Ankiety

badanieznp

62procent

 

Ankieta dla pracowników administracji i obsługi szkół/placówek – wynagrodzenie za czas ograniczenia pracy placówek

https://www.survio.com/survey/d/ankietaprac-administracji

 Ankieta dla nauczycieli – wynagrodzenie za czas pracy w formie zdalnej

https://www.survio.com/survey/d/ankietanauczyciele

Część samorządów próbuje obcinać wynagrodzenia w czasie epidemii  koronawirusa. ZNP przeprowadza badanie ankietowe  dotyczące wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ankieta jest realizowana w formie elektronicznej. Jedna jest skierowana do nauczycieli. Druga do pracowników administracji i obsługi.

Ponad 62% nauczycieli otrzymało niższe wynagrodzenie w czasie zdalnego kształcenia.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził badanie ankietowe wśród nauczycieli na temat wynagrodzenia za czas pracy w formie zdalnej. Badanie zostało zrealizowane w dniach 30.04 – 4.05.2020. Wzięło w nim udział 4 422 nauczycieli.

Ponad 62% respondentów twierdzi, że prowadzenie nauczania w warunkach kształcenia na odległość spowodowało obniżenie ich wynagrodzenia.

 

„Czy prowadzenie nauczania w warunkach kształcenia na odległość spowodowało obniżenie Twojego wynagrodzenia? 

TAK – 2 744 osób (62,1 %)

NIE – 1 678 (37,9 %).”

Na pytanie „Jakich składników wynagrodzenia zostałaś/zostałeś pozbawiony?”, nauczyciele odpowiedzieli (istniała możliwość wyboru kilku odpowiedzi):

  • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe – 88,5%
  • dodatku motywacyjnego – 8%
  • dodatku za wychowawstwo – 2,5%
  • dodatku za warunki pracy – 17,0%
  • dodatku wiejskiego – 3%
  • innych – 9,6%

Związek Nauczycielstwa Polskiego interweniuje w sprawie obniżania pensji w czasie kształcenia na odległość w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także w kuratoriach i samorządach. Są to bardzo liczne interwencje, bo część samorządów obcina nauczycielom wynagrodzenia najczęściej za godziny ponadwymiarowe.

Nie ma naszej zgody na obniżanie wynagrodzeń nauczycielom pracującym zdalnie w czasie epidemii koronawirusa. Nauczyciele pracują zdalnie o wiele dłużej niż w czasie bezpośredniego kontaktu z uczniami, bo takie są uwarunkowania techniczne związane z wykorzystywaniem nowych technologii w procesie kształcenia na odległość. Nauczyciele prowadzą kształcenie zdalne od marca, chociaż nie ma nadal żadnych systemowych rozwiązań oraz wsparcia rządu w tym zakresie, wykazując się wiedzą i kreatywnością, a przede wszystkim odpowiedzialnością.

Nie ma żadnych powodów do obniżania pensji pracownikom, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków.

Przypominamy, że zgodnie z prawem, wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych powinno zostać wypłacone, jeżeli z tygodniowego rozliczenia wykonanych prac, ustalonego przez dyrektora jednostki systemu oświaty, wynikać będzie, że nauczyciel wykonywał pracę w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć.

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 195 gości.

Licznik odwiedzin

148878
Dzisiaj58
Wczoraj154
W tym tygodniu507
W tym miesiącu3789
©2020 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin