INFORMACJA NR 517 z dnia 16 kwietnia 2020r.

znpinfo

 

Do Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP docierają niepokojące sygnały  dotyczące wprowadzania w szkołach i placówkach oświatowych regulaminów pracy zdalnej -  bez uzgodnienia z organizacją związkową. Kwestia ta jest przedmiotem zapytania, jakie zostało wysłane do Głównego Inspektora Pracy / https://znp.edu.pl/znp-wystepuje-do-gip/ /- „  Czy dyrektorzy szkół i placówek oświatowych są uprawnieni do wprowadzania regulaminów pracy zdalnej bez uprzedniego przedłożenia tych regulaminów zakładowym organizacjom związkowym w celu uzgodnienia ich treści.

W opinii ZNP art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wyłączył stosowania przepisów Kodeksu pracy odnośnie do zakresu normowania regulaminu pracy oraz trybu jego ustalania (art. 1041 i 1042 Kodeksu pracy). Zwrócić należy  uwagę, że w myśl przywołanego przepisu ww. ustawy epizodycznej, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Nie zmienia to jednak faktu, że w myśl obowiązującego art. 1041 § 1 Kodeksu pracy Regulamin pracy określają prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, a w szczególności:

  • organizację pracy, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały (pkt 1),
  • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą (pkt 8) oraz
  • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy pkt 9).

Nie powinno zatem ulegać wątpliwości, że powyższe kwestie, które mogą być uregulowane odmiennie, względem pracy "tradycyjnej" (w siedzibie szkoły) w przypadku nauczycieli w okresie zdalnej pracy, winny być uregulowane w regulaminie pracy (lub układzie zbiorowym pracy, zgodnie z art. 240 § 1 Kodeksu pracy). Przy takim założeniu, należy stwierdzić, że zasady dotyczące pracy zdalnej winny być ustalone w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, jak każda materia podlegająca regulacji w regulaminie pracy (art. 1042 Kodeksu pracy).

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 47 gości.

Licznik odwiedzin

131124
Dzisiaj32
Wczoraj123
W tym tygodniu32
W tym miesiącu3199
©2020 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin