Items filtered by date: grudzień 2021

czwartek, 30 grudzień 2021 21:05

INFORMACJA NR 169 z dnia 27 grudnia 2021r.

image001

Bądźcie z nami we wtorek 4 stycznia o godzinie 15.00 pod Sejmem! W tym czasie – pomiędzy świętami – zaplanowane jest posiedzenie komisji edukacji i pierwsze czytanie #LexCzarnek” – apeluje Wolna Szkoła.

Przypomnijmy, że ponad 100 organizacji społecznych, samorządowych i oświatowych skupionych wokół kampanii Wolna Szkoła zdecydowanie i bezwarunkowo przeciwstawia się #LexCzarnek

„Nie zgadzamy się na zmianę prawa oświatowego, która ma uczynić ze szkoły narzędzie inżynierii społecznej, modelującej młode pokolenie na potrzebę partii rządzącej. Mówimy NIE upartyjnieniu szkoły, poddaniu jej obsesyjnej kontroli kuratorów i ministra Czarnka, zastraszaniu dyrektorów, nauczycieli, odebraniu wpływu rodzicom i indoktrynowaniu naszych dzieci”

„Presja ma sens!  Wygraliśmy weto, możemy wygrać z Czarnkiem. WOLNA SZKOŁA, TO WOLNI LUDZIE I WOLNA POLSKA” – podkreślają organizatorzy protestu.

Link do wydarzenia na Facebooku znajduje się tutaj. Jednym z organizatorów protestu jest ZNP.

Pierwsze czytanie kontrowersyjnej ustawy ograniczającej autonomię szkół i prawa rodziców miało odbyć się 14 grudnia. Projekt przepadł jednak w głosowaniu na sejmowych komisjach.  Ponieważ części posłów PiS nie było na sali, opozycji udało się zablokować procedowanie ustawy (stosunkiem głosów 31 “za” odroczeniem, 29 “przeciw” i 1 “wstrzymujący się”). Lex Czarnek wraca jednak do Sejmu 4 stycznia.

/ źródło : (JK, GN) /.

Published in Aktualności
czwartek, 30 grudzień 2021 21:00

INFORMACJA NR 168 z dnia 27 grudnia 2021r.

Ile odda ze swojej emerytury emeryt na pokrycie wzrostu opłat stałych : energii, gazu, wody, ogrzewania, cen żywności i usług / jak wynika z zapowiedzi  co najmniej od 200-400% / wzrost w roku 2022  ???? / Nie dajcie się nabrać KOCHANI EMERYCI !!!

 / Żródło  : FAKTY /

image003

Published in Aktualności
czwartek, 30 grudzień 2021 20:54

INFORMACJA NR 167 z dnia 27 grudnia 2021r.

image008

Przemysław Czarnek o nowym przedmiocie w szkołach (PR24/24 Pytania - Rozmowa Poranka)

Zmiany w Karcie Nauczyciela muszą wejść w życie najpóźniej w kwietniu przyszłego roku - zapowiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Ocenił, że dzięki tym zmianom "nauczyciel będzie bardziej dostępny

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek we wtorek w Polskim Radiu powiedział, że zmiany w Karcie Nauczyciela muszą wejść w życie "najpóźniej w kwietniu przyszłego roku, żeby można było zaplanować arkusze organizacyjne na rok szkolny rozpoczynający się 1 września 2022 r.".

Published in Aktualności
czwartek, 30 grudzień 2021 20:46

INFORMACJA NR 166 z dnia 27 grudnia 2021r.

image010

image011

 

 

 

 

 

 

 

W niedzielę (26 grudnia), w wieku 91 lat zmarł Wacław Kupper – członek ZNP Oddziału w Lęborku, były wiceminister oświaty i wychowania (1982–1987), a także naczelnik Lęborka (1977–1982), przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego I kadencji (1999–2002), przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego (1984–1992).

Człowiek prawy, wielkiego serca, oddany pracy dla edukacji, lubiany i szanowany przez związkowców, nauczycieli, młodzież i społeczność lokalną. Oddany pracy na rzecz innych, sprawdzony przyjaciel. Wacku na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci .

Okręg Pomorski ZNP kieruje wyrazy współczucia dla Rodziny oraz Koleżanek i Kolegów Oddziału ZNP w Lęborku.

ZNP okręg pomorski dziękuje ZO ZNP w Lęborku za szczególną pomoc i wsparcie kol. Wacka w czasie choroby  .

Published in Aktualności
czwartek, 30 grudzień 2021 20:37

INFORMACJA NR 165 z dnia 20 grudnia 2021r.

image016

Związek Nauczycielstwa Polskiego wobec braku postępów w negocjacjach zaproponowało, by od 1 stycznia 2022 roku zwiększyć o 700 zł kwotę bazową (zamrożoną od dwóch lat), co pociągnęłoby za sobą automatycznie podwyżki dla wszystkich nauczycieli. Jak wyliczyło ZNP oznaczałoby to jej wzrost o 19,8 proc. - z 3538 zł do 4238 zł.

Podstawowe postulaty pozostają bez zmian: ZNP chce zmiany systemu wynagradzania  nauczycieli poprzez powiązanie ich wysokości z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce oraz od zwiększenia wysokości subwencji oświatowej na 2022 r.

Published in Aktualności
czwartek, 30 grudzień 2021 20:30

INFORMACJA NR 164 z dnia 20 grudnia 2021r.

image017

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego wyraża protest wobec stanowiska władz politycznych RP w sprawie braku podwyżek wynagrodzeń dla pracowników naszego sektora i jego chronicznego niedofinansowania. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego przeprowadzi w dniu 20 GRUDNIA (poniedziałek) akcje protestacyjne pod hasłem: ŻĄDAMY REALNYCH PODWYŻEK WYNAGRODZEŃ, w których weźmie udział szereg pracowników uczelni i instytutów badawczych. .

Published in Aktualności
czwartek, 30 grudzień 2021 20:22

INFORMACJA NR 163 z dnia 20 grudnia 2021r.

image020

image022image024

17 grudnia 2021r. w imieniu Zarządu,  Prezes Okręgu Pomorskiego ZNP wniosła uwagi  do projektu budżetu samorządu województwa pomorskiego ZNP na rok 2022 w dziale Oświata i Wychowanie zwracając uwagę m.in. na : brak zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń pracowników , brak środków na Fundusz zdrowotny dla Nauczycieli, niedoszacowanie środków na kształcenie w nowych zawodach szkół policealnych.

Samorząd Województwa Pomorskiego prowadzi 41 typów szkół i placówek oświatowych . Łącznie zatrudnionych jest 332 nauczycieli (250,18 etatów); 200 pracowników administracji i obsługi (181,49 etatów ).

W dniu 20 grudnia 2021r. Marszałek Województwa Pomorskiego w piśmie do Prezesa Okręgu Pomorskiego poinformował o zabezpieczeniu środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi .

Published in Aktualności
czwartek, 30 grudzień 2021 20:18

INFORMACJA NR 162 z dnia 17 grudnia 2021r.

image026

- Pismo do parlamentarzystów Okręgu Pomorskiego ZNP

Published in Aktualności
czwartek, 30 grudzień 2021 20:11

INFORMACJA NR 161 z dnia 17 grudnia 2021r.

image028image002

 

 

 

 

 

„LEX WÓJCIK”  w Sejmie

Warto zapoznać się kolejnymi propozycjami zmian w ustawie – Prawo oświatowe, które zawarte są w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten znajduje się w Sejmie – numer druku sejmowego 1849.

8 lipca Związek Nauczycielstwa Polskiego przesłał do ministra Michała Wójcika negatywną opinię do ww. projektu ustawy, uznając za kuriozalne i niedopuszczalne wobec dyrektorów szkół wprowadzenie do prawa oświatowego przepisów prawa karnego i grożenie dyrektorom karą więzienia za niedopełnienie obowiązków (bez dokładnego sprecyzowania). Takie rozwiązania to próba podporządkowywania dyrektorów urzędnikom organów nadzoru. Propozycje te wywołały protesty wielu organizacji, m.in. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, Społecznego Towarzystwa Oświatowego czy Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Tego rodzaju rozwiązanie prowadzi do wniosku, że ww. projekt ma na celu wprowadzenie instytucji pozaprawnego i pozamerytorycznego wywierania nacisku na działania podejmowane w ramach czynności zarządczych przez dyrektora szkoły. Wskazuje również, że celem projektodawcy jest wprowadzenie instrumentów dyscyplinujących („mrożących”), odbierających oświacie autonomię i będących w sprzeczności z zasadą decentralizacji wykonywania zadań państwa.

Published in Aktualności
czwartek, 30 grudzień 2021 20:03

INFORMACJA NR 160 z dnia 15 grudnia 2021r.

image032image033

 

 

 

 

 

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2021/12/Opinia-prawna.docx /  Opinia prawna ZNP dotycząca dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających  naruszenia prawa Unii 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17) nie nakłada na szkoły, przedszkola i placówki oświatowe obowiązku wprowadzenia do dnia 17 grudnia 2021 r. regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Published in Aktualności

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 68 gości.

Licznik odwiedzin

244060
Dzisiaj54
Wczoraj231
W tym tygodniu54
W tym miesiącu491

Search

facebook_page_plugin