INFORMACJA NR 47 z dnia 11 marca 2021r.

471472


473

Opinia do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli przez zakładowe organizacje związkowe winna dotyczyć przede wszystkim warunków pracy, jakie projektuje dyrektor szkoły na rok szkolny 2021/22 w celu właściwej realizacji zadań statutowych, w tym planowanej liczby godzin do podziału pomiędzy nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.
Zwrócić należy szczególną uwagę na rodzaje oraz liczby godzin wszystkich zajęć zaplanowanych w arkuszu do podziału dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, w tym nie tylko obowiązkowych zajęć edukacyjnych uwzględniających podział na grupy, określonych w ramowych planach nauczania, lecz także innych zajęć organizowanych w szkole, w szczególności:
- zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
- zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
- godzin do dyspozycji dyrektora,
- dodatkowych zajęć edukacyjnych przyznanych przez organ prowadzący,
- zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym między innymi:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia,
b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych ,logopedycznych, terapeutycznych,
d) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia i innych zajęć zgodnych z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia.
Należy zaznaczyć, że przedstawiona przez zakładową organizację związkową opinia dotycząca projektu arkusza organizacyjnego szkoły nie jest wiążąca dla dyrektora szkoły. W przepisach prawa ustawodawca nie zobowiązał dyrektora do uzgodnienia arkusza ze związkami, a jedynie do uzyskania opinii.
Materiały w tym zakresie zostały przesłane pocztą elektroniczną do prezesów oddziałów ZNP za pośrednictwem prezesów okręgów ZNP .

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 47 gości.

Licznik odwiedzin

224617
Dzisiaj80
Wczoraj187
W tym tygodniu544
W tym miesiącu4568
©2022 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin