INFORMACJA NR 537 z dnia 4 sierpnia 2020r.

537 1537 2

 

 

 

 

 

 

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R.1) – PROJEKT

tabela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)    Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

Opiniowanie – pismo MEN do związków zawodowych

Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Uzasadnienie do rozporządzenia

Ocena Skutków Regulacji

Według złożonego projektu do konsultacji związkom zawodowym wzrośnie również wynagrodzenie średnie, którego jednym z elementów jest wynagrodzenie zasadnicze.   "Po podwyżce kwota bazowa wyniesie  3 537,80 zł. W ślad za wzrostem kwoty bazowej,   w projekcie rozporządzenia proponuje się zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli również o 6 proc" . Ponadto, w przypadku nauczycieli o najniższym uposażeniu proponuje się zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów w drugiej grupie wykształcenia oraz nauczycieli stażystów, kontraktowych  i mianowanych w trzeciej grupie wykształcenia o ponad 6 proc. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, którzy mają najwyższy wymagany poziom wykształcenia, czyli legitymują się tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym (stanowią oni ok. 96 proc. wszystkich nauczycieli), od 1 września 2020 r. wyniesie dla nauczyciela stażysty – 2 949 zł, nauczyciela kontraktowego – 3 034 zł, nauczyciela mianowanego – 3 445 zł, nauczyciela dyplomowanego – 4 046 zł. Po podniesieniu wynagrodzenia 1 września 2020 r. wzrost pensji zasadniczej nauczycieli w latach 2018-2020 wyniesie 655 zł dla nauczyciela stażysty, 673 zł dla nauczyciela kontraktowego, 764 zł dla nauczyciela mianowanego i 897 zł dla nauczyciela dyplomowanego. Po podwyżce od września 2020 r. średnie wynagrodzenie wyniesie: dla nauczyciela stażysty 3 537,80 zł, nauczyciela kontraktowego 3 926,96 zł, nauczyciela mianowanego 5 094,43 zł, nauczyciela dyplomowanego 6 509,55 zł. Od 2018 roku, po wrześniowej podwyżce  pensje nauczycieli wzrosną o ponad 28 proc. Na wynagrodzenie średnie nauczyciela składa się gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki wynagrodzenia wskazane w Karcie Nauczyciela. "Wzrost wynagrodzenia średniego nauczycieli oznacza także wzrost wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków od niego zależnych" . Nauczyciele otrzymają wypłatę podwyżki do 30 września 2020 r., z wyrównaniem od   1 września 2020 r. "Środki na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń średnich nauczycieli od  1 września 2020 r. zostały uwzględnione w dochodach jednostek samorządu terytorialnego m.in. w części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. (w zakresie nauczycieli w szkołach  i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego) oraz w rezerwach celowych budżetu państwa (w zakresie nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej)".  "W polskim systemie prawnym zadania oświatowe są wykonywane przez samorządy, ponieważ są to ich zadania własne, a środki niezbędne na ich realizację zagwarantowane są    w łącznych dochodach jednostek samorządu, a nie tylko  w subwencji oświatowej". Ministerstwo wylicza, że rząd sukcesywnie zwiększa wydatki na oświatę. "W latach 2016-2020 subwencja oświatowa wzrosła o 9,5 mld złotych. W samym 2020 r. nastąpił znaczący wzrost subwencji – kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. wzrosła prawie o 3 mld zł    w stosunku do subwencji z 2019 r., tj. o 6,2 proc. Subwencja oświatowa w 2020 r. osiągnęła poziom prawie 50 mld zł (49,8 mld zł)" . Resort akcentuje, że "wprowadzono szereg rozwiązań wzmacniających system wynagrodzeń nauczycieli"."W roku 2019 zagwarantowano ustawowo minimalną kwotę dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł. Do dodatku funkcyjnego, w wysokości określonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, uprawniono także nauczycieli którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Ponadto, od września 2019 r. dla nauczycieli rozpoczynających staż w szkole, wprowadzone zostało jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł."

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 142 gości.

Licznik odwiedzin

148873
Dzisiaj53
Wczoraj154
W tym tygodniu502
W tym miesiącu3784
©2020 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin