Komunikaty dla Prezesów

Uchwałą nr 22/2018 Prezydium ZG ZNP z dnia 27 sierpnia 2018 r. ustalono następujące terminy przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Związku Nauczycielstwa Polskiego na kadencję 2019-2024:

 1. zebrania ognisk – do 31 marca 2019 r.;
 2. konferencje (zebrania) oddziałowych sekcji związkowych – do 31 marca 2019 r.;
 3. oddziałowe konferencje delegatów (zebrania członków) – do 31 maja 2019 r.;
 4. konferencje delegatów i zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków organizacji zakładowych w pionie szkolnictwa wyższego i nauki – do 30 czerwca 2019 r.;
 5. okręgowe konferencje delegatów sekcji związkowych – do 30 czerwca 2019 r.;
 6. okręgowe konferencje delegatów – do 16 września 2019 r.;
 7. krajowe konferencje sekcji związkowych – do 16 września 2019 r.;
 8. Krajowa Konferencja Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP – do 12 października 2019 r.;
 9. posiedzenie Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela – do 12 października 2019 r.;
 10. Krajowy Zjazd Delegatów – 21-23 listopada 2019 r.

OKRĘGOWA  KONFERENCJA  SPRAWOZDAWCZO_WYBORCZA ZARZĄDU OKRĘGU  POMORSKIEGO – przewidywany/ wstępny /  termin – 8 czerwca 2019r.

W związku z powyższym proszę Prezesów Oddziałów ZNP o dokonanie archiwizacji dokumentacji za okres kadencji 2014-2019.  zgodnie z Instrukcją kancelaryjną ZG ZNP .

1/. Informacja dla Prezesów Oddziałów oraz członków ZNP , uczestniczących w SUWERENIE – szkoleniu prowadzonym przez ZG ZNP – OUPIS

W dniach 13-15 września 2018 (czwartek – sobota odbędzie się  kolejne szkolenie w projekcie ,,Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” cz.2 )

Pierwszego dnia szkolenie rozpocznie się o godzinie 10.00 i zakończy o 18.00, drugiego rozpocznie się o 09.00 i zakończy o 18.00, natomiast trzeciego dnia rozpoczęcie planujemy na 9.00 a zakończenie w okolicach godziny 16.00

MIEJSCE SZKOLENIA I ZAKWATEROWANIA:

Hotel Dal Gdańsk
80-365 Gdańsk,
ul. Czarny Dwór 4

Poniżej link do portalu jakdojade.pl gdzie można sprawdzić połączenia:

https://jakdojade.pl/gdansk/trasa/z--Dworzec-G%C5%82%C3%B3wny--do--Czarny-Dw%C3%B3r-4?fn=Dworzec%20G%C5%82%C3%B3wny&tn=Czarny%20Dw%C3%B3r%204&tc=54.408723:18.606715&fc=54.35572:18.64574&fsn=Dworzec%20G%C5%82%C3%B3wny&ft=LOCATION_TYPE_STOP&tt=LOCATION_TYPE_ADDRESS&d=29.08.18&h=14:54&aro=1&t=1&rc=3&ri=1&r=0

Uczestnicy szkolenia proszeni są  o potwierdzenie e-mailem udziału w szkoleniu w Gdańsku w dniach 13-15 września oraz o zgłoszenie do dnia  5 września br. do  Aleksandra Wąsik ZNP ZG email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.Kto będzie korzystał z noclegu

2.Kto potrzebuje diety ze względów zdrowotnych (jakiej) lub diety wegetariańskiej.

Zakres tematyczny:

 • proces planowania i organizowania konsultacji społecznych: 7 zasad konsultacji społecznych, kanon lokalnych konsultacji społecznych;
 • kluczowe kompetencje animatora konsultacji, rola lokalnych animatorów, ekspertów, liderów opinii;
 • zasady, narzędzia i metody prowadzenia konsultacji społecznych (eksperckie, powszechne, przedstawicielskie) instytucje do nich zobowiązane, pozyskiwanie i angażowanie interesariuszy (ilościowe i jakościowe);
 • planowanie czasu i terminy prowadzenia (prawo a praktyka);
 • konsultacje publiczne w środowisku – podstawy prawne, ich planowanie i prowadzenie, techniki  i narzędzia do prowadzenia konsultacji (narzędzia badawcze, komunikacja, procedury, organizacja przebiegu, monitoring, wnioski i rekomendacje).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/. Do dnia 14 września można zgłaszać kandydatów/kandydatki do konkursu Nauczyciel Roku 2018!

Szukamy Najlepszych z Najlepszych! Nauczycieli, którzy dla swoich uczniów są przewodnikami po otaczającej nas rzeczywistości. Są autorytetami dla młodzieży, a nierzadko i dla całych lokalnych środowisk.

NAUCZYCIEL ROKU, CZYLI KTO? – kilka uwag :

W Konkursie Jury nie mierzy osiągnięć nauczycieli wyłącznie liczbą ukończonych kursów i przygotowanych olimpijczyków czy wynikami zewnętrznych testów. Ocenia za to innowacyjność nauczyciela, jego zaangażowanie, umiejętność współpracy z innymi, pomysłowość. Słowem – pasję!

Ale uwzględniamy też środowisko, w jakim pracuje nauczyciel, ponieważ czasami łatwiej wychować laureata olimpiady lub zwycięzcę konkursu przedmiotowego, niż pomóc słabemu uczniowi zaliczyć klasę. Choć doceniamy też umiejętność wyłowienia i oszlifowania talentów uczniów czy wychowanków. Bierzemy pod uwagę także poziom edukacji oraz rodzaj placówki oświatowej – bo nasz Konkurs jest otwarty dla wszystkich nauczycieli! Także ze szkół podlegających innym resortom niż ministerstwo edukacji.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy czynny zawodowo nauczyciel bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych) oraz stopnia awansu zawodowego zatrudniony w przedszkolu, gimnazjum, szkole podstawowej, średniej lub innej placówce oświatowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również nauczyciele działający poza granicami kraju na rzecz Polonii.

JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATA?

Wystarczy wypełnić formularz, który będziemy zamieszczać na łamach Głosu, a także na naszej stronie (www.glos.pl); napisać uzasadnienie, które przekona Jury o wyjątkowości kandydata. Można też dołączyć opinie, rekomendacje lub inne załączniki, które pomogą w stworzeniu jak najpełniejszego obrazu kandydata do tytułu Nauczyciel Roku 2018. Wszystko to należy przesłać do redakcji Głosu Nauczycielskiego (ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Nauczyciel Roku 2018"). Na zgłoszenia czekamy do 14 września br. (liczy się data stempla pocztowego).

Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, rodzice uczniów, sami uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły i placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową. Można też zgłosić samego siebie.

WIELKA GALA FINAŁOWA

Odbędzie się tradycyjnie na Zamku Królewskim w Warszawie 9 października 2018 r. Wtedy to, w obecności wielu gości ze świata kultury, polityki i edukacji, dowiemy się, kto spośród 13 finalistów wyłonionych przez Jury zostanie Nauczycielem Roku 2018, kto dostanie równorzędne Wyróżnienia (dwie osoby), a kto będzie uhonorowany tytułem Nominowany w Konkursie. Placówki wszystkich finalistów otrzymają certyfikaty „Szkoła na medal”.

Znasz jakiegoś nietuzinkowego nauczyciela lub wychowawcę, który potrafi porwać młodzież, umie dostrzec potrzeby ucznia, ma osiągnięcia nie tylko w pracy dydaktycznej, ale i wychowawczej? Nie czekaj, zgłoś go do naszego Konkursu!

KONKURS W PIGUŁCE

 1. Na zgłoszenia konkursowe redakcja GŁOS NAUCZYCIELSKI czeka do 14 września br. (liczy się data stempla pocztowego). Trzeba je wysłać na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8,  00-389 Warszawa, z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2018”.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.glos.pl/nauczycielroku.
 3. Formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem do regulaminu jest dostępny na www.glos.pl/nauczycielroku oraz na łamach Głosu Nauczycielskiego.

http://www.glos.pl/sites/default/files/Formularz%20zgłoszeniowy_NR_2018.pdf

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3/. W związku z organizowanym przez Zarząd Główny ZNP szkoleniem dla prezesów oddziałów mających siedziby w powiatach ziemskich i grodzkich („400”)

-  termin jednodniowego szkolenia – 10 września 2018 roku (w godzinach 11:00 – 14:00) w gmachu ZG ZNP.

- wyjazd na szkolenie busem z Hotelu LOGOS Gdańsk

-  liczba uczestników – ograniczona / 20 osób + Prezes Okręgu/ ;

do dnia 5 września proszę  o przesłanie informacji, kto z Was będzie w nim uczestniczył .

Zarząd Główny zapewnia tylko wyżywienie.

Termin potwierdzenia udziału  do dnia  5 września br.

Szczegółowe informacje oraz program zostaną przesłane w terminie późniejszym.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/. Jakiś czas temu informowałam, że ZOP ZNP zamawia  książkę publikację  Krzysztofa Stradomskiego i Krzysztofa Lisowskiego  „Karta Nauczyciela. Komentarz” wydany przez wydawnictwo CH Beck. Zamówione publikacje  zostaną dostarczone do siedziby Zarządu Głównego ZNP w ciągu trzech tygodni i potem wysyłane na  adres okręgu. 

Z uwagi na znacznie mniejsze, niż zakładano zainteresowanie publikacją cena publikacji nieznacznie wzrosła i wynosi 171 zł brutto za jeden egzemplarz (wydawnictwo przyznało 25% rabat W związku z tym , że publikacje – 20 sztuk zostały zamówione . Proszę o informacje , który oddział zainteresowany jest jej zakupem - do dnia 5 września br

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5/. Ankiety NR 1 i 2  dotyczące  opiniowania  regulaminów oceny pracy nauczycieli  należy przesłać email do siedziby ZOP ZNP : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 5 października  br. Ankieta NR 1 pozwoli zdiagnozować / monitorować  przebieg ich opiniowania przez zakładowe organizacje związkowe.   

Również jej głównym celem jest pozyskanie informacji :

1) z ilu placówek dyrektorzy wystąpili o wydanie opinii

przez ZNP;

2) sprawdzenie, jak wywiązują się oddziały z sugerowanej negatywnej opinii;

3) czy nie zostało złamane prawo przez dyrektorów - wprowadzenie

zarządzenia bez opinii RP i zw.zaw.

Cenne będą również  Wasze  uwagi, sugestie, problemy z jakimi oddziały spotykają się podczas opiniowania projektów.

ANKIETA Nr 1 dla oddziałów ZNP

Istnieje szansa wycofania się minister edukacji z rozwiązań dot. oceny pracy nauczyciela obowiązującej od 1 września 2018r. Aby wesprzeć działania ZNP w tym zakresie proszę o przeprowadzenie ankiety , która wyraźnie wskaże , ilu nauczycieli jest przeciwnych rozwiązaniom  obowiązującym od 1 września 2018r.

ANKIETA Nr 2 adresowana do wszystkich nauczycieli bez względu na przynależność związkową

6/. FORMULARZ  STATYSTYCZNY dla Oddziałów ZNP – termin nadesłania  danych statystycznych  ognisk do oddziałów ZNP mija z dniem  5 października.   Zestawienie zbiorcze oddziałów należy przesłać do siedziby okręgu – 15 października  br.

FORMULARZ STATYSTYCZNY 1. 2018r.

FORMULARZ STATYSTYCZNY 2. 2018r.

Uwaga : podmieniony  formularz zawiera zmianę  na stronie  UWAGI  w pkt. 9  

Zgodnie z ustaleniami ZOP ZNP / maj 2018r.  /  w sprawie szkolenia prezesów oddziałów gminnych  ZNP okręgu pomorskiego przedstawiam poniższą informację.
SZKOLENIE Prezesów Oddziałów  ZWIĄZKU  NAUCZYCIELSTWA  POLSKIEGO - okręg pomorski

 1. Termin szkolenia : 22  sierpnia /środa/  2018r. –  24 sierpnia / piątek / 2018r.
 2. Miejsce : Hotel LOGOS Gdańsk , ul. Uphagena 24, Gdańsk – Wrzeszcz
 3. Czas trwania szkolenia : przyjazd - 22 sierpnia godz. 9.00 ; wyjazd - 24 sierpnia godz. 16.00
 4. Całkowity koszt szkolenia wynosi :  420 zł lub 210 zł lub 170 zł

I wariant : 420 zł /w tym :  pełne wyżywienie, noclegi, dopłata do uroczystej kolacji, materiały

Oddział płaci 50% tj.  : 210 zł

II wariant : 220 zł / w tym pełne wyżywienie , bez noclegów i uroczystej kolacji, materiały

Oddział płaci 50% tj.  : 110 zł

III wariant  170 zł   / w tym pełne wyżywienie , bez noclegów i śniadań , materiały

Oddział płaci 50% tj. : 85 zł

Uwaga 1. :  50%  kosztów szkolenia pokrywa zarząd oddziału oraz  50% zarząd okręgu

 1. Dojazd na szkolenie uczestnika / tam i z powrotem /  -  pokrywa Zarząd Oddziału ZNP.
 2. Potwierdzenie udziału oraz termin wpłaty za uczestnictwo -  upływa z dniem :  5 sierpnia 2018r.
 3. Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto ZOP ZNP : 

 PKO Bank Polski  Oddział I w Gdańsku , ul. Grunwaldzka 103;  

 Nr konta bankowego  : 21 1020 1811 0000 0702 0234 9967  
z dopiskiem  : szkolenie  sierpień  2018r.  / wariant 1… lub 2 …  lub 3 … /

Uwaga 2.  :  program szkolenia i jego tematyka mogą  ulec  modyfikacji.

Uwaga 3. : ze względu na ważne tematy poruszane w trakcie szkolenia od dnia 22-24 sierpnia br. uprzejmie prosimy o zaplanowanie przyjazdu i odjazdu w wyznaczonych godzinach.

 1. Program szkolenia.

Urlopowanie - 22-24.08.2018

Jesteśmy po szkoleniach RODO – nowego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych wchodzącego w życie 25 maja br. ZG ZNP wypracował dokumenty o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących:  struktur, ogniw ZNP, członków naszej organizacji, instytucji współpracujących i wspierających działania związku oraz kontrahentów. Każdy Prezes Oddziału otrzyma broszurę, której wersja elektroniczna  znajduje się poniżej. Proszę wszystkich Prezesów Oddziałów o zapoznanie się z materiałem i prowadzenie  działalności Oddziału zgodnie z instrukcją ZG ZNP oraz wymogami RODO.  Jednocześnie przypominam, że wszystkie działania w tym zakresie  koordynowane są przez ZG ZNP i proszę o niepodejmowanie żadnych działań zalecanych przez inne firmy zewnętrzne bez uprzedniej konsultacji z ZOP ZNP i  wyraźnych zaleceń ZG ZNP.

INFORMACJA nt. przetwarzania danych osobowych w ramach ZNP w związku z wejściem w życie RODO.

CO TO JEST RODO ? INFORMATOR o zmianach w przepisach dotyczących danych osobowych .

W ramach  obchodów 100 letniej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w imieniu organizatorów zbiórki pieniężnej  na rzecz  ZESPOŁÓW  TANECZNYCH : KWIATY  POLSKIE / 2018r. / oraz  SOLCZANKA / 2016r. / na LITWIE organizatorzy zbiórki zapraszają do udziału w wycieczce śladami WIELKICH  POLAKÓW na Willeńszczyźnie.

I grupa od 25 czerwca br – 29  czerwca 2018r.

II grupa od 8 listopada br – 12 listopada 2018r.

TERMIN ZGŁOSZENIA grupa I upływa z dniem : 10 czerwca br.

Ilość uczestników przypadająca na grupę  : od 24 -30 osób

GRUPA  I -  PROGRAM  POBYTU :

I dzień   Gdańsk  /wyjazd 9.00/  -  Augustów  /obiad 15.30 - 16.30/  -  Soleczniki   21.30 /nocleg bursa/

II dzień  śniadanie /stołówka merostwa lub we własnym zakresie/ - Soleczniki -zwiedzanie Gimnazjum J. Śniadeckiego,  pałac Wagnerów, wizyta w merostwie, 

obiad w stołówce merostwa - Taboryszki - muzeum Anny Krepsztul, - Turgiele  kościół, izba pamięci w gimnazjum, Pawłowo - Rzeczpospolita Pawłowska, Jaszuny - pałac, kolacja w bursie /organizacja własna/

III dzień  śniadanie /stołówka w merostwie  lub we własnym zakresie/   Wilno - cmentarz na Rossie Belmont, wzgórze Filomatów, Cmentarz na Antokolu,  kościół  św. Piotra i Pawła, Góra   Trzykrzyska, kościół św. Anny i kościół Bernardynów, spacer po Zarzeczu. Obiad - restauracja Katpedele,   kolacja w bursie we własnym zakresie.

IV dzień  śniadanie, obiad i kolacja j.w.  Wilno - zwiedzanie starego miasta - Ostra Brama, k. św. Teresy, cerkiew. św. Ducha, klasztor Bazylianów, plac ratuszowy,  dzielnica niemiecka, k. polski św. Ducha, sanktuarium Jezu Ufam Tobie, Uniwersytet Wileński, Archikatedra  św.  Stanisława, Wzgórze Giedymina.

V dzień  śniadanie /stołówka w merostwie  lub we własnym zakresie/   - zakupy w Maximie, wyjazd                z Solecznik ok.10.00 po drodze  - Koniuchy,  Ejszyszki,  Koleśniki,  Merecz - pożegnanie z Niemnem, ok. 14.00 obiad w DN Augustów, ok. 20.30 powrót do Gdańska.

Szacunkowy koszt przejazdu oraz pobytu  wraz z całodziennym wyżywieniem – około 500 zł PLN.

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 32 gości.

Licznik odwiedzin

32944
Dzisiaj6
Wczoraj103
W tym tygodniu109
W tym miesiącu2657
©2018 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin