Komunikaty dla Prezesów

Koleżanki i Koledzy,

Prezesi oddziałów,

Członkowie OKR

Zgodnie z Planem pracy ZOP ZNP na rok 2020 oraz ustaleniami SEKRETARITU ZOP ZNP  w dniu 27 sierpnia br. w godz. od 13.00-17.00  odbędzie się jednodniowe szkoleniowe on-line prezesów oddziałów i członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZNP okręgu pomorskiego.

Niestety z uwagi na wzrastające  zakażenia i zachorowania na koronawirus COVID-19, zachowanie Waszego bezpieczeństwa, w sierpniu tego roku zmuszeni jesteśmy odejść od tradycyjnych  sierpniowych 3 dniowych szkoleń aktywu związkowego.

SEKRETARIAT ZOP ZNP podjął się organizacji trudnej formy szkolenia z wykorzystaniem platformy TEAMS ze względu na przekazanie niezbędnych informacji związanych z działalnością związku wraz z rozpoczęciem roku szkolnego oraz na czas  pandemii.

W związku z istotnymi informacji, które dotyczą naszych działaczy związkowych, koordynowaniem działań ogniw ZNP,  liczymy na niezawodną obecność prezesów  i członków OKR .

Jednocześnie nadmieniam, że w szkoleniu weźmie udział Prezes ZNP – kol. Sławomir  Broniarz oraz inni przedstawiciele Sekretariatu ZG ZNP.

TEMATYKA SZKOLENIA min.:

 • Zmiany organizacyjne funkcjonowania systemu oświaty w czasie pandemii. Działania ZG ZNP. oraz zadania ogniw związkowych.
 • Zmiany w Statucie ZNP – 42 KZD ZNP.
 • Instrukcje ZG ZNP – nowelizacja zapisów.
 • Regulaminy wewnątrzzwiązkowe.
 • Współpraca Zarządu Oddziału z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy – cele i zadania Związku w związku z COVID-19.
 • Uchwały ciał statutowych - zmiany dot. ich konstruowania, ewidencjonowania, podstaw prawnych ich uchwalania.
 • Księgowość oddziałów – wytyczne.
 • Sprawy różne

Sprawy organizacyjne :

1. Prezesi oddziałów proszeni są o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 17 sierpnia br. email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub sms : 693 639 293

2. Każdy uczestnik szkolenia loguje się przez TEAMS – 15 min. przed rozpoczęciem szkolenia, w celu  prawidłowego łączenia / sprawdzenie i skoordynowanie sprzętów /.

3. W czasie trwającego szkolenia przewidziana będzie przerwa.

4. Uczestnicy szkolenia proszeni są o uczestnictwo  przez non-stop jego trwania.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami -  Elżbieta A. Markowska prezes okręgu pomorskiego ZNP

W związku z Komunikatem Prezesa ZNP dotyczącym ustalenia godzin pracy i godzin otwarcia biura w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 informuje co następuje:

- od 16.03.2020r. do 25.03.2020r. biuro ZOP ZNP jest NIECZYNNE,

- mecenasi Krzysztof Sadowski i Marcin Szyling świadczą usługi zdalnie (e-mail w godzinach swojego urzędowania). E-mail w sprawach pracowniczych należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , które zostaną przekierowane według właściwości do mecenasów. Mecenasi w zależności od sprawy odpisywać będą na e-mail lub będą kontaktować się telefonicznie osobiście.

Zgodnie z korespondencja Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego (z dnia 12.03.2020r.) możliwe jest wprowadzenie pracy w systemie zdalnym pod warunkiem zapewnienia kontaktu telefonicznego i e-mail:  z Prezesem Oddziału ZNP ( w przypadku Zarządu Oddziału);  Prezesa Okręgu z Prezesami Oddziałów i sekretariatem ZG ZNP  (lub wskazanymi przez nich osoby). W przypadku biura Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP osobą do kontaktu jest Prezes Okręgu ZNP, pracujący zdalnie i będący w ciągłym kontakcie telefonicznym i e-mail w godz. pracy biura tj. od 8.00 do 16.00 ( w uzasadnionych przypadkach również po godz. 16.00).

Uwaga: mimo zamknięcia biura przesyłki pocztowe zostają regularnie dostarczane - przypominam o terminowym przesyłaniu  oryginalnej dokumentacji księgowej.

PROJEKT : Koordynatorzy edukacyjni .

https://znp.edu.pl/projekty/projekt-koordynatorzy-edukacyjni-w-zakladach-pracy-realizowany-przy-wspolpracy-szwedzkiej-centrali-zwiazkowej-tco/

https://znp.edu.pl/projekt-koordynatorzy-edukacyjni/

Materiały:

Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 2 Dokument potwierdzający przynależność

Załącznik nr 3 Ankieta rekrutacyjna

Załącznik nr 4 Regulamin

Koleżanki i Koledzy,

ZNP rozpoczął  rekrutację do projektu „Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy” POWR.04.02.00-00-0001/19 , realizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz szwedzką centralę związkową TCO. Rekrutacja potrwa do 31 marca br. Osoby zgłaszające się do projektu zgodnie z otrzymanym e-mail ZOP ZNP  z dnia  28.02.2020r. wypełniają  i przesyłają do biura projektu niezbędne informacje / dokumenty.

Kim będą koordynatorzy edukacyjni?

W ramach projektu „Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy” zostaną przeszkolone i przygotowane do pełnienia tej funkcji przedstawicielki/le partnerów społecznych. Do pełnienia tej roli będą wybrane przede wszystkim osoby pełniące funkcje związkowe w swoim miejscu pracy i mające kontakt z pracownikami. Rolą koordynatora będzie promowanie i zachęcanie do kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji, kompetencji miękkich innych pracowników, a tym samym do promocji idei uczenia się przez całe życie. Ważne, aby przyszły koordynator miał zgodę pracodawcy na pełnienie tej funkcji i wdrożenie przyszłego modelu. Działania jakie będzie prowadził/a będą istotne zarówno z punktu widzenia interesów pracownika, jak i pracodawcy.  Dzięki działaniom koordynatora możliwe będzie przełamanie barier i niechęci do kształcenia, a tym samy szybsze reagowanie na zmiany w kontekście rynku pracy. Rola Koordynatora będzie kontynuowana po zakończeniu projektu.

 • Na zgłoszenia ZG ZNP oczekuje do dnia 31 marca 2020 roku.

Działania w ramach projektu : Program mobilności ponadnarodowej w Szwecji (wizyty studyjne); Szkolenia i seminaria dla uczestników; wypracowanie z udziałem ekspertów modelu funkcjonowania koordynatorów  w Polsce; Konsultacje modelu; Powołanie Rady Programowej przy Radzie Dialogu Społecznego

Terminy wizyt studyjnych w Szwecji:

 • 19-24 kwietnia 2020   
 • 17-22 maja 2020 
 • 28 czerwca– 3 lipca 2020 
 • 23-28 sierpnia
 • 30 sierpnia – 4 września 

W ramach projektu uczestnicy wezmą także udział w dwudniowym seminarium, które odbędzie się w Warszawie ( październik 2020 r.)

PROJEKT : „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”

Zaproszenie do składania ofert:

https://znp.edu.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-uslugi-w-ramach-projektu-wsparcie-dla-przedstawicieli-pracownikow-w-instytucjach-dialogu-spolecznego-kluczem-wzmocnienia-potencjalu-kluczowych-partnerow-spol/

Materiały:

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie ids.

Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - formularz rekrutacyjny

Zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - oświadczenie uczestnika projektu

Koleżanki i Koledzy,

ZG ZNP zaprasza członków ZNP  do składania ofert na usługi w ramach projektu „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce współfinansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zgłaszające się do projektu zgodnie z otrzymanym e-mail ZOP ZNP  z dnia 10.02.2020r.  i 05.02.2020r.  wypełniają  i przesyłają do biura projektu niezbędne informacje / dokumenty.

Bardzo proszę o pilne zgłoszenie do projektu min.: członków ZNP reprezentujących nas w Powiatowych Radach Rynku Pracy.

 • Na zgłoszenia ZG ZNP oczekuje do dnia 9 marca 2020 roku.

W ramach projektu zostały utworzone 3 grupy szkoleniowe:

GRUPA I – Przedstawicielki/ciele instytucji dialogu społecznego z poziomu krajowego 
i wojewódzkiego oraz osoby przygotowywane do pełnienia tych funkcji.

TERMINY SZKOLEŃ

 • 1 SZKOLENIE - Warszawa – 27-28 marca 2020
 • 2 SZKOLENIE  - Katowice – 24-25 kwietnia 2020
 • 3 SZKOLENIE - Poznań – 22-23 maja 2020

GRUPA II - Przedstawicielki/ciele instytucji dialogu społecznego z poziomu powiatowego.

TERMINY SZKOLEŃ

 • 1 SZKOLENIE –  Warszawa – 27-28 marca 2020 
 • 2 SZKOLENIE - Katowice – 24-25 kwietnia 2020
 • 3 SZKOLENIE - Poznań – 22-23 maja 2020

GRUPA III – Przedstawicielki/ciele przygotowywane do pełnienia funkcji w instytucjach dialogu społecznego na wszystkich poziomach.

TERMINY SZKOLEŃ

 • 1 SZKOLENIE – Warszawa – 20-21 marca 2020 
 • 2 SZKOLENIE - Katowice – 8-9 maja 2020
 • 3 SZKOLENIE - Poznań – 5-6 czerwca 2020

Proszę o rezerwację terminów szkoleń z Państwa grupy. Z uwagi na to, że uczestnicy zostali zrekrutowani z całej Polski, szkolenia będą odbywać się zawsze w innym mieście wojewódzkim (w Warszawie, Poznaniu i Katowicach). 

Godziny szkolenia:

Pierwszego dnia szkolenie będzie rozpoczynać się o godzinie 11.00, natomiast drugiego dnia zakończy się o godzinie 15.00.

Regulamin Akademii ZNP – edycja 2020-21

Akademia ZNP – kwestionariusz dla prezesów oddziałów ZNP

Akademia ZNP – kwestionariusz dla członków ZNP

Koleżanki i Koledzy,

Rusza nabór do IV edycji Akademii ZNP.  Osoby zgłaszające się do projektu zgodnie z INFORMACJĄ NR 490 z dnia 24 lutego 2020r. wypełniają  i przesyłają do biura projektu niezbędne informacje / dokumenty.

Dobre oceny, z jakimi spotkały się ze strony  członków ZNP długoterminowe szkolenia, m.in. Akademia Młodego Związkowca i projekt “Suweren konsultuje-dobre prawo buduje” oraz liczne prośby o kontynuację i poszerzenie grupy adresatów szkoleń, spowodowały zmiany w dotychczasowej formule Akademii Młodego Związkowca.

W tym roku po raz pierwszy ZG ZNP  rekrutację do 2 różnych grup:

 • młodych członków związku, którzy nie przekroczyli 35 roku życia;
 • nowo wybranych prezesek i prezesów oddziałów, którzy po raz pierwszy pełnią funkcję
  w zarządzie oddziału.

W obu wypadkach rekrutacja będzie miała podobny przebieg zgodnie z następującymi zasadami:

 • do udziału ZG ZNP zaprasza Koleżanki i Kolegów zainteresowanych podniesieniem umiejętności zarządzania zespołem, komunikowania się, promowania Związku oraz pozyskiwania nowych członków;
 • każda z grup liczyć będzie 20 osób;
 • w każdej grupie 16 miejsc zarezerwowanych jest dla Członkiń i Członków ZNP, których rekomenduje Prezeska lub Prezes Okręgu, co oznacza, że każdy Okręg ma gwarantowane 1 miejsce w każdej grupie;
 • 4 miejsca – nabór otwarty – przeznaczone są dla Członkiń i Członków, którzy z przyczyn od nich niezależnych (np. dużej odległości do siedziby Okręgu) nie uzyskali rekomendacji, ale bardzo chcą wziąć udział w szkoleniu;
 • jeśli jakieś Okręgi nie wykorzystają przeznaczonych dla siebie miejsc wówczas liczba miejsc w naborze otwartym zostanie odpowiednio zwiększona (np. niewykorzystane 2 miejsca przez Okręgi to 2 miejsca więcej w puli otwartej);
 • w związku z ograniczoną liczbą miejsc, o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu w wypadku tej samej liczby punktów, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja krok po kroku

 • Proszę zapoznajcie się z regulaminem i z kwestionariuszem dołączonymi do tego zaproszenia. Uwaga! Kwestionariusze dla grupy młodych związkowców i nowo wybranych Prezesek lub Prezesów oddziałów różnią się od siebie.
 • Kwestionariusze zawierają pytania otwarte, za odpowiedzi na nie przewidziana jest punktacja (podana w kwestionariuszu), a więc warto je przemyśleć!
 • Proszę zapoznajcie się z podanymi poniżej terminami szkoleń, ponieważ warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu jest udział w 90 procentach całego czasu zajęć.
 • Jeśli odpowiada Wam formuła i terminy szkoleń, zwróćcie się do swoich Okręgów z prośbą o rekomendację lub przesyłajcie zgłoszenia bezpośrednio do ZG ZNP na adres Związek Nauczycielstwa Polskiego ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Akademia ZNP”.
 • Dokumenty można też przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy
 • Na zgłoszenia ZG ZNP oczekuje do dnia 15 kwietnia 2020 roku.

Terminy szkoleń w roku 2020/2021

5-7.06.2020                       Warszawa, siedziba ZNP

13-17.07.2020                  Zakopane,  Nauczycielskie Centrum Wypoczynkowo – Rehabilitacyjne

2-4.10.2020                       Warszawa, siedziba ZNP

8-10.01.2021                     Warszawa, siedziba ZNP

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 33 gości.

Licznik odwiedzin

148505
Dzisiaj134
Wczoraj158
W tym tygodniu134
W tym miesiącu3416
©2020 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin