INFORMACJA NR 519 z dnia 27.04.2020 r.

kogdansk znplogo

 

Prezes Okręgu Pomorskiego ZNP zwróciła się z  pismem do Kurator Pomorskiej w sprawie tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, w którym informuje o niewypełnianiu przez niektóre szkoły postanowień § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 493, ze zm.) tj. zmniejszania tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów w aktualnie realizowanych planach lekcji poszczególnych oddziałów klasowych.

ZNP zwraca uwagę, że  stosowanie takich praktyk przez niektórych dyrektorów szkół jest potencjalnym zagrożeniem realizacji podstawy programowej. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Kurator Pomorska w swoim piśmie do dyrektorów szkół przywołując § 7 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia wskazuje, że  dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, ale nie może tego czynić z naruszeniem regulacji powołanej w § 7 ust. 1.

W odniesieniu do rozliczania godzin ponadwymiarowych Pomorska Kurator podkreśla, że zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, ustala dyrektor szkoły, w związku z tym jeżeli z tygodniowego rozliczenia wykonanych prac, wynika, że nauczyciel wykonał pracę w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć – wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych powinno zostać wypłacone.

Pomorska Kurator stanowczo podkreśla, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który pozyskał informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, podlegających temu organowi obowiązany jest reagować i przypomnieć o przestrzeganiu przepisów prawa. Pomorski Kurator Oświaty, w przypadku ich naruszania, będzie reagować niezwłocznie i stanowczo.

Pismo – List Pomorskiego Kuratora Oświaty - scan

/ do podlinkwania / Pismo Prezesa Okręgu ZNP do Pomorskiego Kuratora Oświaty - scan

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 20 gości.

Licznik odwiedzin

131114
Dzisiaj22
Wczoraj123
W tym tygodniu22
W tym miesiącu3189
©2020 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin