­

mamymoc

Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

 • JESTEŚMY 
  Nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku.
  Jest nas ponad 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach. Cieszymy się, że swoim doświadczeniem wspierają nas seniorzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a swoim entuzjazmem zarażają młodzi (Kluby Młodego Nauczyciela). Cenimy sobie współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi.
  Jesteśmy członkami 30-milionowej światowej społeczności zrzeszonej w Międzynarodówce Edukacyjnej, z której dorobku korzystamy i której dorobek wzbogacamy.
 • CHCEMY
  Dobrej publicznej edukacji dla wszystkich
  Bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji
  Godnych zarobków
 • PROPONUJEMY
  Wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB
  Odchudzenie podstaw programowych (w tym lekki tornister)
  Kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej
  Zmniejszenie biurokracji w szkołach
  Zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli
  Wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty
 • BRONIMY
  Godności zawodu nauczyciela
  Odpowiednich warunków pracy i płacy
 • INICJUJEMY
  Obywatelskie projekty ustawodawcze
  Edukacyjne strategie i debaty
  Kampanie i akcje społeczne na rzecz edukacji
  Akcje protestacyjne
  Negocjacje płacowe
  Projekty edukacyjne z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowe projekty
 • OFERUJEMY
  Pomoc prawną
  Bezpłatne poradnictwo prawne
  Reprezentowanie przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji
  Wniesienie skargi kasacyjnej
  Reprezentowanie przed Sądem Najwyższym  w sprawach z zakresu: prawa pracy, prawa oświatowego i związkowego, ubezpieczeń społecznych
  Wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych
  Opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy
  Rzetelną informację
  Wsparcie zawodowe
  Szkolenia i kursy
  Wydawnictwa
 • WIERZYMY W
  Sprawiedliwość społeczną, gwarantującą każdemu prawo do edukacji, wszechstronnego rozwoju jego talentów i umiejętności dla osiągnięcia szczęścia i niezależności.
  Równość szans, zapewniającą wszystkim, bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania, dobrą edukację, szacunek dla ich godności i odmienności.
  Demokrację, której filarem jest edukacja obywatelska kształcąca zaangażowanych, świadomych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa.
  Profesjonalizm nauczycielek i nauczycieli oraz pracownic i pracowników edukacji.
  Partnerstwo z rodzicami, lokalnymi społecznościami, środowiskiem naukowym służące osiągnięciu przez uczennice i uczniów coraz lepszych wyników.
  Współdziałanie członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz naszych sympatyków, zapewniające bardziej skuteczne działanie na rzecz edukacji jako dobra wspólnego.

Dołącz do nas! Zapisz się do ZNP!

More in this category: « Razem możemy więcej! ­ »

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 196 gości.

Licznik odwiedzin

148878
Dzisiaj58
Wczoraj154
W tym tygodniu507
W tym miesiącu3789
©2020 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin