Items filtered by date: luty 2021

piątek, 26 luty 2021 07:15

INFORMACJA NR 43 z dnia 26 lutego 2021r.

43


ZNP negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – brak wzrostu płac w 2021 roku!

ZNP żąda wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w wysokości co najmniej 10% z wyrównaniem od 1 stycznia 2021 r.
OPINIA ZNP – rozporządzenie płacowe 2021

Published in Aktualności
czwartek, 25 luty 2021 07:20

INFORMACJA NR 42 z dnia 23 lutego 2021r.

42
Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. projektu Edukacja dla wszystkich
Edukacja dla wszystkich -materiał informacyjny do wykorzystania w szkołach i placówkach
Plakat PDF do druku

3 lutego godz.16.00 odbyło się spotkanie online ze specjalistami szkolnictwa specjalnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych „Zagrożenia wynikające z proponowanych zmian w edukacji włączającej”. Organizatorami spotkania był Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP i Zarząd Oddziału ZNP w Gdańsku.
15 lutego br odbyły się konsultacje organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, w których uczestniczyli przedstawiciele organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły specjalne oraz placówki specjalne, dyrektorzy/specjaliści ze szkół i placówek specjalnych; dyrektorzy/specjaliści z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, inne zainteresowane osoby oraz instytucje. Liczba miejsc była ograniczona.
Głównym celem spotkania było przekazanie informacji o zasadach tworzenia Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, zgodnie z opracowanym w projekcie Modelu SCWEW oraz pilotażowym wdrożeniu Modelu SCWEW w ramach projektów grantowych.
Nie wszyscy chętni mieli szczęście dostać się na spotkanie online organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty /zarejestrowano tylko 80 uczestników/. Z informacji, jakie docierają do siedziby okręgu pomorskiego :
- spotkania nie spełniły oczekiwań zainteresowanych
- ograniczony czas na zadawanie pytań
- odpowiedzi na zadawane pytania nie były konkretne
- prelegenci nie potrafili odpowiedzieć na kluczowe pytania związane z funkcjonowaniem szkół specjalnych i PPPP / m.in. statusem zawodowym pracowników instytucji po ich przekształceniach – statusie zawodowym zatrudnionych specjalistów w szkołach i placówkach oświatowych/ oraz na pytania związane z finansowaniem przedstawionych propozycji .
Z uwagi na brak rzetelności przeprowadzanych konsultacji, braku konsultacji ze środowiskiem nauczycieli – specjalistów , ekspertów , rodziców - ZNP domaga się wstrzymania prac nad tym projektem. Uwzględniając zastrzeżenia wniesione przez nauczycieli praktyków, rodziców i partnerów społecznych ZNP apeluje o ponowne poddanie proponowanych rozwiązań szerokim konsultacjom społecznym w atmosferze dialogu z partnerami społecznymi, organizacjami samorządowymi oraz rodzicami uczniów i wychowanków.

„ Projektowane zmiany w opinii środowiska nauczycielskiego są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój spowodowany troską o rozwój i warunki kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym trudnym dla wszystkich czasie należy z wielką wrażliwością rozważyć zasadność poszczególnych rozwiązań i postawić pytanie – czy kolejna tak poważna zmiana systemowa powinna obecnie mieć miejsce, zwłaszcza w sytuacji braku odpowiednich nakładów finansowych niezbędnych do modyfikacji infrastruktury szkolnej i znaczącego zwiększenia stanu zatrudnienia w oświacie”. – czytamy w Stanowisku Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie projektu „Edukacja dla wszystkich”

Published in Aktualności
czwartek, 25 luty 2021 07:19

INFORMACJA NR 41 z dnia 23 lutego 2021r.

41
KALENDARIUM DZIAŁAŃ BIURA ZG ZNP W OKRESIE MARZEC 2020 – LUTY 2021

Niniejszy Biuletyn pokazuje jak ZNP walczył o poprawę sytuacji nauczycieli i pracowników oświaty w dobie koronawirusa, jak prowadził Kampanię informacyjną dotycząca działań ZNP związanych z pracą szkół, przedszkoli, placówek w czasie epidemii COVID-19 (na stronie znp.edu.pl) oraz publikuje wykaz pism ZG ZNP dotyczących covid-u.
Zachęcam wszystkich Państwa , nie tylko członków ZNP do zapoznania się ze zmaganiami związku zawodowego dbającego o bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów i pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych w okresie pandemii.

Published in Aktualności
czwartek, 25 luty 2021 07:18

INFORMACJA NR 40 z dnia 23 lutego 2021r.

40

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukces! Po interwencji ZNP pracownicy obsługi i administracji mogą się rejestrować na szczepienie!

Kolejny sukces ZNP ! WSZYSTKIE osoby zatrudnione w jednostkach systemu oświaty, mogą się rejestrować na szczepienie!

Ministerstwo Edukacji i Nauki (23.02.2021): “W poniedziałek, 22 lutego br. w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W rozporządzeniu do programu szczepień została dodana kolejna grupa pracowników oświaty.
Już teraz prawo do szczepień w grupie priorytetowej mają wszystkie osoby zatrudnione w jednostkach systemu oświaty, instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne. Należą do niej również osoby zatrudnione w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa, które znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, a także nauczyciele skierowani do pracy za granicą.

Published in Aktualności
poniedziałek, 22 luty 2021 12:16

INFORMACJA NR 39 z dnia 18 lutego 2021r.

391392


Szczepienia: Po naszej interwencji oddelegowani do pracy w związku mogą się rejestrować

Uwaga! Po interwencji ZNP / 18 lutego 2021r./ resort edukacji zmienił wytyczne ws. i umożliwił rejestrację uprawionych osób do szczepień o nauczycieli, którzy są oddelegowani do pracy w związku zawodowym lub nieobecni z powodu przeniesienia w stan nieczynny.

Ostatni komunikat MEiN:
„Z uwagi na duże zainteresowanie szczepieniami przedłużamy termin rejestracji w Systemie Informacji Oświatowej i w systemie POL-on do piątku, 19 lutego (do końca dnia). Dodatkowo rozszerzamy grupę uprawionych osób do szczepień o nauczycieli, którzy są nieobecni w pracy z powodu choroby, urlopu, przeniesienia w stan nieczynny, oddelegowania do pracy w związku zawodowym – oni również mogą się rejestrować!”

Published in Aktualności
poniedziałek, 22 luty 2021 12:13

INFORMACJA NR 38 z dnia 18 lutego 2021r.

381382

 

 

 

 

 

 

 

https://fb.watch/3MMxg6Z_hu/ - nagranie z dnia 10 lutego 2021r.

"ZNP jest na pierwszej linii frontu pandemicznego oraz wsparcia dla nauczycieli i nauczycielek oraz wszystkich tych, którzy w warunkach epidemicznych zmagają się z warunkami zdalnego nauczania" - cyt. Renata Mieńkowska-Norkiene. Inauguracja cyklu webinarów dla nauczycielek i nauczycieli - 10 lutego 2021r.
Współpraca ZNP z Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego wpisuje się w realizację celów zawartych w Statucie ZNP .
Brak dialogu, wsparcia psychologicznego, pedagogicznego uczniów i nauczycieli w okresie pandemii - jest niezadawalająca. Zmiany za zmianą zwiększają kryzys edukacji i etosu zawodu nauczyciela. Zła kondycja psychiczna uczniów, rodziców i nauczycieli mają wpływ na radykalizację zachowań i poglądow ....
Cykl szkoleń wzbogacających warsztat pracy nauczyciela, adresowanych również do rodziców .... zaproponowany przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego - w punkt.
Zachęcam do wysłuchania.

Inauguracja cyklu webinarów dla nauczycielek i nauczycieli
#NaŻywo Rozmowa online otwierającą projekt Centrum Analiz MISO skierowany do nauczycielek i nauczycieli pt. „Jak rozpoznawać, jak reagować? Wpływ radykalnych treści i dezinformacji w internecie na młodzież”.
Goście:
Renata Mieńkowska-Norkiene - przewodnicząca Rady Programowej MISO
Sławomir Broniarz - prezes ZNP
Konrad Ciesiołkiewicz - prezes Fundacji Orange

Inicjatywa to cykl bezpłatnych trzech webinarów realizowanych w nadchodzących miesiącach. Partnerem jest Głos Nauczycielski, a partnerami merytorycznymi poszczególnych webinarów są Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, Fundacja Orange oraz Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka.

Kalendarz webinarów:
24 marca - Jak pandemia sprzyja radykalizacji młodzieży? Radykalizacja zachowań i poglądów - jak rozpoznawać, jak reagować?
14 kwietnia - Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w internecie, nowe zjawiska i trendy - patotreści, na co należy zwrócić uwagę.
12 maja - Dlaczego tak łatwo dezinformować w pandemii? Dezinformacja w mediach społecznościowych a postawy społeczne.
Szczegóły dotyczące rejestracji na poszczególne webinaria wkrótce.

Published in Aktualności
poniedziałek, 22 luty 2021 12:08

INFORMACJA NR 37 z dnia 18 lutego 2021r.

371372

Pracownicze Plany kapitałowe bez tajemnic - webinar dla pracodawców – nagranie z dnia 17 lutego 2021r.

https://www.facebook.com/GlosNauczycielski/videos/1089401828207060/?__cft__[0]=AZWmaTA1OaAhB7zBOOY2-fyaC_B77FSJZ_G3wi7kOxWkCIeJDwennrF8yREjR3kBUCrdkMm5IHiRz274gXLsu01-N8uB-u8GArl4Ep3E3MmJLKhGzm_clRNn6w1pW5REoncRtGDsJnXg9acNkDKSObEsfVqFfcX1Nvu9v47EiQr_h3HP-tJLKUcsowozHIXDtCr8ammFwF5VfAdKiyDQWErh7tJn33aaUPtPgUHazCUe3w&__tn__=%2CO-R

Wszystkie webinary , szkolenia publikowane na stronach internetowych ZNP, GN inspirowane są przez Związek Nauczycielstwa Polskiego .
Spółka PFR Portal internetowy PPK MOJE PPK – jest jedynym podmiot do wdrożenia PPK wsparcie pracodawców i pracowników w zrozumieniu idei programu. Pomoc w drożeniu programu przez pracodawców . PROGRAM PPK - dobrowolny dla pracowników i obowiązkowy dla pracodawców. Do 55 rż każdy pracownik ma prawo podjąć dobrowolną decyzję o przystąpieniu do PPK. Po 60 rż istnieje możliwość korzystania z programu na innych zasadach.

26 lutego 2021r. - wszystkie POROZUMIENIA związane z wdrożeniem PPK winne być podpisane / koniec konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.
Udział ZZ jest prawem , a nie obowiązkiem. Decyzję w tej sprawie podejmują ZOZ. Pracodawca ma obowiązek doprosić ZZ do procedowania POROZUMIENIA.

26 marca 2021r. - finał wdrożenia PPK.
Ujemny przyrost demograficzny ma wpływ na wysokość emerytur – będą coraz niższe.

Published in Aktualności
piątek, 19 luty 2021 07:25

INFORMACJA NR 36 z dnia 18 lutego 2021r.

361362

Szczepienia: Po interwencji ZNP / 16 lutego 2021r/ ruszyła rejestracja nauczycieli na urlopach!
Wszyscy pozostali nauczyciele, którzy są nieobecni w pracy, np. długotrwale niezdolni do pracy z powodu choroby, na urlopach macierzyńskich, dla poratowania zdrowia itp. mogą się rejestrować na szczepienie”.

MEiN „ Wszyscy nauczyciele, którzy są nieobecni w pracy, np. długotrwale niezdolni do pracy z powodu choroby, na urlopach macierzyńskich, dla poratowania zdrowia itp. mogą się rejestrować na szczepienie”.
“Na razie do szczepień w II turze nie są rejestrowani nauczyciele, którzy mają zaznaczoną w SIO długotrwałą nieobecność (powyżej 25 czerwca br.) z następujących przyczyn:
- urlopu udzielonego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych
- zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
- przeniesienia w stan nieczynny
- urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela

Published in Aktualności

35

INTERWENCJA ZNP ws. nauczycieli na urlopach
16 lutego ZNP pisze do : ministra edukacji, ministra zdrowia, ministra Michała Dworczyka w sprawie nauczycieli na urlopach, którzy chcą wrócić zaszczepieni do pracy, a nie mają takiej możliwości oraz oddelegowanych do pracy w związku.

LIST: Pismo ZNP – 16.02.2021 ws. szczepień – MZ, MEiN, MD

Warszawa, 16 lutego 2021 r.

Szanowny Pan

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki


W związku z lawinowo napływającymi interwencjami dotyczącymi wykluczenia niektórych nauczycieli z możliwości zarejestrowania na szczepienie, Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się pilnego uregulowania tej sprawy.
Jedyną przesłanką uprawniająca do rejestracji na szczepienie powinno być zatrudnienie w szkole lub placówce. Nie godzimy się na pozbawienie możliwości rejestracji nauczycieli urodzonych w 1955 r. i wcześniej, mających zaznaczoną w SIO długotrwałą nieobecność (np. urlop dla poratowania zdrowia) lub oddelegowanych do pracy w związku.
Jednocześnie ponownie domagamy się możliwości rejestrowania na szczepienie również pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach.
Po raz kolejny jesteśmy dzieleni – tym razem w kwestii szczepień. W ten sposób nie buduje się zaufania środowiska oświatowego do działań podejmowanych przez rządzących.
Oczekujemy pilnej korekty harmonogramu szczepień dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty.
Z poważaniem,
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

Published in Aktualności

Szczepienia: Interweniujemy ws. nauczycieli na urlopach

34„Najwięcej rozżalonych listów, telefonów i maili trafia do struktur ZNP od nauczycieli, którzy obecnie przebywają na urlopach zdrowotnych, urlopach macierzyńskich, którzy nie mogą się zapisać na szczepienia przeciw COVID 19. Nauczyciele chcą wrócić do szkół już zaszczepieni, ale nie mają takiej możliwości„.
Źródło : „Gazeta Wyborcza” (16.02.2021).

Published in Aktualności

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 60 gości.

Licznik odwiedzin

218449
Dzisiaj125
Wczoraj171
W tym tygodniu1214
W tym miesiącu3542
©2022 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin