INFORMACJA NR 539 z dnia 13 sierpnia 2020r.

men

Rozmowy płacowe w MEN 13.08.2020
Rekomendacje JST dla MEN
Protest ZNP w sprawie trybu konsultacji projektu rozporządzenia płacowego nauczycieli

W dniu 13 sierpnia br. w MEN odbyło się spotkanie on-line członków Zespołu płacowego w sprawie projektu wzrostu nauczycielskich wynagrodzeń od 1 września 2020r.
ZNP wyraził swoje niezadowolenie w sprawie trybu procedowania prac uzgodnieniowych nie tylko dot. rozporządzenia płacowego, ale również ostatnich 5. projektów rozporządzeń związanych z nauczaniem w czasie pandemii. Związek poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o związkach zawodowych opinie dot. projektu rozporządzenia płacowego przedstawi po 25 sierpnia oraz po dyskusji uczestników dzisiejszego spotkania. Jednocześnie ZNP oczekuje spotkania uzgodnieniowego po przeanalizowaniu przez MEN i stron dialogu, otrzymanych opinii od strony społecznej. ZNP domaga się doprecyzowania zapisów dot.: wynagrodzenia nauczycieli za wykonywaną pracę edukacyjną - zdalną i mieszaną / , wypłaty dodatku za trudne warunki pracy również podczas edukacji zdalnej i mieszanej z uwzględnieniem nauczycieli wspomagających / w chwili obecnej dodatek ma charakter dyskryminacyjny/; dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli na wzór szkół resortowych oraz określenia jego wysokości /z uwzględnieniem nauczycieli wychowania przedszkolnego /; wypłaty za godziny ponadwymiarowe / m.in. w czasie edukacji zdalnej i mieszanej , w dni wolne od zajęć dydaktycznych, tzw." godzin dyrektorskich". ZNP domaga się: zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu / przesunięcia niektórych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego/. W efekcie, zbyt niski wymiar wynagrodzenia zasadniczego skutkuje koniecznością wypłaty dodatków uzupełniających.
ZNP wnosi o określenie kwoty minimalnego dodatku motywacyjnego.
Ponadto związki zawodowe zwróciły uwagę na konieczność wpisania nowych funkcji uprawniających do dodatku funkcyjnego. Ponadto ZNP domaga się wyższego wzrostu wynagrodzenia zgodnie z postulatami związkowymi.
Związki zawodowe wskazały, że wysokość przyznawanych dodatków dla nauczyciela nie zależy od jego pracy, ale od puli środków, którymi dysponuje samorząd. Zwrócono uwagę na brak zapisu dot. wypłaty ekwiwalentu za korzystanie ze sprzętu elektronicznego nauczyciela.
ZNP apeluje do MEN o wykorzystanie wiedzy i doświadczeń nauczycieli ostatnich miesięcy, domagając się wynagrodzenia za wykonywaną pracę nauczyciela niezależnie od tego, czy jest wykonywana w sposób tradycyjny, czy hybrydowy.
Zdaniem ZNP bezwzględnie uregulowania w tym rozporządzeniu wymaga kwestia pracy zdalnej.
ZNP z dezaprobatą odniósł się do propozycji jst - likwidacji bądź zawieszenia art.30a KN dot. dodatków uzupełniających nazywanych przez JST i MEN "14 pensją". Kolejne spotkanie uzgodnieniowe ??? po 25 sierpnia br.

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 78 gości.

Licznik odwiedzin

148865
Dzisiaj45
Wczoraj154
W tym tygodniu494
W tym miesiącu3776
©2020 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin