski ruch na rzecz przeprowadzenia referendum z inicjatywy obywateli w sprawie nowego ustroju szkolnego i reformy oświaty. Związek zwrócił się o wsparcie i przeprowadzenie ewentualnej kampanii referendalnej w sprawie reformy edukacji do wszystkich obywateli, podmiotów i stowarzyszeń krytycznie oceniających reformę oświaty przygotowaną przez minister edukacji Annę Zalewską. Chodzi o ugrupowania parlamentarne i pozaparlamentarne, organizacje pozarządowe, ekspertów, samorządowców, rodziców. 4 stycznia na Sali Zjazdowej – w gmachu ZG  ZNP odbyło się spotkanie z przedstawicielami PO, Nowoczesnej i Razem, OPZZ, a także z rodzicami z ruchu Rodzice przeciwko reformie edukacji oraz z Koalicją NIE dla chaosu w szkole oraz  przedstawicielami samorządów terytorialnych. Koalicja „Nie dla chaosu w szkole” skupia organizacje i stowarzyszenia, działające na rzecz jakości edukacji dzieci i młodzieży. Uczestnicy spotkania krytycznie ocenili tryb wprowadzania zmian w systemie edukacji i ich wartość merytoryczną, stanowczo  sprzeciwili się likwidacji mocnego ogniwa systemu, jakim są gimnazja oraz szaleńczemu tempu prac ministerstwa, które spowodują ogromne szkody przede wszystkim dla uczniów, ale też dla środowiska nauczycieli i samorządów. Koalicja NIE DLA  CHAOSU  W  SZKOLE  podejmie  obywatelską inicjatywę, we współpracy z ZNP  i wsparciem ugrupowań opozycyjnych, przeprowadzenia referendum dot. nowego ustroju szkolnego i reformy oświaty. ZNP zwraca się do wszystkich obywateli RP do  porozumienia ponad podziałami – niezależnie od barw politycznych , skupiając się na celu, ochrony edukacji przed złymi decyzjami, niepopartymi żadnymi merytorycznymi argumentami. Proponowane przez MEN zmiany oznaczają powrót do autorytarnych metod wychowawczych, nauki pamięciowej, drastycznie ograniczając samodzielność uczniów i nauczycieli. Zmniejszenie liczby lat edukacji podstawowej z 9 do 8, w połączeniu  z marginalizacją przedszkoli jest  zaprzeczeniem idei wyrównywania  szans edukacyjnych wszystkich dzieci. Polskiej edukacji potrzebne są zmiany jakościowe, na miarę XXI wieku. Wprowadzane systemowo i w porozumieniu z rodzicami oraz nauczycielami.

 

Referendum w sprawie reformy edukacji

Wywiad z prezesem ZNP

Rzecznik rządu mija się z prawdą

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 50
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

ewydanie.glos.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Imieniny

Dziś: Malgorzaty Piotra Jutro : Henryka Marty

Ile osób jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości