Items filtered by date: czerwiec 2022

czwartek, 23 czerwiec 2022 12:17

INFORMACJA NR 74 z dnia 23 czerwca 2022r.

image002

 

Zespół Polityki Edukacyjnej ZG ZNP przesłał do 16. okręgów projekty rozporządzeń MEiN, które zostały dołączone do procedowanej ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela z prośbą o zapoznanie się oraz przygotowanie wstępnej opinii w formie pisemnej – do 30 czerwca br. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Published in Aktualności
czwartek, 23 czerwiec 2022 10:22

INFORMACJA NR 73 z dnia 23 czerwca 2022r.

image004

Jak zawsze z niecierpliwością oczekujemy opracowań kol. Franciszka Potulskiego dot. danych ekonomicznych JST w kraju oraz województwa pomorskiego. Z tego zakresu zostanie zorganizowane stacjonarne szkolenie prezesów oddziałów okręgu pomorskiego w celu dogłębnej analizy opracowań z wypracowaniem wniosków i zdań do realizacji przez oddziały ZNP naszego okręgu. Poniżej podlinkowane materiały do przyszłej dyskusji.

 

 

 

Published in Aktualności
czwartek, 23 czerwiec 2022 07:38

INFORMACJA NR 72 z dnia 21 czerwca 2022r.

image002

 

 
image004.jpg

21 czerwca br. odbyła się konferencja prasowa ZNP i FZZ nt. płac w oświacie i związkowych inicjatyw. Uczestniczyli w niej:

 • Sławomir Broniarz, prezes ZNP
 • Sławomir Wittkowicz, przewodniczący WZZ „Forum-Oświata”
 • Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

Konferencja ZNP była transmitowana na facebookowym profilu związku. Zachęcamy do obejrzenia: @znpedupl

(20+) Facebook

https://www.facebook.com/znpedupl/videos/964184477611940

Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował projekt nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 

– Chcemy, aby była możliwość prowadzenia sporu zbiorowego z Radą Ministrów lub ministrem a nie jak dotychczas z tylko dyrektorem szkoły, przedszkola, placówki – mówił podczas konferencji prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Nasz projekt popiera FZZ.

Obecnie stroną sporu zbiorowego w oświacie jest dyrektor szkoły, przedszkola, placówki, chociaż wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli określa corocznie minister edukacji. 

– Chcemy to zmienić. Jeszcze w tym miesiącu nasza propozycja zostanie przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego, a także klubom parlamentarnym – wyjaśniał szef ZNP.

Propozycja ZNP dotyczy zmiany zapisu określającego, z kim w spór zbiorowy można wejść. Dzisiaj jest to pracodawca. W oświacie oznacza to dyrektora szkoły, przedszkola albo placówki oświatowej. Propozycja ZNP zakłada, że spór zbiorowy mógłby być prowadzony także z rządem, z ministrem edukacji bądź z organem prowadzącym.

– To, co dzieje się w polityce edukacyjnej, napawa nas ogromnym smutkiem i powoduje niebywały niepokój – podkreślił prezes ZNP.

Tematem, który budzi wiele frustracji w środowisku oświatowym jest majowa podwyżka o 4,4 % wynosząca od 130 do 178 zł brutto (choć trudno to nazwać podwyżką, w sytuacji gdy inflacja sięgnęła już prawie 14 proc.).

Po odrzuceniu w Sejmie przez rządzącą większość poprawek ZNP dot. 20-proc. podwyżek, ZNP skierował do swoich ogniw ankietę z pytaniem m.in. o ewentualne formy protestu. Wyniki ankiety poznamy pod koniec czerwca.

Obecnie niskie płace są powodem rezygnacji z pracy w oświacie.

Niestety, w tym roku „Żegnaj szkoło!” mówią nie tylko uczniowie u progu wakacji, ale także nauczyciele odchodzący z zawodu. Odejście tak wielu nauczycieli to bardzo groźne zjawisko przede wszystkim dla uczniów.

– Czas pandemii pokazał, że na nauczycieli można liczyć, ale też to, że nauczyciele potrafią liczyć. To, że z zawodu odchodzą nauczyciele, jest efektem tego, że państwo nawet nie próbuje wypracowywać wspólnie ze związkami zawodowymi propozycji wzrostu wynagrodzeń. Propozycja wzrostu wynagrodzeń w wysokości 4,4 proc. przy 14-procentowej inflacji pokazuje, że nie mamy do czynienia nawet z rekompensatą inflacyjną, jakąkolwiek ofertą dla środowiska. Jeżeli mamy inwestować w edukację, to na pewno nie na takim poziomie, z którym mamy obecnie do czynienia. Wynagrodzenia nauczycieli wzrosną od 130 do 170 zł i na rynku pracy nie znaczą one dokładnie nic – oświadczył szef ZNP Sławomir Broniarz. – W efekcie nauczyciele masowo podejmują decyzje o odejściu z zawodu – dodał.

Natomiast szef WZZ “Forum-Oświata” przypomniał, że w grudniu ub.r. MEiN zerwał rozmowy ze związkami zawodowymi i od tego czasu nie są prowadzone żadne negocjacje. 

– Wprowadzanie zmian systemowych bez konsultacji ze środowiskiem, bez trudnych, ale niezbędnych rozmów, nie ma szans powodzenia – stwierdził Sławomir Wittkowicz, przewodniczący WZZ „Forum-Oświata”. – Popieramy znajdujące się w Sejmie projekty obywatelskie, które dają szansę zatrzymania realnego spadku wynagrodzeń – dodał.

 

Published in Aktualności
czwartek, 23 czerwiec 2022 07:33

INFORMACJA NR 71 z dnia 21 czerwca 2021r.

image006

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolejny pomysł na zmiany w statusie zawodowym: wracają godziny karciane „czarnkowe”, młodzi nauczyciele będą pracować bez stopnia awansu, na kontrakcie.

Propozycje ministra Przemysława Czarnka to:

 1. Brak strategii tworzenia spójnego statusu zawodowego nauczycieli
 2. Awans zawodowy niespełniający wymogu zmiany projakościowej
 3. Prowizoryczne zatrudnianie nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego
 4. Wieloletnia niemożność zmiany wynagrodzenia nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego
 5. Spadek realnej wartości wynagrodzenia nauczycieli
 6. Powrót do tzw. godzin karcianych w wymiarze jednej godziny.

Zaproponowane rozwiązania nie stanowią ani zmiany projakościowej, jeżeli chodzi o wymogi kwalifikacyjne nauczycieli, ani zmiany stabilizującej zasady zatrudnienia nauczycieli . Nie stanowią rozwiązania, które przyciągałoby do zawodu nauczyciela najlepszych absolwentów kierunków pedagogicznych, ani w ogóle zachęcało młodych ludzi do wyboru zawodu nauczyciela.

Konferencja ZNP była transmitowana na facebookowym profilu ZNP. Zachęcamy do obejrzenia! LIVE na Facebooku: @znpedupl 

(17) ZNP | Facebook

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=411298967260402

image008

 

 • Minister Czarnek przywraca godzinę karcianą. Przypominamy, że godziny karciane zostały zlikwidowane przez rząd PiS w 2016 r. Wtedy politycy PiS mówili, że są one niekonstytucyjne. Teraz minister Czarnek powraca do tego pomysłu – mówił prezes ZNP. – To próba zakulisowego zwiększenia obowiązkowego pensum zajęć nauczycieli, bez zagwarantowania prawa do adekwatnego wynagrodzenia z tego tytułu.

  Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuca projekt nowelizacji Karty Nauczyciela.

  OPINIA ZNP

  Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (projekt z 29.04.2022 r.), podtrzymując tym samym nasze stanowisko prezentowane podczas prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

  Przypominamy, że przedstawiciele ZNP nie uczestniczyli w pracach grupy roboczej powołanej  w ramach ww. Zespołu, ponieważ wszelkie zmiany w awansie zawodowym nauczycieli powinny zostać poprzedzone szeroką konsultacją w środowisku nauczycielskim, a także powinny być powiązane ze zmianą systemu wynagradzania nauczycieli opartego o średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej, a nie o kwotę bazową. Takie jest oczekiwanie nauczycieli, którzy poparli obywatelską inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie.

  Należy podkreślić, że obecnie obowiązujący system awansu zawodowego nauczycieli, funkcjonujący w obrocie prawnym od 2000 r., poprzedzony był wielomiesięcznym procesem konsultacji z szeroko rozumianymi środowiskami społecznymi.

  W uzasadnieniu do projektu ustawy (druk sejmowy 1447. Sejm RP III kadencji) podkreślono, że:

  •  „(…) debata publiczna trwała od stycznia do listopada 1998 r.  (…)”;
  •  „(…) podstawą dla tej dyskusji były projekty koncepcji statusu zawodowego nauczycieli opracowane przez Ministra Edukacji Narodowej (…)”;
  •  „(…) kolejne wersje tych projektów były szeroko udostępniane środowisku nauczycielskiemu m.in. poprzez bezpośrednią dystrybucję tekstu do wszystkich szkół i placówek(…)”;
  •  „(…) w toku dyskusji i kolejnych konsultacji zgłoszonych zostało wiele cennych uwag i propozycji,  w szczególności przez związki zawodowe, stowarzyszenia, nauczycieli i dyrektorów szkół, etc. (…)”;
  •  „(…) projekt statusu zawodowego nauczyciela był także przedmiotem dyskusji w dniu 18 listopada 1998 r. podczas posiedzenia Rady Konsultacyjnej do Spraw Reformy Edukacji Narodowej (…)”;
  •  „(…) zdecydowana większość uwag wynikających z dyskusji znalazła odzwierciedlenie w kolejnych wersjach projektu statusu zawodowego nauczycieli i uwzględniona w projekcie nowelizacji ustawy (…).  

  Na tym tle widać jakiemu pogorszeniu uległa jakość konsultacji i dialogu społecznego. Obecna postawa władz centralnych w tym względzie jest bardzo rozczarowująca. Negatywnie oceniamy również fakt braku projektów rozporządzeń wykonawczych do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.

  1. Brak strategii odnośnie tworzenia spójnego i komplementarnego statusu zawodowego nauczycieli

  W przywołanym już powyżej uzasadnieniu do projektu ustawy z 2000 r. wskazano, że „(…) podstawowym celem nowelizacji ustawy jest wdrożenie koncepcji statusu zawodowego nauczyciela umożliwiającego mu rzeczywisty awans zawodowy i płacowy, (…) dokonanie reformy statusu zawodowego i płacowego ma więc zasadnicze znaczenie dla skuteczności i jakości reformy oświaty (…)”.

  Celem niniejszego projektu ustawy jest zaś „(…) uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli; (…) w stosunku do dotychczasowego systemu awansu zawodowego podnoszone są bowiem zarzuty, że jest on nadmiernie zbiurokratyzowany (…)”.

  Zwrócić uwagę należy, że resort edukacji uzasadniając potrzebę nowelizacji pragmatyki nauczycielskiej nie wskazuje argumentu zwiększania jakości statusu zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem potrzeby jego centralnej regulacji ze względu na szczególną rolę w życiu społecznym, a jedynie powołuje się na argument „odbiurokratyzowania” systemu, jakby ten postulat był wartością samą w sobie.

  Jest to przejaw pewnej tendencji występującej w polskim ustawodawstwie od kilkunastu lat, gdzie  „deregulacja” i „uelastycznianie” systemu prawnego jest ważniejsze od prawidłowej funkcji i celu określonych regulacji prawnych.

  Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego chaotyczność i nielogiczność wprowadzanych zmian w pragmatyce nauczycielskiej, jak i szeroko rozumianym prawie oświatowym, prowadzi do wniosku, że nieodzownym postulatem wydaje się konieczność powołania apolitycznego organu konsultacyjnego, którego zadaniem byłoby sformułowanie strategii funkcjonowania systemu oświaty. Powodowałoby to zabezpieczenie systemu oświaty przed chaotycznymi zmianami legislacyjnymi, dokonywanymi przez polityków. 

  2.Awans zawodowy niespełniający wymogu zmiany projakościowej

  Nowy system awansu zawodowego nie jest zmianą projakościową.

  Fundamentalną zmianą jest uchylenie normatywnego obowiązku realizowania ścieżki awansu zawodowego dla młodych nauczycieli, wchodzących do zawodu.

  Ta negatywna cecha przejawia się w braku normy prawnej, zakreślającej możliwość zatrudnienia nauczyciela nieposiadającego stopnia awans zawodowego w ramach stosunku pracy ukierunkowanego na konieczność uzyskania stopnia awansu zawodowego.

  Zgodnie z projektem nowelizacji nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego może być zatrudniony na 2 lata, a po uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy – na czas nieokreślony.

  Obecnie stosunek pracy z nauczycielem posiadającym stopień nauczyciela stażysty jest nawiązywany w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Zatem nauczyciel stażysta jest zobowiązany do rozpoczęcia stażu na wyższy stopień awansu zawodowego.

  W zaproponowanej nowelizacji taki obowiązek już nie występuje. Jedynym skutkiem „dyscyplinującym” w przypadku braku uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego po 6 latach, jest rozwiązanie stosunku pracy ipso iure.

  Praktyczny skutek tego rozwiązania będzie taki, że w systemie oświaty może występować ogromna fluktuacja kadr o niewystarczającym przygotowaniu zawodowym, nieposiadającym żadnego stopnia awansu zawodowego. Jest to bez wątpienia zmiana pogarszająca wymogi odnośnie wykonywania zawodu nauczyciela.

  Wydaje się, że resort edukacji powinien dbać przede wszystkim o należytą jakość merytoryczną pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych jednostkach systemu oświaty, ponieważ brak właściwych kwalifikacji nauczycielskich będzie skutkował złą jakością realizacji zadań dydaktycznych.

  3. Wprowadzenie prowizorycznego charakteru zatrudnienia nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego

  Propozycje zmian dotyczące zasad zatrudniania, określone w projekcie ustawy, również wpisują się w tendencję do konstytuowania prowizorycznego charakteru zatrudnienia nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego.

  Jest to bezpośrednią konsekwencją opisanego już wcześniej braku normy prawnej obligującej nauczyciela nieposiadającego stopnia awans zawodowego do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – w ramach nawiązanej umowy o pracę.

  Wprowadza to element tymczasowości zatrudnienia nauczyciela aż przez 6 lat, kiedy to na mocy zaproponowanych przepisów umowa o pracę zostanie rozwiązana z mocy prawa, jeżeli nauczyciel nie uzyska stopnia nauczyciela mianowanego.

  W obecnie obowiązującym stanie prawnym nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego jest zatrudniany na czas nieokreślony, bez ram granicznych dla tego zatrudnienia. Natomiast należy podkreślić, że jest to nauczyciel, który przeprowadził postępowanie awansowe ze skutkiem pozytywnym, a więc udowodnił zdolność do wykonywania zawodu.

  Nowe rozwiązanie zakłada, że nauczyciel, jeżeli uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, może tę pracę wykonywać przez 6 lat, bez konieczności uzyskania stopnia awansu zawodowego. Z pewnością jest to rozwiązanie oszczędnościowe z punktu widzenia wydatków na wynagrodzenia takich nauczycieli, ale w żadnym stopniu nie jest zmianą pozytywnie kształtującą wymogi zawodu nauczyciela, ani stabilność zatrudnienia.

  Jednocześnie jeżeli nauczyciel w ciągu 6 lat nie uzyska stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, stosunek pracy takiego nauczyciela ulegnie rozwiązaniu z mocy samego prawa. W tym względzie nie będzie miała znaczenia ocena pracy danego nauczyciela, tylko niespełnienie wymogów formalnych.

  Tak więc zaproponowane rozwiązanie nie stanowi ani zmiany projakościowej, jeżeli chodzi o wymogi kwalifikacyjne nauczycieli, ani zmiany stabilizującej zasady zatrudnienia nauczycieli i korzystniej kształtującej status zawodowy nauczycieli.

  W żadnym względzie nie stanowi więc rozwiązania, które przyciągałoby do zawodu nauczyciela najlepszych absolwentów kierunków pedagogicznych, ani w ogóle zachęcało młodych ludzi do wyboru zawodu nauczyciela.

  Jednocześnie stwierdzamy, że projektodawca proponując czteroletni okres przygotowania do zawodu nauczyciela podważa jakość kształcenia realizowanego w toku pięcioletnich studiów wyższych, przygotowujących kandydatów do wykonywania tego zawodu.

  4.  Wieloletnia niemożność zmiany wynagrodzenia nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego

  Zmiany w zakresie ustalania średniego wynagrodzenia nauczycieli nie są również elementem stabilizującym zatrudnienie, jak również zachęcającym do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Wprawdzie projekt nowelizacji podnosi wysokość średniego wynagrodzenia dla nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego do 120% kwoty bazowej, a więc o 20% w odniesieniu do obecnej stawki średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, ale należy mieć na względzie, że stawka ta może obowiązywać nawet do 6 lat.

  W obecnie obowiązującym stanie prawnym zmiana stawki wynagrodzenia nauczyciela stażysty następuje po odbyciu  9-miesięcznego stażu – z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu.

  5. Spadek realnej wartości wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

  Projektodawca zakłada w stosunku do nauczycieli wchodzących do zawodu tylko 20% wzrost średniego wynagrodzenia, nie biorąc pod uwagę prognozy wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023. Oznacza to, że nauczyciele ci będą otrzymywali wynagrodzenie poniżej kwoty minimalnej, co od kilku lat stało się zasadą.

  Ponadto, propozycja nowego awansu nie podnosi wskaźnika dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, co w konsekwencji oznaczać będzie spłaszczenie wynagrodzeń.

  6. Niniejsza nowelizacja przewiduje także powrót do tzw. godzin karcianych, tym razem w wymiarze 1 godziny.

  Zaproponowane rozwiązanie jest kolejnym przykładem na całkowity brak strategii myślenia o pragmatyce zawodowej nauczycieli ze strony resortu edukacji. Należy bowiem przypomnieć, że godziny karciane zostały wprowadzone do Karty Nauczyciela w 2009 r., następnie zostały one zlikwidowane w 2016 r., a obecnie znowu przewiduje się powrót do tego rozwiązania.

  Powstaje więc pytanie o racjonalność zaproponowanej zmiany, skoro nie wydaje się, aby występowała konieczność wprowadzania dodatkowej obligacji dla nauczycieli w postaci prowadzenia dodatkowych konsultacji dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

  Należy zauważyć, że obowiązek przeprowadzania tego typu konsultacji wynika z treści art. 42 ust. 2 pkt 2 KN  i z postanowień statutu danej jednostki systemu oświaty. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tego typu czynności statutowych w ramach podległości służbowej.

  Obecna praktyka funkcjonowania jednostek systemu oświaty, jak również praktyka wykonywania zawodu nauczyciela nie wskazuje, aby pojawiały się sygnały o trudnościach z wyegzekwowaniem ww. obowiązku od nauczycieli.

  Zatem należy uznać, że zaproponowana regulacja jest próbą zakulisowego zwiększenia obowiązkowego pensum zajęć nauczycieli, bez zagwarantowania prawa do adekwatnego wynagrodzenia z tego tytułu.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuca projekt nowelizacji Karty Nauczyciela.

  Z poważaniem,

  Sławomir Broniarz

  Prezes ZNP

Published in Aktualności
czwartek, 23 czerwiec 2022 07:24

INFORMACJA NR 70 z dnia 13 czerwca 2022r.

image010

 

 

 

 

 

 

 

W okręgu pomorskim ZNP przeprowadzono ogólnopolską ankietę online dotyczącą ograniczenia obowiązków nauczycieli związanych z dokumentowaniem ich pracy. Nadmierna biurokracja nie tylko utrudnia pracę nauczycielom , ale przede wszystkim skraca czas, który nauczyciele winni poświęcać uczniom i wychowankom. Minister edukacji reagując na apele związków zawodowych i dostrzegając problem , za pośrednictwem kuratorów wystosował pisma do dyrektorów z wykazem nieobowiązujących dokumentów, które wypełniają nauczyciele. Niestety dyrektorzy różnie podeszli do tego problemu . W części szkół w porozumieniu z członkami RP ograniczono sporządzanie dokumentacji. W znacznej części szkół województwa pomorskiego / podobnie w całym kraju / dyrektorzy nie zareagowali na pismo ministra. Stąd inicjatywa ZNP o przeprowadzeniu ankiety, której wyniki   zostały przesłane ministrowi edukacji 10 czerwca 2022 r.: 

 • wg 42% respondentów obszar szkoły (dydaktyczny i wychowawczy) generuje nadmierną biurokrację,
 • 96,6% nauczycieli widzi potrzebę kontynuowania przez ministerstwo działań w celu dalszego odbiurokratyzowania pracy szkół/placówek.

                                                                                                                         LIST ZNP DO MEiN

                                                                                                                     Pan Przemysław Czarnek

                                                                                                                      Minister Edukacji i Nauki

W związku z pismem wysłanym w przez resort edukacji w dniu 16 listopada 2021 roku do dyrektorów szkół i placówek oraz organów prowadzących szkoły i placówki dotyczącym ograniczenia obowiązków nauczycieli związanych z dokumentowaniem ich pracy – nadmiarem biurokracji, Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził w dniach od 29 marca do 31 maja ankietę online dotyczącą biurokracji w szkołach. Odpowiedziało 10 620 ognisk ZNP. Zadano w niej cztery zamknięte pytania. Odpowiedzi na nie przedstawiają się następująco:

–  84,3% nauczycieli jest znana treść pisma resortu edukacji dotycząca odbiurokratyzowania pracy szkół/placówek,

– 79,1% respondentów odpowiedziało, że treść pisma, w którym opisano formy odbiurokratyzowania pracy w szkołach /placówkach nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i nie wpłynęły na zmniejszenie biurokracji,

– 42% respondentów stwierdziło, iż obszar szkoły dydaktyczny i wychowawczy generują nadmierną biurokrację,

–  96,6% nauczycieli widzi potrzebę kontynuowania przez ministerstwo działań w celu dalszego odbiurokratyzowania pracy szkół/placówek,

Podsumowując wyniki ankiety stwierdzamy, iż znacząca liczba respondentów odpowiedziała, że wysłane pismo do szkół i placówek dotyczące form odbiurokratyzowania pracy szkoły nie wpłynęło na zmniejszenie biurokracji.

Wnioskujemy w związku z powyższym, aby resort edukacji podjął działania w celu opracowania zestawu dokumentów niezbędnych w pracy szkoły wynikających z przepisów prawa. 

Związek deklaruje chęć współpracy w tym zakresie.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Published in Aktualności
wtorek, 21 czerwiec 2022 07:26

INFORMACJA NR 75 z dnia 21 czerwca 2022r.

image027

  

 

 

https://znp.edu.pl/akcje/nau-rabaty-na-paliwo-do-20gr-l/

 

Już dziś zyskaj atrakcyjne zniżki na paliwo nawet do 20 gr/l na wybranych stacjach w całej Polsce!

W ofercie:

 • Circle K
 • Shell/sieć partnerska Lotos

W najbliższym czasie do oferty dodana zostanie kolejna sieć stacji BP.

Published in Aktualności
poniedziałek, 13 czerwiec 2022 09:28

INFORMACJA NR 69 z dnia 10 czerwca 2022r.

Opieka medyczna – oferta GRUPY LUX MED dla ZNP

image001

Członkowie ZNP posiadający adres mailowy z domeną …@znp.edu.pl mogą indywidualnie skorzystać z oferty prywatnej opieki medycznej w Grupie LUX MED.

Grupa LUX MED oferuje m.in. dostęp do:

 • wizyt u lekarzy Podstawowej i Specjalistycznej opieki medycznej bez skierowań
 • setek badań bez dodatkowych opłat
 • pełnego prowadzenia ciąży
 • badań profilaktycznych
 • fizjoterapii
 • e-recept, e-zwolnień lekarskich
 • refundacji kosztów leczenia poza placówkami LUX MED np. u swojego prywatnego, zaufanego lekarza (w wysokości 70% kwoty faktury do limitu 500 zł kwartalnie)
 • i wielu innych – szczegóły TUTAJ.

Jak skorzystać z oferty?

 • Używając komputera lub laptopa wejdź na https://vida.e-insure.pl/
 • Następnie kliknij: Zarejestruj
 • Wpisz swój służbowy e-mail z domeną …@znp.edu.pl
 • Odbierz e-mail w swojej poczcie
 • Kliknij Dokończ rejestrację i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie komputera/laptopa.

UWAGA: jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, sprawdź wiadomości w SPAM / OFERTACH / SPOŁECZNOŚCIOWE. Postępuj zgodnie z komunikatami w aplikacji na poszczególnych etapach składania wniosku.

WAŻNE: Opieka uruchamiana jest zawsze od 1-go dnia miesiąca.

Wsparcie w zakresie rejestracji: Radosław Walczuk tel. +48 723 222 247, mail: radoslaw.walczuk@makubezpieczenia>

Published in Aktualności
poniedziałek, 13 czerwiec 2022 09:26

INFORMACJA NR 68 z dnia 7 czerwca 2022r.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

image003

Obecnie, zgodnie z obowiązującym prawem, stroną sporu zbiorowego w oświacie jest dyrektor szkoły, przedszkola, placówki, chociaż wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli określa corocznie minister edukacji. 

Nauczyciele i pracownicy oświaty muszą się zwrócić z żądaniami do dyrektorów szkół, bo to oni są pracodawcami. W teorii – bo minimalne wynagrodzenia określone są w wydawanym co roku rozporządzeniu MEiN, a wynagrodzenie nauczycieli zależy głównie od subwencji oświatowej na dany rok. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego występuje z propozycją zmiany ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zmierzającą do zmiany definicji pracodawcy w przypadku sporu zbiorowego w oświacie tak, aby urealnić procedurę i toczące się w ramach sporu wszystkie etapy jak np. rokowania, mediacje czy strajk.

Published in Aktualności
poniedziałek, 13 czerwiec 2022 09:23

INFORMACJA NR 67 z dnia 6 czerwca 2022r.

Konferencja” POROZUMIENIE. NA RZECZ HISTORII WOLNOŚCI „ – senat RP

image006

W czwartek, 2 czerwca br. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Senatu rozpoczęła się konferencja organizowana przez Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego pt. „Porozumienie na rzecz historii wolności”. 

Biorą w niej udział Edyta Książek (Zarząd Główny ZNP), która opowie o obywatelskiej roli nauczycieli historii, a także redaktor naczelny Głosu Nauczycielskiego. 

Polecamy transmisję na stronie Senatu:

https://www.senat.gov.pl/transmisje/biezace-transmisje/

Published in Aktualności
poniedziałek, 13 czerwiec 2022 09:21

INFORMACJA NR 66 z dnia 24 maja 2022r.

Sejmowa komisja edukacji o wynagrodzeniach nauczycieli

image007

24 maja, podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży odbyła się dwugodzinna dyskusja na temat wynagradzania nauczycieli.  Zamiast propozycji znaczącego zwiększenia nauczycielskich  pensji usłyszeliśmy od wiceministra Dariusza Piontkowskiego zapewnienie, że rząd dba o nauczycieli  i ceni ich pracę.  Dyskusja była kolejnym sporem między dzisiejszą opozycją a posłami Prawa i Sprawiedliwości – „kto dawał i daje więcej”.

Według wiceministra Piontkowskiego rząd w projektowanej nowelizacji Karty Nauczyciela proponuje wzrost wynagrodzenia nauczycieli, posługując się średnim wynagrodzeniem na każdym stopniu awansu zawodowego. Prawdą jest, że średnie wynagrodzenie od 1 września br. ma wzrosnąć  wyłącznie dla obecnych nauczycieli stażystów i kontraktowych (ok. 20 proc. nauczycieli) przy czym osiągnięcie średniego wynagrodzenia będzie niemożliwe dla tych nauczycieli, którzy nie mają dodatku stażowego, motywacyjnego czy za wychowawstwo. Propozycja nie uwzględnia jakiegokolwiek wzrostu wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. ZNP czeka na rozwiązania ustawowe, które ten wzrost zapewnią.

Link do transmisji z obrad Komisji

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#208D3ADB373E7415C12588450035C536

Published in Aktualności

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 43 gości.

Licznik odwiedzin

232104
Dzisiaj108
Wczoraj201
W tym tygodniu999
W tym miesiącu2093
©2022 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin