Items filtered by date: marzec 2022

czwartek, 31 marzec 2022 09:19

INFORMACJA NR 47 z dnia 31 marca 2022r.

image005

ZNP do MEiN: Domagamy się procedury uzgodnieniowej - ZNP : ZNP

31 marca 2022 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki  o podjęcie procedury uzgodnieniowej, polegającej na rozpoczęciu negocjacji ze związkami zawodowymi nad treścią rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Projekt tego rozporządzenia został przesłany do ZNP jedynie do zaopiniowania. Tymczasem uzgodnienie wymaga rozpoczęcia negocjacji przez stronę ministerialną i związkową. W przeciwieństwie do procesu „opiniowania” w procedurze „uzgadniania” istotne miejsce ma element dotyczący negocjacji. Etap ten powinien być zakończony sporządzeniem protokołu uzgodnień, ewentualnie rozbieżności, jeżeli nie udało się uzyskać konsensu co do zajmowanych stanowisk. 

Projekt rozporządzenia

 Uzasadnienie do projektu rozporządzenia

Published in Aktualności
środa, 30 marzec 2022 09:16

INFORMACJA NR 46 z dnia 30 marca 2022r.

image006image007

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się: 

 • zwiększenia nakładów na oświatę i wychowanie,
 • 20% wzrostu wynagrodzenia nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia br., wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych,
 • oraz powiązania nauczycielskich wynagrodzeń ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. 

https://www.facebook.com/znpedupl/videos/1675298696176537

ZNP: Domagamy się 20% wzrostu płac od stycznia br. - ZNP : ZNP

OECD: Polskie państwo płaci nauczycielom skandalicznie mało

Prezes ZNP przypomniał, że OECD w najnowszej edycji raportu „Education at a Glance” nie pozostawia złudzeń – polskie państwo płaci nauczycielom skandalicznie mało.  Specjaliści z OECD porównali zarobki nauczycieli szkół podstawowych m.in. po przepracowaniu 10 lat. W tym zestawieniu polscy nauczyciele znaleźli się na czwartym miejscu od końca (!) wśród krajów OECD. Gorzej zarabiają jedynie nauczyciele na Węgrzech, Słowacji  i w Grecji. W raporcie porównano także maksymalne zarobki nauczycieli szkół podstawowych w szczytowym momencie kariery. Wynagrodzenie polskiego nauczyciela w szczytowym punkcie kariery stanowi zaledwie 55,2 proc. średnich zarobków nauczycielskich w OECD i 54,8 proc. średniej w UE. 

Od stycznia 2022 r. duża część nauczycieli w Polsce otrzymuje dodatek wyrównawczy, bo ich pensja jest niższa od wynagrodzenia minimalnego! Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło o 210 zł – do 3010 zł. Młody nauczyciel z tytułem magistra   i przygotowaniem pedagogicznym zarabia obecnie 2949 zł brutto, czyli o 61 zł mniej niż wynosi nowa stawka dla osób bez wykształcenia pracujących na najniższej krajowej!  

GUS: Płace nauczycieli

W listopadzie ub.r. Główny Urząd Statystyczny przygotował raport na temat zarobków   w gospodarce. Wymieniono w nim przeciętne zarobki różnych grup pracowników. Wśród nich także pracowników, których określono mianem “wykonujących prace proste”. Pensja pracownika wykonującego “proste prace” to 3576 zł brutto. Płaca zasadnicze aż w 11 z 12 grup zaszeregowania nauczycieli jest niższe od pensji osoby wykonującej „proste prace”?  

Nauczyciel stażysta z licencjatem, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2800 zł. To o prawie 800 zł mniej! Jego kolega z tytułem magistra, a więc po dwóch dodatkowych latach studiowania, może liczyć 2818 zł brutto! Trzysta tysięcy polskich nauczycieli otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze mniejsze niż osoby, którym pracodawcy zlecają wykonywanie „prac prostych”. 

Wspólne działania ZNP i FZZ

W lutym br. dwa związki – Związek Nauczycielstwa Polskiego i WZZ „Forum – Oświata” – poinformowały, że aktualne są wspólne ustalenia zawarte w porozumieniu związków zawodowych z 13 października 2021 r., zgodnie z którymi domagamy się wzrostu wynagrodzeń oraz:

 • powiązania wysokości minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej,
 • przywrócenia nauczycielom uprawnień do emerytur na zasadach określonych w art. 88 Karty Nauczyciela.

ZNP i FZZ wystąpiły do Rady Dialogu Społecznego o dokonanie zmian w ustawie   o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w celu umożliwienia prowadzenia sporu zbiorowego  w oświacie ze stroną rządową oraz samorządową (a nie jak dziś z dyrektorem placówki).

ZNP i FZZ deklarują podjęcie wspólnych działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń w oświacie.

Rada Dialogu Społecznego

W środę, 30 marca Rada Dialogu Społecznego m.in. z udziałem ministra edukacji zajmie się aktualnymi problemami w oświacie. Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego rozpocznie się   o godz. 11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog przy ul. Bolesława Limanowskiego 23 w Warszawie. 

Published in Aktualności
piątek, 25 marzec 2022 09:07

INFORMACJA NR 45 z dnia 25 marca 2022r.

 

image008image009.jpg
Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela w zakresie podwyższenia nauczycielskich pensji. Nowelizacja ta jest projektem poselskim, dlatego nie była konsultowana z partnerami społecznymi. W ciągu dwóch dni odbyło się pierwsze, drugie i trzecie czytanie projektu ustawy.

Przedstawiciel ZNP – podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – krytycznie odniósł się do ww. projektu ustawy w zakresie trybu pracy, nieprawdziwego uzasadnienia, a przede wszystkim do proponowanego wzrostu wynagrodzenia nauczycieli,  tj. o 4,4 proc. od 1 maja 2022 r.

W czasie prac sejmowych zgłaszane były poprawki do projektu ustawy przez Koalicję Obywatelską, a także Lewicę. Propozycja ZNP, którą przekazaliśmy premierowi  Morawieckiemu w styczniu br., dotycząca wzrostu wynagrodzenia nauczycieli  o 20 proc. została zgłoszona jako poprawka przez posłankę Agnieszkę Dziemianowicz -Bąk.

W trzecim czytaniu poprawka ta została odrzucona przez posłów Zjednoczonej Prawicy stosunkiem głosów 228 do 223. Inne poprawki zwiększające wynagrodzenie nauczycieli ponad 4,4 proc. również zostały odrzucone.

Dalsze procedowanie ustawy odbędzie się w Senacie – ZNP będzie zgłaszał poprawkę zwiększającą wynagrodzenie nauczycieli o 20 proc. z wyrównaniem od stycznia br.

Pierwsze czytanie nowelizacji karty nauczyciela (podwyżki 4,4% )

iTV Sejm – transmisje – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Nowelizacja Karty z propozycją wzrostu wynagrodzeń o 4,4% od 1 maja - ZNP : ZNP

Published in Aktualności
wtorek, 22 marzec 2022 08:53

INFORMACJA NR 43 z dnia 22 marca 2022r.

image012

Nowelizacja Karty Nauczyciel z propozycją wzrostu wynagrodzeń o 4,4% od 1 maja do 31 grudnia 2022r.

22 marca 2022 r. został opublikowany w Sejmie projekt nowelizacji Karty Nauczyciela (TUTAJ).

“W okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 zwiększa się o 4,4 proc. Zgodnie  z dokumentem, nauczyciele powinni otrzymać podwyżkę najpóźniej do 30 czerwca br. z wyrównaniem od 1 maja br.

Na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja br. przeznaczono 1 mld 671 mln zł.

“W związku z powyższym, celem niniejszej ustawy jest zapewnienie nauczycielom podwyżki od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. poprzez zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta umożliwi jednocześnie podwyższenie od dnia 1 maja 2022 r. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia” – czytamy w uzasadnieniu do projektu poselskiego.

Zdaniem ZNP, zawarta w projekcie ustawy podwyżka nie jest satysfakcjonująca dla środowiska.

– To częściowa realizacja postulatów ZNP. Oferowana podwyżka nie uratuje sytuacji  w szkołach i nie rozwiąże kryzysu, z jakim się zmagamy. ZNP będzie zabiegał o zdecydowanie większe pieniądze na wzrost wynagrodzeń w oświacie – skomentował Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

Published in Aktualności
czwartek, 17 marzec 2022 08:44

INFORMACJA NR 42 z dnia 17 marca 2022r.

VIDEO: Wzrost wynagrodzeń nauczycieli
image013image014    

 

 

 

 

 

 

Postulaty ZNP to:

– zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2022,

– wzrost wynagrodzeń nauczycieli (aby zachęcić nowe osoby do pracy w oświacie i zapobiec odejściom nauczycieli ze szkół i przedszkoli),

– pilne uporządkowanie prawne edukacji dzieci z Ukrainy. Proponujemy m.in.:

 • zmianę zasad oceniania i klasyfikowania osób niebędących obywatelami polskimi poprzez wyłączenie uczniów z Ukrainy z obowiązujących ogólnie zasad oceniania i klasyfikowania w polskich szkołach (przynajmniej do końca czerwca);
 • umożliwienie nauczycielom z Ukrainy podejmowanie pracy na stanowisku nauczyciela i pomocy nauczyciela;
 • przygotowanie odpowiedniej liczby nauczycieli języka polskiego, jako obcego,
 • zapewnienie odpowiedniej liczby podręczników do nauki języka polskiego jako obcego,
 • umożliwienie powszechnego zatrudniania asystentów w szkołach i przedszkolach,
 • wyposażenie dzieci uchodźczych w wyprawki szkolne / przedszkolne oraz potrzebne podręczniki za darmo,
 • zapewnienie uczniom odpowiednio zorganizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

16 marca 2022 r. ZNP złożył wniosek do MEiN o pilne spotkanie z przedstawicielami ZNP w celu omówienie bieżących problemów systemu oświaty, wynikających z nagłego wzrostu liczby dzieci i młodzieży uczęszczających do polskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

– W polskiej szkole nie brakuje solidarności! Brakuje pieniędzy, nauczycieli i dobrych rozwiązań prawnych. Dlatego potrzebne jest pilne zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2022! Wnioskujemy także o wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Jako nauczyciele i nauczycielki jesteśmy całym sercem z naszymi uczniami i uczennicami, ale system oświaty jest dramatycznie niedofinansowany, co negatywnie odbija się na warunkach nauki i pracy – mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Pracownicy szkół i placówek oświatowych aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom i otoczyli opieką dziesiątki tysięcy dzieci i uczniów. Nagłe zwiększenie liczby beneficjentów systemu oświaty nałożyło się na dotychczasowe poważne problemy polskiej szkoły i jej pracowników. Zwiększenie zadań  i obowiązków powinno następować równolegle  ze zwiększeniem uposażenia pracowników.

Pomoc setkom tysięcy ukraińskich uchodźców uciekających przed skutkami toczącej się  w Ukrainie wojny, to dziś najważniejsze zadanie dla rządu i samorządów, a także polskiego społeczeństwa. Pracownicy szkół i placówek oświatowych aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom i otoczyli opieką dziesiątki tysięcy dzieci i uczniów.

Niestety, nagłe zwiększenie liczby beneficjentów polskiego systemu oświaty nałożyło się na dotychczasowe poważne problemy polskiej szkoły i jej pracowników. Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego od wielu już miesięcy zwraca uwagę Pana Ministra na te problemy, zwłaszcza w kontekście niedostatecznych nakładów na oświatę, a także zamrożenia wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

– Nauczyciele i pracownicy oświaty od pierwszych godzin ataku na Ukrainę włączyli się w organizowanie pomocy dla uchodźców: organizują zbiórki, noclegi, udzielają wsparcia a teraz od kilku dni także uczą uchodźcze dzieci, które trafiły do polskich szkół i przedszkoli. Nauczyciele otoczyli opieką dziesiątki tysięcy dzieci i uczniów. Stanęli na wysokości zadania – mówił na konferencji prasowej 16 marca prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Jako nauczyciele i nauczycielki jesteśmy całym sercem z naszymi uczniami i uczennicami, ale system oświaty jest dramatycznie niedofinansowany, co negatywnie odbija się na warunkach nauki i pracy. Dlatego potrzebne jest pilne zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2022! Uważamy, że zwiększenie zadań  i obowiązków powinno przebiegać równolegle ze wzrostem wynagrodzeń i zwiększeniem subwencji oświatowej. Mamy więcej uczniów, więcej zadań,  a tyle samo pieniędzy na zorganizowanie edukacji i taką samą liczbę nauczycieli (z kryzysem kadrowym polska oświata boryka się już od dwóch lat

Published in Aktualności
czwartek, 03 marzec 2022 08:42

INFORMACJA NR 41 z dnia 3.03.2022r.

image015

 

ZNP interweniuje w sprawie nowego systemu podatkowego oraz jego negatywnego wpływu na pensje nauczycieli, oczekując pilnej korekty funkcjonujących rozwiązań.

3 marca 2022 r. Związek wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym zwraca się z wnioskiem o niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań prawnych zapobiegających negatywnym skutkom zmian podatkowych ogłoszonych w ramach Polskiego Ładu, polegających na zaniżaniu wynagrodzeń wypłacanych w ciągu roku podatkowego pracownikom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Interwencja ZNP: Nowy system podatkowy a niższe pensje - ZNP : ZNP

Published in Aktualności
środa, 02 marzec 2022 08:40

INFORMACJA Nr 40 z dnia 2 marca 2022r.

Prezydent zawetował lex Czarnek!

image016

— Nie mówię, że nie miałem żadnych zastrzeżeń do tej ustawy, bo miałem. Choć uważam, że jest tam szereg rozwiązań, które powinny zostać rozpatrzone. Ale odłóżmy to na później. Na razie do tej ustawy jest weto. Proszę uznać temat za zakończony. Niech on nam nie przeszkadza w kwestii najważniejszej, obrony Polski — powiedział w środę, 2 marca prezydent Andrzej Duda na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent zawetował lex Czarnek! - ZNP : ZNP

 

Published in Aktualności
środa, 02 marzec 2022 08:28

INFORMACJA NR 39 z dnia 2 marca 2022r.

Nowy system podatkowy ciągle uderza w nauczycieli

image017

Nowy system podatkowy ciągle uderza w pensje nauczycieli - ZNP : ZNP

1 stycznia 2022 r. weszły zmiany w tzw. Polskim Ładzie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Połączenie ograniczenia możliwości zmniejszania zaliczki na podatek tylko                     i wyłącznie do jednego stosunku pracy z pozbawieniem pracowników przez tzw. Polski Ład prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku zaskutkowało tym, iż wynagrodzenia wypłacone przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe na początku stycznia 2022 r. były niższe od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie w odniesieniu do wynagrodzeń z grudnia 2021 r. Niższe wynagrodzenie otrzymali również ci pracownicy systemu oświaty, którzy w ogóle nie złożyli oświadczenia PIT-2.

W reakcji na zaistniałą sytuację w dniu 5 stycznia br. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o pilne wprowadzenie rozwiązań, które zniwelują ww. negatywne skutki Polskiego Ładu. Jeszcze tego samego dnia wniosek ten został przekazany Ministrowi Finansów.

7 stycznia 2022 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. poz. 28), które ma zagwarantować nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym wyrównanie zaniżonych wynagrodzeń oraz umożliwić wypłatę tych wynagrodzeń w kolejnych miesiącach bez konieczności odprowadzania zawyżonych względem 2021 r. zaliczek na podatek dochodowy.

– W obecnej sytuacji ZNP ponownie zwróci się do premiera oraz do ministrów – edukacji i finansów – z interwencją ws. nowego systemu podatkowego oraz jego negatywnego wpływu na pensje nauczycieli – informuje wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński.

– W wyniku działań Polskiego Ładu tysiące nauczycieli w kraju otrzymało w lutym kuriozalnie niskie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – alarmuje Piotr Gościniak, prezes Oddziału ZNP Leszno. – Problem dotyczy wszystkich stopni awansu zawodowego niezależnie od stażu pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w lutym br. przeprowadził badanie ankietowe dotyczące wpływu zmian podatkowych ogłoszonych w ramach Polskiego Ładu na wynagrodzenie nauczycieli.

W badaniu wzięło udział ponad 12 tys. respondentów. 47,2 proc. wskazało, że ich wynagrodzenie za styczeń (bez godzin ponadwymiarowych) uległo zmniejszeniu w stosunku do wynagrodzenia pobieranego przed wprowadzeniem Polskiego Ładu. W większości nie otrzymali oni zwrotu utraconego wynagrodzenia (33,2 proc.). W styczniu uległo również zmniejszeniu wynagrodzenie nauczycieli za jedną godzinę ponadwymiarową – tak wskazało 40,1 proc. respondentów. W przypadku wynagrodzenia za luty (bez godzin ponadwymiarowych) odsetek badanych, których wynagrodzenie uległo zmniejszeniu wyniósł 38,1 proc.

Zdecydowanie najgorzej kształtowała się sytuacja nauczycieli zatrudnionych w więcej niż jednej szkole/placówce. 77,1 proc. nauczycieli uczestniczących w badaniu – w styczniu otrzymało niższe wynagrodzenie, natomiast w lutym – 58,2 proc. W przypadku wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową 47 proc. otrzymało niższą stawkę. Nauczyciele otrzymali także zmniejszone dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”).

Published in Aktualności

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 76 gości.

Licznik odwiedzin

232111
Dzisiaj115
Wczoraj201
W tym tygodniu1006
W tym miesiącu2100
©2022 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin