Komunikaty dla Prezesów

W dniu 21 października (poniedziałek) 2019r. godz. 10.00 w siedzibie ZOP ZNP ul. Wały Jagiellońskie 24 w Gdańsku odbędzie się posiedzenie Prezydium ZOP ZNP z udziałem prezesów oddziałów z siedzibami w powiatach. Ze względu na porządek posiedzenia (poniżej) uprzejmie proszę prezesów oddziałów z siedzibami w powiatach o przygotowanie informacji z oddziałów danego powiatu pkt. 2, 4 i 6 .
Planowane zakończenie posiedzenia godz. 14.00.
Porządek obrad:
1. Informacje z posiedzeń Prezydium ZG ZNP (wrzesień , październik 2019r).
2. Przygotowania do 42 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP:
- propozycja zmian do Statutu ZNP
- organizacja wyjazdu delegatów - okręg pomorski.
3. Wyniki badania sondażowego ZNP w sprawie form protestu przeprowadzonego w ogniwach ZNP - okręg pomorski (wrzesień 2019r).
4. Ruch kadrowy w szkołach i placówkach oświatowych okręgu pomorskiego (stan na dzień 30.09.2019r.).
5. Działania Związku Nauczycielstwa Polskiego (zarządów oddziałów) na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty. Informacja o renegocjowanych regulaminach wynagradzania nauczycieli, pracowników niebędący nauczycielami – współpraca z JST.
6. Tematyka szkoleń aktywu związkowego (w powiatach, rejonach oraz nowo wybranych prezesów oddziałów).
7. Analiza składki członkowskiej za pierwsze półrocze 2019r.
8. Sprawy różne i wniesione przez członków Prezydium i prezesów z siedzibami w powiatach.

(do pobrania) oddelegowanie

W związku z pytaniami dotyczącymi zapomóg osobom strajkującym informuję, co następuje:

FUNDUSZ SPECJALNEJ POMOCY ZNP dla strajkujących członków ZNP

1. Wpłynęło 20.232 wniosków / w tym z woj. pomorskiego ponad 647 wniosków.
2. Uruchomione środki na fundusz interwencyjny przy ZG ZNP na rok 2019 to kwota 4 mln 316 tys. zł. Z tego funduszu wypłacane są również zapomogi zdrowotne i inne zapomogi losowe /w każdym roku budżetowym/.
3. Pierwsza transza wypłat ruszyła z końcem sierpnia br. /w tym do okręgu pomorskiego/. Zapomogi trafiły ogółem do 200 wnioskodawców /osób: strajkujących co najmniej 9 dni, przede wszystkim małżeństw, rodzin wykazujących trudną sytuację materialną / obciążonych kredytami – hipoteką, zobowiązaniami wobec banków/, samotnych, samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych, chorych …. itp.
4. Wysokość zapomóg wynosi 500 zł. Wcześniej lokalnie oddziały ZNP udzielały wsparcia finansowego nauczycielom oraz pracownikom szkolnej administracji i obsługi, którzy z powodu udziału w strajku, znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej.
5. Ze względów obowiązującego RODO lista osób otrzymujących zapomogi nie będzie upubliczniona.
6. Osoba składająca wnioski o zapomogę proszona jest o sprawdzanie podanego konta indywidualnego do przelewu – jedynego źródła informacji o przyznanej zapomodze.
7. ZG ZNP przelewa środki na konto ZOP ZNP, z którego NIEZWŁOCZNIE zostają dokonywane przelewy na konta indywidualne wnioskodawców.

SPOŁECZNY KOMITET WSPIERAM NAUCZYCIELI

1. Napłynęło ponad 35.680 wniosków z prośbą o pomoc materialną w związku z utraconymi dochodami z powodu uczestnictwa w kwietniowym strajku.
2. Na koncie “Wspieram nauczycieli” zebrano 8 605 911 zł (stan na 1 lipca 2019).
3. Komitet zdecydował, że kwota wypłacana strajkującym wyniesie 500 zł (brutto).
4. Zgodnie z regulaminem pomoc otrzymują nauczyciele i nauczycielki, a także inne osoby zatrudnione w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, które:
 -brały udział w kwietniowym strajku przez minimum 9 dni;
 -w dniu przystąpienia do strajku nie były członkami związku zawodowego;
 -są w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Przyjęliśmy, że będziemy wypłacać zaczynając od tych, którzy mają najmniejsze dochody.
5. Pierwsze wypłaty dla nauczycieli i nauczycielek oraz innych pracowników oświaty, którzy mają dochody poniżej 1000 zł brutto na osobę w rodzinie rozpoczęły się 8 lipca 2019 r. Kolejno pieniądze dostaną osoby z dochodem do 1500 zł, 2000 zł itd. - do wyczerpania środków.
6. Zbiórka i akcja pomocy dla nauczycieli będzie trwała dalej, także jesienią. Komitet deklaruje, że na miarę swoich sił i środków będzie wspierał walkę nauczycieli o godne zarobki i lepszą edukację.

Zgodnie z ustaleniami SEKRETARIATU ZOP ZNP z dnia 8 lipca br. oraz 21 czerwca posiedzenia OKR w sprawie szkolenia prezesów oddziałów ZNP okręgu pomorskiego i OKR przedstawiam poniższą informację.

W szkoleniu biorą udział: prezesi oddziałów, członkowie Zarządu Okręgu, przewodniczący OKMN, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.


Termin szkolenia: 22 sierpnia /czwartek/  2019r. –  24 sierpnia /sobota/ 2019r.

  1. Miejsce: Hotel LOGOS Gdańsk , ul. Uphagena 24, Gdańsk – Wrzeszcz
  2. Czas trwania szkolenia: przyjazd - 22 sierpnia od godz. 9.00; zakończenie szkolenia – wyjazd  24 sierpnia godz. 16.00
  3. Całkowity koszt szkolenia wynosi:  420 zł / I wariant / lub 220 zł / II Wariant lub 170 zł III wariant / 

Uwaga 1.: 50% kosztów szkolenia pokrywa Zarząd Oddziału za uczestników szkolenia o których wyżej oraz 50% Zarząd Okręgu z budżetów własnych. 

I wariant : 420 zł /w tym :  pełne wyżywienie, noclegi, dopłata do uroczystej kolacji, materiały

Oddział płaci 50% tj.  : 210 zł

II wariant : 220 zł / w tym pełne wyżywienie, bez noclegów i uroczystej kolacji, materiały

Oddział płaci 50% tj.  : 110 zł

III wariant  170 zł   / w tym pełne wyżywienie, bez noclegów i śniadań, materiały

Oddział płaci 50% tj. : 85 zł

  1. Dojazd na szkolenie uczestnika / tam i z powrotem /  -  pokrywa Zarząd Oddziału ZNP.
  2. Potwierdzenie udziału oraz termin wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu  -  upływa z dniem: 5 sierpnia 2019r.
  3. Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto ZOP ZNP: 

 PKO Bank Polski Oddział I w Gdańsku, 80-244 Gdańsk ul. Grunwaldzka 103;  

 Nr konta bankowego: 21 1020 1811 0000 0702 0234 9967  
z dopiskiem: szkolenie sierpień 2019r.  / wariant 1… lub 2 …  lub 3 … / 

Uwaga 2.  :  program szkolenia i jego tematyka mogą  ulec  modyfikacji.

Uwaga 3. : ze względu na ważne tematy poruszane w trakcie szkolenia od dnia 22-24 sierpnia br. uprzejmie prosimy o zaplanowanie przyjazdu i odjazdu w wyznaczonych godzinach. 

Uwaga 4. Członkowie OKRĘGOWEJ  KOMISJI REWIZYJNEJ  szkolą się wg. własnego PROGRAMU  szkolenia opracowanego przez PREZYDIUM OKR. 

PROGRAM  SZKOLENIA 22-24 sierpnia 2019r.

Serdecznie zapraszam członków nowo wybranego Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP na okres kadencji 2019-2024 .

Porządek : 

  1. Ukonstytuowanie się Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP
  2. Sprawy różne i wniesione przez członków ZOP ZNP

Oddelegowanie

Koleżanki i Koledzy Prezesi,

W dniu 8 maja 2019 roku ( środa )  o godz. 11.00 w hotelu Logos w Gdańsku Wrzeszczu przy  ul. Uphagena  28  odbędzie się  odprawa z prezesami oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego  Okręgu Pomorskiego. Obecność wszystkich prezesów oddziałów ZNP jest obowiązkowa.

Oddelegowanie

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 33 gości.

Licznik odwiedzin

101998
Dzisiaj130
Wczoraj111
W tym tygodniu130
W tym miesiącu2235
©2019 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin