ZDECYDOWANIE
NAJLEPSZA
PRZYNALEŻNOŚĆ

JAKOŚĆ JEST NIE TYLKO NASZYM STANDARDEM,
TO JEST RÓWNIEŻ KIERUNEK NASZEGO DZIAŁANIA

NASZE INNOWACJE STARTUJĄ Z MARZENIAMI I PLANEM

PROPONUJEMY ROZWIĄZANIA DLA ODWAŻNYCH

ZNP - NAJLEPSZA DROGA DO STARTU

DLATEGO WARTO BYĆ W ZNP

MASZ POMYSŁ - ZREALIZUJ GO DZISIAJ!!!

WAŻNE TERMINY:
18 stycznia 2021 godz.18.00 - ODPRAWA Z PREZESAMI ODDZIAŁÓW I KADENCJI / online /
20 stycznia 2021r godz.17.00-19.00 szkolenie / online / dla społecznych inspektorów pracy okręgu pomorskiego ZNP - ZFŚS
25 stycznia 2021 godz.16.00 - PREZYDIUM ZOP ZNP / online /
8 lutego 2021 godz.16.00 - ZARZĄD OKRĘGU POMORSKIEGO ZNP / online /
POLECANE ARTYKUŁY:
ZDECYDOWANIE NAJLEPSZA PRZYNALEŻNOŚĆ
 • 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

  JESTEŚMY
  Nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku.
  Jest nas ponad 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach.
  Swoim doświadczeniem wspierają nas seniorzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a entuzjazmem zarażają młodzi (Kluby Młodego Nauczyciela).
  Cenimy współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi.
  Jesteśmy członkami 30-milionowej światowej społeczności zrzeszonej w Międzynarodówce Edukacyjnej, z której dorobku korzystamy i której dorobek wzbogacamy.

  CHCEMY
  Dobrej publicznej edukacji dla wszystkich
  Bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji
  Godnych wynagrodzeń

  PROPONUJEMY
  Wzrost nakładów na edukację
  Odchudzenie podstaw programowych
  Kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej
  Zmniejszenie biurokracji w szkołach
  Zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli

  BRONIMY
  Godności zawodu nauczyciela
  Odpowiednich warunków pracy i płacy

  INICJUJEMY
  Obywatelskie projekty ustawodawcze
  Edukacyjne strategie i debaty
  Kampanie i akcje społeczne na rzecz edukacji
  Akcje protestacyjne
  Negocjacje płacowe
  Projekty edukacyjne z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowe projekty

  OFERUJEMY
  Pomoc prawną
  Bezpłatne poradnictwo prawne
  Reprezentowanie przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji
  Wniesienie skargi kasacyjnej
  Reprezentowanie przed Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu: prawa pracy, prawa oświatowego i związkowego, ubezpieczeń społecznych
  Wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych
  Opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy
  Rzetelną informację
  Wsparcie zawodowe
  Bogatą ofertę szkoleń, wymianę doświadczeń
  Wydawnictwa

  WIERZYMY w :
  Sprawiedliwość społeczną, gwarantującą każdemu prawo do edukacji, wszechstronnego rozwoju jego talentów i umiejętności dla osiągnięcia szczęścia i niezależności
  Równość szans, zapewniającą wszystkim, bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania, dobrą edukację, szacunek dla ich godności i odmienności
  Demokrację, której filarem jest edukacja obywatelska kształcąca zaangażowanych, świadomych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa

  Profesjonalizm nauczycielek i nauczycieli oraz pracownic i pracowników edukacji
  Partnerstwo z rodzicami, lokalnymi społecznościami, środowiskiem naukowym służące osiągnięciu przez uczennice i uczniów coraz lepszych wyników
  Współdziałanie członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz naszych sympatyków, zapewniające bardziej skuteczne działanie na rzecz edukacji jako dobra wspólnego

  Dołącz do nas!

 • INFORMACJA NR 14 z dnia 14 stycznia 2021r.

  14 stycz.2021

   

   

   

   

   

   

   

   

  PETYCJA: Szczepmy nauczycieli wraz z seniorami 70+
  Koleżanki i Koledzy, bardzo proszę o złożenie podpisu pod petycją. ZNP od kilku tygodni domaga się, aby nauczyciele zostali zaszczepieni w trybie pilnym z uwagi na bezpośredni kontakt z dziećmi i uczniami. Bezpieczeństwo nauczycieli, uczniów i bliskich leży w naszych rękach.

  PETYCJA ONLINE TUTAJ

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 13 z dnia 13 stycznia 2021r.

  senat


  Związek Nauczycielstwa Polskiego nie odpuszcza !

  Senat za podwyżkami dla nauczycieli i propozycją ZNP!

  Senatorowie przegłosowali poprawkę, o którą zabiegał ZNP – poprawkę do ustawy budżetowej na rok 2021, która zabezpiecza środki w wysokości 2,5 mld zł na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w tym roku.
  – Skierujemy teraz listy do wszystkich klubów w Sejmie, żeby poparli te zmiany. Chcemy też by nasi koledzy w Okręgach przekonywali posłów PiS do przyjęcia tej poprawki – poinformował Głos Nauczycielski Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP. Więcej w Głosie TUTAJ.
  APEL DO PARLAMENTARZYSTÓW W SPRAWIE ZAGWARANTOWANIA W USTAWIE BUDŻETOWEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA WZROST WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI
  Szanowne Panie Posłanki,
  Szanowni Panowie Posłowie,
  w związku z zakończeniem prac Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad ustawą budżetową na rok 2021 Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o poparcie przyjętej poprawki dotyczącej zagwarantowania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń nauczycieli. (…)
  Apel do Parlamentarzystów o zagwarantowanie w ustawie budżetowej śr. na podwyżki

 • INFORMACJA NR 12 z dnia 12 stycznia 2021r.

  12

   

   

   

   

   

  Wytyczne MEiN , GIS i MZ dla klas 1-3 szkół podstawowych

  Rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązujących ograniczeń i restrykcji o kolejne dwa tygodnie. Uczniowie klas 1-3 wrócą 18 stycznia do szkół. Przeważyła opinia, że szkody związane z nieprzebywaniem dzieci z klas I-III w normalnej grupie rówieśniczej są wyższe niż ryzyko przebywania w szkole. .
  Rząd swoja decyzję uzasadnia : niższym poziomem zakażeń. W całej Europie widać znaczące przyrosty liczby zakażeń, co określane jest jako trzecia fala. Część państw Europy decyduje o wdrażaniu nowych restrykcji lub przedłużaniu obowiązujących.
  Rząd zapewnia na konferencjach prasowych zapewnia: sytuacja jest stabilna, nie ma żadnego skoku zachorowań, dynamicznego wzrostu zgonów, obłożenia szpitalnego. Poziom zajętości respiratorów, łóżek nadal waha się poniżej 50 proc.- wyliczał.
  W poniedziałek rozpoczęły się testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli. Mogą się im poddać pracownicy szkół podstawowych, nauczyciele szkół specjalnych i pracownicy obsługi administracyjnej szkół.
  Wciąż obowiązują od 28 grudnia do 17 stycznia, czyli do końca ogłoszonej wcześniej przerwy szkolnej - przedłużenie o dwa tygodnie:

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 11 z dnia 8 stycznia 2021r.

  111112113114

   

   

   

   

   

  Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprosiło do zapoznania się z dokumentem „Edukacja dla Wszystkich” oraz proponowanymi obszarami założeń zmian legislacyjnych w zakresie edukacji włączającej. Dokument przewiduje szereg zmian i nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania polskiej oświaty w perspektywie najbliższych 10 lat.
  Kolejna rewolucja – centralizacja ??? Jaka przyszłość czeka publiczne: szkolnictwo specjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne ??? ….. Jaki status będą mieli nowo zatrudniani pracownicy ??? Jakie będzie finansowanie proponowanych zmian??? Jaki los czeka dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ???
  Polecam materiał . W najbliższym czasie odbędziemy dyskusje w tym zakresie – liczę na wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie szkolnictwa specjalnego.

  Model edukacji dla wszystkich
  https://wartowiedziec.pl/attachments/article/57846/MEW_wersja_pelna.pdf
  https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/57846-model-edukacji-dla-wszystkich-kolejna-rewolucja
  https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/58065-co-dalej-z-poradniami-psychologiczno-pedagogicznymi-i-powiatowymi-centrami-pomocy-rodzinie
  W modelu Edukacji dla wszystkich opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przewidziano powstanie nowych instytucji - centrów dziecka i rodziny (CDR). Centra dziecka i rodziny mają być podmiotami międzysektorowymi, które będą realizowały zadania powiatu, dotyczące wczesnej pomocy, specjalistycznej diagnostyki, pomocy interwencyjno-terapeutycznej oraz konsultacji i doradztwa dla rodziców, kadr opiekunów oraz kadr różnych sektorów realizujących działania w zakresie opieki, wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży, a także udzielania im oraz ich rodzinom pomocy.

  Więcej...
 • INFORMACJA Nr 10 z dnia 8 stycznia 2021r.

  101102

   

   

   

   

   

  W dniu 8 stycznia minister edukacji poinformowal opinię publiczną, że 11 stycznia rusza ogólnopolska akcja badania przesiewowego nauczycieli w kierunku koronawirusa. Jego zdaniem to element przygotowań do powrotu dzieci do szkół. Minister konsekwentnie pomija pracowników administracji szkół. Zastanawiające jest z czego wynika taka postawa ministra ….. z niechęci, braku wiedzy, czy zwykłej głupoty i ignorownia ryzyka kolejnych zakażeń.

  Czy 17 stycznia wrócimy do nauczania zdalnego? Pan minister mówi o wielkich przygotowaniach do powrotu, w których bierze udział rada konsultacyjna ds. bezpieczeństwa w edukacji w skład której wchodzą kuratorzy, samorządowcy, dyrektorzy szkół, specjaliści od epidemiologii i wirusologii, rodzice, uczniowie i MZ
  Wypracowane rekomendacje zakładają:
  - jedna grupa uczniów będzie w jednej sali;
  - ci sami nauczyciele dla danej klasy,
  - indywidualny plan dnia dla klasy, np. odrębne wejścia i przerwy w różnych godzinach,
  - częste mycie rąk,
  - ochrona podczas kichania i kaszlu czy unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  - wietrzenie sal i przestrzeni w częściach wspólnych w czasie przerwy i w czasie zajęć".
  - ogólnopolska akcja badania nauczycieli od 11 stycznia do 15 stycznia. Testy przesiewowe będą dobrowolne i bezpłatne i zostaną nimi objęci nauczyciele klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych oraz pracownicy administracyjni tych szkół.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 9 z dnia 8 stycznia 2021r.

  9192

   

   

   

   

   

   

  W związku z chaosem związanym z przeprowadzaniem akcji szczepień na COVID-19 ZNP wystosowuje List do ministra Michała Dworczyka ws. terminu szczepień dla nauczycieli i pracowników oświaty, w którym domaga się pilnego spotkania z ZNP w sprawie rozpoczęcia akcji szczepień przeciw COVID-19 w grupie zawodowej liczącej ponad 700 tys. pracowników.

  ZNP w liście podkreśla, że nauczyciele i pracownicy oświaty powinni mieć możliwość skorzystania ze szczepień przed powrotem do stacjonarnego kształcenia. Zakwalifikowanie nauczycieli do I etapu Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 jest posunięciem, które ZNP postuluje od pół roku. Natomiast decyzja o odłożeniu rozpoczęcia dobrowolnych szczepień, kiedy mamy już możliwość skorzystania ze szczepionki przeciwko COVID-19, wydaje się nieuzasadniona z punktu widzenia społecznego i epidemicznego. Związek nie kryje obaw, że bez tego powtórzy się sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia jesienią ub. r. i dużą liczbą zachorowań po powrocie do szkół.
  LIST ZNP do ministra Michała Dworczyka

 • INFORMACJA NR 8 z dnia 7 stycznia 2021r.

  818283

   

   

   

   

   

   

  W zupełności popieram dr Pawła Grzesiowskiego - immunologa i eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z koronawirusem ), który uważa , że powrót dzieci do szkol jest przedwczesnym pomysłem. Dr Grzesiowski uważa, że szkoły moga ruszyć dopiero w II kwartale.
  Jednorazowy, pojedynczy test niczego nie daje. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest zaszczepienie nauczycieli, którzy mają rozpocząć naukę w klasach 1-3. Ponieważ rząd zapowiada, że szczepienia nauczycieli odbędą się dopiero w II kwartale 2021 roku – od tego zależeć powinien powrót do szkół.
  Nie ma tez żadnych przesłanek, aby luzować obostrzenia. Do czasu uzyskania istotnej liczby zaszczepionych osób, Polska w dalszym ciągu powinna pozostać w lockdownie . Od początku grudnia Polska jest w tej samej fali – kilkanaście tysięcy zachorowań dziennie i 300-500 zgonów. Spadki statystyk wynikające z okresu świątecznego, były efektem mniejszej liczby wykonywanych badań. Rząd absolutnie nie przygotował się do akcji szczepień…, świadczą o tym min.: ostatnie wydarzenia związane ze szczepieniami „poza kolejnością”, brak szczepionek i ciągłości szczepień , chaos w ich dystrybuowaniu, marnowane szczepionki z powodu braku tzw. list rezerwowych. Czy jesteśmy aż tak bogatym krajem, że stać nas na takie marnotrawstwo ???

 • INFORMACJA NR 7 z dnia 4 stycznia 2021r.

  1011

   

   

   

   

   

   

   

  Indywidualna czy zbiorowa? Koordynowana przez rząd, samorząd czy kuratoria oświaty? Akcja szczepień nauczycieli, która może rozpocząć się już pod koniec stycznia, póki co jest wielką niewiadomą. A nauczyciele? Część czeka z nadzieją, inni ulegają szczepionkowej panice.
  26 grudnia 2020 do wszystkich krajów Unii Europejskiej dotarła pierwsza partia szczepień przeciw COVID-19. Dzień później, szczepionki trafiły do 72 szpitali węzłowych w Polsce, gdzie rozpoczęły się szczepienia personelu medycznego.
  Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień następni w kolejce (etap 1) są:
  • pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej,
  • osoby starsze (po 60. roku życia),
  • wojsko,
  • nauczyciele.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 6 z dnia 4 stycznia 2021r.

  89

   

   

   

   

   

   

   

  Zmiany w szkole w 2021: Co nowego czeka uczniów i nauczycieli?
  W 2021 roku wchodzi w życie kilka istotnych zmian dla uczniów i nauczycieli.
  Postępowania dyscyplinarne
  Pod koniec 2020 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Karty nauczyciela, która wprowadza zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych nauczycieli.
  Najważniejsza zmiana polega na wydłużeniu do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka", a także doprecyzowaniu, że o podejrzeniu popełnienia takiego czynu nie zawiadamia się rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności bezspornie wskazują, że do takiego czynu nie doszło. Do tej pory dyrektor szkoły musiał w ciągu trzech dni powiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o takim czynie.
  W nowelizacji określono również maksymalny czas na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o jego umorzenie – rzecznik ma to zrobić nie później niż w terminie 3 miesięcy od wszczęcia tego postępowania.
  Zdecydowano także, że postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.
  Mniej pieniędzy dla nauczycieli

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 5 z dnia 3 stycznia 2021r.

  7

   

   

   

   

   

   

  W poniedziałek rozpoczynają się ferie zimowe. Opublikowano wytyczne ws. półkolonii w szkołach.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych w czasie pandemii.
  Z uwagi na pandemię COVID-19 ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbędą się dla wszystkich uczniów w tym samym terminie, czyli 4-17 stycznia 2021 r. Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku, wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.
  Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii
  W wytycznych opisano, jak bezpiecznie zorganizować półkolonie, m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu i procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.
  Wskazano, że w półkoloniach uczestniczyć mogą wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 4 z dnia 2 stycznia 2021r.

  56

   

   

   

   

   

   

  Czego obawiali się nauczyciele rozpoczynając zdalnie nauczanie? Wyniki badania naukowców z Uniwersytetu Śląskiego.

  Nauczyciele nie obawiali się braku wystarczających kompetencji informatycznych niezbędnych do skutecznego realizowania zajęć zdalnych. 75,8 proc. pedagogów nie miało takich obaw, a jedynie co piąty badany (20,1 proc.) identyfikował je, z kolei 4,0 proc. nie wypowiedziało się w tej kwestii.
  „Może to oznaczać, że nauczyciele samodzielnie lub dzięki uczestnictwu w dedykowanych im szkoleniach dobrze przygotowali się do nowego roku szkolnego i potencjalnej możliwości prowadzenia zdalnych lekcji. Co więcej, mieli odpowiednie kompetencje informatyczne, by skutecznie te lekcje prowadzić” – komentują autorzy badania dotyczącego zdalnego kształcenia przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego.

  “Zdalne nauczanie z całą pewnością wpływa negatywnie na rozwój społeczny młodych ludzi, gdy jednak na szali postawione zostanie ludzkie życie i zdrowie, wydaje się, że w obecnej sytuacji epidemicznej edukacja zdalna jest dobrym rozwiązaniem. Tezę tę potwierdziły wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli oraz rodziców zamieszkujących województwo śląskie” – czytamy w podsumowaniu raportu „Obawy rodziców i nauczycieli wobec nowych form edukacji w okresie pandemii Sars-COV-2 (studium województwa śląskiego)”.

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 3 z dnia 1 stycznia 2021r.

  34

  Koronaedukacja. Zdalna szkoła stała się bezlitosna.

  Dominuje przekonanie, że ma być normalnie. Czyli na granicy humanitarnego traktowania – mówi Grzegorz Całek, który bada opinie rodziców na temat nauki podczas pandemii
  JĘDRZEJ DUDKIEWICZ: Odkąd zaczęły się eksperymenty z edukacją zdalną, systematycznie badasz opinie rodziców na jej temat. Jakie są teraz nastroje?
  GRZEGORZ CAŁEK: Zmieniają się razem z podejściem do edukacji zdalnej. Ciekawym wyznacznikiem tych emocji może być liczba uczestników moich badań. Gdy badałem rodziców w kwietniu, miałem 8250 odpowiedzi, czyli dużo. W ostatnie dni wakacji – niespełna 2,9 tys. A kilkanaście dni temu – ponad 4 tys.
  Skąd te różnice?
  Wiosną wszyscy byliśmy zaskoczeni, niewiele wiedzieliśmy o pandemii, baliśmy się o siebie i bliskich, dlatego mimo liczby zakażeń na poziomie kilkudziesięciu czy kilkuset przypadków dziennie daliśmy się zamknąć w domach i rozumieliśmy, że konieczna jest zdalna edukacja. Jednocześnie żyliśmy w błogim przekonaniu, że to na chwilę, a za jakiś czas, liczony bardziej w tygodniach niż miesiącach, wszystko wróci do normalności. Także edukacja. Najpierw placówki zawieszono na prawie dwa tygodnie – nikt, z MEN na czele, nie wiedział, jak szkoły mają funkcjonować. Kiedy 25 marca wdrożono zdalne nauczanie, to też tylko do 10 kwietnia. I potem czterokrotnie przedłużano tę decyzję. Była nadzieja, że za chwilę wszystko się skończy.
  Druga koronaedukacja inna niż pierwsza
  A potem?

  Więcej...
 • INFORMACJA NR 2 z dnia 1 stycznia 2021r.

  2

   

   

   

   

   

   

   

  Bibliotekarze w szkołach w całej Polsce muszą policzyć strony w książkach.

  Zdaniem resortu edukacji to niezbędne, aby wiedzieć jakie książki są dostępne dla uczniów.
  “Dotychczas wykazywane były dane jedynie o książkach o objętości co najmniej 49 stron. Bardziej szczegółowy podział został wprowadzony ze względu na specyfikę szkół podstawowych, gdzie liczba książek poniżej 49 stron jest duża, a które wcześniej nie podlegały wykazywaniu” – tłumaczy resort edukacji w odpowiedzi dla portalu prawo.pl.
  Nauczyciele i bibliotekarze są zdumieni. “W MEN albo się nudzą, albo coś knują. MEN pyta nasze szkoły, ile w bibliotekach jest książek o objętości do 49 stron a ile o objętości powyżej 49 stron. Szkoda, że MEN nie interesuje się, ilu uczniów ma depresję, tematem przemocy w szkole, przeładowaną i nieadekwatną do dzisiejszego życia podstawą programową, wykluczeniem cyfrowym, lekturami, które są rasistowskie albo zupełnie już niezrozumiałe dla naszych dzieci, przepełnionymi szkołami czy też niedofinansowanymi szkołami i nauczycielami” – napisała na Facebooku Dominika Jackowski, radna ze Szczecina.
  „Wśród wszystkich spraw, które umykają społeczeństwu polskiemu Ministerstwo Edukacji i Nauki postanowiło sprawdzić, jak sytuacja wygląda w szkolnych bibliotekach, więc zapytano o sprawy kluczowe: liczba książek o objętości co najmniej 49 stron oraz książek o objętości poniżej 49 stron. To niewątpliwie diagnozuje sytuację polskiej edukacji. W zasadzie nie ma znaczenia, jaki organ nadzorczy pyta szkołę o cokolwiek. Zazwyczaj pyta o bzdury, gdy nie pyta o sprawy naprawdę ważne – skomentował sprawę na Facebooku Paweł Lęcki, nauczyciel języka polskiego z Sopotu.
  Źródło: prawo.pl

 • INFORMACJA NR 1 z dnia 1 stycznia 2021r.

  1

   

   

   

   

   

   

  Jak wynika z rozporządzenia o podziale subwencji oświatowej na rok 2021, subwencja ma wynieść ponad 52 mld zł.

  Subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do tegorocznej o ponad 2 mld zł, co oznacza wzrost o 4,3 proc. Mimo to budżet na oświatę jest w dalszym ciągu niedoszacowany. ZNP wraz z samorządami podkreśla, że subwencja nie pokryła kosztów 6 proc. podwyżek dla nauczycieli. Dochody jednostek samorządu terytorialnego spadły za sprawą obniżenia podatku dochodowego. Ze względu na niedoszacowanie wysokości subwencji oświatowej negatywną opinię do projektu rozporządzenia wydał sejmowy Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu. Budżet nie zakłada wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, nie zabezpiecza środki na nauczycielskie urlopy oraz zajęcia dodatkowe.
  ZNP w swojej opinii do projektu rozporządzenia wskazał :

  Więcej...

GOTOWI DO WSPÓŁPRACY ???
TUTAJ JEST NAJLEPSZA DROGA DO STARTU !!!

DZWOŃ DO NAS :

telefon: +48 693 639 293        
tel. stacjonarny: +48 58 739 51 63     
telefon/fax: +48 58 301 97 18     
e-mail: pomorskie@znp.edu.pl
www.pomorskie.znp.edu.pl

Mapa  dojazdu 


ODWIEDŹ NAS :

kontakt: ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
OKRĘG POMORSKI
UL. WAŁY  JAGIELLOŃSKIE  24
80-853  GDAŃSK

Obserwuj nas

Bądź na bieżąco.
Śledź nasze profile
w social mediach.

>Facebook

>Twitter

Ile osób jest Online

Odwiedza nas 26 gości.

Licznik odwiedzin

157361
Dzisiaj6
Wczoraj83
W tym tygodniu435
W tym miesiącu456
©2021 ZNP Okręg Pomorski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search

facebook_page_plugin