Items filtered by date: luty 2022

piątek, 25 luty 2022 15:03

INFORMACJA NR 38 z dnia 24 lutego 2022r.

Niech żyje wolna Ukraina!

Solidarni z Ukrainą!

Polskie nauczycielki i nauczyciele sercem z Ukrainą!

image002

LIST ETUCE: https://znp.edu.pl/assets/uploads/2022/02/2022_02_ETUCE_Statement_on_the_situation_at_Ukraine_borders.pdf

LIST ZNP do ukraińskiego związku nauczycieli i pracowników oświaty:

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2022/02/ZNP-Letter-to-Colleagues-from-Ukraine.pdf

W ślad za  LIST-em Prezesa ZNP skierowanego do Koleżanek i Kolegów pracowników oświaty na Ukrainie  zwracam się do Was z prośbą o zainicjowanie akcji wsparcia  uczniów i uczennic , pracowników oświaty i ich rodzin na Ukrainie.  ZG ZNP zaprasza do budowania wspólnego portalu SOLIDARNI Z UKRAINĄ na którym możecie dokumentować pomysły i zdjęcia pokazujące formy Wasze wsparcia / działania .

Published in Aktualności
piątek, 25 luty 2022 14:59

INFORMACJA NR 37 z dnia 24 lutego 2022r.

image003

 

22 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie kierownictw Związku Nauczycielstwa Polskiego, WZZ „Forum – Oświata” WZZ oraz ZZ „Rada Poradnictwa”, na które zaproszono również kierownictwo Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Przedstawiciele Solidarności nie pojawili się na spotkaniu.

Published in Aktualności
piątek, 25 luty 2022 14:47

INFORMACJA NR 36 z dnia 22 lutego 2022r.

image005image008

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znp.edu.pl/zlozenie-petycji-do-prezydenta-o-niepodpisywanie-ustawy-lex-czarnek/

https://znp.edu.pl/glos-relacjonuje-pikiete/

Uchwała Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej z 22 lutego 2022 roku w sprawie ustawy z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (tzw. lex Czarnek)

Published in Aktualności
czwartek, 17 luty 2022 11:51

INFORMACJA NR 35 z dnia 17 lutego 2022r.

image002

Nadzwyczajna Rada Pedagogiczna przed Pałacem Prezydenckim na temat lex Czarnek – pikieta ZNP 22.02.2022 

Zapraszamy na pikietę Związku Nauczycielstwa Polskiego we wtorek, 22 lutego br. w godz. 14.30 – 15.30 przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie poświęconą ustawie Prawo oświatowe (lex Czarnek), która została skierowana do podpisu Prezydenta RP. To ostatni moment, by próbować powstrzymać wejście w życie nowych przepisów. Podczas Rady Pedagogicznej przedstawimy argumenty, dlaczego warto zawetować ustawę lex Czarnek.  

Na Nadzwyczajną Radę Pedagogiczną przed Pałacem Prezydenckim zapraszamy pana prezydenta Andrzeja Dudę i pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę. 

Wierzymy, że Prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę nowelizującą prawo oświatowe i tym samym przychyli się do głosu wielu środowisk, w tym Związku Nauczycielstwa Polskiego czy akcji Wolna Szkoła, negatywnie opiniujących zawarte w niej niekorzystne dla szkoły i jej uczniów rozwiązania. 

Published in Aktualności

Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. wzrostu wynagrodzenia nauczycieli od stycznia 2022r.

image001

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 14 lutego 2022 r. w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2022 r.

Prezydium Zarządu Głównego ZNP domaga się podjęcia w trybie pilnym rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli o 20 proc. z wyrównaniem od stycznia 2022.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 zamroził na poziomie roku 2020 kwotę bazową dla nauczycieli. Jest ona podstawą do określania wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zamrożenie kwoty bazowej oznacza w konsekwencji brak wzrostu wynagrodzenia nauczycieli. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego w czasie prac  w parlamencie zgłosił poprawkę pozwalającą na wzrost wynagrodzenia od stycznia 2022 r. Niestety, w Sejmie Zjednoczona Prawica ją odrzuciła.

Spadek realnej wartości wynagrodzenia, wysoka inflacja, zamrożenie kwoty bazowej, a także obniżenie poborów nauczycieli w związku z wdrożeniem zmian podatkowych ogłoszonych w ramach Polskiego Ładu, upoważnia Prezydium Zarządu Głównego ZNP do żądania wzrostu wynagrodzenia nauczycieli.

                                                                                                                                                                                               

za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polsk

Published in Aktualności

Wniosek ZNP do Premiera RP o dodatek covidowy dla nauczycieli i pracowników.

image003

https://znp.edu.pl/wniosek-znp-do-premiera-rp-o-dodatek-covidowy-dla-nauczycieli-i-pracownikow/

ZNP wnioskuje do Premiera RP o dodatek covidowy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi jednostek systemu oświaty. Nauczyciele i inni pracownicy jednostek systemu oświaty, podobnie jak pracownicy systemu ochrony zdrowia, od samego początku pandemii byli narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo zarażenia się wirusem Covid-19. nauczyciele i inni pracownicy jednostek systemu oświaty, podobnie jak pracownicy systemu ochrony zdrowia, od samego początku pandemii byli narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo zarażenia się wirusem Covid-19. Przez długi okres nauczyciele byli pozbawieni dostępu do szczepionek i testów, a mimo to wykonywali swoją pracę bezpośrednio na rzecz dzieci i młodzieży.

W szczególności dotyczy to nauczycieli i pracowników przedszkoli, które to jednostki w zasadzie przez cały okres pandemii były dostępne dla dzieci.

W Polsce nauczyciele i pracownicy jednostek systemu oświaty nie otrzymali żadnego wsparcia związanego z częściowym zrekompensowaniem negatywnych skutków pracy w okresie pandemii – mimo, że nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkół i przedszkoli pracowali, a także nadal pracują w warunkach podwyższonego ryzyka zakażenia koronawirusem.

Published in Aktualności

image005

ZNP kieruje wezwanie przedsądowe do Barbary Nowak

W związku z rozpowszechnianym przez Małopolską Kurator Oświaty Barbarę Nowak nieprawdziwym i naruszającym dobra osobiste twierdzeniem, jakoby Związek Nauczycielstwa Polskiego był organizacją, która „pod pozorami działań edukacyjnych realizuje strategię stopniowej destrukcji społecznych norm, na których opiera się społeczeństwo  i rodzina” niniejszym wzywamy panią kurator do opublikowania na okres 3 dni, na stronie głównej serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem: https://kuratorium.krakow.pl/oświadczenia następującej treści:

Niniejszym oświadczam, iż rozpowszechniane przeze mnie twierdzenie, jakoby Związek Nauczycielstwa Polskiego był organizacją, która pod pozorami działań edukacyjnych realizuje strategię stopniowej destrukcji społecznych norm, na których opiera się społeczeństwo i rodzina, jest twierdzeniem nieprawdziwym. Za rozpowszechnianie tego nieprawdziwego i naruszającego dobra osobiste Związku Nauczycielstwa Polskiego twierdzenia Związek ten przepraszam”.

https://znp.edu.pl/w-odpowiedzi-barbarze-nowak-prawda-o-zwiazku-nauczycielstwa-polskiego/

Koleżanki i Koledzy , członkowie ZNP okręgu pomorskiego podaje link do materiału - felietonu Pani Barbary Nowak małopolskiej kurator oświaty pt. Prezes Sławomir Broniarz jak żużlowiec – zawsze w lewo. ZNP. Materiał został opublikowany na prawicowym portalu internetowym w Polityce.pl / 5 lutego 2022r /.

W felietonie , kurator Nowak przewijają się treści pełne nienawiści, arogancji do historii ZNP. Nieznajomość historii naszej organizacji nie może być powodem do zakłamywania historii na potrzeby chwili - rozpoczynających się kampanii wyborczych. Ataki na ZNP świadczą jedynie o słabości wszystkich atakujących, którzy potępiają działania ZNP stojącego w obronie godnych warunków pracy i płacy , jakości kształcenia pokoleń Polaków na przestrzeni 117 lat pięknej historii Związku. Przetrwanie ZNP w trudnych dziejach Polski świadczy o jego sile działania. ZNP od momentu powstania upowszechniał oświatę wśród ludu, rozwijał świadomość narodową, walczył o powszechny dostęp do edukacji , podmiotowość społeczno-polityczną warstw dyskryminowanych i wyzyskiwanych, negatywnie oceniał aktywność polityczną duchowieństwa - zazwyczaj aktywność bliskiej ruchowi nacjonalistycznemu, ofiarna aktywność polskiego nauczycielstwa - wzór społeczeństwa obywatelskiego  w najczarniejszych latach wojny i okupacji zapisał piękne karty historii Związku. Organizacja zawsze stojąca w obronie słabszych , walcząca o prestiż zawodu nauczyciela, godne warunki pracy i płacy - doceniana na arenach międzynarodowych UE i świata - nie tylko ruchu związkowego.

Published in Aktualności

image007

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Prezesi Oddziałów, Ognisk ZNP 

W imieniu ZG ZNP zwracam się z uprzejmą prośbą, aby za pośrednictwem  ogniw ZNP rozpowszechnić wśród nauczycieli - ankietę dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli w kontekście Polskiego Ładu.

Poniżej link do ankiety i kod QR, za pomocą którego też można ją wypełnić.

https://www.survio.com/survey/d/N3S9H8A5N3I4H9G9V

Published in Aktualności

ZNP przedstawił w Sejmie projekt podwyższający pensje nauczycieli

/ źródło : relacja Głosu Nauczycielskiego /

image009

9 lutego w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”, która zakłada powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Uchwalenie projektu oznaczałoby ok. 1000 zł podwyżki na etat nauczycielski.

W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projekt przedstawił prezes ZNP Sławomir Broniarz (wystąpienie poniżej w linku).

Sejm skierował projekt obywatelski do sejmowych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Relacja Głosu Nauczycielskiego:

https://glos.pl/znp-przedstawia-w-sejmie-projekt-podwyzszajacy-pensje-nauczycieli-pis-na-to-znp-interesuje-sie-nadmiernie-sprawami-nauczycieli

Published in Aktualności

Sejm odrzuca sprzeciw Senatu wobec „lexCzarnek”

image010

9 lutego 2022 r. Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe (tzw. “lex Czarnek”). 

Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 233 posłów, 220 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Głosowanie nad uchwałą Senatu nie było zaplanowane w harmonogramie obrad – zostało wprowadzone nagle podczas posiedzenia Sejmu.

Teraz ustawa zmieniająca prawo oświatowe zostanie skierowana do podpisu Prezydenta RP. Przypominamy, że kierownictwo ZNP spotkało się z minister Bogną Janke, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiając argumenty świadczące o niekonstytucyjności i szkodliwości niektórych rozwiązań przyjętych w „lex Czarnek”.

Wierzymy, że Prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę nowelizującą prawo oświatowe i tym samym przychyli się do głosu wielu środowisk, w tym Związku Nauczycielstwa Polskiego, negatywnie opiniujących zawarte w niej niekorzystne dla szkoły i jej uczniów rozwiązania. 

Published in Aktualności

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 124 gości.

Licznik odwiedzin

244069
Dzisiaj63
Wczoraj231
W tym tygodniu63
W tym miesiącu500

Search

facebook_page_plugin