Komunikaty dla Prezesów

Zgodnie z ustaleniami SEKRETARIATU ZOP ZNP z dnia 8 lipca br. oraz 21 czerwca posiedzenia OKR w sprawie szkolenia prezesów oddziałów ZNP okręgu pomorskiego i OKR przedstawiam poniższą informację.

W szkoleniu biorą udział: prezesi oddziałów, członkowie Zarządu Okręgu, przewodniczący OKMN, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.


Termin szkolenia: 22 sierpnia /czwartek/  2019r. –  24 sierpnia /sobota/ 2019r.

 1. Miejsce: Hotel LOGOS Gdańsk , ul. Uphagena 24, Gdańsk – Wrzeszcz
 2. Czas trwania szkolenia: przyjazd - 22 sierpnia od godz. 9.00; zakończenie szkolenia – wyjazd  24 sierpnia godz. 16.00
 3. Całkowity koszt szkolenia wynosi:  420 zł / I wariant / lub 220 zł / II Wariant lub 170 zł III wariant / 

Uwaga 1.: 50% kosztów szkolenia pokrywa Zarząd Oddziału za uczestników szkolenia o których wyżej oraz 50% Zarząd Okręgu z budżetów własnych. 

 

I wariant : 420 zł /w tym :  pełne wyżywienie, noclegi, dopłata do uroczystej kolacji, materiały

Oddział płaci 50% tj.  : 210 zł

II wariant : 220 zł / w tym pełne wyżywienie, bez noclegów i uroczystej kolacji, materiały

Oddział płaci 50% tj.  : 110 zł

III wariant  170 zł   / w tym pełne wyżywienie, bez noclegów i śniadań, materiały

Oddział płaci 50% tj. : 85 zł

 1. Dojazd na szkolenie uczestnika / tam i z powrotem /  -  pokrywa Zarząd Oddziału ZNP.
 2. Potwierdzenie udziału oraz termin wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu  -  upływa z dniem: 5 sierpnia 2019r.
 3. Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto ZOP ZNP: 

 PKO Bank Polski Oddział I w Gdańsku, 80-244 Gdańsk ul. Grunwaldzka 103;  

 Nr konta bankowego: 21 1020 1811 0000 0702 0234 9967  
z dopiskiem: szkolenie sierpień 2019r.  / wariant 1… lub 2 …  lub 3 … / 

 

Uwaga 2.  :  program szkolenia i jego tematyka mogą  ulec  modyfikacji.

Uwaga 3. : ze względu na ważne tematy poruszane w trakcie szkolenia od dnia 22-24 sierpnia br. uprzejmie prosimy o zaplanowanie przyjazdu i odjazdu w wyznaczonych godzinach. 

Uwaga 4. Członkowie OKRĘGOWEJ  KOMISJI REWIZYJNEJ  szkolą się wg. własnego PROGRAMU  szkolenia opracowanego przez PREZYDIUM OKR. 

PROGRAM  SZKOLENIA 22-24 sierpnia 2019r.

Serdecznie zapraszam członków nowo wybranego Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP na okres kadencji 2019-2024 .

Porządek : 

 1. Ukonstytuowanie się Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP
 2. Sprawy różne i wniesione przez członków ZOP ZNP

Oddelegowanie

Koleżanki i Koledzy Prezesi,

W dniu 8 maja 2019 roku ( środa )  o godz. 11.00 w hotelu Logos w Gdańsku Wrzeszczu przy  ul. Uphagena  28  odbędzie się  odprawa z prezesami oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego  Okręgu Pomorskiego. Obecność wszystkich prezesów oddziałów ZNP jest obowiązkowa.

Oddelegowanie

Koleżanki i Koledzy Prezesi,

W dniu 3 kwietnia 2019 roku ( środa )  o godz. 11.00 w hotelu Logos w Gdańsku Wrzeszczu przy  ul. Uphagena  28  odbędzie się  odprawa z prezesami oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego  Okręgu Pomorskiego. Obecność wszystkich prezesów oddziałów ZNP jest obowiązkowa.

Oddelegowanie

Koleżanki i koledzy,

W dniach od 14 marca do 16 marca 2019r.  w hotelu ZATOKA  w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 149, odbędzie się szkolenie w projekcie ,,Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”.

Projekt jest realizowany przez  ZNP we współpracy z Federacją Inicjatyw  Oświatowych , finansowany przez  Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej II . Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres tematyczny:                                                                                                                                                    

Moduł 3. Podniesienie wiedzy dotyczącej działania NGO i partnerów społecznych (w tym PES)  i umiejętności analizy sprawozdań finansowych m.in.:

 1. Rachunkowość i uwarunkowania prawne;
 2. Analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdań finansowych, zawartość informacyjna sprawozdań finansowych;
 3. Specyfika dotowania innych podmiotów prowadzących placówki edukacyjne (zasady  wyliczania wysokości dotacji, wydatkowanie i rozliczanie);
 4. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa (w tym PES) prowadzących placówki edukacyjne –  zakładanie, cele działania, ekonomika, zarządzanie, pomocnicza rola.

Czas trwania szkolenia:

14 marca 2019r. - w godz. 10.00 - 18.00

15 marca 2019r.   - w godz.   9.00 - 18.00

16 marca 2019r.   - w godz.   9.00 - 16.00

Uwaga: Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie Suweren ww. termin  zostają powiadomieni indywidualnie przez organizatora.

Oddelegowanie

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 30 gości.

Licznik odwiedzin

82655
Dzisiaj43
Wczoraj131
W tym tygodniu293
W tym miesiącu2378
©2019 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin