POLECANE ARTYKUŁY:
 •  OPINIE I STANOWISKA ZNP DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH
  imagesCA2REPER

  NAUCZYCIELU !   Nie bądź obojętny - napisz swoje uwagi do proponowanych zmian w aktach prawnych , które dotyczą bezpośrednio Ciebie lub wykonywanej przez Ciebie pracy.

  NAUCZYCIELU ! Zapoznaj się ze stanowiskami i opiniami ZNP do proponowanych zmian aktów prawnych dotyczących polskiej edukacji.

 • ­

  Lista najważniejszych rozporządzeń, aktów prawnych. Istotne zmiany w przepisach wykonawczych do ustawy PRAWO OSWIATOWE od 1 września 2017r - wraz z komentarzem

  prawo thumbhttp://reformaedukacji.men.gov.pl/

  1. Prawo oświatowe

  2. Przepisy wprowadzające – prawo oświatowe

  3. Kalendarium reformy edukacji . Krok po kroku

  Koordynator wprowadzania reformy – województwo pomorskie:
  Jerzy Wiśniewski  - Dyrektor Wydziału  Strategii Nadzoru Pedagogicznego,
  tel: 58 669 34 04, kom: 662 231 456
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Plakaty

  Plakat podwyzki 2018Plakat status zawodowy 2018

 • INFORMACJA NR 330 Z DNIA 19 LUTEGO 2018 r. – pożyczka na szkolenie, studia podyplomowe.

  mark3znp

  PROJEKT  „Pożyczki na kształcenie”, dzięki któremu można sfinansować dowolny kurs, szkolenie lub studia podyplomowe oraz uzyskać do 25% umorzenia!

  BARDZO  CIEKAWE   dofinansowanie ze środków  unijnych dla osób dorosłych chcących podnosić swoje kwalifikacje na szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych. Po złożeniu odpowiedniego wniosku mogą uzyskać do 20 a w niektórych przypadkach do 25% zwrotu środków przeznaczonych na kształcenie. Ponadto instytucja rozkłada koszt y szkolenia na raty / okres 3 lat  / .

  Uwaga 1. Pożyczka jest nieoprocentowana .

  Uwaga 2. Należy tylko  złożyć wniosek przed rozpoczęciem szkolenia.

  Ulotka PNK instytucje EDU

  Ulotka PNK pracodawcy www

  PNK komunikat Start drugi nabór

 • INFORMACJA NR 329 Z DNIA 16 LUTEGO 2018 r.

  znp pom  Kopia

  1. 12

   3

   

   

   

  1 . Prace domowe - NIE DLA  CHAOSU W SZKOLE rozpoczął ogólnopolską akcję składania "Oświadczeń woli rodzica". Fundacja wzywa rodziców do  wypełnienia oświadczenia  /wg. wzoru/ i złożenia  go w szkole oraz namawia rodziców do „stanowczej rozmowy z wychowawcą bądź dyrektorem szkoły …. ”. Według fundacji  codziennie jest łamane prawo dziecka . Kto łamie prawo dziecka ? – znowu ten niedobry nauczyciel … Czyżby  miała to być  zapowiedź  konfliktów w szkołach ? Czy z tego powodu  posypią się  wnioski do komisji dyscyplinarnych , by ukarać nauczycieli ?

  Kto był twórcą podstaw programowych ? Dlaczego minister edukacji mimo nakazów sądu I i II instancji nie chce ujawnić ich autorów ?  Aż nie chce się wierzyć , że mogli  ją napisać  nauczyciele – praktycy . Szkoda , ze twórcy „dobrej zmiany” nie umieli wyliczyć , ile  typowy nauczyciel  jest w stanie  nauczyć dzieci na lekcjach  i nie znają realiów polskiej szkoły.  Jestem przeciwna, aby usprawiedliwieniem dla zadawania dużej liczby prac domowych przez nauczycieli była  obszerna podstawa programowa . Pamiętajmy, że   praca domowa jest integralną częścią polskiego systemu edukacji i zarzucanie szkole ,że postępuje niezgodnie z prawem jest nadużyciem nie tylko w stosunku do szkoły , ale przede wszystkim do nauczyciela.  Natomiast absolutnie zgodzę  się , że zbyt duża ilość prac domowych przeciąża  uczniów , prowadzi do niekorzystnych skutków zdrowotnych  oraz osłabia motywację do nauki . Dlatego też każdy nauczyciel zadający prace domowe musi  dokonać oceny  czasu wykonywanej pracy do indywidualnego tempa pracy , możliwości psychofizycznych, specjalnych potrzeb edukacyjnych, zastosować różnorodność  form i metod ich wykonywania, kierować się racjonalnością  , właściwą i systematyczną kontrolą bez karania za brak jej wykonania , ale dociekania przyczyn niewywiązania się z wykonania prośby nauczyciela . Pamiętając, że zadania zbyt łatwe i zbyt trudne działają demotywująco na ucznia.  Natomiast my nauczyciele  oraz rodzice mamy za zadanie stworzyć warunki do wyzwalania kreatywności  naszych „dzieciaków”. Co do czasu wykonywania prac domowych – aby dziecko bez uszczerbku dla zdrowia mogło je odrobić i miało czas na bezpośredni kontakt z rodzicami, uczestnicząc w rodzinnych przedsięwzięciach.  Nie zapominajmy o „plusach” pracy domowej: kształtuje twórczą postawę , doskonali umiejętności  i nawyki,  rozwija samodzielność myślenia i działania , kreatywność, pozytywne emocje , wiarę w możliwości , rozwija zainteresowania i zdolności , systematyczność, obowiązkowość, samokontrolę. Nauczyciel poprzez zadawanie prac domowych również dokonuje własnej samooceny , co do stosowanych form i metod własnej pracy, czego i jak uczyć...  Dlatego uważam , że o tym ile, jak i kiedy zadawać prace domowe powinien decydować tylko i wyłącznie nauczyciel. Natomiast niedostatek refleksji naukowej oraz badań pedagogicznych  na temat pracy domowej powodować będą coraz większe napięcia w relacjach rodzic – nauczyciel.  Z całego serca namawiam nauczycieli do pochylenia się nad problemem związanym z zadawaniem prac domowych . Uwaga 1. : moje powyższe rozważania dotyczą uczniów szkół podstawowych . Uwaga 2. Reforma  fińskiej edukacji, do którego tak chętnie  się odwołujemy , trwa już ponad 30 lat. W chwili obecnej Finowie odchodzą od podziału na przedmioty, integrują treści nauczania, stawiają na samodzielność, indywidualizm, autonomię ucznia i nauczyciela. Nadrzędnym celem kształcenia w Finlandii jest nauka samodzielnego i praktycznego myślenia. Uczniowie uczą się rozwiązywania problemów we współpracy z innymi, pracują metodą projektu. Zamiast zapamiętywania regułek młodzi uczą się, jak odnaleźć je w książkach lub Internecie. Fiński system edukacji przygotowuje dzieci do życia, dlatego  w szkołach nie ma klasówek i sprawdzianów. I fińscy piętnastolatkowie osiągają najlepsze wyniki w testach PISA. System polskiej edukacji nie da się nałożyć na fiński system edukacji , ponieważ nastawiony jest na inne cele jak i zadania oraz standardy i umiejętności  absolwenta   na poszczególnych etapach kształcenia.

  Źródło :

  https://www.facebook.com/Dom-nie-jest-filią-szkoły-1775439069157677/?hc_ref=ARRJxoeuOaY3KgvsQHwEkrLO0CV992HeHVOIeKCM4t8QodbxLpjWpWXGjKcJqIjZ4ac&fref=nf&pnref=story

  1. Według rodziców zgodnie z obowiązującym prawem dyrekcja ma obowiązek zapewnić uczniom możliwość pozostawiania w szkole książek i przyborów szkolnych.  „Egzekwujmy tą regulacje z całą stanowczością !”.

  Problem jest w tym , że nie chodzi tutaj tylko o rozporządzenie na które powołuje się minister edukacji – w którym  min. mowa jest o zapewnieniu szafek . A co ze szkołami , których kubatura budynku, przepełnione klasy uniemożliwiają wstawianie szafek? Zgodnie z zaleceniami GIS waga tornistra nie powinna przekraczać  10-15% masy ciała dziecka. Może warto pomyśleć o rozwiązaniach, które pozwoliłyby na korzystanie z podręczników tylko w domu , a w szkole , podczas lekcji np. z tabletów .

  1. Darmowa komunikacja dla dzieci , czy też młodzieży uczącej się …. ?

  ZNP w mieście Gdańsku 1,5 roku temu zwrócił się do władz miasta Gdańska z inicjatywą o bezpłatne korzystanie przez uczniów i nauczycieli  z  publicznej komunikacji  miejskiej w trakcie  realizacji podstaw programowych poza szkołą / przejazd do muzeów, teatru, kina, miejsc kultury, sportu itp. Wówczas inicjatywa nie znalazła wsparcia ze strony magistratu. Z podobną inicjatywą wyszła organizacja ruchów społecznych tzw. PRZYJAZNY GDAŃSK, która ograniczyła swoją inicjatywę  tylko do uczniów szkoły podstawowej. Na antenie RADIO GDAŃSK reprezentowałam stanowisko w tej sprawie ZO ZNP w Gdańsku , aby była to ulga dla wszystkich uczniów objętych systemem edukacji oraz nauczycieli z uwagi na : wysokie koszty , deficyty budżetowe gmin, sieć i dostęp do publicznej komunikacji miejskiej , położenie geograficzne. ALE nie całkiem darmowo i bezpłatnie z uwagi na kształtowanie u „najmłodszych” cech osobowości : poczucia  współodpowiedzialności , obowiązku,  poszanowania pracy, poczucia bycia pożytecznym ….. itp. Nie chciałabym, aby ZNP był współtwórcą inicjatywy, która wymuszałaby na samorządach podjęcia decyzji o zabraniu innym,  ograniczeniu zaplanowanej inwestycji, budowaniu drogi, czy też kanalizacji itp. Zamiast  programu 500+ warto było zafundować dzieciakom : obiady w stołówce szkolnej, stomatologa i higienistkę w każdej szkole, dostęp do szerszej oferty edukacyjnej – zielone szkoły, obozy letnie , zajęcia  pozaszkolne,  wejścia do kin , teatrów,  parków technologicznych itd.

 • INFORMACJA NR 328 Z DNIA 16 LUTEGO 2018 r.

  logo men

  mrka2OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA W CZASIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

  Z dniem 1 września 2017r. uległo zmianie brzmienie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

  Zgodnie ze znowelizowanym przepisem: „Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.” Powyższy zapis można interpretować w następujący sposób: szkoła w czasie trwania rekolekcji ma obowiązek realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej, zatem dla nauczycieli okres rekolekcji nie jest czasem wolnym od pracy. Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówki dla uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach. Ponadto, w sytuacji gdy zajdzie taka konieczność nauczyciel może być zobowiązany do zapewnienia uczniom opieki w drodze do i z miejsca gdzie odbywać się będą rekolekcje. Należy mieć jednak na uwadze przepisy Konstytucji RP gwarantujące każdemu wolność sumienia i wyznawania religii, w tym zwłaszcza art. 53 ust. 6 Konstytucji, zgodnie z którym nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. Wydaje się zatem, iż nie jest możliwe – bez zgody nauczyciela – nakazanie mu sprawowania opieki nad uczniami w Kościele. Taka sytuacja mogłaby być bowiem potraktowana jako naruszenie konstytucyjnych zasad mających prymat nad aktami ustawodawczymi niższego rzędu.

 • INFORMACJA NR 327 Z DNIA 16 LUTEGO 2018 r.

  logo men

  mrkoNowe przepisy dotyczące funkcjonowania przedszkoli . W styczniu w życie weszła ustawa, wprowadzająca nowe opłaty za przedszkola - teoretycznie jej zasady obowiązują od 1 stycznia. Rodzice nie wiedzą, na czym stoją, a przedszkola nie wiedzą, czy mają pobierać takie opłaty. Powstał bałagan. A ministerstwo nie zajęło w tej sprawie żadnego stanowiska.

  Przypomnijmy , w publicznych placówkach każde dziecko ma zagwarantowany darmowy pobyt przez 5 godzin dziennie.  Ustalanie wysokości opłat za korzystanie z przedszkola to obowiązek każdej gminy. Każda dodatkowa godzina nie może kosztować więcej niż 1 zł. Rodzice muszą również płacić za posiłki. W przedszkolach publicznych, w przeciwieństwie do prywatnych, opiekunowie płacili tylko za czas, który dziecko faktycznie spędzi w placówce. Tak było do końca ubiegłego roku. Nowa ustawa wprowadza zmiany. Nikt ich jednak nie zauważył. Opłaty za przedszkola miały charakter cywilnoprawny, wynikający z umów zawieranych między placówkami, a rodzicami. Od 1 stycznia są publicznoprawne. Co to oznacza w praktyce? Toczy się intensywna dyskusja samorządowców. Rodzice w ogóle nie wiedzą, co ich czeka. W toku prac legislacyjnych wprowadzono niezwykle istotną - z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego i rodziców - zmianę. Ma ona bezpośredni wpływ na ustalanie i pobieranie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie. Chodzi o to, że opłaty będą "stałe". Nie będzie zwrotów za czas nieobecności dziecka w przedszkolu . Samorządy nie są przygotowane do pobierania opłat po nowemu, a rodzice nadal mają pozawierane z dyrektorami przedszkoli umowy cywilnoprawne. Ustawa jednak nie przewidziała vacatio legis. Nowe przepisy są korzystne dla samorządów, nieco mniej dla rodziców. Czy umowy cywilnoprawne, zawierane pomiędzy dyrektorami przedszkoli, a rodzicami, straciły moc 1 stycznia? Pojawił się jeszcze jeden problem. O ile opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powinny mieć charakter publicznoprawny, to za korzystanie z wyżywienia winny zachować charakter opłaty cywilnoprawnej . Dlaczego? – Placówka musi funkcjonować, bez względu na to, czy jakiś maluch jest w przedszkolu, czy został w domu. Trzeba zapewnić i opłacić opiekę pozostałym dzieciom. Natomiast w przypadku opłat za posiłki, rodzice są zobowiązani wyłącznie do pokrycia kosztów tzw. "wsadu do kotła". Jeśli więc zgłoszą wcześniej nieobecność dziecka, to przedszkole nie ponosi żadnych kosztów, bo nie zużyło żadnych produktów do sporządzenia posiłku.  Rodzice są oburzeni.

  Źródło : https://kobieta.wp.pl/masz-dziecko-w-publicznym-przedszkolu-te-zmiany-odbija-sie-na-twojej-kieszeni-6221271756125825a

  Ponadto MEN przypomina : przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola. W organizacji przedszkola nie były i nie są przewidziane ferie zimowe i letnie.

  Funkcjonująca w przedszkolu rada rodziców mogła i może nadal występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, w tym również w zakresie funkcjonowania placówki w okresie ferii letnich i zimowych". Natomiast "osobą odpowiedzialną za organizację jest bezpośrednio dyrektor przedszkola".

  Źródło : Informacja  MEN :  https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wakacje-w-przedszkolu-informacja-men.html

 • INFORMACJA NR 326 Z DNIA 6 LUTEGO 2018 r.

  znp pomNie chcemy, aby spełnił się kolejny scenariusz „Samorządy chcą zamykać szkoły”, bo jak twierdzą mają racjonalne powody – wysokie koszty utrzymania, zbyt mało liczne klasy, puste szkoły…   O zamiarze likwidacji placówki samorządy muszą powiadomić kuratorium i uzyskać pozytywną opinię kuratora. Niestety w niektórych szkołach będzie brakowało miejsc dla skumulowanych roczników uczniów kończących gimnazja i ośmioletnią podstawówkę…, nauczanie „dzieciaków” odbywać się będzie na kilku zmianach…, godziny statutowe i wolontariat… zmuszanie nauczycieli do pracy za darmo… Już teraz każdy z Was niech sprawdzi, czy nie jest przymusowym wolontariuszem….  Jeśli tak, czy wrazicie zgodę na pracę z uczniami do godziny 20 - tej…? Kto weźmie odpowiedzialność za bezpieczny powrót uczniów ze szkoły do domu? MEN głosi, że chce pomóc uczniom z problemami,  w polskich szkołach dwa tysiące uczniów SP przypada na jednego psychologa. Ministerstwo Edukacji od lat nie reaguje na postulat ZNP o zatrudnianiu większej liczby psychologów i pedagogów  w szkołach i placówkach oświatowych (w każdej). Czy te czynności także nauczyciele będą wykonywać za darmo…? A tym czasem o czym mówią posłowie, gdy dyskutują o podwyżkach dla nauczycieli? – oczywiście o kwotach BRUTTO. ZNP wspólnie z FZZ zaprosili oświatową „Solidarność” do współdziałania na rzecz wzrostu wynagrodzeń. Jednak „S” wybrała współpracę z rządem   i stanowiska w kuratoriach oświaty. Jak ZNP Okręg Pomorski ma potraktować wspólnie wypracowane stanowisko (ZNP i NSZZ Solidarność Gdańsk) z członkami WRDS w sprawach dotyczących zmian w oświacie  i postulatu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli…?

  plakat 1

  plakat 2

Krótka wideorelacja z 41 Krajowego Zjazdu Delegatów Zwązku Nauczycielstwa Polskiego (20-22.11.2014)

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

O nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Okręg Pomorski ZNP.  Elżbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP od 2002 - nadal

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 6 gości.

Licznik odwiedzin

10109
Dzisiaj18
Wczoraj152
W tym tygodniu549
W tym miesiącu2404
©2018 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin