Aktualności

image001

Ministerstwo edukacji stale posługuje się w debacie publicznej wykresami przedstawiającymi średnie wynagrodzenie nauczycieli nie informując, że jest to termin stworzony na potrzeby księgowych a nie średnia pensja!

To teoretyczna konstrukcja prawna składająca się z wielu elementów, których część nawet nie jest wynagrodzeniem, jak odprawy emerytalne i rentowe. Średnie wynagrodzenie jest przez to sztucznie zawyżone (i dlatego chętnie pokazywane przez MEiN, co widzimy oglądając resortowe prezentacje i grafiki).

Średnie wynagrodzenie nauczycieli to nie średnia, którą znamy z lekcji matematyki!

Kwot średniego wynagrodzenia nauczycieli tych w żaden sposób nie można utożsamiać z nauczycielską pensją.

Wynagrodzenie średnie obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, jakie są określone w Karcie Nauczyciela. Indywidualna pensja nauczyciela, wypłacana co miesiąc, nigdy nie obejmie wszystkich składników wchodzących w skład tzw. średniego wynagrodzenia, ponieważ żaden nauczyciel nigdy nie otrzymuje jednocześnie wszystkich składników płacowych, określonych w pragmatyce nauczycielskiej.

W skład średniego wynagrodzenia wchodzi jednocześnie odprawa emerytalna dla nauczycieli przechodzących na emeryturę i świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole. Jest oczywistym, że ten sam nauczyciel nie może jednocześnie nabyć prawa do obu składników.

Znaczna część składników tzw. średniego wynagrodzenia w świetle przepisów prawa pracy w ogóle nie stanowi wynagrodzenia, ze względu na to, że na ich socjalny charakter. Tego rodzaju świadczeniem jest np. odprawa emerytalna (rentowa) czy też odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Są to składniki wypłacane okazjonalnie w związku z wystąpieniem określonej sytuacji faktycznej (rozwiązanie stosunku pracy, przejście na emeryturę). Tym samym składniki te nie mogą być utożsamiane z comiesięcznymi zarobkami (pensją) nauczyciela.

W skład tzw. średniego wynagrodzenia wlicza się również dodatki funkcyjne i motywacyjne należne nie nauczycielom, a kadrze kierowniczej – dyrektorom i wicedyrektorom szkół, za pracę nienauczycielską, oraz tylko tym nauczycielom, którzy pełnią np. funkcje wychowawcy czy mentora. 

Tzw. średnie wynagrodzenie obejmuje ponadto świadczenia wypłacane nie co miesiąc, takie jak dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia wypłacane raz na 5 lat, jak nagroda jubileuszowa, czy też świadczenia wypłacane incydentalnie, jak nagrody za osiągnięcia w pracy. 

Największy wpływ na sztuczne zawyżenie tzw. średniego wynagrodzenia nauczyciela ma wynagrodzenie za pracę powyżej pełnego etatu, a więc wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe (zwiększony wymiar czasu pracy).

Zatem tzw. średnie wynagrodzenie jest skomplikowaną, teoretyczną konstrukcją prawną, zdefiniowaną ustawowo, a nie realną pensją otrzymywaną co miesiąc przez nauczyciela.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od września 2022 r.:

 • początkujący 3424 zł brutto
 • mianowany 3597 zł brutto
 • dyplomowany 4224 zł brutto

image003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Przemysław Czarnek zarzucił nam, że nie protestowaliśmy przed rządami jego partii, czyli przed rokiem 2016.

20 września 2022 r. w radiowym wywiadzie (PR24) minister Czarnek powiedział: „Gdzie był Związek Nauczycielstwa Polskiego przed 2016 rokiem i dlaczego nie protestował?” Otóż #ZNP protestował przed rokiem 2016. Może wówczas pan minister nie interesował się edukacją, bo nie był jeszcze ani posłem, ani wojewodą. Dlatego przygotowaliśmy skrót najważniejszych akcji protestacyjnych od 2008 r.:

AKCJE PROTESTACYJNE ZNP OD 2008 ROKU

 • 18 stycznia 2008 r. ogólnopolska manifestacjaw Warszawie (podczas której domagaliśmy się podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, utrzymania uprawnień emerytalnych, odstąpienia od planów decentralizacji systemu wynagradzania nauczycieli, upowszechnienia wychowania przedszkolnego, rezygnacji z planów wprowadzenia tzw. bonu oświatowego, powołania Krajowej Rady Edukacyjnej z udziałem partnerów społecznych)
 • 8 kwietnia 2008 r. pogotowie protestacyjnew ogniwach ZNP
 • 9 – 16 maja 2008 r. referenda strajkowe
 • 27 maja 2008 r. ogólnopolski STRAJKpracowników oświaty
 • 1 września 2008 r. pikieta przed gmachem MEN jako wyraz protestu wobec prywatyzacji oświaty, likwidacji nauczycielskich uprawnień, niskich podwyżek płac
 • 5 listopada 2008 r. wspólna pikieta z FZZ i Solidarnością przed Sejmem
 • 19 listopada 2008 r. pikieta ZNP, oświatowej Solidarności i FZZ przed Sejmem
 • 14 czerwca 2010 r. demonstracja ZNPw Warszawie
 • 18 listopada 2013 r. Ogólnopolska Akcja Protestacyjna„Dość tego!” jako reakcja ZNP na projektowane przez rząd zmiany w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela
 • 18 – 23 listopada 2013 r. oflagowanie budynków szkół i placówek
 • 23 listopada 2013 r. ogólnopolska manifestacjaZNP w Warszawie
 • 18 kwietnia 2015 r.ogólnopolska manifestacja ZNP nauczycieli i pracowników oświaty
 • 19 maja 2015 r. pikieta ZNPpodczas obrad rządu – sprzeciw wobec polityki edukacyjnej prowadzonej przez minister edukacji.

Polecamy artykuł:

Czarnek rozpowszechnia fejki o roli ZNP w okresie rządów PO-PSL. Przypominamy, jak było naprawdę – Głos Nauczycielski (glos.pl)

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 93 gości.

Licznik odwiedzin

244063
Dzisiaj57
Wczoraj231
W tym tygodniu57
W tym miesiącu494

Search

facebook_page_plugin