ZADANIA KOORDYNATORÓW REJONÓW

OKRĘGU POMORSKIEGO

 kadencja 2014-2018

 

KORDYNATORZY REJONÓW

 1. Merytoryczny nadzór nad rejonami sprawują członkowie Sekretariatu i Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego.
 2. Koordynatorów rejonów powołuje Prezydium Okręgu po zasięgnięciu opinii prezesów oddziałów z terenu działania danego powiatu LUB w uzgodnieniu z prezesami oddziałów z terenu działania danego powiatu
 3. Przy wyborze koordynatora rejonu w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę: oddelegowanie do pracy związkowej; pełnione funkcje we władzach statutowych na szczeblu ZOP ZNP; staż członkowski i doświadczenie w pracy związkowej i umiejętności kierowania zespołem ludzkim
 4. Koordynator rejonu organizuje spotkania z prezesami oddziałów w zależności od potrzeb, co najmniej 2 razy w roku.
 5. Uczestniczy w spotkaniach rejonu organizowanych przez koordynatora: wykonuje zadania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizacji związkowej na terenie działania rejonu oraz zlecone przez koordynatora rejonu, prezesa Okręgu oraz inne ciała statutowe związku

ZADANIA KOORDYNATORA REJONU:

Koordynator rejonu:

 • koordynuje pracą prezesów oddziałów z siedzibą w powiatach oraz Zarządów Oddziałów gminnych na terenie działania rejonu / danego powiatu /
 • podnosi problemy z terenu swojego działania na posiedzenia Sekretariatu, Prezydium, i Zarządu Okręgu
 • podejmuje sprawy zlecone przez Sekretariat i Prezydium ZOP ZNP
 • uczestniczy w pracach organów ciał statutowych ( zarządach oddziałów gminnych, spotkaniach z prezesami ognisk i ich członków)
 • w miarę kompetencji udziela pomocy merytorycznej i prawnej.
 • organizuje narady prezesów / pełnomocników powiatowych oraz innych członków funkcyjnych w ramach rejonu i gmin danego powiatu
 • odpowiada za : prawidłowy obieg dokumentów m.in. korespondencję miedzy zarządami oddziałów a ZOP ZNP; organizację szkoleń dla prezesów Oddziałów i innych funkcyjnych z Oddziałów w ramach rejonu
 • przewodniczy komisji bilansowej w ramach swojego rejonu
 • sporządza analizy, sprawozdania i opinie oraz odpowiada za terminowe dostarczanie sprawozdań finansowych i statystycznych do ZOP ZNP i innych dokumentów zleconych przez ZOP ZNP i ZG ZNP
 • zajmuje się rozpatrywaniem skarg i wniosków napływających do ZOP ZNP od członków i ogniw ZNP
 • przygotowuje materiały na posiedzenia Sekretariatu i P:rezydium w ramach swoich uprawnień i zleconych przez Prezesa Okręgu.

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 105 gości.

Licznik odwiedzin

148872
Dzisiaj52
Wczoraj154
W tym tygodniu501
W tym miesiącu3783
©2020 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin