INFORMACJA NR 51 z dnia 31 marca 2021r.

51
ZNP przedstawił opinię do Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - programu reform i projektów strategicznych, których celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość.

Na realizację programu przewiduje się 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich w tym Polski jako czwartego co do wielkości beneficjentem programu. Projekty realizowane w ramach programu będą wspierały m.in. cyfryzację edukacji oraz szkolnictwo zawodowe.
W swojej opinii ZNP zwraca uwagę na :
- odbudowę obszarów objętych programem i zwiększenie odporności na niekorzystne zjawiska
- problemy edukacji jako osobny komponent, który nie może ograniczać się tylko do zakupu sprzętu i szkoleń z jego korzystania
- zwiększenie środków finansowych na obszary związane z edukacją
- wykorzystanie doświadczeń edukacji zdalnej do wypracowania nowego modelu uwzględniającego innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, metodyczne, kulturę pracy placówek / m.in. wykształcenie nowych kompetencji uczniów i nauczycieli zapewniających efektywność tego procesu, włączenie w większym zakresie edukacji metodyki pracy projektowej, nauki krytycznego myślenia /
- wzmocnienie umiejętności pedagogicznych w zakresie motywowania uczniów, podtrzymywania pozytywnych relacji rówieśniczych , pracy zespołowej
- podjęcie działań związanych z cyberprzemocą, dostępem do szkodliwych treści, niewłaściwym wykorzystywaniem danych , nadmiernym korzystaniem z internetu
- działania zapobiegające wypaleniu zawodowemu / wynagrodzenia adekwatne do wykonywanej pracy, motywujące składniki wynagrodzenia, nagrody , uznanie wykonywanej pracy /
- przeciwdziałanie wykluczeniu internetowym / zapobieganie niskiej przepustowości łączy internetowych /
- zwiększenie dostępu do sprzętu komputerowego w domu ( edukacja zdalna włączająca a nie wykluczająca )
- niwelowanie różnic w poziomie wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy ( małe wiejskie szkoły , duże aglomeracje miejskie )
- zwiększenie dostępu nauczycieli do służbowego komputera przenośnego
- możliwości finansowania innego sprzętu komputerowego : min.: oprogramowania, serwerów, kamer, głośników, stacji roboczych, drukarek D3 , sprzętu umożliwiającego korzystanie z rzeczywistości wirtualnej (VR) czy rozszerzonej (AR)
- włączenie JST w proces dokonywania zakupów sprzętu
- działania związane z doradztwem zawodowym , które winno odbywać się w szkołach przy wsparciu środków finansowych na systematyczne doskonalenie zawodowe
- powołanie grup tematycznych i komitetu monitorującego wdrażanie poszczególnych projektów i włączenie w ich prace partnerów społecznych i organizacje pozarządowe.

Opinia ZNP do Krajowego Planu Odbudowy

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 64 gości.

Licznik odwiedzin

232109
Dzisiaj113
Wczoraj201
W tym tygodniu1004
W tym miesiącu2098
©2022 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin