Komunikaty dla Prezesów

Zgodnie z ustaleniami ZOP ZNP / maj 2018r.  /  w sprawie szkolenia prezesów oddziałów gminnych  ZNP okręgu pomorskiego przedstawiam poniższą informację.
SZKOLENIE Prezesów Oddziałów  ZWIĄZKU  NAUCZYCIELSTWA  POLSKIEGO - okręg pomorski

  1. Termin szkolenia : 22  sierpnia /środa/  2018r. –  24 sierpnia / piątek / 2018r.
  2. Miejsce : Hotel LOGOS Gdańsk , ul. Uphagena 24, Gdańsk – Wrzeszcz
  3. Czas trwania szkolenia : przyjazd - 22 sierpnia godz. 9.00 ; wyjazd - 24 sierpnia godz. 16.00
  4. Całkowity koszt szkolenia wynosi :  420 zł lub 210 zł lub 170 zł

I wariant : 420 zł /w tym :  pełne wyżywienie, noclegi, dopłata do uroczystej kolacji, materiały

Oddział płaci 50% tj.  : 210 zł

II wariant : 220 zł / w tym pełne wyżywienie , bez noclegów i uroczystej kolacji, materiały

Oddział płaci 50% tj.  : 110 zł

III wariant  170 zł   / w tym pełne wyżywienie , bez noclegów i śniadań , materiały

Oddział płaci 50% tj. : 85 zł

Uwaga 1. :  50%  kosztów szkolenia pokrywa zarząd oddziału oraz  50% zarząd okręgu

  1. Dojazd na szkolenie uczestnika / tam i z powrotem /  -  pokrywa Zarząd Oddziału ZNP.
  2. Potwierdzenie udziału oraz termin wpłaty za uczestnictwo -  upływa z dniem :  5 sierpnia 2018r.
  3. Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto ZOP ZNP : 

 PKO Bank Polski  Oddział I w Gdańsku , ul. Grunwaldzka 103;  

 Nr konta bankowego  : 21 1020 1811 0000 0702 0234 9967  
z dopiskiem  : szkolenie  sierpień  2018r.  / wariant 1… lub 2 …  lub 3 … /

Uwaga 2.  :  program szkolenia i jego tematyka mogą  ulec  modyfikacji.

Uwaga 3. : ze względu na ważne tematy poruszane w trakcie szkolenia od dnia 22-24 sierpnia br. uprzejmie prosimy o zaplanowanie przyjazdu i odjazdu w wyznaczonych godzinach.

  1. Program szkolenia.

Jesteśmy po szkoleniach RODO – nowego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych wchodzącego w życie 25 maja br. ZG ZNP wypracował dokumenty o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących:  struktur, ogniw ZNP, członków naszej organizacji, instytucji współpracujących i wspierających działania związku oraz kontrahentów. Każdy Prezes Oddziału otrzyma broszurę, której wersja elektroniczna  znajduje się poniżej. Proszę wszystkich Prezesów Oddziałów o zapoznanie się z materiałem i prowadzenie  działalności Oddziału zgodnie z instrukcją ZG ZNP oraz wymogami RODO.  Jednocześnie przypominam, że wszystkie działania w tym zakresie  koordynowane są przez ZG ZNP i proszę o niepodejmowanie żadnych działań zalecanych przez inne firmy zewnętrzne bez uprzedniej konsultacji z ZOP ZNP i  wyraźnych zaleceń ZG ZNP.

INFORMACJA nt. przetwarzania danych osobowych w ramach ZNP w związku z wejściem w życie RODO.

CO TO JEST RODO ? INFORMATOR o zmianach w przepisach dotyczących danych osobowych .

W ramach  obchodów 100 letniej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w imieniu organizatorów zbiórki pieniężnej  na rzecz  ZESPOŁÓW  TANECZNYCH : KWIATY  POLSKIE / 2018r. / oraz  SOLCZANKA / 2016r. / na LITWIE organizatorzy zbiórki zapraszają do udziału w wycieczce śladami WIELKICH  POLAKÓW na Willeńszczyźnie.

I grupa od 25 czerwca br – 29  czerwca 2018r.

II grupa od 8 listopada br – 12 listopada 2018r.

TERMIN ZGŁOSZENIA grupa I upływa z dniem : 10 czerwca br.

Ilość uczestników przypadająca na grupę  : od 24 -30 osób

GRUPA  I -  PROGRAM  POBYTU :

I dzień   Gdańsk  /wyjazd 9.00/  -  Augustów  /obiad 15.30 - 16.30/  -  Soleczniki   21.30 /nocleg bursa/

II dzień  śniadanie /stołówka merostwa lub we własnym zakresie/ - Soleczniki -zwiedzanie Gimnazjum J. Śniadeckiego,  pałac Wagnerów, wizyta w merostwie, 

obiad w stołówce merostwa - Taboryszki - muzeum Anny Krepsztul, - Turgiele  kościół, izba pamięci w gimnazjum, Pawłowo - Rzeczpospolita Pawłowska, Jaszuny - pałac, kolacja w bursie /organizacja własna/

III dzień  śniadanie /stołówka w merostwie  lub we własnym zakresie/   Wilno - cmentarz na Rossie Belmont, wzgórze Filomatów, Cmentarz na Antokolu,  kościół  św. Piotra i Pawła, Góra   Trzykrzyska, kościół św. Anny i kościół Bernardynów, spacer po Zarzeczu. Obiad - restauracja Katpedele,   kolacja w bursie we własnym zakresie.

IV dzień  śniadanie, obiad i kolacja j.w.  Wilno - zwiedzanie starego miasta - Ostra Brama, k. św. Teresy, cerkiew. św. Ducha, klasztor Bazylianów, plac ratuszowy,  dzielnica niemiecka, k. polski św. Ducha, sanktuarium Jezu Ufam Tobie, Uniwersytet Wileński, Archikatedra  św.  Stanisława, Wzgórze Giedymina.

V dzień  śniadanie /stołówka w merostwie  lub we własnym zakresie/   - zakupy w Maximie, wyjazd                z Solecznik ok.10.00 po drodze  - Koniuchy,  Ejszyszki,  Koleśniki,  Merecz - pożegnanie z Niemnem, ok. 14.00 obiad w DN Augustów, ok. 20.30 powrót do Gdańska.

Szacunkowy koszt przejazdu oraz pobytu  wraz z całodziennym wyżywieniem – około 500 zł PLN.

Decyzją Prezydium ZG ZNP w dniu 21 kwietnia br w godz. od 12.00 – 14.00 odbędzie się OGÓLNOPOLSKA MANIFESTACJA ZNP pod hasłem DOŚĆ TEGO.
Prezydium ZOP ZNP na swoim posiedzenie w dniu 16 kwietnia br podjęło następujące działania organizacyjne :
1. W Słupsku, Gdańsku i Gdyni zostają podstawione autokary dla uczestników manifestacji okręgu pomorskiego. Godziny wyjazdu ustalają: prezesi oddziałów ZNP Gdańsk, Gdynia, Słupsk.
2. Osoby chętne do udziału w manifestacji proszone są o bezpośredni kontakt z Prezesami Oddziałów ZNP w celu dokonania zgłoszenia oraz podania niezbędnych informacji do ubezpieczenia / imię i nazwisko, adres zamieszkania , PESEL oraz kontakt telefoniczny / - limit miejsc ograniczony.
3. Zbiórka spotkania godz.11.00 Aleja Szucha – MEN
4. Należy zabrać ze sobą : baner, gadżety /gwizdki, trąbki, plakaty z hasłami itp./.

1/. 11 kwietnia 2018 r., z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego, odbędzie się wspólne posiedzenie sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Podczas obrad Komisji Minister Edukacji Narodowej przedstawi informację na temat sposobu oraz stanu przydzielania nauczycielom zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w sprawie skali nieprawidłowości w zakresie czasu pracy nauczycieli prowadzących pozaspecjalistyczne zajęcia w bieżącym roku szkolnym. Proszę o przysłanie drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji w ww. zakresie, dotyczących m. in. konkretnych przypadków realizacji zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej bez wynagrodzenia lub realizacji tych zajęć w formie wolontariatu w terminie do 9 kwietnia br.

2/. Pracę rozpoczął powołany przez Prezydium Zarządu Głównego ZNP Zespół ekspertów ds. Statutu ZNP, którego celem jest przygotowanie propozycji zmian w tym dokumencie. Pierwszą decyzją Zespołu jest to, aby dać wszystkim członkiniom i członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego sposobność wypowiedzenia się na temat Statutu Związku, jako podstawowego dokumentu regulującego działalność Naszej Organizacji. Mając powyższe na uwadze, informujemy że każda członkini i każdy członek ZNP może przesłać nam uwagi i propozycje zmian w Statucie ZNP. Zależy nam przede wszystkim na zgłaszaniu problemów, na jakie napotykacie przy stosowaniu Statutu Związku oraz rozwiązań, jakie - Waszym zdaniem - powinny się w nim znaleźć. Przesłana propozycja nie musi mieć formy projektu zapisu konkretnego artykułu lub ustępu. Prosimy jednak aby zawierała uzasadnienie, w którym opiszecie krótko dlaczego powinna się ona znaleźć w Statucie ZNP.
W tej sprawie piszcie na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. - do 15 kwietnia 2018 r.

3/. 4 kwietnia br. w poczcie email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. otrzymaliście pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wyjaśnień w sprawie stosowania art.88 KN – również po 31 sierpnia2018r.; prezentację dot. organizacji roku szkolnego 2018/2019 – arkusz organizacji przedszkola, szkoły …… ; materiał szkoleniowy ze szkolenia prezesów oddziałów i ognisk w Jaszowcu z prośbą o ich wykorzystanie w ogniwach ZNP. Załączony został również PLAKAT z prośbą o jego kserowanie i zawieszenie na tablicach związkowych w szkołach i placówkach na terenie działania oddziału /proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej/ .

4/. 29 marca 2018r. drogą email / ….. @znp.edu.pl / otrzymaliście analizy arkuszy organizacyjnych : szkoły z oddziałami przedszkolnymi, szkoły, przedszkola; arkusze opinii ZOZ / wzór ramowy wersja 1,2 ; normy do arkuszy 1 i materiał dot. bieżącej działalności związkowej marzec/kwiecień z prośbą o ich wykorzystanie przez ogniwa związkowe. Poniżej przedstawiam kilka istotnych uwag dot. trybu zatwierdzania arkusza organizacji , na które należy zwrócić uwagę :

ARKUSZ ORGANIZACJI : 1. szkoły i przedszkola; 2. CKU, CKP i ODiDZ; 3. placówek publicznych , w roku szkolnym 2018/2019 ……

5/. 20.03.2018 drogą email / ….. @znp.edu.pl / otrzymaliście : projekty rozporządzeń zmian dot. oceny pracy nauczyciela/ wraz z prezentacją / i awansu zawodowego z dnia 19 marca br. oraz projekty dwóch pism/listów adresowanych do Marszałka Sejmu i Ministra Edukacji, w których nauczyciele – członkowie RP zwracają się z prośbą o wykreślenie z ustawy Karta Nauczyciela art. 6a ust. 14-16, czyli obowiązku tworzenia regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół. Inspiracją do ich napisana były kierowane pisma członków ZNP do ZG ZNP do podjęcia działań, skutkujących wycofaniem zmian. Zaproponowana formuła pism/listów mogła być zmodyfikowana , jednak na tyle , by zbieżna była z intencją pomysłodawcy / czyli ZNP /. Pod wydrukowanym tekstem każdy nauczyciel miał prawo dobrowolnie złożyć podpis, następnie po wpisaniu typu szkoły/placówki, numeru, miejscowości i województwa – pismo/list należy włożyć do koperty i wysłać do MARSZAŁKA SEJMU i MEN lub do jednego wybranego adresata z dwóch podanych / można przesyłać zarówno drogą elektroniczną, jak też pocztową./. Dla danych statystycznych proponuje się wykonanie kopii dla ZO i ZOP ZNP .

6/. 17 marca br w poczcie email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. została skierowana prośba o wypełnienie ANKIETY SIP klikając w poniższy link . Termin wypełnienia i odesłania mija z dniem 30 kwietnia br. Oto link do formularza „Ankieta SIP dla Oddziałów ZNP”: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWGRp-DwUW7_a964vsXYBrPZafDsflOj9guZYStCWZUMldBMFVFVURYQ1ZGODVNTkVCQko1MURIQS4u

7/. W tym samym email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. została skierowana prośba o wypełnienie danych dotyczących RODO - do dnia 29 marca br. Każdemu , kto miał wątpliwości i zwrócił się do ZOP ZNP – osobiście udzielałam niezbędnych informacji , co do poprawności wypełnienia załączonych materiałów – tabel. Jeżeli ktoś z was ma jeszcze problemy , proszę o bezpośredni kontakt.

6/. Ponadto 14 marca br. również drogą email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. została przesłana prezentacja - OCENA PRACY PO NOWEMU i materiały warsztatowe ze szkolenia prezesów oddziałów w Jaszowcu do wykorzystania przez ogniwa i członków ZNP w oddziałach .

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 25 gości.

Licznik odwiedzin

26452
Dzisiaj40
Wczoraj93
W tym tygodniu435
W tym miesiącu1790
©2018 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin