Komunikaty dla Prezesów

KOMUNIKAT NR 90 z dnia 27 listopada 2018r.

W dniu 7 grudnia 2018r. (piątek) w hotelu logos w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Uphagena 28 odbędą się posiedzenia:

 1. Prezydium ZOP ZNP: godz. 10.00-11.30
 2. Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP: godz. 12.00-13.30
 3. Szkolenie prezesów oddziałów gminnych ZNP Okręgu Pomorskiego; godz. 14.00-17.00

Urlopowanie:

 1. Członkowie Prezydium i Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP
 2. Prezesi oddziałów gminnych ZNP Okręgu Pomorskiego

Koleżanki i Koledzy Prezesi,

uprzejmie informujemy, że na stronie ZNP, w zakładce Dokumenty, znajdują się materiały dotyczące kampanii sprawozdawczo-wyborczej (https://znp.edu.pl/ksw-znp-2019/), w tym Instrukcja wyborcza, wzory regulaminów, protokołów, kart do głosowania, projekty uchwał i in., przygotowane odrębnie dla poszczególnych szczebli ogniw organizacyjnych ZNP i sekcji związkowych. Są to materiały pomocnicze i jako takie mogą (i powinny) być wykorzystane (z pewnymi koniecznymi modyfikacjami) przy przeprowadzeniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej przez wszystkie ogniwa.

W razie wątpliwości, pytań, uwag prosimy o kontakt z Zarządem Okręgu Pomorskiego ZNP ul. Wały Jagiellońskie 24 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 29 października 2018r.  (poniedziałek) w siedzibie Zarządu  Okręgu Pomorskiego ZNP  w Gdańsku   ul. Wały Jagiellońskie  24  odbędą się posiedzenia ciał statutowych Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP z udziałem prezesów oddziałów z siedzibami w powiatach: PREZYDIUM ZOP ZNP - GODZ. 10.30 i ZARZĄDU OKRĘGU POMORSKIEGO ZNP - GODZ. 12.00.

URLOPOWANIE 29.10.2018r.

Uchwałą nr 22/2018 Prezydium ZG ZNP z dnia 27 sierpnia 2018 r. ustalono następujące terminy przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Związku Nauczycielstwa Polskiego na kadencję 2019-2024:

 1. zebrania ognisk – do 31 marca 2019 r.;
 2. konferencje (zebrania) oddziałowych sekcji związkowych – do 31 marca 2019 r.;
 3. oddziałowe konferencje delegatów (zebrania członków) – do 31 maja 2019 r.;
 4. konferencje delegatów i zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków organizacji zakładowych w pionie szkolnictwa wyższego i nauki – do 30 czerwca 2019 r.;
 5. okręgowe konferencje delegatów sekcji związkowych – do 30 czerwca 2019 r.;
 6. okręgowe konferencje delegatów – do 16 września 2019 r.;
 7. krajowe konferencje sekcji związkowych – do 16 września 2019 r.;
 8. Krajowa Konferencja Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP – do 12 października 2019 r.;
 9. posiedzenie Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela – do 12 października 2019 r.;
 10. Krajowy Zjazd Delegatów – 21-23 listopada 2019 r.

OKRĘGOWA  KONFERENCJA  SPRAWOZDAWCZO_WYBORCZA ZARZĄDU OKRĘGU  POMORSKIEGO – przewidywany/ wstępny /  termin – 8 czerwca 2019r.

W związku z powyższym proszę Prezesów Oddziałów ZNP o dokonanie archiwizacji dokumentacji za okres kadencji 2014-2019.  zgodnie z Instrukcją kancelaryjną ZG ZNP .

1/. Informacja dla Prezesów Oddziałów oraz członków ZNP , uczestniczących w SUWERENIE – szkoleniu prowadzonym przez ZG ZNP – OUPIS

W dniach 13-15 września 2018 (czwartek – sobota odbędzie się  kolejne szkolenie w projekcie ,,Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” cz.2 )

Pierwszego dnia szkolenie rozpocznie się o godzinie 10.00 i zakończy o 18.00, drugiego rozpocznie się o 09.00 i zakończy o 18.00, natomiast trzeciego dnia rozpoczęcie planujemy na 9.00 a zakończenie w okolicach godziny 16.00

MIEJSCE SZKOLENIA I ZAKWATEROWANIA:

Hotel Dal Gdańsk
80-365 Gdańsk,
ul. Czarny Dwór 4

Poniżej link do portalu jakdojade.pl gdzie można sprawdzić połączenia:

https://jakdojade.pl/gdansk/trasa/z--Dworzec-G%C5%82%C3%B3wny--do--Czarny-Dw%C3%B3r-4?fn=Dworzec%20G%C5%82%C3%B3wny&tn=Czarny%20Dw%C3%B3r%204&tc=54.408723:18.606715&fc=54.35572:18.64574&fsn=Dworzec%20G%C5%82%C3%B3wny&ft=LOCATION_TYPE_STOP&tt=LOCATION_TYPE_ADDRESS&d=29.08.18&h=14:54&aro=1&t=1&rc=3&ri=1&r=0

Uczestnicy szkolenia proszeni są  o potwierdzenie e-mailem udziału w szkoleniu w Gdańsku w dniach 13-15 września oraz o zgłoszenie do dnia  5 września br. do  Aleksandra Wąsik ZNP ZG email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.Kto będzie korzystał z noclegu

2.Kto potrzebuje diety ze względów zdrowotnych (jakiej) lub diety wegetariańskiej.

Zakres tematyczny:

 • proces planowania i organizowania konsultacji społecznych: 7 zasad konsultacji społecznych, kanon lokalnych konsultacji społecznych;
 • kluczowe kompetencje animatora konsultacji, rola lokalnych animatorów, ekspertów, liderów opinii;
 • zasady, narzędzia i metody prowadzenia konsultacji społecznych (eksperckie, powszechne, przedstawicielskie) instytucje do nich zobowiązane, pozyskiwanie i angażowanie interesariuszy (ilościowe i jakościowe);
 • planowanie czasu i terminy prowadzenia (prawo a praktyka);
 • konsultacje publiczne w środowisku – podstawy prawne, ich planowanie i prowadzenie, techniki  i narzędzia do prowadzenia konsultacji (narzędzia badawcze, komunikacja, procedury, organizacja przebiegu, monitoring, wnioski i rekomendacje).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/. Do dnia 14 września można zgłaszać kandydatów/kandydatki do konkursu Nauczyciel Roku 2018!

Szukamy Najlepszych z Najlepszych! Nauczycieli, którzy dla swoich uczniów są przewodnikami po otaczającej nas rzeczywistości. Są autorytetami dla młodzieży, a nierzadko i dla całych lokalnych środowisk.

NAUCZYCIEL ROKU, CZYLI KTO? – kilka uwag :

W Konkursie Jury nie mierzy osiągnięć nauczycieli wyłącznie liczbą ukończonych kursów i przygotowanych olimpijczyków czy wynikami zewnętrznych testów. Ocenia za to innowacyjność nauczyciela, jego zaangażowanie, umiejętność współpracy z innymi, pomysłowość. Słowem – pasję!

Ale uwzględniamy też środowisko, w jakim pracuje nauczyciel, ponieważ czasami łatwiej wychować laureata olimpiady lub zwycięzcę konkursu przedmiotowego, niż pomóc słabemu uczniowi zaliczyć klasę. Choć doceniamy też umiejętność wyłowienia i oszlifowania talentów uczniów czy wychowanków. Bierzemy pod uwagę także poziom edukacji oraz rodzaj placówki oświatowej – bo nasz Konkurs jest otwarty dla wszystkich nauczycieli! Także ze szkół podlegających innym resortom niż ministerstwo edukacji.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy czynny zawodowo nauczyciel bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych) oraz stopnia awansu zawodowego zatrudniony w przedszkolu, gimnazjum, szkole podstawowej, średniej lub innej placówce oświatowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również nauczyciele działający poza granicami kraju na rzecz Polonii.

JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATA?

Wystarczy wypełnić formularz, który będziemy zamieszczać na łamach Głosu, a także na naszej stronie (www.glos.pl); napisać uzasadnienie, które przekona Jury o wyjątkowości kandydata. Można też dołączyć opinie, rekomendacje lub inne załączniki, które pomogą w stworzeniu jak najpełniejszego obrazu kandydata do tytułu Nauczyciel Roku 2018. Wszystko to należy przesłać do redakcji Głosu Nauczycielskiego (ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Nauczyciel Roku 2018"). Na zgłoszenia czekamy do 14 września br. (liczy się data stempla pocztowego).

Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, rodzice uczniów, sami uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły i placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową. Można też zgłosić samego siebie.

WIELKA GALA FINAŁOWA

Odbędzie się tradycyjnie na Zamku Królewskim w Warszawie 9 października 2018 r. Wtedy to, w obecności wielu gości ze świata kultury, polityki i edukacji, dowiemy się, kto spośród 13 finalistów wyłonionych przez Jury zostanie Nauczycielem Roku 2018, kto dostanie równorzędne Wyróżnienia (dwie osoby), a kto będzie uhonorowany tytułem Nominowany w Konkursie. Placówki wszystkich finalistów otrzymają certyfikaty „Szkoła na medal”.

Znasz jakiegoś nietuzinkowego nauczyciela lub wychowawcę, który potrafi porwać młodzież, umie dostrzec potrzeby ucznia, ma osiągnięcia nie tylko w pracy dydaktycznej, ale i wychowawczej? Nie czekaj, zgłoś go do naszego Konkursu!

KONKURS W PIGUŁCE

 1. Na zgłoszenia konkursowe redakcja GŁOS NAUCZYCIELSKI czeka do 14 września br. (liczy się data stempla pocztowego). Trzeba je wysłać na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8,  00-389 Warszawa, z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2018”.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.glos.pl/nauczycielroku.
 3. Formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem do regulaminu jest dostępny na www.glos.pl/nauczycielroku oraz na łamach Głosu Nauczycielskiego.

http://www.glos.pl/sites/default/files/Formularz%20zgłoszeniowy_NR_2018.pdf

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3/. W związku z organizowanym przez Zarząd Główny ZNP szkoleniem dla prezesów oddziałów mających siedziby w powiatach ziemskich i grodzkich („400”)

-  termin jednodniowego szkolenia – 10 września 2018 roku (w godzinach 11:00 – 14:00) w gmachu ZG ZNP.

- wyjazd na szkolenie busem z Hotelu LOGOS Gdańsk

-  liczba uczestników – ograniczona / 20 osób + Prezes Okręgu/ ;

do dnia 5 września proszę  o przesłanie informacji, kto z Was będzie w nim uczestniczył .

Zarząd Główny zapewnia tylko wyżywienie.

Termin potwierdzenia udziału  do dnia  5 września br.

Szczegółowe informacje oraz program zostaną przesłane w terminie późniejszym.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/. Jakiś czas temu informowałam, że ZOP ZNP zamawia  książkę publikację  Krzysztofa Stradomskiego i Krzysztofa Lisowskiego  „Karta Nauczyciela. Komentarz” wydany przez wydawnictwo CH Beck. Zamówione publikacje  zostaną dostarczone do siedziby Zarządu Głównego ZNP w ciągu trzech tygodni i potem wysyłane na  adres okręgu. 

Z uwagi na znacznie mniejsze, niż zakładano zainteresowanie publikacją cena publikacji nieznacznie wzrosła i wynosi 171 zł brutto za jeden egzemplarz (wydawnictwo przyznało 25% rabat W związku z tym , że publikacje – 20 sztuk zostały zamówione . Proszę o informacje , który oddział zainteresowany jest jej zakupem - do dnia 5 września br

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5/. Ankiety NR 1 i 2  dotyczące  opiniowania  regulaminów oceny pracy nauczycieli  należy przesłać email do siedziby ZOP ZNP : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 5 października  br. Ankieta NR 1 pozwoli zdiagnozować / monitorować  przebieg ich opiniowania przez zakładowe organizacje związkowe.   

Również jej głównym celem jest pozyskanie informacji :

1) z ilu placówek dyrektorzy wystąpili o wydanie opinii

przez ZNP;

2) sprawdzenie, jak wywiązują się oddziały z sugerowanej negatywnej opinii;

3) czy nie zostało złamane prawo przez dyrektorów - wprowadzenie

zarządzenia bez opinii RP i zw.zaw.

Cenne będą również  Wasze  uwagi, sugestie, problemy z jakimi oddziały spotykają się podczas opiniowania projektów.

ANKIETA Nr 1 dla oddziałów ZNP

Istnieje szansa wycofania się minister edukacji z rozwiązań dot. oceny pracy nauczyciela obowiązującej od 1 września 2018r. Aby wesprzeć działania ZNP w tym zakresie proszę o przeprowadzenie ankiety , która wyraźnie wskaże , ilu nauczycieli jest przeciwnych rozwiązaniom  obowiązującym od 1 września 2018r.

ANKIETA Nr 2 adresowana do wszystkich nauczycieli bez względu na przynależność związkową

6/. FORMULARZ  STATYSTYCZNY dla Oddziałów ZNP – termin nadesłania  danych statystycznych  ognisk do oddziałów ZNP mija z dniem  5 października.   Zestawienie zbiorcze oddziałów należy przesłać do siedziby okręgu – 15 października  br.

FORMULARZ STATYSTYCZNY 1. 2018r.

FORMULARZ STATYSTYCZNY 2. 2018r.

Uwaga : podmieniony  formularz zawiera zmianę  na stronie  UWAGI  w pkt. 9  

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 39 gości.

Licznik odwiedzin

42672
Dzisiaj85
Wczoraj117
W tym tygodniu85
W tym miesiącu2159
©2018 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin